VALTION KORJAUSAVUSTUKSET USKONNOLLISILLE YHDYSKUNNILLE 2015
(20.7.2015)

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakoi 19.5.2015 vuoden 2015 korjausavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille ja niiden rekisteröidyille paikallisseurakunnille. Näiden avustusten jakaminen alkoi vuonna 2012. Avustusten kohdentumista ja ehtoja selostettiin uutisessa Korjausavustuksia uskonnollisille yhdyskunnille (14.11.2013). Hakuaika päättyi tänä vuonna 27.2.2015. 

Avustusta sai 19 hakijaa. Tänä vuonna Helsingin juutalainen seurakunta sai kaksikin avustusta, peräti 100.000 euroa Helsingin synagogan ja seurakuntakeskuksen turvallisuusinfrastruktuurin parantamiseen ja 30.000 euroa synagogan julkisivun entisöintiin. Avustuksen saajista 14 oli kristillisiä yhteisöjä, kaksi juutalaista, kaksi islamilaista ja yksi hindulainen. Mainitut Helsingin juutalaisen seurakunnan saamat avustukset olivat suurimmat. Pienin avustus oli 1.000 euroa. 

Korjausavustuksia ei jaeta saajan jäsenmäärän perusteella. Taulukkoon on kuitenkin otettu saajan jäsenmäärä 31.12.2014 ja laskettu avustuksen määrä/jäsen. Taulukon mukaan avustuksen saajien yhteinen jäsenmäärä on noin 10 787, ja avustuksen jako-osuus/jäsen keskimäärin noin 23,18 euroa. Suurin saajakohtainen jako-osuus oli 140,19 euroa/jäsen ja pienin 1,28 euroa/jäsen. Aineiston mukaan neljän avustuksen saajan jako-osuus oli vähintään noin sata euroa/jäsen.


Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien saamat korjausavustukset vuonna 2015.
Korjausavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 2015 J. 31.12.2014 2015/eur Euroa/jäsen
Helsingin juutalainen seurakunta 1 038 100 000 96,34
Helsingin juutalainen seurakunta 1 038 30 000 28,90
Turun juutalainen seurakunta 107 15 000 140,19
Suomen Adventtikirkko 3 238 15 000 4,63
Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 545 14 000 9,06
Suomen Metodistikirkko 816 13 000 15,93
Resalat Islamilainen Yhdyskunta - Suomen Ähl-e Beit 704 12 000 17,05
Rauman vapaaseurakunta n. 100 10 000 n. 100,00
Krishnaliike Isckon Suomessa 92 8 000 86,96
Porvoon vapaaseurakunta n. 92 6 000 n. 65,22
Vuoksenlaakson metodistiseurakunta 120 6 000 50,00
Katolinen kirkko Suomessa/Pyhän ristin seurakunta (Tampere) 1 401 5 000 3,57
Tornion vapaaseurakunta 31 4 500 -
Parkanon vapaaseurakunta 40 4 000 100,00
Oravais Baptistförsamling 70  1 500 21,43
Lahden Helluntaiseurakunta 1 186 1 500 1,26
Varkauden vapaaseurakunta n. 91 1 500 n. 16,48
Borgå svenska metodistförsamling 56 1 000 17,86
Heinolan vapaaseurakunta n. 40  1 000 n. 25,00
Åbo svenska metodistförsamling481 00020,83
Yhteensä n. 10 787 250 000 n. 23,18
Tornion vapaaseurakunnan jäsenmäärätieto on Suomen Vapaakirkon julkaisusta Vuosikirja 2009 (2010), seurakuntien jäsentilastot, s. 88. Vuosimuutokset jäsenmäärissä ovat melko pieniä, mutta suunta kasvava.
Parkanon, Rauman ja Varkauden vapaaseurakuntien jäsenmäärät 31.12.2014 ovat seurakuntien ilmoitusten mukaisia. Porvoon vapaaseurakunnan kokonaisjäsenmäärä (varsinaiset jäsenet+alaikäiset jäsenet+ulkojäsenet) 31.12.2014 on seurakunnan ilmoituksen mukainen (2009: 66).
Lahden Helluntaiseurakunnan ja Pyhän ristin seurakunnan jäsenmäärät 31.12.2014 ovat seurakuntien ilmoitusten mukaiset. 
Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärätiedot 31.12.2014: Väestörekisterikeskus.
Tornion vapaaseurakunta ei uskaltanut toteuttaa projektiaan (kirkkorakennuksen katon uusiminen). Sen mielestä saatu avustus oli liian pieni ja seurakunta palautti varat ministeriölle.

Lappeenrannan kirkkotalon kattoremontti

Korjausavustuksia saaneista hakemuksista esitellään tällä kertaa tarkemmin Suomen Metodistikirkon hakemus. 

Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan Suomen Metodistikirkon jäsenmäärä 31.12.2013 oli 807 (ksValtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2014 (24.6.2014)) ja 31.12.2014 816 (ksUskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2014 (17.4.2015)). 

Kirkon avustushakemuksen mukaan jäseniä oli 31.12.2013 ”täysyhteydessä” 796 (Lappeenrannassa 84), täysjäseniä oli kirjoilla 650 (Lappeenrannassa 84) ja jäsenten yhteismäärä, joka sisältää myös jäsenet ”valmistavassa jäsenyydessä”, oli 935 (Lappeenrannassa 94). 

Saarna- ja toimipaikkoja kirkolla oli 28, kirkkorakennuksia 11 ja muita kiinteistöjä sekä osuuksia kiinteistöissä 6 kappaletta. 

Korjattavaa riittää 

2.3.2015 saapuneella hakemuksella (dnro 11/720/2015) avustusta haettiin yhteensä 245.000 euroa neljään hankkeeseen: 

(1) Helsingin Lähetystalon (Punavuorenkatu 2) kirkkotilojen isojen ikkunoiden kunnostustyö, kustannusarvio 100.000 euroa; 
(2) Tampereen Lähetystalon (Lapintie 4) sähköpääkeskuksen uusiminen (10.000 euroa); 
(3) Lappeenrannan kirkkotalon (Kiviharjunkatu 3) kattoremontti (35.000 euroa); ja 
(4) Porin kirkkotalon (Eteläpuisto 17) putkistoremontti (100.000 euroa). 
Kaikki yhteensä, kustannusarvio 245.000 euroa. 

Kymen Pinnoitus Oy:n 22.10.2014 antama tarjous Lappeenrannan kirkkotalon remontista sisälsi kaikki purku- ja rakennustyöt kokonaisalaltaan noin 345 neliömetriä, jätteiden poiskuljetuksen ja kaikki viranomaisasiakirjat. Arvonlisäverollinen (ALV 28 %) hinta oli 29.469,72 euroa. Rakennusteknisille töille annettiin kahden vuoden ja vesieristeille kymmenen vuoden takuu. 

OKM:ssä myönnetty avustus (13.000 euroa) kohdennettiin Lappeenrannan kirkkotalon korjaushankkeeseen.

Kimmo Sundström


Lue myös

Korjausavustuksia uskonnollisille yhdyskunnille (14.11.2013)

Valtion korjausavustukset uskonnollisille yhdyskunnille 2014 (4.7.2014)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?