KORJAUSAVUSTUKSIA USKONNOLLISILLE YHDYSKUNNILLE (14.11.2013)

Päivitetty 30.6.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) avasi vuonna 2012 uuden avustuskanavan koskien rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia ja niiden rekisteröityjä paikallisyhteisöjä. Kyse on niiden pääasiassa uskonnonharjoitukseen tai muuhun yhteisön omaan toimintaan käyttämän kiinteistön tai huoneiston korjausten suunnittelu, korjaus tai kiinteän varustuksen parantaminen tai hankinta. 

Kohteen on pääsääntöisesti oltava hakijan omistuksessa. Vuokratilojen korjaamiseenkin voi saada avustusta, jos hakijalla on vähintään 15 vuoden vuokrasopimus tiloista. Hankkeen tulee alkaa viimeistään avustuksen myöntövuonna. 

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon hakijayhteisön toiminnan vakiintuneisuus, aktiivisuus ja jäsenmäärä, tilojen aktiivinen käyttö ja muut tilojen tarpeeseen liittyvät seikat. Lisäksi otetaan huomioon korjaustöiden tarve ja kiireellisyys sekä rakennuksen tai huoneiston mahdollinen kulttuurihistoriallinen arvo. 

Myönnettävä avustus voi yleensä kattaa vain pienehkön osan kokonaiskustannuksista. Erityisesti laajoissa hankkeissa pääosa avustettavan hankkeen rahoituksesta tulisi saada muista lähteistä. Jos hakija on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana tehnyt kohteeseen huomattavia korjauksia ilman julkista tukea, tämä voidaan ottaa huomioon avustuksen määrää korottavana tekijänä. 

Avustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt valtionavustuslain 14 §:n mukaista tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä. Tämän pykälän mukaan avustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle valtionapupäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. Viranomaiselle on myös viipymättä ilmoitettava, jos avustuksen käyttöön tulee muutoksia. 

OKM:llä on valtionavustuslain 16 §:n mukaan oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. 

Avustusten jako alkoi 2012. Vuonna 2013 avustusten hakuaika päättyi 15.5.2013. 

Avustuksen saajat vuonna 2012 

Vuonna 2012 avustusta sai 8 hakijaa, joista 4 oli kristillisiä, 3 islamilaisia ja 1 juutalainen. Jaetun määrärahan suuruus oli 200.000 euroa. Suurimman avustuksen (88.000 euroa) sai Helsingin juutalainen seurakunta ja pienimmän (2.000 euroa) Helsinki Islam Keskus. 

Näitä avustuksia ei jaeta saajan jäsenmäärän perusteella. Taulukkoon on kuitenkin otettu saajan jäsenmäärä 31.12.2011 ja laskettu saadun avustuksen määrä/jäsen. Taulukko kertoo, että avustuksen saajien yhteinen jäsenmäärä oli n. 8 000, ja avustuksen jako-osuus/jäsen n. 25 euroa. Suurin jako-osuus oli yli 119 euroa/jäsen ja pienin n. 1 euroa/jäsen.

Taulukko 1. Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien saamat korjausavustukset vuonna 2012.
Korjausavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 2012 J. 31.12.2011
2012/eur
Euroa/jäsen
Helsingin juutalainen seurakunta
1 077 88 000
81,71
Suomen Adventtikirkko
3 379
39 000
11,54
Kotkan vapaaseurakunta
284
34 000
119,72
Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit
626 19 000
30,35
Suomen Islam-Seurakunta 547
10 000
18,28
Elimäen Helluntaiseurakunta 60
5 000
83,33
Missionskyrkan i Borgå n. 70
3 000
n. 42,86
Helsinki Islam Keskus 2 036 2 000
0,98
Yhteensä n. 8 079
200 000

Helsingin synagogan korjausta 

Suurin avustus meni Helsingin synagogan katon, räystäiden, aidan ja ikkunoiden korjaamiseen. Synagogan vesikatossa oli reikiä, joista pääsi vettä sisään. Tämän seurauksena rappauksia oli pudonnut ja maalia irronnut synagogan sisäseinistä ja -katosta sekä ylimmän kerroksen ikkunapuitteista. Valurauta-aidan ja -portin tukirakenteet olivat ruostuneet ja osin katkenneet sekä kiviperusteet painuneet eikä portti toiminut enää. 

Hakija kertoo, että kesällä 2012 uusitaan peltikate ja parannetaan katon tuuletusta. Räystäät korjataan, samoin sisätilojen seinä- ja kattopintojen vesivahingot sekä ikkunapuitteet. Kadunpuoleinen aita ja portti kunnostetaan, samoin ensimmäisen kerroksen ikkunat. 

Hankkeen kustannuserittely oli: Vesikaton pellitys ja räystäiden korjaus 300.300 euroa, ikkunoiden korjaus 34.000 euroa, aidan ja portin kunnostus 20.000 euroa, lisätyöt 55.400 euroa sekä suunnittelu ja valvonta 55.400 euroa, yhteensä 465.100 euroa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli myöntänyt tarkoitusta varten 9.000 euroa. Muita hakemuksia ei ollut jätetty. 

    Helsingin juutalaisen seurakunnan synagoga (valmistunut 1906), Malminkatu 26. Uusi peltikatto on vielä maalaamaton. 

Avustuksen saajat vuonna 2013 

Jaettu määräraha oli 150.000 euroa ja avustuksen saajia oli 23. Näistä kristillisiä yhteisöjä oli 19, islamilaisia 2 ja juutalaisia 2. Suurimmat viisi avustusta olivat kukin 12.000 euroa ja pienin avustus 2.000 euroa. Avustusta saaneiden yhteisöjen yhteinen jäsenmäärä 31.12.2012 oli n. 27 000. Jako-osuudeksi arvioin n. 5,50 euroa/jäsen.

Taulukko 2. Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien saamat korjausavustukset vuonna 2013.
Korjausavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 2013 J. 31.12.2012 2013/eur Euroa/jäsen
Helsingin juutalainen seurakunta 1 068 12 000 11,24
Huittisten Vapaaseurakunta 104 12 000 115,38
Suomen Adventtikirkko 3 299 12 000 3,64
Suomen Islam-seurakunta 536 12 000 22,39
Turun juutalainen seurakunta 120 12 000 100,00
Jyväskylän Vapaaseurakunta 1 005 10 500 10,45
Suomen Adventtikirkko 3 299 9 200 2,79
Katolinen kirkko Suomessa 11 530 9 000 0,78
Kajaanin baptistiseurakunta 26 8 400 323,08
Turun Vapaaseurakunta 786 6 900 8,79
Suomen Metodistikirkko 762 6 400 8,40
Missionkyrkan i Nykarleby n. 20 5 500 n. 275,00
Oravais Babtistförsamling 70 5 100 72,86
Jakobstads Babtistförsamling Betania r.f. 274 3 600 13,14
Joensuun Helluntaiseurakunta 733 3 600 4,91
Petäjäveden Baptistiseurakunta 50 3 500 70,00
Helsinki Islam Keskus 2 106 3 300 1,57
Raahen Vapaaseurakunta 52 2 900 55,77
Lahden Vapaaseurakunta 610 2 600 4,26
Haapaveden Vapaaseurakunta 47 2 500 53,19
Järvenpään Vapaaseurakunta 526 2 500 4,75
Svenska Metodistförsamlingen på Svartå krets alle 20 2 500 yli 125,00
Ekenäs svenska metodistförsamling 30 2 000 66,67
Yhteensä n. 27 073 150 000

Mikvan peruskorjaus 

Vuonna 2013 Helsingin juutalainen seurakunta sai 12.000 euroa mikvan (rituaalikylpyallas) peruskorjaukseen. Juutalaisessa seurakuntakeskuksessa on vuonna 1961 rakennettu mikva. Mikvaa käyttävät naiset kerran kuussa sekä ennen juhlapyhiä ja häitä. Myös miehet voivat käydä mikvassa ennen juhlapyhiä tai sapattia. Samoin juutalaisuuteen kääntyvä käy mikvassa upotuskasteessa. 

Mikva vuotaa ja vesi tihkuu siitä ympäröiviin seiniin. Mikvan rakenteista, materiaaleista, veden johtamisesta ja veden määrästä on hyvin tarkat säädökset. Vedenjohtamisjärjestelmän puutteiden takia allas ei ole enää hyväksyttävä uskonnollisessa mielessä. Allas puretaan ja rakennetaan uusi allas. Koska mikva on tarkoitettu vain rituaalista puhdistautumista varten, allashuoneen yhteyteen rakennetaan peseytymistä varten pesuhuone ja pukuhuone. Hankkeen kustannusarvio on: Purkutyöt 40.000 euroa, rakennustyöt 50.000 euroa, lämpö-, vesi- ja ilmastointityöt 30.000 euroa ja suunnittelu 10.000 euroa, yhteensä 130.000 euroa. 

Suomen Islam-seurakunta sai avustuksia 

Suomen Islam-seurakunta kuuluu niiden uskonnollisten yhdyskuntien joukkoon, jotka eivät ole hakeneet OKM:n yhdyskunnille jakamaa yleisavustusta, vaikka sitä hakemuksesta saisivat. 

Korjausavustuksia tämä yhdyskunta on hakenut. Vuonna 2012 yhdyskunta sai 10.000 euron avustuksen seurakuntatalonsa toisen ja kolmannen kerroksen ikkunaremonttiin, joka toteutettiin samana vuonna. Remontin kustannuksiksi ilmoitettiin 127.000 euroa. (Talo on iso kerrostalo Helsingissä, osoitteessa Fredrikinkatu 33.) 

Vuonna 2013 yhdyskunta sai 12.000 euron avustuksen seurakuntatalonsa peltikatteen uusimiseen, joka arvioitiin tehtäväksi 1.3.2013-7.7.2013. Avustusta saa käyttää vuosina 2013-2014. 

Avustusta haettiin 20.000 euroa. Remontin kustannuksiksi ilmoitettiin vuoden 2013 toisella neljänneksellä 278.000 euroa ja kolmannella neljänneksellä 100.000 euroa, yhteensä 378.000 euroa. 

Yhdyskunta kertoo, että viimeisen kymmenen vuoden aikana on toteutettu omarahoitteisina vielä nämä korjaukset: 
(1) Seurakuntatalon neljännen ja viidennen kerroksen ikkunaremontti, 105.000 euroa; 
(2) Julkisivulaattojen uusiminen/vaihtaminen, 25.000 euroa; 
(3) Juhla-/rukoussalin vanhan, asbestia sisältäneen pinnoitteen uusiminen, 66.000 euroa. 

Näiden lisäksi Suomen Islam-seurakunnan Järvenpään moskeijan saneeraus maksoi 385.000 euroa. 

Uskonnottomien yhteisöille ei korjausavustuksia 

Uskonnottomien (lähinnä ateistit, vapaa-ajattelijat ja humanistit) yhteisöt eivät ole saaneet korjaushankkeisiinsa julkisia avustuksia. Kun Vapaa-ajattelijain liitto ry 1997 hankki ja kunnosti käyttöönsä uuden toimiston Helsingissä (Neljäs linja 1), kysyin mahdollisen avustuksen saamista hankkeeseen opetusministeriöstä. Ministeriöstä vastasi Reijo Käkelä. Vastaus oli ehdoton ei.

Kimmo Sundström

JK. Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit sai vuonna 2012 korjausavustusta 19.000 euroa. Korjaukset oli tarkoitus aloittaa vuonna 2012, mutta yhdyskunnan sisäisten riitojen ja oikeudenkäynnin takia hanke lykkääntyi. Avustus palautettiin ministeriölle. Yhdyskunta voitti oikeusjutun sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa lopullisesti tammikuussa 2014. Vuonna 2014 sille myönnettiin uudestaan avustusta, nyt 20.000 euroa.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?