VALTION YLEISAVUSTUKSET USKONNOLLISILLE YHDYSKUNNILLE 2014 (24.6.2014)

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi vuoden 2014 valtion yleisavustukset rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille toukokuussa. Näiden avustusten jako alkoi 2008. Määräraha on vuosittain ollut 200.000 euroa. 

Avustusta sai 24 yhdyskuntaa 

Avustusta saaneiden yhdyskuntien lukumäärät ovat olleet: 19 (vuonna 2008), 20 (2009), 29 (2010), 18 (2011), 25 (2012), 27 (2013) ja 24 (2014). 

Avustusten hakuaika päättyi tänä vuonna 1.3.2014. Avustukset jaetaan väestötietojärjestelmässä olevien yhdyskuntien jäsenmäärien perusteella. Ajankohdaksi valitaan joku kevään päivä. 

Avustuksen saajista kristillisiä yhdyskuntia on 14, islamilaisia 7, buddhalaisia 2 ja juutalaisia 1. 

Jako-osuus 3,69 euroa/jäsen 

Jako-osuudeksi muodostui 3,69 euroa/jäsen (2013: 3,389 euroa/jäsen). 

Kristillisille yhdyskunnille 83,7 prosenttia 

Määrärahasta kristillisille yhdyskunnille meni 167.402 euroa (83,7 prosenttia; 2013 83,7 prosenttia), islamilaisille yhdyskunnille 25.581 euroa (12,8 prosenttia; 2013 13,1 prosenttia), juutalaiselle yhdyskunnalle 4.832 euroa (2,4 prosenttia; 2013 2,5 prosenttia) ja buddhalaisille yhdyskunnille 2.185 euroa (1,1 prosenttia; 2013 0,7 prosenttia). 

Suurimman avustuksen (51.447 euroa) sai Suomen Vapaakirkko, pienimmän buddhalainen yhdyskunta Danakosha Finland (180 euroa). 

Avustuksia saamattomat yhdyskunnat 

Avustusta voi saada vain hakemuksesta, mutta avustus ei ole harkinnanvarainen. Näin ollen avustuksesta paitsi jääneet yhdyskunnat eivät halua hakea avustusta tai olivat unohtaneet jättää hakemuksensa. Näitä yleisavustuksia jaetaan vain uskonnollisille yhdyskunnille, ei esimerkiksi uskonnollisille yhdistyksille. 

Suomen suurimmista rekisteröidyistä yhdyskunnista Jehovan todistajat (jäsenmäärä 31.12.2013 18 697), Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (mormonit) (3 282) ja Suomen Islam-seurakunta (perinteinen Suomen tataarien yhdyskunta; 523) eivät halua hakea valtion yleisavustusta. Myöskään bahaiyhteisöt (jäsenmäärä yhteensä 31.12.2013 566) eivät hae valtion yleisavustuksia. Kaikki nämä katsovat pärjäävänsä omillaan. Jos Jehovan todistajat olisi hakenut avustusta, sen osuus olisi ollut noin 51.000 euroa. Tämä käyttäytyminen ei kuitenkaan säästä yhtään veronmaksajien varoja, vaan koko määräraha jaetaan aina sitä hakeneiden yhdyskuntien kesken. 

Uuden toivon seurakunnat 

Hakijoiden joukossa näyttäisi olevan tulokas, Uuden toivon seurakunnat. Tämä yhdyskunta (900.353) rekisteröitiin kuitenkin jo 14.8.2008 nimellä Nokia Missio Church. Tapahtuneiden skandaalien jälkeen toiminta Nokia Missio Church nimen alla loppui 17.4.2013 ja Uuden toivon seurakuntien aloituspäiväksi kirjattiin 18.4.2013.

Yhdyskunnan nimi Jäsenmäärä 31.12.2013 Avustus (euroa) Suhteellinen osuus (%)
1. Suomen Vapaakirkko 14 814 51 447
25,72
2. Katolinen kirkko Suomessa 11 994
48 810
24,41
3. Suomen Helluntaikirkko 7 643
25 887
12,75
4. Suomen Adventtikirkko
3 413 12 491
6,25
5. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen Seurakunta 2 578
8 851
4,43
6. Helsinki Islam Keskus 2 145
7 779
3,89
7. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 532
5 421
2,71
8. Suomen Baptistikirkko 1 442 5 265
2,63
9. Tampereen Islamin yhdyskunta 1 210 4 339
2,17
10. Helsingin juutalainen seurakunta
1 054
4 832
2,42
11. Finlands svenska baptistsamfund 868 3 380
1,69
12. Suomen Metodistikirkko 807 2 740
1,37
13. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta
677 2 338
1,17
14. Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit
662
2 311
1,16
15. Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta 604 2 005
1,00
16. Finlands svenska metodistkyrka
593 2 521
1,26
17. Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto 491 1 725
0,86
18. Suomen Bosnialainen Islam-yhdyskunta
401 1 418
0,71
19. Ortodoksinen Pokrovan seurakunta
374 1 369
0,68
20. Uuden toivon seurakunnat
285 1 002
0,50
21. Suomen Kristiyhteisö
283 975 0,49
22. Espoon Islamilainen Yhdyskunta Suomessa
275 1 975
0,99
23. Missionkyrkan i Finland 250 939
0,47
24. Danakosha Finland 50 180 0,09
Yhteensä 54 445
200 000

Yhdyskuntien jäsenmäärät on esitetty taulukossa 31.12.2013 mukaisina eli yleisavustuksia ei jaettu täsmälleen näiden jäsenmäärien perusteella. Suomen Adventtikirkon jäsenmäärä on esitetty Suomen Adventtikirkon (3 238) ja Finlands Svenska Adventkyrkanin (175) jäsenmäärien summana. Näistä jälkimmäinen ei ole rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta. 

Vertailua 

Valtionavustus (suora budjettituki) vuonna 2014 Suomen ortodoksiselle kirkolle (58 609 jäsentä 31.12.2013; Tilastokeskus) on 2.330.000 euroa eli 39,75 euroa/jäsen. Vuonna 2013 avustus oli 2.284.000 euroa, 38,91 euroa/jäsen. 

Valtion yleisavustus vuonna 2014 Vapaa-ajattelijain liitto ry:lle (1 577 maksavaa jäsentä vuonna 2013) on 23.000 euroa eli 14,58 euroa/maksava jäsen. Yleisavustus Vapaa-ajattelijain liitolle ei määräydy maksavien jäsenten perusteella ja on harkinnanvarainen. Avustusta on leikattu liiton surkastuneen ja yksipuolistuneen toiminnan takia. 

Ateistijärjestöt eivät saa valtionavustuksia.

Kimmo Sundström

Lue myös
Valtion yleisavustukset uskonnollisille yhdyskunnille

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?