USKONNOLLISTEN YHDYSKUNTIEN JÄSENMÄÄRÄT 31.12.2014 (17.4.2015)

Päivitetty 14.4.2016

Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät kehittyivät vuonna 2014 jokseenkin aikaisemmin vallinneiden suuntausten mukaisesti. Suurempia muutoksia ei tapahtunut. Edempänä oleva taulukko kertoo jäsenmäärät 31.12.2014 20 suurimman rekisteröidyn yhdyskunnan osalta. Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ovat uskonnollisten yhdyskuntien osajoukko, johon eivät kuulu Suomen evankelis-luterilainen kirkko eikä Suomen ortodoksinen kirkko. 

Vallitsevat kehityslinjat 

Suurista yhdyskunnista Jehovan todistajien jäsenmäärä laskee edelleen. Vuonna 2014 jäsenmäärä laski 230 jäsenellä. Suomen Adventtikirkon jäsenmäärän lievä lasku pysähtyi. Islamilaisten yhdyskuntien määrä ja niiden jäsenten määrä kasvaa. Nyt islamilaisia yhdyskuntia on vähintään 39. 

Suurinta absoluuttista kasvua osoittivat suurista yhdyskunnista Katolinen kirkko Suomessa (560 jäsentä; 4,7 %) ja Suomen Helluntaikirkko (525 jäsentä; 6,9 %). Edellinen ylitti nyt 12.000 jäsenen rajan ja jälkimmäinen 8.000 jäsenen rajan. Kymmenen suurimman yhdyskunnan joukossa vain Jehovan todistajien jäsenmäärä laski. 

Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien lukumäärä jatkaa kasvuaan. 31.12.2013 niitä oli 95 ja 31.12.2014 111. Vuoden 2015 aikana uusia yhdyskuntia on rekisteröity kaksi ja lisää tulokkaita on inkvisition tutkittavina. Inkvisitiosta kerrottiin enemmän vuosi sitten. Paraikaa inkvisition pöydällä on ainakin La Sociedad del Amor de Dios Suomi -nimisen yhteisön hakemus. Yhdyskuntien merkitsemiseen rekisteriin vieraskielisillä nimillä ei ole estettä. 

Maahanmuutto auttoi Suomen Adventtikirkkoa 

Suomen Adventtikirkon jäsenmäärän lasku pysähtyi. Se oli sama kuin vuoden 2013 lopussa, 3.238 jäsentä. Lisää jäseniä saatiin mm. maahanmuuttajista, joita tuli kiintiöpakolaisina ainakin keskiafrikkalaisista Kongon ja Ruandan valtioista. Adventtikirkolla on yksi kansainvälinen seurakunta Helsingissä, mutta sen toiminta ei ole ollut aivan mutkatonta. Sen takia toimintalinjana on, että maahanmuuttajat liittyvät jäseniksi tavallisiin seurakuntiin. Näin he integroituvat paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan ja oppivat paremmin suomen kielen. 

Suomen Adventtikirkon omien tilastojen mukaan jäseniä oli 4.858. Erotus (4.858-3.238=1.620) koostuu henkilöistä, joiden väestökirjat ovat jossakin muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa (tavallisimmin jokin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta) tai eivät missään uskonnollisessa yhdyskunnassa. Kahta tai useampaa samanaikaista yhdyskuntajäsenyyttä Suomen Adventtikirkko ei hyväksy. Maahanmuuttajajäsenet asuvat eri puolilla Suomea. 

Vuonna 2014 Suomen Adventtikirkon jäsenistä kuoli 85, yhdyskunnasta eronneita oli 46 ja kolmeen henkilöön ei saatu yhteyttä, jolloin nämä ”kadonneina” poistettiin jäsenrekisteristä. Adventtikirkkoon liittyi kastettuja uusia jäseniä 65. Nämä ovat henkilöitä, joita ei ole koskaan kastettu tai henkilöitä, jotka ovat saaneet lapsikasteen. Lisäksi liittyi 38 sellaista henkilöä, jotka olivat aiemmin saaneet upotuskasteen esimerkiksi helluntaiseurakunnassa. Syntyneitä lapsia liitettiin Suomen Adventtikirkkoon viisi. Nämä ovat yhdyskunnan ulkojäseniä. Heistä tulee myöhemmin varsinaisia jäseniä, jos he ottavat uskovien kasteen. 

Finlands Svenska Adventkyrka koostuu neljästä seurakunnasta. Heillä on oma jäsenrekisterinsä. 4.858:sta varsinaisesta ja ei-varsinaisesta jäsenestä ruotsinkielisiä oli 225 (väestörekisterin luku 191). Maahanmuuttajat voivat liittyä joko suomen- tai ruotsinkielisiin seurakuntiin. Vaasan ja Pietarsaaren seudulla olevat seurakunnat lähinnä ovat ne, jotka ovat voineet saada lisää jäseniä maahanmuuttajista. 

Maahanmuutto auttoi myös Suomen Baptistikirkkoa 

Suomen Baptistikirkon (SBK) jäsenmäärä kasvoi 212 jäsenellä 1.654 jäseneen. Jäsenmäärää kasvatti Thaimaan pakolaisleireiltä Suomeen otetut karenibaptistit. Nämä asuivat pääosin Myanmarin (aiemmin Burma) kaakkoisosassa sekä Myanmarin että Thaimaan puolella maiden välistä rajaa. SBK:lla on yksi venäjänkielinen seurakunta Lappeenrannassa ja kareneilla oma seurakuntansa. Suomessa karenit asuvat hajallaan, heitä palvelee yksi pappi, joka asuu Vantaalla. Hän matkustaa aina sinne missä häntä tarvitaan. 

Tavallisesti myös Katolinen kirkko Suomessa on saanut runsaasti uusia jäseniä maahanmuuttajista. 

Yhdyskunnat voivat hyödyntää jäsenmäärän kasvun lisääntyvinä valtionavustuksina, sillä valtion yleisavustuksen suuruus määräytyy yksinomaan jäsenmäärän perusteella. Kaikki mainitut kolme yhdyskuntaa ovat hakeneet näitä avustuksia. 

Sijalukumuutokset 

SBK nousi suuruusjärjestyksessä yhdeksänneksi ohittaen Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan, joka on nyt sijaluvulla 10. Sijalukujen 11-20 osalta tapahtui myös muutoksia. The Islamic Rahma Center in Finland ohitti Suomen Metodistikirkon ja on nyt sijalla 14. 

Vuoden 2013 taulukossa Suomen bahà'iyhteisö oli merkitty sijaluvulle 20 jäsenmäärän ollessa 566. Kaikkien bahà'iyhteisöjen yhteinen jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 666. Koska yhteisö on kuitenkin järjestäytynyt useaksi bahà'iyhdyskunnaksi eikä mikään näistä ole yksin riittävän suuri kohotakseen taulukkoon, bahà'it jätettiin nyt johdonmukaisuuden vuoksi pois taulukosta. Sijalle 20 tuli Suomen Islam-seurakunta, joka on perinteinen Suomen tataarien yhdyskunta. 

Sijaluvuilla 21-25 olevien yhdyskuntien jäsenmäärät vaihtelevat välillä 502-386, mutta taulukkoon otettiin taas vain 20 suurinta yhdyskuntaa.

Kaksikymmentä suurinta 31.12.2014

1. Jehovan todistajat 18 467
2. Suomen Vapaakirkko 14 941
3. Katolinen kirkko Suomessa 12 554
4. Suomen Helluntaikirkko 8 168
5. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (mormonit) 3 284
6. Suomen Adventtikirkko 3 238
7. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen seurakunta 2 780
8. Helsinki Islam Keskus 2 290
9. Suomen Baptistikirkko 1 654
10. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 545
11. Tampereen Islamin Yhdyskunta
1 319
12. Helsingin juutalainen seurakunta
1 038
13. Finlands svenska baptistsamfund 866
14. The Islamic Rahma Center in Finland 857
15. Suomen Metodistikirkko 816
16. Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta 751
17. Resalat Islamilainen Yhdyskunta - Suomen Ähl-e Beit 704
18. Suomen vietnamilaisten buddhalaisten yhdyskunta 609
19. Finlands svenska metodistkyrka 597
20. Suomen Islam-seurakunta
515


Suhteellinen kasvu 

Suurista yhdyskunnista ripeintä suhteellista kasvua osoittivat Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta (10,9 %), The Islamic Rahma Center in Finland (9,2 %) ja Turun Islamilainen Yhdyskunta (9,1 %). 

Pienistä yhdyskunnista Imam Sadeqin islamilainen yhdyskunta kasvatti jäsenmääränsä alle 20:stä 244:ään, ja Suomen hindujen jäsenmäärä loikkasi 33:sta 189:ään. 

Uudet yhdyskunnat 

Vuonna 2014 rekisteröitiin 16 uutta yhdyskuntaa. Näistä kristilliset ja islamilaiset yhdyskunnat yhdessä muodostivat enemmistön. Eksoottisempia tulokkaita ovat mm. sikhiläinen Suomen Sikhit, buddhalainen Timanttipolku ja gnostilainen Mandaelaisten uskonnollinen yhdyskunta

Karhun kansa 

Inkvisition ensin tyrmäämä Karhun kansa pääsi yhdyskuntain rekisteriin 17.12.2013. Se on ensimmäinen esikristillisyyttä edustava, suomenuskoinen yhdyskunta, joka on hyväksytty uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Jäsenmäärä oli 29 vuoden 2014 lopussa.

Kimmo Sundström


JK ja korjaus 14.4.2016. Bahà'iyhteisöt eivät ole järjestäytyneet useiksi yhdyskunniksi. 31.12.2014 oli olemassa yhdyskunta Suomen Bahà'í-yhteisö, Finska Bahà'ísamfundet, Suoma Bahà'í -searvvus (900.093), johon kuului yhteensä 22 seurakuntaa. Näistä poistettiin rekisteristä 30.1.2015 kaksi seurakuntaa, Tornion Bahà'i yhdyskunta (900.101) ja Bahà'i samfundet för Malax (900.197), jolloin jäljelle jäi 20 seurakuntaa. Bahà´iyhteisöjen yhteinen jäsenmäärä 31.12.2014 oli 666, joten yhdyskunta sijoittuisi yllä olevassa taulukossa sijalle 18. Vastaavasti Suomen Islam-seurakunta putoaisi pois taulukosta sijaluvulle 21. Opetus on siis, ettei yhteisön nimessä esiintyvä sana ”yhdyskunta” takaa, että yhteisö olisi uskonnonvapauslain mukainen yhdyskunta vaan voi olla tällaisen seurakunta/paikallisyhteisö.


Lue myös

Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2007 (29.8.2008)
Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2008 ja 31.12.2009 (5.6.2010)

Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2010 (23.3.2011)
Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2011 (14.11.2012)
Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2012 (12.10.2013)
Uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmäärät 31.12.2013 (14.4.2014)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?