VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 (21.6.2015)

Päivitetty 24.6.2015
Päivitetty 29.10.2017

Toimintakertomus vuodelta 2014 

Liiton toiminnan supistuttua merkittävästi toimintakertomusten julkaiseminen kotisivulla lopetettiin vuonna 2011. Tätä aikaisemmatkin kertomukset poistettiin jäsenten ja yleisön nähtäviltä. Toimintakertomus olisi kuitenkin tärkein dokumentti, jonka tulisi kertoa mitä liitto on saanut aikaan, ei vain mitä se suunnittelee tekevänsä. 

Nykyisin liiton toimintakertomukset ovat supistuneet kertomaan lähinnä liiton hallinnosta ja tiedotuksesta. Liittohallitus (LH) ei tunne liiton sääntöjä. Se on ymmärtänyt ”varsinaisen tehtävänsä” väärin luullen, että liitto on lausuntoautomaatti, joka syytää tiedotteita tiedotusvälineille ja ajaa tasa-arvoa. Toimintakertomus kertoo myös muiden järjestöjen saavutuksista ja etsii lainaloistetta. 

Liittokokous 

Tampereella 14.-15.6.2014 pidetyn liittokokouksen (LK) tärkeimmäksi anniksi jäi LH:n sääntömuutosesityksen torjuminen (ks. Tampereen liittokokous valitsi imagofasistit jatkoon Vapaa-ajattelijain liitossa (16.7.2014)). Liittoa hallitsevat imagofasistit (ifat) huomasivat, että ihan mitä tahansa ei hyväksytä. Liitto kampanjoi Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloitteen puolesta, joka ei ollut liiton aloite. Kampanja epäonnistui, samoin kansalaisaloite. Vaikka liiton kotisivua uudistettiin, niitä tärkeitä uudistuksia, joita LK:ssa kaivattiin, ei toteutettu. 

Vastoin liiton sääntöjä (9 §) LH laiminlöi kutsua liittovaltuusto (LV) koolle maalis-toukokuussa. Sama tapahtui myös keväällä 2011. Jos LK katsoisi, ettei tämä ole tarpeen, sen pitäisi muuttaa tältä osin liiton sääntöjä. Syyskokouksensa kesäkuussa valittu uusi LV piti. Kokouspäivää liitto ei kerro. Kerron, että se oli lauantai 22.11.2014. 

LH:n kerrotaan kokoontuneen ennen LK:sta viisi kertaa, mutta kokouspäiviä ei mainita. Kerron, että ainakin lauantaipäivinä 25.1.2014 ja 3.5.2014 pidettiin LH:n kokoukset. Tammikuun kokouksen satoa oli, että Vaasan Vapaa-ajattelijat ry (VVA) katsottiin eronneeksi liitosta, kun se ei ollut tilittänyt liitolle liittomaksujaan. 3.5.2014 LH antoi lausuntonsa LK:lle tehdyistä esityksistä. 25:stä jäsenyhdistyksestä 23 ei tehnyt yhtään esitystä. Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry (KUVA) teki kolme esitystä ja Turun Vapaa-ajattelijat ry (TUVA) yhden esityksen. Järjestöaktiivisuus myös tällä mittarilla mitattuna on painunut varsin alas. 

Vapaa Ajattelija -lehden toimitussihteerinä toimi Suvi Auvinen. Häntä ei näkynyt liittokokouksessa. 

Työryhmät 

Liitolla on useita työryhmiä, joille päätöksentekoa on kyseenalaisella tavalla ulkoistettu. LH on aikaisemmin kertonut, ettei päätöksiä tehdä kokouksissa, vaan ne tekee se henkilö, joka on ottanut asian hoitaakseen. Säälittävältähän tämä tuntuu. 

Työryhmien tuloksista on vaikea saada selkoa toimintakertomuksen perusteella. Taloustyöryhmästä mainitaan jäsenet, ei muuta. Lehden toimituskunnasta (toimitusneuvosto) mainitaan kokousten lukumäärä, muttei muita tuloksia kuin esilläolo kaksilla messuilla ja Maailma kylässä -tapahtumassa. Sääntötyöryhmä valmisteli luonnoksen liiton uusiksi säännöiksi. Siihen perustuva LH:n esitys siis tyrmättiin LK:ssa. Näin sääntöjen parissa askartelevat tuhertajakollegiot jatkavat työtään vuodesta toiseen. Hautausmaatyöryhmä ei kokoontunut. ”Muistoadressin” kerrotaan jälleen valmistuneen vuonna 2014. Tieto on väärä. Uusi surunvalitteluadressi valmistui jo syksyllä 2013, kuten aikaisemmin kerrottiinkin.

Jäsenyhdistysten määrä vähenee

Jäsenyhdistysluettelossa on 25 yhdistystä. Suluissa on mainittu näiden liitolle tilitettyjen liittomaksujen määrät vuonna 2013. Vaasan Vapaa-ajattelijat ry (VVA) ei esiinny enää luettelossa. 

Ristiriitaisesti VVA on silti vielä otettu vapaa-ajattelijahautausmaita ylläpitävien yhdistysten luetteloon. Näitä sanotaan olevan yhdeksän. Ehkä VVA viimeistään vuonna 2015 poistetaan luettelosta? 2013 liitosta erosi Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry (KAVA), joka myös kuuluu vapaa-ajattelijahautausmaata ylläpitävien vapaa-ajattelijayhdistysten joukkoon. Näin Vapaa-ajattelijain liiton rooli tälläkin toiminnanalalla pienenee. 

Liitto tuki jäsenyhdistystensä hautausmaiden ylläpitoa. Mitkä yhdistykset tukea saivat ja minkä verran, salataan. Sitä ei kerro tuloslaskelmakaan. Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:tä (HVA) tuettiin varsin paljon, 4.000 eurolla, kun se julkaisi Uskomaton-lehtensä Voima-lehden liitteenä.

Myös jäsenyhdistysten jäsenvastaaville perustettiin oma sähköpostilista. Toimen mahdollisista tuloksista ei kerrota. 

Liittokokous pidettiin 14.-15.6.2014 Hotelli Rosendahlissa, Tampereella. Kokouksen mittavat kulut salataan. Tuloslaskelmakaan ei sitä kerro. 

Liiton entistä toimistoa kutsutaan toimipaikaksi ja toimistoksi. Se toimi vielä kokouspaikkana silloin tällöin ja kirjastona. Muu toiminta ja palvelut ovat loppuneet. Liitto voi antaa lainaksi kirjoja, mutta lainaustoimintaa ei ollut, ainakaan siitä ei kerrota mitään. 

Talous 

Taloudesta kerrotaan, että se ”oli vakaalla pohjalla”. Tämä tekee mieli kiistää, kun liitto tehtaili alijäämää peräti -42.285,33 euroa. Se on ilmeisesti liiton historian suurin alijäämä ja ehdottomasti liikaa. LV:n 2.11.2013 hyväksymän vuoden 2014 talousarvion alijäämä oli -15.046,08 euroa. LH kulutti rankasti (27.239,25 euroa) yli sen. 

Kun liitto vuonna 2012 myi asunto-osakkeen Vellamonkatu 14 A 15 Helsingissä, arvioin (verottomaksi) myyntivoitoksi noin 70.000 euroa. Karisman hallinto söi tästä suurimman osan vain kahden vuoden (2013-2014) alijäämien muodossa (19.376,09+42.285,33=61.661,42 euroa). 

Suurimpia talouden kulueriä mainitaan, muttei euromääriä. LK:ssa puheenjohtaja Petri Karismakin mainitsi, että mediaseurantapalvelu Meltwater on aika kallis ja sitä pitää tarkastella uudestaan. Palvelun täsmällistä hintaa ei kerrottu. Uusikin LH antoi siis kulujen juosta. Liiton varoja pumpattiin avustuksina myös yksityisen, kaupallisen Prometheus-seremoniat Oy:n asiakkaille. Avustusmäärät salataan. 

Tuloslaskelman mukaan varainhankinnan tuotot olivat 13.906,65 euroa, joista liittomaksuja oli toimintakertomuksen mukaan 13.800 euroa. (Talousarvio oli 18.000 euroa.) Liittomaksutulon täsmällinen määrä ei ilmene tuloslaskelmasta. Vuonna 2012 liittomaksutulo oli 18.180,00 euroa ja vuonna 2013 15.770,00 euroa. Jos 13.800 euroa pätee, pudotusta tuli taas 12,5 prosenttia.

Kun liitto tammikuun lopussa 2015 raportoi vuoden 2014 jäsenmääränsä (Vapaa-ajattelijain liiton jäsenmäärä polki paikallaan vuonna 2014 (3.2.2015)), jäsenmääräksi kerrottiin 1 576 jäsentä. Tilasto laaditaan liitolle tilitettyjen liittomaksujen (10 euroa/jäsen) perusteella. Kuinka on mahdollista, että liittomaksutulo alittaisi määrän 10x1 576=15.760 euroa? Voidaanko liiton raportoimiin jäsenmäärälukuihin enää luottaa? 

Vuokraturva Oy:n ja Hallinnointiturva Oy:n kalliiden, kaupallisten palveluiden osto jatkui. Palvelua on ostettu 1.7.2012 alkaen. Tähän ajauduttiin, kun liiton oma hallinnointi petti. Liitolle koitui hallituksen taitamattoman toiminnan tuloksena 19.000 euron tappiot saamatta jääneistä vuokratuloista. 

Täsmällistä tietoa palvelun hinnoista ei anneta. Siirtovelkana on kuitenkin Hallinnointiturva Oy:n maksu joulukuulta 2014, 410,88 euroa, joten vuosimaksu voisi olla sen yhtiön palvelun osalta 4.930,56 euroa. 

Uskonnottomien seremoniapalvelut, juhlapuhujatoiminta ja alan neuvonta on ulkoistettu suurelta osin Prometheus-seremoniat Oy:lle. Joistakin yhdistyksistä on silti saatavissa yhdistyspohjaista puhujapalvelua, mutta sitä liitto ei kerro. Prometheus-seremoniat Oy:n asiakasperheille liitto myöntää tukea, muttei kerro miksi eikä miksi vain perheille. Hakemuksesta maksettava jäsenetu on 100 euron tuki, jos juhlan järjestäjä, vainaja tai vainajan omainen on liiton jäsenyhdistyksen jäsen. Tukipolitiikkaa on muuteltu vuosien kuluessa sinne ja tänne. Vieläkään sitä ei pystytty ilmaisemaan selvästi. Ainakaan vainaja ei voi olla minkään jäsenyhdistyksen jäsen. 

Tiedotus 

Vapaa-ajattelijain liitto ry on muuttunut propagandakonttoriksi ja keskustelukerhoksi. Toimintakertomus listaa runsaan sivun verran tiedotteita, lausuntoja ja kanteluita, jotka koskevat erilaista yhteiskuntavaikuttamista. Tämä kertoo siitä linjavalinnasta, että vaikuttamista koetetaan aikaansaada median kautta ja pitämällä meteliä. Epärealistiset, epäonnistuneet ja ateistien etujen vastaisetkin hankkeet ja aiheet kelpaavat mediamyllytyksen raaka-aineeksi. En silti tahdo kokonaan kiistää propagandan tarpeellisuutta. Sen voisi kyllä tehdä asiantuntevammin ja keskittyen tärkeimpiin asioihin. Ei Vapaa-ajattelijain liitolla ole mitään sellaista viisautta tai valtaa, että sen pitäisi korottaa ääntään joka asiassa. 

Liiton oppositio on ennustanut Vapaa Ajattelija -lehden kuolemaa ainakin paperilehtenä. Nyt lehden tilaajamääräksi mainitaan ”melkein 200”. Lehden tuotot vähennettynä kulttuurilehtituella (6.597,00-4.000,00=2.597,00 euroa) jatkoivat kuitenkin laskuaan. Vuonna 2013 tuloja kertyi vielä 7.210,35-4.000,00=3.210,35 euroa. Pudotusta kertyi siis 23,6 prosenttia. Kun lehden vuosikerran hinta oli 25,00 euroa, miksi ”melkein” 200 tilauksesta kertyi tuloja vain 2.597,00 euroa? Tilattiinko vain puolivuosikertoja? Vai onko esimerkiksi 104 melkein 200? Tämä voisi olla ifamatematiikkaa. 

Pitkästä aikaa ulkomaantoiminnassa tapahtui muuta kuin vain kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamista. Pääsihteeri Esa Ylikoski kävi elokuussa IHEU:n (International Humanist and Ethical Union) yleiskokouksessa ja Maailman humanistikongressissa Oxfordissa, Englannissa. LH:n varajäsen Maarit Fredlund kävi syksyllä Norjan Humanistiliiton Landsmöte-tapaamisessa Oslossa. 

Tuloslaskelma 1.1.2014-31.12.2014 

Tuloslaskelma on kirjanpitoasetuksen vastainen, koska eri ryhmien erittelyt on jätetty tekemättä. Se on myös opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden vastainen. Ainoat tehdyt erittelyt ovat henkilöstökulut ryhmässä Vapaa Ajattelija ja Hallinto sekä poistot ryhmässä Toimisto. 

Tiedotustoiminta (-14.117,56 euroa) on kokonaan erittelemättä. Vapaa Ajattelija -ryhmässä on erittelemättä -11.447,50 euron kulut. Avustuksissa on erittelemättä kaikki kulut -19.830,66 euroa, samoin Kansainvälisessä toiminnassa (-1.446,18 euroa). Toimiston tuotot ovat kokonaan erittelemättä ja kuluista on erittelemättä -12.964,70 euroa. Hallinnon tuottoja (6.979,64 euroa) ei ole eritelty ollenkaan ja kuluista on erittelemättä peräti -44.992,69 euroa. Varainhankinnan tuotot, 13.906,65 euroa, ovat erittelemättä, mutta toimintakertomus kertoi liittomaksujen määräksi 13.800 euroa. Loppuosa, 106,65 euroa, voisi olla lahjoituksia? Sijoitustoiminnassa erittelemättä on 77.688,78 euroa tuottoja ja -29.464,76 euroa kuluja. Alijäämää tehtailtiin -42.285,33 euroa, kun alijäämä vuonna 2013 oli ”vain” -19.376,09 euroa. Karisman hallinto köyhdyttää liittoa. 

Tase 31.12.2014 

Köyhdytys supisti liiton tasetta 43.509,51 eurolla. Tilikausien kumulatiivinen alijäämä on revähtänyt pahan näköiseksi. Se on nyt -63.221,95 euroa. 

Taseen loppusumma on 690.163,46 euroa. Tase-erittelyn mukaan liitto ei myynyt asunto-osakkeitaan (pääasiallinen varallisuus) vuonna 2014. Niitä on kymmenen, jonka lisäksi liitto omistaa toimistohuoneiston, joka oli käytännössä tyhjän panttina. Sen käyttö on hyvin vähäistä eikä sitä ole haluttu vuokrata ulos. Vastike-, vesi-, sähkö- ym. maksut aiheuttavat kuitenkin suuria kuluja koko ajan. 

Liitto omistaa myös vähäisiä määriä muita osakkeita ja osuuksia: 

Nokian osakkeita on 100 kpl (peritty Elli Koskiselta), kirja-arvo yhteensä 292,60 euroa; 
Prafé-osuuskunnan osuuksia on 5 kpl, kirja-arvo yhteensä 250 euroa, arvottomia;
Prometheus-seremoniat Oy:n osakkeita, kirja-arvo yhteensä 2.354,63 euroa; lukumäärää ei mainittu, mutta se on 28; 
TeliaSoneran osakkeita 502 kpl (peritty Elli Koskiselta), kirja-arvo yhteensä 2.580,28 euroa; 
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n osakkeita, kirja-arvo yhteensä 100,00 euroa; arvottomia; lukumäärää ei mainittu, mutta se on 84. Näistä eristä löytyy siis jonkin verran silkkoa, vaikka summat ovat pieniä. 

Saaduissa vuokravakuuksissa on edelleen vakuus vain kahdelta vuokralaiselta, vaikka vuokralle annettuja asunto-osakkeita on kymmenen. Miksi näin? 

Liiton tilinpäätösuutisen yhteydessä on tehty vuosittain vertailu vuosien 2002 ja tuoreimman tilinpäätöksen välillä muutaman tilinpäätösluvun osalta. Kirjoittajan tekemä viimeisin tilinpäätös on vuodelta 2002. Nytkään kohtaa 3. ei voitu laskea, koska liitto tahtoo pimittää tilinpäätöstietojaan: 

  1. Liiton kaikki tuotot: 90.571,97 (2002) / 130.366,67 (2014); 
  2. Liiton kaikki kulut: -100.217,79 / -172.652,00; 
  3. Liiton toimiston välittömät palkkamenot: -25.667,63 (25,6 prosenttia kaikista kuluista) / -23.166,00 (13,4 prosenttia kaikista kuluista); 
  4. Vapaa Ajattelija -lehden tappio: -11.466,17 / -12.020,50; 
  5. Oma pääoma: 498.896,94 / 682.621,89. 

Alamäki jatkuu 

Aatteellisen alamäen lisäksi myös liiton taloudellinen alamäki jyrkentyi pelottavasti. Karisman hallinto ei selviä muuten kuin liittoa köyhdyttämällä eli omaisuutta myymällä. Valtion rahoitus jatkunee, koska liitolla on hieman poliittista kannatusta, etenkin laitavasemmiston piirissä. Minulta on kysytty, haluanko lopettaa Vapaa-ajattelijain liiton valtionavut kokonaan. En halua, koska järjestö ansaitsee joka tapauksessa hieman valtionkin avustusta, vaikka se on valinnut itselleen huonon hallituksen ja löperöt muut luottamushenkilöt. Avustusten mitoitus on virkamiesten ja viime kädessä poliitikkojen harkinnan varassa. Mitään hakemuksesta jaettavaa automaattista rahaa se ei ole kuten uskonnollisten yhdyskuntien valtionavustus. 

Liitossa päätöksentekijöiden eli LV:n jäsenten pitäisi hoitaa velvollisuutensa, panna hallitus kuriin, tasapainottaa talous ja estää liiton vuosikymmenien aikana hankitun omaisuuden hävittäminen.

Kimmo Sundström


Lue myös


Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2010 (11.6.2011)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2011 (27.3.2013)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2012 (8.5.2013)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2013 (22.6.2014)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?