USKONTOTIEDOLLA UHANNUT OPETUSMINISTERI VAIHDETTIIN (18.6.2013)

Täydennetty 20.6.2013
Täydennetty 7.10.2013

Uutisemme 5.9.2012 mukaan tuolloinen opetusministeri Jukka Gustafsson oli kertonut aikovansa tehdä hallituksen sivistyspoliittiselle ministerityöryhmälle aloitteen yhteisen uskontotiedon opetusta valmistelevan työryhmän perustamisesta. 

Sellaisenaan aikeesta ei kai tullut mitään. 

Sitten 10.4.2013 opetusministeri Gustafsson vastauksessaan kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan/sd kirjalliseen kysymykseen (KK 234/2013 vp) uskonnonopetuksen korvaamisesta yhteisellä uskontotiedon ja etiikan oppiaineella kirjoitti viitaten myös tämän aiempaan (kolmen muun sd-kansanedustajan tukemaan) samanaiheiseen toimenpidealoitteeseen (TPA 7/2012 vp): "Vastauksenaan opetus- ja kulttuuriministeriö toteaa, että se käynnistää asiaa koskevan selvitystyön resurssiensa määrittelemissä puitteissa." 

Tuollaisesta selvitystyöstä ei ole merkkejä. 

Demarien ministerikierrätyksessä opetusministeriksi tuli 24.5.2013 Krista Kiuru. 

Toivottavasti ministeri Kiuru on ajamatta uskontotietoa. 

Yhdistyksemme vastustaa ehdotettua yhteistä uskontotietoa ateistien pakottamisena uskonnonopetukseen heidän perus- ja ihmisoikeuksiensa vastaisesti. 

Helsingin eurooppalaisessa koulussa on yhteinen uskontotieto, mutta koulua koskeva laki ei mennyt eduskunnan perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi. Koulun aloittaessa toimintansa vuonna 2008 yhdistyksemme vaati mielenosoituksessaan uskontotiedolle vaihtoehdoksi varsinaisten Eurooppa-koulujen elämänkatsomustietoa.

Täydennys 20.6.2013:

1) Opetusministeri Gustafssonin vastauksessa elämänkatsomustiedon luennehdittiin muodostuvan eettisistä opetuksen tavoitteista ja sisällöistä. Miksi siis sitä vaihtamaan epäeettiseksi uskontotiedoksi?

2) Opetusministeri Kiuru ei kertonut mistään uskontotietoselvitysaikomuksista vastauksessaan 6.6.2013 kahden kd-kansanedustajan yhteistä uskontotietoa vastustaneeseen kirjalliseen kysymykseen (KK 397/2013 vp) oman uskonnon opetuksen laadullisesta ja määrällisestä turvaamisesta. Kiuru päinvastoin lopetti seuraavasti:

"Tulevaisuudessa on syytä pohtia ja selvittää edelleen, miten laadullisesti ja määrällisesti korkeatasoinen uskonnonopetus turvataan."

Täydennys 7.10.2013

Sunnuntaisuomalaisen uskonnonopetusta käsittelevässä laajassa artikkelissa 29.9.2013 (kuten Savon Sanomissa) kerrotaan, että opetus- ja kulttuuriministeriössä ei ole tehty eikä olla tekemässä selvitystä uskontotiedosta.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?