Pääkaupunkiseudun
ateistit ry

YHDISTYS OSOITTI MIELTÄÄN HELSINGIN EUROOPPALAISEN KOULUN
USKONTOTIEDON PAKOLLISUUTTA VASTAAN (4.9.2008)

Lähinnä Euroopan kemikaaliviraston henkilöstön lapsia varten on perustettu valtion kouluna Helsingin eurooppalainen koulu (European Schooling Helsinki, Etablissement d'enseignement européen d'Helsinki).

            

Laatta koulun seinässä.

Koulu akkreditoidaan Eurooppa-kouluksi. Koulussa on kaikki luokka-asteet käsittävä kaikille pakollinen oppiaine uskontotieto (religious education, connaissance des religions). Näistä englanninkielinen termi "religious education" on paljastavin: kyseessä on uskontokasvatus. Englanninkielisessä opettajienhakuilmoituksessa haettiin englanninkielisen ja ranskankielisen uskontokasvatuksen opettajia.

Varsinaisissa Eurooppa-kouluissa on uskonnoittain eriytetty (eli siinä mielessä tunnustuksellinen) uskonnonopetus sekä näille vaihtoehtoinen (tunnustukseton) etiikan opetus. Tämä etiikan opetus on opetussuunnitelmansa perusteella kuten suomalainen oppiaine elämänkatsomustieto.

Perimmältään vaadimme koko uskontotiedoksi naamioidun uskonnonopetuksen poistamista.

Käytännön tavoitteemme, jonka ilmaisimme mielenosoituksessamme, on kuitenkin vaatimattomampi, mutta silti ateisteille ehdottoman tärkeä. Vastustamme uskontotiedon opetuksen pakollisuutta. Vaadimme, että koulua koskevaa lakia muutetaan niin, että uskontotiedosta saa vaadittaessa vapautuksen. Tällöin yksinkertaisinta olisi järjestää uskontotiedon vaihtoehdoksi elämänkatsomustieto.Kolme banderollia.

On mahdotonta järjestää kaikille kelvollista yhteistä katsomusopetusta.

Koulun muissa oppiaineissa kuin uskontotiedossa on opetuksen pohjana naturalismi eli se tieteen perustana oleva käsitys, että luonto on koko todellisuus. Naturalismin on koskettava koulun koko opetusta. Naturalismi uskontoihin kohdistettuna tarkoittaa ateismia.

Naturalismi katsomusopetuksen pohjana ei siksi kävisi uskoville. Uskontotieto ei perustu naturalismiin, joten se taas ei käy ateisteille.

Koulu aloitti toimintansa maanantaina 18.8.2008 väliaikaisessa osoitteessa Ratakatu 6 A Helsingin normaalilyseon naapurina.

Yhdistyksemme järjesti mielenosoituksen tuona päivänä klo 7.45-10.00 koulun pihan puolella eli Merimiehenkadun varrella.

  

Koulun pihanpuoli.

Meillä oli kolme banderollia: "POIS PAKKOUSKONTOTIETO", "EXEMPT FROM RELIGIOUS EDU" ja "ESH: SECULAR ETHICS BACK".

Jaoimme suomenkielistä tiedotetta ja englanninkielistä tiedotetta. Niissä vetosimme elämänkatsomustiedon opetukseen johtaneeseen YK:n ihmisoikeustoimikunnan vuonna 1981 antamaan ratkaisuun kantelusta, jonka Erkki Hartikainen teki uskontojen historian ja siveysopin opetussuunnitelmasta.

Osallistujia meillä oli omista kuusi. Lisäksi yksi muu poikkesi työmatkallaan, kuten hän sanoi, "pienessä, mutta pippurisessa" tilaisuudessamme.

 

Arvo Keinänen (vas.) ja Jouni Luukkainen.


 

Hannu Töyri (vas.) ja Unto Söderman.

Englanninkielisen uskontotiedon opettaja, nuori brittimies, kävi kahteen kertaan lyhyesti puolustamassa ainettaan, jollainen on myös hänen omassa maassaan. Mutta me olemmekin Suomessa, ja hänen koulunsa ottaa parin vuoden kuluttua suomalaisiakin oppilaita, jos
tilaa on. Ja jos kyseessä olisi todellakin vain etiikan opetus, kuten hän perusteli, jätettäköön siitä uskonnot pois, sillä naturalismin perusteella uskonnoilla ei ole mitään oikeata arvoa, saati sitten etiikalle merkitystä.

(Koulun rehtori Teijo Koljonen kertoi puhelinkeskustelussamme 30.7.2008, että jos oppilaan vanhemmat vastustaisivat lapsen osallistumista
uskontotiedon opetukseen, hän pohtisi vanhempien kanssa jotain korvaavaa suoritusta. Mutta sellainen uskontotiedosta vapautumisen mahdollisuus on saatava myös lakiin. Rehtorin myöhemmin kertoman mukaan kaikki 30 aloittanutta oppilasta osallistuvat uskontotietoon.)

Kuvat otti Kimmo Sundström.

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?