LAUSUIMME TAAS BIOPANKKILAKIEHDOTUKSESTA (25.10.2011)

Täydennetty 31.12.2011

Edellinen hallituksen esitys biopankkilaiksi raukesi viime kevään eduskuntavaalien tähden. Valitettavasti sosiaali- ja terveysministeriö ei ottanut silloista yhdistyksemme lausuntoa huomioon (se ei kai edes huomannut saaneensa sitä tiedokseen) uudessa hallituksen esityksessä, joka ei juuri poikkea aiemmasta.

Yhdistyksemme antoi 25.10.2011 uuden lausunnon [PDF] biopankkilaista samoille eduskunnan valiokunnille kuin aiemmin. (Riitti jättää pois huomautus eräästä väärästä momenttien numeroinnista.)

Lähetin lausunnon valiokunnille myös sähköpostitse. Varustin saateviestin otsikolla "PAT:n lausunto, myös STM:n huomioon: HE 86/2011 vp (biopankkilaki)", jotta lausunto nyt huomattaisiin ministeriössä, jonka seuraaville virkamiehille lähetin viestin kopion tiedoksi: osastopäällikkö Päivi Sillanaukee (joka esitteli asian valtioneuvostolle), neuvotteleva virkamies Anneli Törrönen ja hallitussihteeri Kirsi Ruuhonen.

Lausunnossa toistetaan huomautus, että hallituksen esityksessä viitataan Aasian luonnononnettomuuteen (tsunamiin 26.12.2004) edelleen väärällä vuosiluvulla (2003) korostettaessa biologisten näytteiden käyttötarvetta vainajien tunnistamisessa. Puolestani kantelin taannoin oikeuskanslerille, että Suomen viranomaiset menettelivät kyseisen onnettomuuden kuolonuhrien suhteen väärin järjestäessään heidän ruumiitaan kotiutettaessa sekä Phuketin että Helsinki-Vantaan lentokentillä (ev.-lut.) uskonnollisen toimituksen ilman, että olisivat etsineet ja vaatineet toimituksen perustaksi ev.-lut. kirkkoon kuulumattomista vainajista näiden jättämää kirkollista hautaamista koskevaa kirjallista pyyntöä tai suostumusta.

Yhdistyksemme mielenkiinto biopankkilakia kohtaan on ihmisen itsemääräämisoikeudessa, nyt alaikäisten.

Täydennys 31.12.2011:

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi 8.12.2011 hallituksen esityksestä lausunnon sivistysvaliokunnalta viimeistään 28.2.2012. Teemalla "Alaikäisen mahdollisuutta edistää omalta osaltaan tutkimusta on parannettava!" lähetin 31.12.2011 aiemman lausuntomme myös sivistysvaliokunnalle (alkuun vain lisäsin päiväyksen, osoitteen ja tuon teeman).

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?