VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 (15.2.2012)

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n liittovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26.11.2011 toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2012. Niitä ei ole lähetetty liiton jäsenyhdistyksille eikä julkaistu esimerkiksi liiton kotisivulla. Myöskään Vapaa Ajattelija -lehden vuoden viimeinen numero ei kertonut mitään niistä.

Toimintasuunnitelma 2012

Suunnitelma on noin kahden ja puolen sivun mittainen sekä melko ylimalkainen. Mainitaan, että vuosi 2012 on liiton 75-vuotisjuhlavuosi. Liiton historiaa ei ole luvassa. Se luvattiin jo liiton täyttäessä 70 vuotta. Oppositio arvasi, ettei historia valmistu, jolloin se luvattiin 75-vuotisjuhliin. Ei ollut vaikea arvata, ettei se ilmesty viidenkään vuoden kuluttua.

Liitto "kehittää toimintaansa valtakunnallisesti" ei kuulosta huonolta, mutta sitä vaikeuttaa se, että heinäkuun 2011 liittokokouksessa yli kolmannes jäsenyhdistyksistä suljettiin pois osallisuudesta liiton hallintoon. "Liitto kehittää toimintamuotojaan ja viestintäänsä" ei sekään kuulosta huonolta; siihen olisi paljon aihetta. "Työryhmien roolia asioiden valmistelussa ja toiminnassa lisätään" ei myöskään kuulosta huonolta. Työryhmien toiminnan tuloksista ei vain ole raportoitu mitään. Vapaa Ajattelija -lehteä kehitetään yleisölehden suuntaan. Tämä on ollut suuntana jo kauan ja liittyy järjestötoiminnan alasajoon.

Tiedotus-kappaleessa toistetaan lehteä koskevia toimintalinjauksia. Lehden julkaistujen numeroiden määrä laskee neljään numeroon. Lehteä luvataan markkinoida ja "aloitetaan" myös ilmoitushankinta.

Ilmoitushankinta piti aloittaa jo vuosia sitten ja sen piti tuottaa merkittäviä tuloja lehdelle. Mitään ei kuitenkaan ole tehty. Ilmoitushinnat "tarkistetaan", vaikka maksettuja ilmoituksia ei näy. Lehden toimitustyötä ohjaa toimituskunta. Toimituskunta tai -neuvosto on yksi niistä asioista, jossa liiton soutaminen ja huopaaminen selkeästi näkyy. Välillä toimituskunta on olemassa ja toimii, välillä se ei toimi, välillä se lakkautetaan, välillä taas perustetaan uudelleen. Joidenkin toimituskunnan jäsenten työn tulokset eivät ole olleet ainakaan tavallisen lehdenlukijan havaittavissa. Mutta toisten ovat, he esimerkiksi kirjoittavat itse lehteen. Tällaisista jäsenistä muistan aiemmista jäsenistä ainakin Nora Luodon, Teuvo Pykösen ja Jaakko Walleniuksen. Nykyisistä kyllä kaikki jäsenet, Petri Karisma, Lasse Pylkki, Aimo Törmänen ja Esa Ylikoski ovat laatineet kirjoituksia Vapaa Ajattelijaan.

Tiedotuksen osalta "kehittäminen" on toimintasuunnitelman mielitermi. Suunnitelma lupaa graafisia esitteitä ja oppaita uskonnottomien oikeuksista eri kohderyhmille. Tätä aineistoa luvataan myös nettiin. Tämä olisi erinomaista toimintaa. Itse en enää jaksa uskoa, että mitään mainittavaa tapahtuisi. Asiain selvittäminen, uskonnottomien oman linjan määrittäminen ja sen aktiivinen puolustaminen on osoittautunut liitolle liian vaikeaksi tehtäväksi useissa asioissa. Tärkeiltä osin etujärjestötyöstä on luovuttu.

Toimintasuunnitelman mukaan "aloitetaan" valtakunnallisen puhujarekisterin koonti. Tämäkin piti aloittaa jo yli kymmenen vuotta sitten. Tämän kirjoittaja laatikin juhlapuhujaselvityksen vuonna 2000 ja julkaisi sen (ks. Vapaa Ajattelija 2-3/2002, s. 58-59). Nyt tämä luettelo on tietysti pahoin vanhentunut.

Kansainvälinen toiminta rajoittuu muiden kokemusten hyödyntämiseen. Omaa panosta ei anneta. Aiemmin muutamat liittohallituksen johtohenkilöt luvattiin lähettää esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Siellä olisikin voinut oppia paljon aktiivisesta ja taistelevasta otteesta ateistien asian ajamisessa. Mitään ei silloinkaan tapahtunut. Nyt ei johtoporrastakaan enää kiinnosta maksuton matkailu.

Kotimaan yhteistoimintaan kuuluu kotimaisten kumppanien kanssa luotava "keskustelufoorumi". Lisäksi tutkitaan sekulaarin eettisen neuvoston perustamisen vaihtoehtoja.

Keskustelua on minusta eri foorumeilla jo riittävästi. Sitä paitsi liitto juuri lakkautti oman VapariForuminsa viime syksynä. Uusien neuvostojen tms. elimien perustaminen ei ole ratkaisu toiminnallisiin ongelmiin. Yhteistyössäkin "kehittäminen" on mielitermi, mutta konkretia puuttuu.

Kappaleessa Seuranta ja tutkimus kirjoitetaan asiain "seuraamisesta" ja vapaa-ajattelijoiden "tukemisesta" keskusteluun osallistumisessa. Tämä vaikuttaa ylimalkaiselta. Lisäksi luvataan tuottaa ehdotuksia opinnäytetöiden ja tutkimushankkeiden aiheista ja tiedottaa niistä ylipistoille ja ammattikorkeakouluille. Tämäkin hanke on ikivanha, mutta en ole milloinkaan saanut tietää asiaa koskevista tuloksista tai mitä oikeasti on tehty.

Kappaleessa Lainsäädäntöön vaikuttaminen pääasia tuntuu olevan uskonnottomien yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun loukkausten esille tuominen. Luvataan tehdä "konkreettisia kehittämisehdotuksia" sekä antaa lausuntoja. Tällainen olisi hienoa, jos jaksaa uskoa sen toteutumiseen.

Liitto haluaisi pitää yhteyttä virkamiehiin, ministereihin ja kansanedustajiin. Näistä hankkeista olisikin mielenkiintoista lukea jotain raportteja. Oikeusturva-asioista kirjoitetaan, mutta konkretia puuttuu siitäkin. Luvataan tehdä "kanteluita ja valituksia". Nämä olisivat konkreettisia toimia, joista olisi hienoa kuulla myöhemmin tuottivatpa ne tuloksia tai eivät. Vastustaja on vankka eikä tuloksia saada helposti.

Hallinto ja koulutus kappale lupaa "liittohallituksen, liittovaltuuston ja yhdistysten puheenjohtajien koulutus- ja neuvottelupäivät keväällä 2012". Tapahtuman ajankohdasta tai sisällöstä ei ole tiedotettu vielä mitään. Tiedottaminen olisi aiheellista, kevät alkaa parin viikon päästä.

Taloudellinen pohja kappale on alle neljän rivin mittainen. Omaisuudesta luvataan huolehtia. Avustuksia myönnetään jäsenyhdistysten toimintaan ja näiden hautausmaiden "erityiskuluihin". Myös 75-vuotisjuhla syksyllä 2012 vaatii taloudellisia resursseja.

Talousarvio 2012

Asiakirjassa on kerrottu vain hallituksen liittovaltuustolle tekemän ehdotuksen luvut, ei valtuuston päättämiä lukuja. Valtuuston tekemät muutokset lienevät pieniä. Kerrotaan, että Juha Kukkosen esityksestä Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA) liitolle maksamaa toimistovuokraa korotettiin 10 eurolla/kk 160 euroon/kk. Tämä ei poista alihintaiseen vuokraan kohdistunutta arvostelua.

Perinteisesti varsinaisen toiminnan ensimmäinen pääluokka on ollut opintotoiminta. Nyt tämä pääluokka on likvidoitu, mutta tiedotustoiminnan pääluokassa on opintotoiminnan menoja -1.000 euroa. Näin pienellä rahalla ei voitane järjestää esimerkiksi kunnon juhlapuhujakursseja, joita muuten on luvattu järjestää.

Tiedotustoiminnan tulopuoli näyttää nollaa paitsi että Vapaa Ajattelija -lehden tilausmaksuja arvioidaan saatavan 400 euroa (v. 2010 toteuma 825,20 euroa) ja kulttuurilehtitukea 7.500 euroa (v. 2011 7.500 euroa). Liiton kotisivu ilmoittaa lehden tilaushinnan vain vuodeksi 2010: 25 euroa. Jos ajatellaan, että tilaushinta edelleen olisi sama, liitto arvioi myyvänsä vain 16 vuosikertaa, jos vuosikerrat myydään täyteen hintaan.

Merkittävimpiä kulueriä tiedotustoiminnassa ovat esitteet ja ilmoitukset -4.500 euroa ja liiton 75-vuotisjuhlakulu -10.000 euroa.

Vapaa Ajattelijan painatus ja postitus maksoivat v. 2010 yhteensä 14.392,30 euroa. V. 2012 näihin on varattu vain 11.000 euroa. Toimitussihteeri sai v. 2010 viiden erillisen numeron (yksi numero huijattiin tilaajilta) toimittamisesta 2.000 euroa työkorvauksia. Nyt toimitussihteerikulut ovat neljän numeron - jos ne kaikki ilmestyisivät - tekemisestä 4.000 euroa. Kirjoitustyökorvauksia maksettiin v. 2009 5.668 euroa ja v. 2010 3.600 euroa. Nyt niihin ei näy budjetoidun euroakaan. Minkälaista sisältöä saadaan korvauksetta? Muut lehden kulut olivat v. 2010 -2.774 euroa, nyt -500 euroa. Lehti on ollut vielä näkyvä osa liiton toimintaa. Nyt sitäkin kuristetaan.

Avustukset pääluokassa nähdään -2.000 euroa liiton tukena puhujatoimintaan, tarkoitettaneen "perheiden tukemiseksi uskonnottoman juhlapuhujan palkkaamiseksi". Tämän uutispalstan lukija muistanee, että liiton tuki itse juhlapuhujille lopetettiin kokonaan viime vuonna. Kaupalliselle osakeyhtiölle, Prometheus-seremoniat Oy:lle (Pro-Seremoniat Oy), liitto antaa avustusta -5.000 euroa. Yhtiö on arvostettu yhdistyspohjaista toimintaa selvästi arvokkaammaksi. Hautausmaa-avustuksiin on budjetoitu -4.000 euroa ja jäsenyhdistysten paikallistoiminnan tukemiseen -5.000 euroa.

Pääluokka Myyntitoiminta on jäljellä, mutta kaikki sen numerot nollia. V. 2009 tuottoja tuli vielä 2.113,86 euroa ja v. 2010 180,30 euroa. Tuotot kertyivät kirjojen, adressien, merkkien ja muiden tuotteiden myynnistä. Liitto on onnistunut lopettamaan tämänkin toiminnan. Vai onko tämäkin "kehittämistä"?

Kansainvälisen toiminnan pääluokassa tulot ovat 0 euroa, menoina on vain IHEU:n (International Humanist and Ethical Union) ja EHF:n (European Humanist Federation) jäsenmaksut, yhteensä -500 euroa. Toiminta on surkastunut lähelle nollaa, mikä oli tilanne jo vuosina 2009-2010.

Pääluokassa Toimisto vuokratuloja saadaan HVA:lta 1.800 euroa. Tulo oli sama v. 2009-2010 (ks. kuitenkin huomautus vuokran korotuksesta edellä). Tulon pitäisi olla ainakin 2.400 euroa, erotus on liiton piilotukea rikkaalle HVA:lle. Olen arvostellut tätä vuosia, mutta liitto ei halua korjata epäkohtaa. Tietysti HVA:n uusi puheenjohtaja Ilkka Vuorikuru voisi itsekin ehdottaa asian korjaamista. Varastovuokria saatiin v. 2009 vielä 600 euroa, nyt ei mitään.

Kulupuolella on eriä, jotka herättävät kysymyksiä. Poistot on jätetty budjetoimatta (v. 2010 -747,55 euroa). Vastikkeisiin on budjetoitu -4.100 euroa (v. 2010 toteuma vain -2.311,50 euroa). Miksi näin? V. 2010 tuloslaskelma kertoi seuraavista menoista: posti -1.218,43 euroa, puhelin ja telefax -910,29 euroa, kahvi- ja taloustarvikkeet -448,98 euroa, kirjaostot -4.176,73 euroa, nämä yhteensä -6.754,43 euroa, jotka kaikki nyt puuttuvat talousarviosta. Sen sijaan toimiston ATK-tarvikkeisiin on budjetoitu -8.000 euroa. Uutena eränä on toimiston remontti -3.000 euroa. Ei kerrota, mitä remontoidaan. Toimiston etuhuoneiden välinen väliseinä poistettiin marraskuussa 2011 ja samalla tasoitettiin ja maalattiin näiden huoneiden seinät sekä asennettiin uusi muovimatto. Tämän remontin kulut eivät vielä ole tiedossani. V. 2009 toimiston kulut olivat -12.040,41 euroa ja v. 2010 -14.715,11 euroa, mutta epätavallisilla kirjaostoilla vähennettynä -10.538,38 euroa. Nyt kulut ovat -18.500 euroa ja vaikka niistä vähennettäisiin epätavallinen -3.000 euron remonttikulu, kuluja jää vielä -15.500 euroa. Kun toimiston työntekijät on heitetty pellolle ja palvelut lopetettu, herää kysymys, miksi kulut voivat kuitenkin nousta 47 prosenttia kahdessa vuodessa?

Hallinnosta ilmenee, että 12.856,80 euron (2010) työllistämistuet menetetään. Samoin toimiston palkkoja, TYEL-maksuja, työttömyysvakuutusmaksuja, sosiaaliturva- ja muita vakuutusmaksuja ei enää makseta. V. 2010 toimiston henkilöstökulut olivat -15.790,01 euroa. Talousarviossa on tehty -6.000 euron liittokokousvaraus tulevaa (2014) liittokokousta varten. Kokoukset on paisutettu suuriksi, samoin niiden kulut. Tilitoimiston tekemään kirjanpitoon ja tilintarkastukseen on budjetoitu -4.500 euroa, kun toteuma v. 2010 oli vielä -6.288,40 euroa. Suunta on oikea.

Varainhankinnassa liittomaksuja (à 10 euroa) arvioidaan saatavan 18.000 euroa. Ottaen huomioon liitolle v. 2011 realisoituneen suuren testamentin, liittomaksun määrää oli mielestäni voinut alentaa 6-8 euroon. Määrästä päättää liittovaltuusto. Ehkäpä v. 2013 nähdään tällainen maltillinen alennus, joka mahdollistaisi jäsenyhdistysten jäsenmaksutulojen kasvun. Lahjoitukset on budjetoitu nollaksi. Näin on hyvä.

Sijoitustoiminnassa on budjetoitu saatavaksi korko- ja osinkotuloja 750 euroa (v. 2010 0,78 euroa). Ei kerrota mistä lähteistä nämä kertyvät. Vuokratuottoja arvioidaan saatavan 68.000 euroa eli niiden kehityksen arvioidaan kääntyneen nousuun (v. 2009 57.660,50 euroa ja 2010 52.451,12 euroa). Kuitenkin on muistettava, että liitto peri v. 2011 Elli Koskiselta yhden asunto-osakkeen lisää, joka voidaan antaa vuokralle.

Kulupuolella sijoitusasuntojen vastikkeet on arvioitu samansuuruisiksi (-18.000 euroa) kuin toteuma v. 2010. Onko arvio liian pieni? Olen aiemmin toivonut, että tuleviin asunto-osakkeiden putki- ym. remontteihin varauduttaisiin etukäteen. Nyt tämä toteutuu. Talousarviossa on tehty -10.000 euron varaus asuntojen kunnossapitoon.

Valtion yleisavustusta liitto haki 30.000 euroa, mutta talousarviossa arvio on 25.000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää avustuksesta tänä talvena tai alkukeväänä. Avustus jäädytettiin v. 2004 25.000 euron tasolle. Yleensä tällaista avustusta korotetaan aika ajoin jonkun verran eikä ainakaan leikata. Toisaalta liiton toiminta on suurelta osin ajettu alas. Avustus on harkinnanvarainen.

Talousarvio päätyy osoittamaan -950 euron kulujäämää tulojen ollessa 121.450 euroa ja menojen -122.400 euroa. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?