PAULA VASAMA HÄVISI KANTEENSA HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDESSA (15.11.2010)

Päivitetty 23.11.2010

Helsingin käräjäoikeus antoi tuomionsa 15.11.2010 kello 15 jutussa, jonka oli nostanut Vapaa-ajattelijain liitto ry:n 12.5.2009 irtisanottu, entinen toiminnanjohtaja Paula Vasama-Everest-Phillips. Asia koski Vasaman työsuhteen päättämistä. Juttu tuli vireille 25.11.2009. 

Jutun haastehakemus, liiton vastaus, valmisteluistunto sekä lisätodistelu ja pääkäsittely selostettiin aiemmin. 

Liittohallituksen (LH) pöytäkirjojen vienti pois toimistolta, jonka työnantaja katsoi luottamusaseman väärinkäytöksi, kaatui moite- ja irtisanomisperusteena käräjäoikeudessa. Työnantaja ei selvittänyt oikeudessa pöytäkirjoihin liittyviä liiton ohjeita, eikä Vasama jättänyt pöytäkirjoja palauttamatta, vaan palautti ne pyyntöä seuraavana päivänä. Näin hän ei ollut käyttänyt väärin luottamusasemaansa. 

Työtodistusasiassa oikeus katsoi, ettei hallituksen jäsenen arviolla asemastaan työtodistuksen laatijana työsuhteen päättymisen jälkeen ollut merkitystä, kun 12.5.2009 arvioitiin työsuhteen päättämisen perusteita. 

Muutoin Vasaman katsottiin syyllistyneen jokseenkin kaikkeen siihen, josta työnantaja häntä moitti ja joka oli luottamuspulan sekä irtisanomisen syynä. Vasaman ”käyttäytyminen varoituksen antamisen 7.3.2009 jälkeen on ollut kokonaisuutena arvioiden epäasiallista ja toiminta työnantajan määräysten vastaista, minkä vuoksi työnantajalta ei ole voitu kohtuudella edellyttää hänen työsuhteensa jatkamista.” Näin Vasaman henkilöön liittyvät asialliset ja painavat perusteet hänen irtisanomiselleen olivat olemassa. 

Vasaman kanne hylättiin ja hänet velvoitettiin maksamaan liiton oikeudenkäyntikulut 12.884,50 euroa. 

Koko tuomio on tässä.

Muutoksenhaku 

Ratkaisuun tyytymättömän on ilmoitettava tyytymättömyytensä 22.11.2010 mennessä. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää 16.11.2010 lukien eli 15.12.2010. 

Arvioita 

Vasaman kanne kaatui käräjäoikeudessa selvästi. LH oli alun pitäen itse vakuuttunut, että se voittaa jutun. Tätä se vakuutti muillekin. 

Vasama puolestaan aikoi hänkin voittaa jutun. Hän oli arvellut, että liitto joutuisi myymään parikin asunto-osaketta maksaakseen Vasamalle tämän vaatimat, mittavat irtisanomiskorvaukset. Tämän tuomion nojalla Vasama ei saa irtisanomiskorvausta lainkaan. Samoin hän menetti kokonaan työnantajan ennen oikeudenkäyntiä tarjoaman, kolmen kuukauden palkkaa vastaavan irtisanomiskorvauksen, 7.800 euroa. 

Tiettävästi Vasamalla on ollut sopimus ammattiliittonsa kanssa siten, että ammattiliitto maksaa häviötapauksessa osan tai kaikki oikeudenkäyntikulut. Ei siis ole tietoa joutuuko Vasama nyt maksamaan oikeudenkäyntikuluja ja kuinka paljon. Vapaa-ajattelijain liiton maksamiin pieniin palkkoihin verrattuna oikeuden käyminen on kallista. 

Kimmo Sundström


JK. Paula Vasama ei ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon, joten käräjäoikeuden tuomio sai lainvoiman.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?