VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO VASTAA VASAMAN HAASTEESEEN (3.1.2010)

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n vastaus entisen toiminnanjohtajansa Paula Vasaman (Vasama tai PV) haasteeseen jätettiin Helsingin käräjäoikeuteen 21.12.2009. Liiton asiamiehenä toimii asianajaja, varatuomari Ilpo Moisala Asianajotoimisto Ilpo Moisala Oy:stä. 

Vasaman vaatimukset ”perusteettomia ja aiheettomia” 

Liiton mielestä PV:n vaatimukset ovat ”perusteettomia ja aiheettomia”. Niitä vaaditaan hylättäviksi. Edelleen häneltä vaaditaan liiton oikeudenkäyntikulujen korvaamista täysimääräisesti laillisine korkoineen. 

7.800 euron irtisanomiskorvaus hyväksyttävissä 

Liiton mielestä perustetta ei ole Vasaman vaatimukselle saada 62.400 euron korvaus työsopimuksen päättämisestä, koska liitolla on ollut Työsopimuslain 7 luvun 2 pykälän ”kanteesta johtuva” asiallinen ja painava syy työsuhteen irtisanomiseen. 

Liitto hyväksyy PV:n saamaksi korvaukseksi kolmen kuukauden palkkaa vastaavan määrän, 7.800 euroa, perustein, että Vasaman työsuhde oli ”lyhyt”, hän antoi aiheen ja syyn työsuhteen päättämiselle, Vasamalla on mahdollisuus työllistyä, hänellä ei ollut työntekovelvollisuutta irtisanomisaikana ja liitto on aatteellinen yhdistys. Irtisanomisaika oli kaksi kuukautta. 

Työsuhteen irtisanominen 

Työsopimus irtisanottiin liiton mielestä, koska 

1. liittohallituksen ja PV:n välillä vallitsi luottamuspula; 

2. PV oli rikkonut työohjeita; 

3. oli käyttäytynyt esimiesasemassa epäasiallisesti alaista kohtaan; 

4. vei työriita-asian liittovaltuustoon; 

5. ei toimittanut vastinetta liittohallitukselle; 

6. ilmoitti hallituksen jäsenten toiminnasta virheellisiä ja paikkansapitämättömiä seikkoja; 

7. kieltäytyi luovuttamasta työpuhelinta; 

8. käytti luottamusasemaansa väärin ja 

9. omasi ”vähättelevän ja epäkunnioittavan” asenteen luottamushenkilöitä kohtaan, minkä liitto katsoo toiminnanjohtajalle sopimattomaksi. 

Vasaman työtä oli liiton mielestä vaikeuttanut ”jo edeltävinä vuosina” tämän ”riitelyhalukkuus ja –kyky” niitä liiton luottamushenkilöitä kohtaan, jotka olivat enemmistö ja eri mieltä Vasaman kanssa. Tämä oli ”uhmakkuutta”, joka johti työvelvoitteiden laiminlyönteihin ja rikkomisiin, joista puolestaan luottamuspula seurasi. 

PV itse on aiemmin kertonut, että ongelmat liitossa ja hänen työpaikallaan alkoivat suunnilleen keväällä 2005. Näin ne olisivat kestäneet jokseenkin neljä vuotta, kun irtisanominen tapahtui 12.5.2009. 

Työtodistus on kahden luottamushenkilön ”mielipide”

Liitto kertoo, ettei PV ole pyytänyt siltä työtodistusta eikä työnantaja ole sitä hänelle antanut. Liiton mielestä Vasama on tällä rikkonut yhdistyksen (liiton) sääntöjä ja samalla osoittanut epälojaalisuutta entistä työnantajaansa kohtaan niin, että liitto lisää tämän irtisanomisperusteeksi. 

Työtodistuksen olivat PV:n pyynnöstä antaneet hänelle 8.7.2009 liiton pääsihteeri Eino Huotari ja liiton silloinen varapuheenjohtaja Aki Räisänen. He olivat todistuksen antoaikana liiton nimenkirjoittajia ja saattoivat yhdessä pätevästi kirjoittaa liiton nimen. He merkitsivätkin luottamusmiesasemansa työtodistukseen. Huotari ja Räisänen eivät hyväksyneet Vasaman irtisanomista. 

Työtodistus koski koko Vasaman viimeksi päättyneen työsuhteen aikaa, työtodistuksen mukaan alkaen 24.11.2003 (Vasama valittiin toimiston- ja taloudenhoitajaksi 23.11.2003). Toimiston- ja taloudenhoitajana Vasama toimi 31.12.2003 asti. Nimike muutettiin 1.1.2004 alkaen toiminnanjohtajaksi, jossa PV siis palveli 12.5.2009 tapahtuneeseen irtisanomiseen saakka. Todistuksen mukaan Vasama toimi ”tunnollisesti”, mikä on muuta kuin hallituksen enemmistön kokema ”luottamuspula”. Huotari ja Räisänen olivat olleet liittohallituksen jäseninä koko sen ajan, jonka Vasaman viimeinen työsuhde kesti, kun esim. puheenjohtaja Jussi K. Niemelä on ollut hallituksen jäsen vasta 15.6.2008 lukien. Hallituksen enemmistö olisi varmasti antanut Vasamalle toisenlaisen todistuksen, jos tämä olisi todistusta pyytänyt. 

Vasamalle 7.3.2009 annetun kirjallisen varoituksen tausta 

Liiton vastaus antaa lisätietoja Vasamalle annetusta varoituksesta. Kyse on liittohallituksen kokouksen 7.3.2009 esityslistaehdotuksesta, jota Vasama ”korjasi” ja kommentoi. Tästä johtuen hallituksen pj Jussi K. Niemelä antaa 5.3.2009 Vasamalle sähköpostitse huomautuksen

Toiminnanjohtajalla ei ole oikeutta koskea kokouksen esityslistaan, joten annan tässä julkisen huomautuksen Paulalle.” 

Paula, poista kaikki, mitä olet kirjoittanut sinne. Seuraavasta tällaisesta tempusta annan kirjallisen varoituksen. Tällä kertaa pääset huomautuksella, mutta tämä on viimeinen kerta.” 

PV:n lisäyksissä oli kyse toiminnanjohtajan palkka-asioista. Hänen mukaansa joitakin ”lain edellyttämiä tasokorotuksia” oli tehty, mutta ”työsopimuksen tarkoittamia palkankorotuksia” ei. Hän halusi siis puolustaa 17.1.2009 päätettyä palkankorotustaan. Esiintymisen liiton imagoa vahingoittavalla tavalla hän kiisti. 

Vasama katsoi (samoin 5.3.2009), että hänestä oli levitetty perättömiä syytöksiä ja että liiton taloudellisesta tilanteesta oli levitetty harhaan johtavia väitteitä. Hän myös viittaa ”oikeuteen”, jossa väitteet täytyy perustella. 

Edelleen, PV:n mukaan, liittohallitus oli sopinut syksyllä 2008, että pääsihteeri Eino Huotari tekee esityslistat. ”Liiton kannalta tilanne näyttää erittäin surulliselta.” ”Uuden liittokokouksen koollekutsuminenkaan ei ole poissuljettu vaihtoehto.”, Vasama kirjoitti. Hän ei poistanut kommenttejaan esityslistaehdotuksesta. 

7.3.2009 annetun kirjallisen varoituksen sisältö selostettiin jo aiemmin

Työpaikkakiusaaminen 

Liiton vastauksessa työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan PV:n tukityöllistetty, toimistosihteeri Jane Heroldiin kohdistamaa käytöstä, jota kuvataan ”sopimattomaksi”. Heroldin valitus, Vasamalta siitä 19.4.2009 pyydetty kirjallinen vastine hallitukselle, Vasaman sairausloma ja vastineen toimittaminen 26.4.2009 kolmelle liittohallituksen jäsenelle ja liittovaltuustolle selostettiin jo aiemmin

Liitto katsoo, että PV laiminlöi tällä esimiehensä määräyksen osoittaen välinpitämättömyyttä ja epälojaalisuutta työnantajaansa kohtaan. Vastineessa on epäasiallista kielenkäyttöä ja sillä levitettiin henkilöstöasioita liittovaltuustolle, jolle ne hallituksen mukaan eivät kuulu. 

Esiintyminen eroakirkosta.fi-palvelun nimissä 

Liiton vastauksessa moititaan Vasaman esiintymistä eräässä radio-ohjelmassa s.e., ”kuuntelijat olivat voineet ymmärtää hänen puhuneen palvelun nimissä”. Oletusta ei eritellä. 

Liittohallitus oli jo kokouksessaan 29.3.2008 kieltänyt muita kuin Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n valtuuttamia henkilöitä (Heikki Orsila, Jori Mäntysalo ja Petri Karisma) puhumasta palvelun nimissä. 

Liitolla on mm. radio-ohjelmia koskeva ohjesääntö, mutta se ei sisälly liiton vastaukseen. Asiaa koskevan liitteen on laatinut Tampereen vapaa-ajattelijain pj Petri Karisma. Sen mukaan Vasaman esiintyminen tuossa ohjelmassa oli ”erittäin huonoa julkisuutta” eroakirkosta.fi-palvelulle. Ohjelma oli Radio 1:n teemaohjelma Napit vastakkain, joka lähetettiin ensi kerran 15.4.2009. 

Muistan, että keskustelu Vasaman esiintymisestä liiton ylläpitämällä sähköpostikeskustelulista Kinatorilla oli vilkasta. Mielipiteet hajosivat. Imagoväki piti Vasaman esiintymistä aggressiivisena. Toisten mielestä vastapuolta, kirkkohallituksen sihteeri, jumaluusopin tohtori Jari Jolkkosta pitikin tamppata kunnolla, minkä Vasama teki. Kuuntelin ohjelman, enkä saanut siitä huonoa vaikutelmaa. Jari Jolkkonen on enemmän tutkija, kirjoittaja ja ehkä hallintomies. Ei hän minusta oikein pärjännyt tällaisessa nopeatahtisessa radioväittelyssä. 

Kun palvelu on Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n ylläpitämä, Vasama ei voi esiintyä sen edustajana ilman yhdistyksen lupaa. Mutta voiko työnantajakaan kieltää häntä puhumasta yleensä koko palvelusta? Se vaikuttaa kohtuuttomalta. 

Vasamaa moititaan myös kokouspöytäkirjojen viemisestä pois toimistolta sekä siitä, että hän oli pyytänyt Huotarilta ja Räisäseltä työtodistuksen itselleen. Pöytäkirja-asia selostettiin jo aiemmin

Työtodistusasia harmittaa kovasti Vasaman vastustajia ja myös se, ettei Vasama pyytänyt sitä liittohallitukselta. Työsopimuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus vain, jos työntekijä sitä pyytää. Työnantaja toimii lainvastaisesti, jos se antaa työtodistuksen muutoin. Miksi kiirehtiä, kun Vasamalla on vielä yli yhdeksän vuotta aikaa pyytää työtodistus hallitukselta, jos hän katsoo sellaista tarvitsevansa? 

Liitto vaatii kanteen hylkäämistä kokonaisuudessaan. 

Todistajat 

Liitto on nimennyt todistajiksi Robert Brotheruksen teemana PV:n sopimaton käyttäytyminen edeltävinä vuosina, varoituksen perusteet ja irtisanomisen perusteet. Brotherus on nykyisin liiton varapuheenjohtaja (ks. varapuheenjohtajan vaihtamisesta). 

Toinen todistaja on Jussi K. Niemelä teemana varoituksen perusteet ja irtisanomisen perusteet sekä ”lainvastainen työtodistus”. Jussi K. Niemelä on liiton puheenjohtaja. 

Kolmas todistaja on Jane Herold teemanaan Vasaman ”asiaton käyttäytyminen alaistaan kohtaan”. Herold on liiton entinen toimistosihteeri, jonka työsuhde liitossa päättyi viime syksynä. 

Kimmo Sundström


JK. Oikeusjutun istuntopäivästä on tarkoitus sopia helmi-maaliskuussa ja istunto voisi olla aikaisintaan kesäkuussa.

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?