TYÖSUHDEOIKEUDENKÄYNNIN PÄÄKÄSITTELY HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDESSA (9.11.2010)

Päivitetty 27.2.2011

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n irtisanotun toiminnanjohtaja Paula Vasama-Everest-Phillipsin nostaman työsuhdeoikeudenkäynnin pääkäsittely alkoi 26.10.2010 kello 9 Helsingin käräjäoikeudessa. Riita koskee työsuhteen päättämistä. 

Haastehakemus, liiton vastaus ja valmisteluistunto sekä lisätodistelu selostettiin aiemmin. 

Läsnä olivat tuomari Riitta Savolainen, sihteeri Maarit Roos, kantaja Paula Vasama ja hänen asianajajansa Arto Vainio sekä vastaajan edustaja, liittohallituksen (LH) puheenjohtaja Jussi K. Niemelä ja liiton asianajaja Ilpo Moisala. 

Hakasuluissa on kirjoittajan lisäämiä tarkennuksia, huomautuksia yms. 

Jatketussa valmistelussa kantajalla ja vastaajalla ei ollut mitään lisättävää, joten siirryttiin pääkäsittelyyn. 

Vastaajan edustaja Jussi K. Niemelä 

Niemelä tuli mukaan Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA) toimintaan ja sen hallituksen jäseneksi vuonna 2007. Pian Islam-seminaarin [16.2.2008, Helsinki] jälkeen Paula Vasama pyysi häntä liiton puheenjohtajaehdokkaaksi. Asiaa juntattiin, ja liittokokouksessa [15.6.2008] Niemelä valittiin liiton uudeksi puheenjohtajaksi niukalla kahden äänen erolla. 

Työntekijöinä liitossa olivat tuolloin toiminnanjohtaja Vasama ja tukityöllistetty Erkki Haapaniemi. Molempien kanssa Niemelä tuli aluksi hyvin toimeen. Sen jälkeen välit Vasaman kanssa heikkenivät. Tammikuussa 2009 tilanne oli jo erittäin tulehtunut. Tämä johtui siitä, ettei Vasama noudattanut Niemelän, jonka LH oli valinnut Vasaman esimieheksi, ohjeita, käyttäytyi kärkevästi ja epäystävällisesti, jopa halventavasti mm. liittovaltuuston (LV) puheenjohtaja Olavi Korhosta kohtaan ja myös LH:n jäsen Aki Räisästä kohtaan. Psykopaateiksi ja henkilökohtaisiksi vihollisikseen Vasama katsoi Juha Kukkosen, Petri Karisman, Esa Ylikosken, Robert Brotheruksen ja tämän kirjoittajankin. [Nämä henkilöt eivät enää olleet liiton luottamustoimissa Ylikoskea ja Brotherusta lukuun ottamatta.] Hän vähätteli muita ihmisiä, kehui itseään, puhui selän takana pahaa muista sekä kehitteli salaliittoteorioita. Vasama koetti myös painostus- ja uhkailupuheluilla toistuvasti vaikuttaa liiton ja työnantajansa päätöksiin olematta itse luottamushenkilö. 

Edelleen Vasama kirjoitti LH:n esityslistaehdotukseen [Confluence Wikiin] asiattomia ja panetteli LH:sta. Niemelä pyysi Vasamaa poistamaan mitä tämä oli kirjoittanut, muttei Vasama tehnyt näin. Myöhemmin LH:n kokouksessa 7.3.2009 Niemelä esitti Kari Pasasen kannattamana kirjallisen varoituksen antamista Vasamalle. Räisänen ehdotti vain huomautuksen antamista, mutta ehdotusta ei kannatettu, joten LH antoi Vasamalle varoituksen. Varoitus annettiin tiedoksi Vasamalle, joka kuitenkin kieltäytyi allekirjoittamasta sen tiedoksisaantia. 

Uutena liiton puheenjohtajana Niemelä oli halunnut lopettaa riitelyn liitossa. Edellisellä liittokokouskaudella 2005-2008 LH:n ja Vasaman välillä oli vallinnut ”täysi sota”. Karisma lopetti kokouksissa käynnin tympääntyneenä Vasaman toimintaan. 

Tukityöllistetty Jane Herold aloitti työnsä liitossa lokakuussa 2008. Hänet olivat valinneet palkattavaksi Vasama ja Haapaniemi. Aluksi Herold ja Vasama tulivat melko hyvin toimeen keskenään, mutta kun Herold ei ”tanssinut Vasaman pillin mukaan”, keskinäiset välit huononivat. 

Vasama oli mm. delegoinut Heroldille omia työtehtäviään, mutta Herold kieltäytyi niistä, koska ne eivät kuuluneet hänen työtehtäviinsä. Molemmat valittivat asiasta Niemelälle. Vasama epäili, että valmisteltaisiin Heroldin palkkaamista hänen tilalleen toiminnanjohtajaksi. Heroldista Vasama puhui vähätellen, panetteli ja solvasikin tätä. 

Niemelä pyysi Vasamaa antamaan vastineensa varoituksesta LH:lle, mutta Vasama ei tehnyt niin. Vasama jäi sairauslomalle ja välittömästi sen päätyttyä jakoi 26.4.2009 LV:n kokouksessa asiaa koskevan kirjelmänsä. Siitä seurasi ”irvokas näytelmä”, ”Vasama-show”, jossa LH jo etukäteen oli päätetty syylliseksi. LV:n kokouksen yksimieliseksi päätökseksi tuli, että jo luvattu palkankorotus tulisi maksaa. Sen johdosta LH peruutti [4.4.2009] tehdyn palkankorotuksen peruutuspäätöksensä ja päätti maksaa korotuksen 17.1.2009 päätetyn mukaisesti. [Olen aiemmin kertonut, että usein liiton päätöksenteko on soutamista ja huopaamista. Tässä on uusi esimerkki siitä. Nyt asia johtui siitä, että LH:ssa oli vahvaa erimielisyyttä palkankorotuksesta ja lisäksi, että LV oli LH:n kanssa eri mieltä siitä, oliko jo päätetty palkankorotus mahdollista peruuttaa vai ei.] 

Napit vastakkain –radio-ohjelmaan (15.4.2009) Vasama meni ilman työnantajan lupaa, vaikka Niemelä ja Vasama olivat heti liittokokouksen jälkeen, kesällä 2008, keskenään sopineet päättävänsä yhdessä kuka ohjelmiin menee liiton edustajana. 

Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n ylläpitämän Eroakirkosta.fi-palvelun (EK) johdon kanssa Vasama oli ”sodassa”. LH oli jo 29.3.2008 päättänyt, että palvelua saavat edustaa vain tamperelaiset Heikki Orsila, Jori Mäntysalo ja Karisma. Vasaman tuli ohjata EK:ta koskevat kysymykset Orsilalle tai Karismalle. Ohjelman takia tamperelaiset suivaantuivat Vasamalle. 

Vasaman ollessa sairauslomalla välittömästi ennen LV:n kokousta 26.4.2009, Niemelä määräsi tällä olleen liiton työpuhelimen palautettavaksi toimistolle, koska Vasama ei nauttinut enää LH:n luottamusta. LH:n ylivoimainen enemmistö oli puhelinkokouksessaan päättänyt, että näin toimitaan. Vasama ei palauttanut puhelinta, mistä oli haittaa liitolle. 

Niemelä kertoi Vasaman vieneen toimistolta pois ja kopioineen luvatta LH:n pöytäkirjoja. Hän oli aiemmin ilmoittanut Vasamalle, että LV:lla tai sen jäsenillä ei ole oikeutta nähdä LH:n pöytäkirjoja. 

Oikeudenkäyntiaineistokin sisältää Vasaman kopioimaa LH:n pöytäkirja-aineistoa. Niemelä halusi tarkistaa liiton toimistossa minkälainen LH:n kokouksen 17.1.2009 pöytäkirja oli, mutta se oli poissa. Sähköisessä pöytäkirja-arkistossa, jonne Eino Huotarin tehtävänä on toimittaa pöytäkirjat pdf-muodossa, on myös pöytäkirjat. Jostakin syystä mainittu pöytäkirja puuttui sieltäkin. 

LH:n jäsenet ja silloiset sääntömääräiset nimenkirjoittajat, pääsihteeri Huotari ja varapuheenjohtaja Räisänen, olivat 8.7.2009 kirjoittaneet Vasamalle ”Työtodistuksen”, joka ei Niemelän mielestä ollut työnantajan antama eikä työnantajan näkemyksen mukainen. Työtodistuksen antaminen salattiin LH:lta. Ensi kertaa Niemelä luki siitä Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n kotisivulta. Asian valjettua LH:lle, Niemelä pyysi heti Huotaria ja Räisästä toimittamaan asiakirjan LH:n nähtäväksi. Asiakirjaa ei toimitettu LH:lle. Niemelä pääsi tutustumaan työtodistukseen vasta haasteaineiston saapuessa liitolle Helsingin käräjäoikeudesta. 

LH suivaantui työtodistusasiasta, erityisesti Mäntysalo. Räisänen potkaistiin pois [LH:n sähköpostikokouksessa 2.12.2009] varapuheenjohtajan paikalta ja tilalle valittiin Brotherus. 

Niemelä kertoi, että työtodistuksen sisältö on virheellinen. Vasama ei ollut tunnollinen eikä oma-aloitteinen ja olisi kaatanut liiton palkankorotuksellaan. Liiton talous oli ollut ”aivan kammottavalla tolalla” jo kauan. Vasama myös kieltäytyi käyttämästä talousseurantatyökalua. Työnantajalta Vasama ei ole vieläkään työtodistusta pyytänyt. 

Confluence Wikissä, työkalussa, jossa LH valmistelee kokousten esityslistaehdotukset, ei ollut LH:n kokouksen 17.1.2009 osalta esitystä Vasaman palkankorotuksesta. Niemelä myönsi omaksi virheekseen sen, että salli tällaisen esityslistaehdotuksen tulon kokoukseen. Pian tämän kokouksen jälkeen, [sunnuntaina] 25.1.2009 [vai sittenkin perjantaina 23.1.2009?], LH:n työvaliokunta neuvotteli SAS Hotellissa Vasaman kanssa siitä, että päätettäisiin pienemmästä palkankorotuksesta. Tällöin Vasama oli halukas kompromissiin. Huotarin piti neuvotella asiassa Vasaman kanssa, mutta tämä ei tehnytkään niin, vaan toimi ikään kuin Vasaman asiamiehenä. 

Vasaman palkankorotusasia ei ollut LV:n esityslistaehdotuksessa 26.4.2009; asia tuli esille yllättäen, ”puun takaa”. 

Kantajan avustajan kysyessä, minkä vuoksi LH päätti palkankorotuksesta 17.1.2009, Niemelä vastasi, että esitys tuli esityslistan ulkopuolelta, Koivuniemi ja Pasanen olivat poissa kokouksesta ja läsnäolijat ”pelkäsivät” Vasaman reaktiota. Lisäksi Vasama oli kertonut [virheellisesti tai puutteellisesti], ettei hän ollut saanut lainkaan palkankorotuksia koko työssäoloaikanaan. 

LH:n kokouksen 7.3.2009 esityslistaehdotus oli Niemelän laatima, mutta Vasama oli sähköpostitse panetellut LH:sta sanoen sen tahallisesti vääristelevän asioita. 

Kysyttäessä Heroldin työtehtävien puutteellisesta suorittamisesta (palkkatukiselvityksen tekemättä jättäminen), Niemelä kertoi, että selvityksen teko kuului työnantajalle, ei työntekijälle. Suostuiko Herold siivoamaan toimistolla? Niemelän mukaan Herold ei siivonnut, mutta tätä työtä ei ollut edellytetty muiltakaan tukityöllistetyiltä. Tiskaaminen oli joskus heikolla tolalla. Kesällä 2008 Vasama oli heinäkuussa lomalla Italiassa ja havaitsi palattuaan, ettei koko aikana ollut tiskattu. Siitä Vasama moitti Haapaniemeä. Herold sitä vastoin kyllä tiskasi toimistolla, Niemelä sanoi. Niemelän mielestä oli kohtuutontakin vaatia esimerkiksi siivoamista tukityöllistetyltä, joka saa noin 1.000 euron kuukausipalkkaa, jos tämä on palkattu toimistotyöntekijäksi. Vasama oli itse siivoillut toimistolla, muttei tämäkään ole mikään ”puhtausekspertti”, sillä toimistossa oli jatkuvasti siivotonta, josta monet valittivat, ei tosin Niemelä itse. 

Niemelän mielestä Vasama oli salaliittoteoreetikko. 

Työtodistusasiassa Niemelä katsoi Huotarin ja Räisäsen käyttäneen väärin nimenkirjoitusasemaansa antaessaan työtodistukseksi nimetyn asiakirjan Vasamalle. Liitto ilmoitti työvoimatoimistolle ja Vasaman ammattiliitolle, ettei Vasamalla ole työnantajan antamaa työtodistusta. 

Vastaajan edustaja Robert Brotherus 

Koska Brotherus on LH:n jäsen, häntä kuultiin todistelutarkoituksessa (kuten Niemelää), ei todistajana. Tällöinkin kuultavilla on totuudessa pysymisvelvoite, josta tuomari aina muistutti kaikkia kuultavia. 

Brotherus kertoi tulleensa mukaan HVA:n toimintaan 1990-luvun puolivälissä [21.2.1996 HVA:n hallituksen jäseneksi ja sihteeriksi], toimineensa sen jälkeen LH:ssa [LH:n jäsenenä ja pääsihteerinä 25.10.1997-toukokuu 1999], josta jättäytyi myöhemmin pois. Myöhemmin [2002-2005] hän toimi LV:n rivijäsenenä, liiton puheenjohtajana 2005-2008 sekä viime liittokokouksen jälkeen LH:n jäsenenä. 

Puheenjohtajakautensa alussa liitossa oli kaksi työntekijää Vasama ja Janne Vainio. Jo tällöin Brotherus havaitsi Vasaman ja Vainion suhteissa ongelmia; Vasama piti Vainiota vakoilijana eikä luottanut tähän. Jannesta ”pitää päästä eroon” ja Janne on turha, Vasama sanoi; sitten [6.11.2005] Vainio irtisanottiin. Vainion [joka ei ollut tukityöllistetty, vaan liiton omin varoin palkattu, vakituinen ja osa-aikainen työntekijä, järjestö-, toimisto- ja toimitussihteeri] tilalle palkattiin sen jälkeen peräkkäin 4-6 tukityöllistettyä. Edelleen eripuraa oli ollut jo vuoden 2005 liittokokouksessa Vasaman ja Mäntysalon välillä. Vasama oli myös moittinut Mäntysaloa Brotherukselle. 

Myös Vasaman ja Ylikosken välille syntyi sanailua. Ylikoski oli aktiivinen toimija ja LH:n varajäsen. Kaksipäiväisessä Kiljavan seminaarissa [5.-6.11.2005] Vasama ja Ylikoski riitelivät. Riitaa, pääasiassa sähköposteissa ilmenevää riitaa, Vasamalla oli myös LH:n jäsenien Karisma, Marko Koivuniemi, Erja Sallinen, Heljä Pekkalin ja myöhemmin Pasanen kanssa. Riitaviestejä oli ”satoja sivuja”, ja Vasama tapasi laajentaa riitoja. Riitaviestejä päätyi LV:lle ja muillekin, jolloin riitely sai lisää julkisuutta. 

Brotherus kysyi itse, oliko riitoihin tärkeitä syitä, muttei keksinyt sellaisia. Riidat alkoivat hyvin vähäisistä asioista, mutta laajenivat kestäen kuukausia. 

Brotherus koki olonsa ahdistavana, koska Vasama ei ottanut mitään moitteita vakavasti vedoten aina sananvapauteensa. Ulkopuolisten sovittelijoidenkin käyttöä harkittiin, mutta sellainen ei koskaan toteutunut. Brotherus kertoo harkinneensa itsekin eroamista vuonna 2007. Hän väsyi eikä jaksanut ryhtyä johtamaan Vasaman erottamistoimia. 

Niemelän Brotherus sanoi tunteneensa Skepsis ry:n ja Suomen Humanistiliitto ry:n toiminnasta. Keväällä 2008 hän kertoi Niemelälle koko puheenjohtajakautensa olleen ”hirveää”. Niemelä lähti kuitenkin puheenjohtajaehdokkaaksi kertoen saavansa ehdokkuudelleen Vasaman tuen. 

”Luottamuspula” oli Brotheruksen mielestä ”iso klimppi”. Oli yllättävää, loukkaavaa ja luottamuspulaa lisäävää, että Vasama toimitti vastinekirjelmänsä LV:lle, ohi LH:n. Brotherus oli läsnä LV:n kokouksessa 26.4.2009, mutta kielsi saaneensa vastinetta siellä. Hän sai kopion siitä vasta myöhemmin. Brotheruksen mielestä Vasama ei milloinkaan nähnyt vikaa itsessään, vastapuoli on aina syyllinen. Kuitenkin Brotherus katsoi Vasaman kiusanneen Ylikoskea ja Heroldia sekä käyttäneen työaikaa riitelyyn. Vasaman sähköpostiviestit olivat hyökkäävämpiä kuin muiden viestit. 

Palkankorotusasiassa LH:sta ”höynäytettiin”, kun palkankorotusesitys tuli esityslistan ulkopuolelta ja kuukausipalkan korotuksen suuruus oli ”27 prosenttia”. Palkankorotusasia otettiin käsiteltäväksi asian yhteydessä, joka oli esityslistalla otsikoitu näin: ”Toiminnanjohtajan työ ja tehtävät”. LH:n jäsenten enemmistö käsitti vasta jälkeenpäin mitä tuli päätetyksi. 

Brotheruksen mielestä Vasama ei myöskään ollut kovin motivoitunut tekemään työtehtäviään, eikä motivoitunut toimimaan liiton jäsenyhdistyksiin päin, mutta oli hyvin motivoitunut riitelemään. 

Talouden ennustettavuus oli Vasaman aikana heikkoa, liitto koki jatkuvia kassakriisejä. 

Kantaja Paula Vasama 

Kantaja kertoi olleensa 34 vuotta jäsen, mutta tuomari pyysi keskittymään kantajan asemaan työntekijänä. Tuomarin mukaan jäsenenä oleminen ei tarkoita, että voi toimia samalla tavalla kuin työntekijä. Vasama mainitsi olleensa liiton työntekijänä jo 1984-1987, mutta 2003 hänet ”tultiin kotoa hakemaan” töihin, koska häneen ”luotettiin” ja oli tiedossa, että hänen edeltäjänsä irtisanotaan. Toiminnanjohtajan tittelin hän sai, kun hänen ammattiliittonsa toimihenkilö katsoi sen paremmin vastaavan Vasaman laajaa työnkuvaa. Työsopimus tehtiin 28.3.2004. 

Toimenkuvaansa Vasama kertoi kuuluneen liiton omaisuuden hoitamisen, sijoitusasuntojen kunnostuksen, kirjanpidon, asiakaspalvelun, haastattelujen antamisen pyydettäessä, toimiston siivouksen ja ikkunoiden pesun jne. 

Vasama kiisti sen, että järjestö-, toimisto- ja toimitussihteeri Vainio olisi irtisanottu hänen vaatimuksestaan [kuten LV:n puheenjohtaja Korhonen aiemmin kirjallisesti kertoi]. Vainion irtisanomisen suunnittelu tapahtui Brotheruksen kotona, eikä Vasama ollut silloin läsnä. Vainion irtisanomisen jälkeen Vasamalle jäi ”kahden ihmisen työt” ja hän halusi avukseen tukityöllistetyn. 

Palkankorotuksesta ei puhuttu Vasaman kanssa lainkaan. Vain ”indeksikorotukset” [tarkoitetaan pieniä, inflaatiota kompensoivia palkankorotuksia] oli maksettu. Brotherus ja Räisänen olivat sanoneet Vasamalle, että sellaiset palkankorotukset, esimerkiksi 12,50 euroa/kk, voi maksaa ”automaattisesti”, siis ilman LH:n eri päätöstä. Tällaisiakaan korotuksia Vasama ei saanut joka vuosi. Vasaman mielestä hän oli palkkakuopassa. 

LH:n kokouksessa 17.1.2009, Vasaman mukaan, Niemelä esitti, että Vasamalle piti antaa ”nimellinen” palkankorotus. Siihen Vasama vastasi, ettei asiasta ole keskusteltu hänen kanssaan, eikä hän hyväksy mitään nimellistä palkankorotusta, koska palkkakuoppa on niin suuri. Tällöin Huotari kysyi Vasamalta kuinka suuren palkankorotuksen tämä haluaisi. Vasama laskeskeli olleensa töissä kohta kuusi vuotta [tosiasiassa 23.11.2003-17.1.2009 eli runsaat viisi vuotta] ja kertoi tämän sadalla eurolla: hän haluaisi 600 euron korotuksen, minkä myös talousarvio Vasaman mukaan kesti. ”Kestää hyvinkin”, sanoi Niemeläkin. Myös Erkki Hohenthal [Vasaman tädin avopuoliso] oli sitä mieltä, että liiton budjetti kestää palkankorotuksen. Päätös oli tehty. LV:n vahvistama talousarvio tässä vaiheessa jo olikin. Vasaman muistaman mukaan palkankorotuksen määrä olisi ollut 567 euroa/kk. Joka tapauksessa uudeksi palkan määräksi tuli 2.600 euroa/kk. Vasama oli tyytyväinen; hän lähti seuraavana päivänä Lontooseen. 

Myöhemmin palkankorotusta alettiin perua ja Vasama kertoo puolustautuneensa, mutta kiisti panettelun. Vasama kiisti kieltäytyneensä poistamasta esityslistaehdotukseen kirjoittamaansa tekstiä, sillä hänen mukaansa Niemelä itse oli sen jo poistanut. 7.3.2009 saamaansa varoitusta hän ei ”tietenkään” hyväksynyt. Edelleen hän kertoi olleensa aina yhteydessä ammattiliittoonsa, lähettäneensä sinne työnantajalta saamansa sähköpostit ja halunneensa sieltä asiantuntijan apua. 

Napit vastakkain –radio-ohjelmasta Vasama kertoi ehdottaneensa väittelijäksi ohjelmaan Niemelää, mutta ohjelman toimittaja oli halunnut ohjelmaan mieluummin Vasaman. Ohjelma esitettiin uusintoineen kaikkiaan neljä kertaa. Eroakirkosta.fi-portaali ei tullut ohjelmassa esille Vasaman toimesta vaan toimittajan ehdotuksesta [vrt. edempänä kantajan todistaja Lensu], eikä Vasama esiintynyt portaalin nimissä. Vasama kertoi aiemmasta LH:n kokouksesta [29.3.2008], jossa Karisma Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n ja Eroakirkosta.fi:n puolesta oli vaatinut, ettei Vasama saa esiintyä EK:n nimissä. Vasama oli tällöin katsonut, että hänen asemansa liiton toiminnanjohtajana – kun Tampereen vapaa-ajattelijat ry on liiton jäsenyhdistys – ja se, että liitto oli avustanut EK:n aloituskulujen kattamista 6.000 eurolla, oikeuttavat hänet edustamaan myös jäsenyhdistyksiä ja käyttämään portaalista ja itsestään ilmaisua ”me”. Vielä hänen työhönsä kuului kirkosta eroamisen edistäminen. EK:n mainitsemisesta ohjelmassa ei ollut mitään haittaa. 

Väleistään tukityöllistetty, järjestösihteeri [vrt. edempänä kantajan todistaja Huotari] Heroldiin Vasama kertoi, että hänellä oli stressiä jo ennen tämän työllistymistä liittoon. Keväällä 2009 Vasama joutui kuitenkin huomauttamaan Heroldille siitä, ettei tämä tehnyt jäsenrekisterin päivitystyötä vaan kirjoitteli sähköposteja, jotka eivät kuuluneet tämän työtehtäviin. Sähköpostien kirjoittelun Vasama kertoi havainneensa kirjoitustyylistä. 

Tammikuussa 2009 alkoi kuitenkin syyttely: Herold oli sanonut, että Vasama oli johtanut LH:sta harhaan. Lisäksi Herold oli, kuultuaan Vasaman saamasta palkankorotuksesta, ilmaissut, ettei halunnut ”raataa niska limassa” tukityöllistetyn noin 1.000 euron palkalla. 

Varoituksen saatuaan Vasama kuuli ammattiliitostaan, ettei työnantaja voi pakolla vaatia häneltä vastinetta. Vasama oli ahdistunut ja joutui sairauslomalle kahdesti. Viimein hän kirjoitti vastineensa jakaen sen LV:n kokouksessa 26.4.2009 kaikille, myös niille kolmelle LH:n jäsenelle, jotka olivat läsnä tuossa kokouksessa. [Yksi näistä oli Brotherus, joka muisti asian toisin.] Palkka-asiaa ei ollut liittovaltuustonkaan esityslistalla, mutta Vasaman mukaan sellainen asia voidaan kokouksessa käsitellä, jos LV niin päättää. 

Vasama kertoi, että ”kaikki narut olivat hänen käsissään”, myös liiton kännykkäpuhelin. Sitten seurasi jotakin pöyristyttävää: puhelinnaru lakkasi toimimasta. Se pysyi suljettuna irtisanomiseen 12.5.2009 saakka. – Liitto oli sulkenut liittymän huhtikuun lopussa. 

Pöytäkirjoista Vasama kertoi, että oli hänen harkinnassaan, mitä niistä otetaan mukaan LV:n kokoukseen. Koska hän epäili uskottaisiinko häntä kokouksessa, hän otti ”todistusaineistoa” mukaansa pannen pöytäkirjat autonsa takapenkille. Sinne ne unohtuivat. Niemelän pyynnöstä hän palautti pöytäkirjat toimistolle pyyntöä seuraavana päivänä. 

Pöytäkirjojen katoamisesta Herold ja Niemelä olivat yhdessä tehneet rikosilmoituksen poliisille. Todistajaksi ilmoitukseen oli pantu Arto Tiukkanen, Vasaman mukaan tämän tietämättä. 

Työtodistuksen Vasama pyysi itse pääsihteeri Huotarilta ja varapuheenjohtaja Räisäseltä. Hänen mukaansa arvattavasti Huotari oli laatinut työtodistuksen. 

Vasaman mukaan hänen kiusaamisensa alkoi Ylikoskesta. Tämä nimitteli Vasamaa pienen episodin jälkeen ”yliherkäksi mimoosaksi” ja lähetti mimoosalle sitten noin 600 sähköpostia. Puheenjohtaja Brotheruskin löi puhelimen luuria Vasaman korvaan; stressi kasvoi, Vasamalle tuli terveysongelmia. 

Entisen työpaikkansa oloista Vasama sanoi, että kyseenalaisista menettelytavoista oli muodostunut hänen työpaikallaan normi.  [Henkilökemiallisen koulukunnan vastainen toteamus ja väite.]  Ihmissuhteet työpaikalla olivat ”omituisia”. Psykososiaalisessa työympäristössä oli ollut ongelmia työpaikalla jo ennen kuin hän [vuonna 2003] palasi Suomeen. Vasama oli ”iloisena” tulossa töihin, mutta hänelle oli ”täysi shokki ja järkytys” se, kuinka työpaikalla toimittiin muita ihmisiä kohtaan. 

Kantajan kutsuma kuultava Eino Huotari 

Huotarin todistusteemana oli Vasamalle annetun varoituksen perusteet, kantajan ja LH:n välinen käyttäytyminen, työtodistus ja Eroakirkosta.fi. 

Kuultava on ollut Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n jäsen 1980-luvulta alkaen. Vapaa-ajattelijain liiton toimintaan hän tuli mukaan vuoden 1994 liittokokouksessa [tosiasiassa 13.6.1993]. Liittokokoukseen 2005 saakka Huotari oli LH:n varsinainen jäsen, 2005-2008 LH:n jäsen ja varapuheenjohtaja ja liittokokouksesta 2008 alkaen LH:n jäsen ja pääsihteeri. 

Pääsihteerinä hänen tehtäviinsä kuuluu esityslistaehdotusten valmistelu yhdessä puheenjohtajan kanssa. Hän oli myös Vasaman varaesimies. 

Toiminnanjohtaja Vasaman päätehtävänä oli Huotarin mukaan hoitaa liiton taloutta. Toiminnanjohtaja teki myös liiton anomukset ja selvitykset, huolehti toimiston ylläpidosta, jäsenrekisteristä ja asiakaspalvelusta. Jäsenrekisterin hoito ja tervetulopakettien lähettäminen uusille jäsenille oli delegoitu tukityöllistetylle. Tämä avusti muissakin toimistotehtävissä. 

Huotarin mukaan Vasamalle LH:n kokouksessa 17.1.2009 myönnetty palkankorotus tuli esille ”sivujuonteena” keskusteltaessa tämän tehtäväkuvasta. ”Palkkaluokkatarkistuksia” ei Vasaman palkkaan ollut aiemmin tehty. Palkankorotusta laskeskeltiin kokouksessa ja sen perusteella Huotari teki esityksen 600 euron kuukausipalkan korotuksesta. Keskustelussa ei tullut esille vastustavia puheenvuoroja. Menettely vastasi yhdistyksen käytäntöä, vaikka asia puuttui esityslistalta, oli kuultavan käsitys asiasta. 

Jo kokousta seuraavana päivänä (18.1.2009) Brotherus kertoi, ettei pystynyt kokouksessa riittävän syvällisesti pohtimaan palkankorotusta. Myöhemmin kaksi LH:n jäsentä, jotka eivät osallistuneet 17.1.2009 pidettyyn kokoukseen [Koivuniemi ja Pasanen], uhkasivat liittoa moitekanteella, ellei palkankorotusta peruta. Huotarin mielestä nämä jäsenet joko ajattelivat, ettei Vasama ansaitse palkankorotusta tai, ettei liitolla ollut varaa korotukseen. 

Kysyttäessä miksi Huotari otti Vasaman panetteluksi väitetyt kommentit esityslistaehdotukseen Confluence Wikissä, tämä vastasi, ettei halunnut olla sensori vaan halusi liittää myös Vasaman näkemyksen esityslistaehdotukseen. Hänen mielestään Vasaman teksti ei ollut panettelua. LH:n sähköpostilistalla on ollut vähintään yhtä pahoja tekstejä. Niemelä vaati Vasaman kommentin poistamista ja Huotaria tekemään uuden esityslistaehdotuksen. LH:n kokous kuitenkin päätti esityslistan pääosin Huotarin ensin laatiman ehdotuksen perusteella. 

Tiedotusvälineissä esiintyminen kuului Vasaman työhön. Tämä myös välitti yleisön kysymyksiä luottamushenkilöiden vastattaviksi. Huotari ei muistanut, että EK:ta koskevasta tiedottamisesta olisi ollut haittaa portaalille, liitolle tai tamperelaisillekaan. 

Kysyttäessä liittyikö Heroldin työskentelyyn ongelmia, Huotari vastasi, että tämän valituskirjelmä [17.4.2009] tuli ”yhtäkkiä” ja vain osalle LH:n jäsenistä. Huotari itse ei sitä saanut. LH käsitteli asiaa ja poisti Vasaman (lähi)esimiesaseman Heroldiin nähden. Myöhemmin, Vasaman irtisanomisen jälkeen, Herold oli kieltäytynyt siivoamasta toimistolla, koskei se Heroldin mukaan kuulunut hänen työtehtäviinsä. Toimisto ei ollut siistissä kunnossa. Huotarin mukaan Herold ei myöskään hakenut toimistolle uutta värikasettia; lopuksi Niemelä kävi ostamassa kasetin. Tämän Huotari oli kuullut Vasamalta. 

Kuultava kertoi käyneensä toimistolla 2-3 viikon välein sekä puhuneensa usein Vasaman kanssa puhelimessa. Kun Niemelän ja Heroldin välit lämpenivät, Niemelän välit Vasaman suuntaan samanaikaisesti viilenivät. 

Huotari oli kuullut näistä asioista pääosin Vasamalta ja myös LH:ssa, jolloin tuomari pyysi Huotaria kertomaan tämän itse tekemistä, omista havainnoista. Huotarin mukaan Herold ei ollut kiireinen työntekijä eikä raportoinut asioista LH:n sähköpostilistalle. Hänen mukaansa Heroldin työnimike ei ollut järjestösihteeri vaan toimistotyöntekijä. Viimeinen liiton palveluksessa ollut järjestösihteeri oli kuultavan mukaan Vainio. [Nykyinen tukityöllistetty Joni Pelkonen käyttää nimikettä järjestösihteeri.] Heroldin olisi todistajan mukaan pitänyt informoida LH:sta enemmän mm. jäsenmääristä. 

Liiton kännykkäpuhelin oli aina Vasaman mukana, eikä LH koskaan kirjannut mitään puhelinta koskevaa Vasaman ollessa sairauslomalla. Tällöinkin Vasama vastasi puhelimesta itse. Huotari ei tiennyt miksi puhelinta vaadittiin pois Vasamalta. 

Puhelinkommunikointi Huotarin ja Niemelän välillä oli ollut niukkaa. Niemelä oli soittanut Huotarille enintään viisi puhelua [15.6.2008 päättyneen] liittokokouksen jälkeen. Omista soitoistaan Niemelälle Huotari ei kertonut. 

Liittovaltuustolla on Huotarin mukaan oikeus tutustua LH:n pöytäkirjoihin, mutta kaikilla valtuutetuilla ei ole sähköpostiosoitetta. [Niemelän mukaan tällaista oikeutta ei ole LV:lla eikä sen jäsenillä.] LH:n jäsenet voivat Huotarin mukaan nähdä LH:n pöytäkirjat Confluence Wikissä [Niemelän mukaan keväällä 2009 LH:n pöytäkirjaa 17.1.2009 ei kuitenkaan siellä ollut]. 

Vasaman työtodistuksesta kuultava kertoi Vasaman pyytäneen sitä työvoimaviranomaisia varten. Huotari ja Räisänen olivat toimineet pisimpään LH:ssa, olivat liiton nimenkirjoittajia ja allekirjoittivat todistuksen ”työnantajan edustajina” 8.7.2009. 

Toiminnanjohtaja Vasaman työskentelyilmapiiristä kuultava kertoi, että Vasaman työtä koskevia ohjeita kiristettiin ja Vasamaa moitittiin. Päätöksiin ei aina ollut kirjattu kenen tulee toimeenpanna asia ja, kun mitään ei tapahtunut, Vasama sai asiassa moitetta. Vasaman kielenkäyttö oli joskus ”kärkästä” ja tämä oli joskus eri mieltä kuultavankin kanssa. Huotarin mielestä Vasamaa kiusattiin. Monet LH:n jäsenet huusivat Vasamalle kokouksissa ja jotkut lähettivät myös epäasiallisia sähköpostiviestejä. 

Sovinismista kysyttäessä Huotari kertoi, että Vasama oli pojitellut joitakin LH:n jäseniä, ja ainakin Karisma vastasi samalla mitalla ”ämmittelemällä” Vasamaa. Myös Pekkalin oli huutanut Vasamalle LH:n kokouksessa (2008-2009) pyytäen tätä pitämään suunsa kiinni, samoin Pasanen. LH:n sähköposteissa oli alatyyliä, ja LH:n jäsenet vähättelivät toiminnanjohtajan tehtäviä ja tämän työpanosta. 

Siinä LH:n kokouksessa (7.3.2009), jossa LH antoi Vasamalle varoituksen, Huotari ei ollut läsnä. Juuri 12.5.2009 pidettyä sähköpostikokousta (jossa Vasama irtisanottiin) edeltävässä kokouksessa [sähköpostikokous 19.4.2009] oli ohjeistettu, että sähköpostikokouksissa voidaan käsitellä vain ”pieniä ja kiireisiä” asioita. Vasaman irtisanominen ei ollut tällainen asia. Kuultava kiisti 12.5.2009 pidetyn kokouksen laillisuuden. Pöytäkirjan mukaan Vasama irtisanottiin äänin 7-1, mutta sekä Huotari että Räisänen jättivät asiassa kirjallisen vastalauseensa, Räisänen ennen kokouksen alkua. Myöskään LH:n työvaliokunta ei ollut kuullut Vasamaa ennen tämän irtisanomista, vaikka LH:n pöytäkirjaan on näin kirjattu. Kysyttäessä nauttiko Vasama hallituksen luottamusta toukokuussa 2009, Huotari vastasi, että ”tämän äänestyksen mukaan” ei nauttinut, mutta kevään 2009 kuluessa eräät LH:n jäsenet olivat puhuneet Vasaman irtisanomisesta tuotannollis-taloudellisin seikoin ja myös erottamiskokouksen jälkeen puhuttiin ”säästyneistä rahoista”. 

Moisala kysyi, miten pitkään Huotari salasi yhdessä Räisäsen kanssa Vasamalle annetun työtodistuksen LH:lta. Kuultava vastasi, ettei tiedottanut asiaa LH:lle. Huotari kysyi, mitä työtodistus kuuluu irtisanomiseen, kun se annettiin kaksi kuukautta irtisanomisen jälkeen. Tähän tuomari huomautti, että Huotarin tulee kertoa omista havainnoistaan. Tuomioistuimen tehtävänä on sitten harkita mitä merkitystä asialla on tai ei ole. 

Kuultava ei sanonut tietävänsä vastaako hänen ja Räisäsen antama työtodistus LH:n enemmistön kantaa. 

Kysyttäessä onko LH:lla oikeus rajoittaa työntekijän työtehtäviä, Huotari vastasi hyvään hallintotapaan kuuluvan, että sellaisesta päätetään yhdessä työntekijän kanssa. 

Huotari kiinnitti paljon huomiota muotoseikkoihin ja menettelytapoihin Vasaman irtisanomisasiassa. Tämän johdosta Moisala kysyi vielä LH:n kokouksen 17.1.2009 palkankorotusasiasta. Kiinnitettiinkö siihen huomiota jälkeenpäin, että palkankorotusasia ei ollut tuon kokouksen esityslistalla? Oliko asianmukainen arvio, että asia pitäisi käsitellä uudelleen? Tähän Huotari vastasi kokouksen ottaneen yksimielisesti palkankorotusasian käsiteltäväkseen. Moisala kysyi edelleen, onko muotoseikka tärkeä asia Huotarille. Meneteltiinkö kokouskäytännön muotojen mukaisesti? Niiden esityslistojen mukaan, joita liitossa on aiemmin ja myöhemmin esitetty, palkka-asian käsittely ”vastasi yhdistyksen normaalia käytäntöä”, oli Huotarin näkemys. Myöskään kirjallisen varoituksen antaminen Vasamalle ei kuultavan mukaan ollut sen kokouksen [7.3.2009] esityslistaehdotuksessa, jossa varoitus annettiin. Huotarin muistin mukaan varoitusasiaa ei myöskään lisätty esityslistaehdotukseen sitä kokouksessa hyväksyttäessä, mutta sitten asia kuitenkin ”ilmestyi” kokouspöytäkirjaan. 

Oliko asiallista, että alainen, Vasama, kirjoitti esimiehestään LH:lle Confluence Wikissä tämän kertovan LH:lle todelliset syyt Vasaman jahtaamiseen? Huotarin mielestä alaisella on oikeus kirjoittaa tällaista ja tuoda se LH:n käsittelyyn päätettäväksi. 

Oliko Vasaman puhe mahdollisesta ylimääräisestä liittokokouksesta (tarkoituksena hallituksen vaihtaminen) asiallista? Kuultava vastasi sen olevan asiallisuuden rajoilla. 

Kantajan todistaja Martti Vaattovaara 

Todistajan todistusteemana oli kantajan ja LH:n välinen käyttäytyminen, palkka-asian vieminen LV:oon, työtodistus ja matkapuhelinasia Vasaman sairausloman aikana. 

Vaattovaara on ollut LV:n jäsen viime liittokokouksesta 15.6.2008 lähtien. Hän osallistui LV:n kokoukseen 26.4.2009 ja toimi kokouksen sihteerinä. Vasama toi palkankorotusasiansa kokoukseen. Asiassa annettiin Vaattovaaran mukaan ohje, että LH ja Vasama selvittävät asian. Asiassa käytiin kiihkeää ”epävirallista keskustelua”. LV suhtautui myönteisesti LH:n 17.1.2009 tekemään palkankorotuspäätökseen. 

Niemelän kielenkäyttö oli kovaa hänen vaatiessaan työpuhelinta pois Vasamalta, joka kieltäytyi sitä antamasta. Tilanne oli jopa uhkaava. Vaattovaaralle tuli tilanteessa ahdistunut olo hänen istuessaan kokouksessa Niemelän ja Vasaman välissä. Aiempi käytäntö oli ollut, että Vasama oli saanut pitää puhelimen vapaa- ja loma-aikoinaan. 

Vasaman kiusaamisesta kysyttäessä Vaattovaara sanoi tavanneensa Vasaman vasta syksyllä 2007 liiton 70-vuotispäivän yhteydessä [24.11.2007]. 

Syksyllä 2008 todistaja havaitsi Vasamaa kohtaan tunnetun antipatian. Yhteisymmärrystä Vasaman ja LH:n jäsenten välillä ei oikein ollut. 

Työsuojeluviranomaiset olivat pyytäneet 2009 LH:lta ja LV:lta, molemmilta, lausuntoa liiton työilmapiiristä. Vaattovaara sai tietää tästä 2.9.2009. Kun hän ei saanut Niemelältä eikä Korhoselta mitään vastausta siihen, vastataanko viranomaisen kyselyyn vai ei, Vaattovaara lähetti 21.10.2009 henkilökohtaisen lausuntonsa asiassa saaden 29.10.2009 vastauksen, että myös sellaiset vastaukset otetaan huomioon. 

Uhkasiko Niemelä Vasamaa irtisanomisella LV:n kokouksessa 26.4.2009? Vastaus oli, että Niemelä totesi Vasaman irtisanomiselle olevan perusteet. 

Todistaja kertoi, ettei hänelle ollut koskaan ollut ongelmia asioidessaan Vasaman kanssa. 

Vastaaja kysyi Vaattovaaran asioimisesta liiton toimistossa. Tämä oli käynyt toimistossa vain kerran, jolloin Herold ei ollut paikalla. 

Vasaman saamasta työtodistuksesta Vaattovaara kuuli Vasamalta itseltään. Kysyttäessä nauttiko Vasama LH:n luottamusta, Vaattovaara vastasi, ettei nauttinut. 

Kantajan todistaja Erkki Haapaniemi 

Haapaniemen todistusteemana oli kantajan ja LH:n välinen käyttäytyminen, Eroakirkosta.fi-portaali (EK) ja Vasaman esimiestyöskentely toimistossa. 

Todistaja aloitti työnsä tukityöllistettynä toimistosihteerinä liiton toimistossa 15.10.2007. Hän hoiti mm. jäsenrekisteriä ja postitusta. Vasama oli hänen esimiehensä, jonka kanssa hän tuli hyvin toimeen. 

Haapaniemen mukaan Vasama esiintyi tiedotusvälineissä eikä muista tätä moititun muutoin kuin Karisman taholta eräässä, keväällä [29.3.] 2008 pidetyssä LH:n kokouksessa. Tällöin Karisma vaati, ettei Vasama saa tiedottaa mitään EK:n asioissa. EK halusi koko ajan pitää kaiken tiedotusvallan omissa käsissään, mistä syntyi kaunaa Vasamaa kohtaan. Vasaman oli hyvin vaikea työskennellä liiton toimintakulttuurin takia, joka oli ehdottomasti eripurainen. Vasaman puhelut LH:n jäsenille ja muille olivat ”useimmissa tapauksissa” asialinjan puheluita. Kokoustilanteessa Haapaniemi ei havainnut mitään dramaattista Vasaman ja LH:n välisissä suhteissa. 

Todistaja oli havainnut sovinistista tai kateellista asennetta Vasamaa kohtaan. Ylikoski moitti ja nokki Vasamaa jatkuvasti ja oli lähettänyt tälle ainakin 500 sähköpostia. Ylikoski moitti myös Haapaniemeä. Myös HVA:n puheenjohtaja Kukkonen puhutteli aina silloin tällöin toimistossa Vasamaa ”lyhytsanaisesti ja alentuvaan sävyyn”. Syytä tähän Haapaniemi ei tiedä. Yksi liiton entinen toimihenkilö, joka oli paikalla istuntosalissa, oli myös ”niin käyttäytynyt”. Edelleen LV:n puheenjohtaja Korhonen oli suhtautunut väheksyvästi Vasamaan sanoen, ettei tällä olisi mitään asemaa liitossa, ellei Vasaman isä olisi toiminut pitkään [1969-1990] liiton puheenjohtajana. 

Kantajan todistaja Terttu Lensu 

Lensu oli toiminut YLE:n asiaohjelmien toimittajana. Hän toimitti väittelyohjelman Napit vastakkain, jossa Vasama esiintyi. Lensu oli pyytänyt Vasamaa ohjelmaan, mutta tämä oli ensin esittänyt Niemelää väittelijäksi. Pitkän suostuttelun jälkeen Vasama oli kuitenkin suostunut tulemaan ohjelmaan. Radio-ohjelmassa on eduksi, jos puhujien äänet erottuvat hyvin toisistaan ja senkin vuoksi Lensu oli halunnut ohjelmaan naisen, koska toisena osapuolena oli kirkon mies, [piispainkokouksen sihteeri,] Jari Jolkkonen. 

EK:n otti ohjelmassa esille Jolkkonen [vrt. edellä kantaja Vasama]. Ei tullut millään tavoin esille, että Vasamaa olisi kielletty puhumasta EK:sta. Lensun mielestä Vasama ei esiintynyt mitenkään asiattomasti. Molemmat väittelijät olivat erittäin hyviä, selkeäsanaisia ja pysyivät asiassa. 

Vastaajan asianajaja Moisalakin sanoi, että ohjelma oli ”ihan asiallinen juttu”. 

Vastaajan todistaja Jane Herold 

Todistajan teemana oli Vasaman asiaton käyttäytyminen työpaikalla alaistaan, Heroldia kohtaan. 

Herold tuli palkatuksi vuodeksi liiton tukityöllistetyksi järjestösihteeriksi lokakuussa 2008 eikä hän tuntenut Niemelää tai Vasamaa aiemmin. Vasama oli aluksi innoissaan uudesta työntekijästä ja siitä, että oli löytänyt Janen. 

Hänen työtehtäviinsä kuuluivat jäsenrekisterin ylläpito, postitus, laskutus, adressituotteiden postitus ym. toimistotehtäviä. Toimiston siivoaminen ei kuulunut hänen työtehtäviinsä, ei tiskaaminenkaan, vaikka Herold kyllä tiskasi. Kumpaakaan työtä Vasama ei vaatinut häntä tekemään. Värikasetteja hän sanoi ostaneensa liitolle useita kertoja [vrt. todistaja Huotari edellä] ja liike, josta niitä hankittiin oli lähellä. 

Todistaja pärjäsi työssään hyvin kunhan vain sai työrauhan. Kuukauden kuluttua työnsä aloittamisesta Herold joutui kuitenkin kuulemaan liikaa selvityksiä Vasaman henkilökohtaisista asioista ja tämän salaliittoteorioista: kaikki olivat muka Vasamaa vastaan ja tätä kiusattiin ja sorrettiin. Vasaman viholliset vaihtuivat, Heroldistakin tuli tällainen. Vasama kuvitteli, että hänen työpaikkaansa oltiin juonimassa todistajalle ja syyllisti sekä solvasikin tätä. Sähköpostejaan lukiessaan Vasama naureskeli itsekseen. 

17.4.2009 Herold teki, kiukkuisena, työnantajalle kirjallisen valituksen Vasaman käyttäytymisestä. Hän oli itse valmis lopettamaan työnsä, ellei Vasaman käytös muutu. 

Herold oli loukkaantunut ja järkyttynyt siitä, mitä Vasama hänestä kirjoitti 26.4.2009 kokoontuneelle LV:lle. Hän ihmetteli kuinka LV on antanut Vasaman repostella tällaisia asioita LV:n kokouksessa. Todistaja ei itse tunne LV:n jäseniä, eivätkä nämä tunne häntä. Monet Vasaman kertomat asiat eivät pidä paikkaansa. Kuitenkaan Herold ei ollut yllättynyt, sillä tapahtunut vastasi hänen käsitystään tavasta, jolla Vasama hoitaa asioita. 

Vasaman hallussa olleesta työpuhelimesta todistaja kertoi, että Vasaman ollessa poissa työpaikaltaan, oltiin aivan ”tyhjän päällä”, koska tuo puhelin oli väylä liittoon. Hän ei ollut puhunut Vasaman kanssa tämän ongelmista liiton hallinnon jäsenten kanssa, koska ei tuntenut hallinnon ihmisiä. Viestimisen suunta oli, että Vasama kertoi alinomaa ongelmistaan Heroldille. 

Todistaja ei ottanut kantaa Vasaman saamaan palkankorotukseen eikä syyttänyt Vasamaa siitä, että tämä olisi johtanut LH:sta harhaan [vrt. kantaja Vasama edellä]. Nämä asiat eivät kuuluneet hänelle. Hän ei myöskään ollut kuullut näistä asioista mitään Niemelältä. 

Vasama riiteli lähes kaikkien kanssa ottaen kaiken henkilökohtaisesti. Lopulta todistajasta tuntui, että Vasama tappeli ”melkein itsekseen”. Heroldin työtehtävät eivät muuttuneet Vasaman tultua irtisanotuksi, hän hoiti samoja tehtäviä syksyyn 2009 saakka. 

Miksi ette näyttäneet Vasamalle mitä teitte toimistolla, kun Vasama epäili Teidän tekevän jotakin muuta kuin työtehtäviä? Vasama ei esiintynyt enää siinä vaiheessa rauhallisesti, Herold vastasi. Kritiikkiä saatuaan Vasama etsi syntipukkia, johon virkaan todistaja joutui. 

Heroldille ei tarjottu toiminnanjohtajan, järjestösihteerin tms. työpaikkaa. Kaikki tiesivät, että tämä lähtee, kun vuoden pituinen tukityöllistämiskausi päättyy. Vasama oli ainoa, joka kuvitteli muuta. 

Vastaajan todistaja Petri Karisma 

Karisman todistusteema oli Eroakirkosta.fi-portaalin pelisäännöt. 

Todistaja kertoi olleensa LH:n jäsen liittokokouskaudella 2005-2008 ja Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n (TAVA) hallituksen jäsen, joista viimeiset 3-4 vuotta [4] yhdistyksen puheenjohtaja. TAVA on liiton itsenäinen jäsenyhdistys. Vasama ei tahtonut ymmärtää sitä, että EK oli TAVA:n toimintaa ja TAVA saa itse määrätä ketkä esiintyvät sen puolesta julkisuudessa. Se, että Vapaa-ajattelijain liitto ry oli aluksi tukenut EK:ta 6.000 eurolla, ei sisältänyt mitään velvoitteita TAVA:lle. 

Vasama oli sanonut Helsingin maistraatin rekisteripäällikölle, että EK:ssä tiedetään keitä henkilöitä eroaa kirkosta. Tämä ei todistajan mukaan ollut totta. EK ei kerää kirkosta eroavien nimiä. Tällaisten virheellisten asiain kertominen ja niiden mahdollinen päätyminen julkisuuteen on palvelulle riski, jota ei haluta kantaa. Siksi tiedottaminen on annettu vain niiden tehtäväksi, jotka tuntevat hyvin koko järjestelmän. 

Radio-ohjelmassa Napit vastakkain Vasama oli jälleen esiintynyt me-muodossa tarkoittaen Vapaa-ajattelijain liittoa ja EK:ta. Tästä seuraa helposti se ajatus, että Vasama edustaisi EK:ta. Myös Niemelälle on joskus huomautettu, että tämä on kommentoinut palvelun asioita jollakin tavoin väärin. 

Vasama ei tullut Karisman mukaan millään toimeen muiden kanssa. Tämän vaikutuksesta Niemelälläkin oli aluksi kielteinen suhtautuminen TAVA:n johtohenkilöihin, mutta tavattuaan näitä Tampereella, Niemelän suhtautuminen muuttui. 

Kesällä 2010 mainittu portaali siirrettiin TAVA:sta Vakaumusten tasa-arvo VATA ry:n nimiin. 

Kantajan kutsuma kuultava Tauno Lehtonen 

Oikeudenkäynti jatkui maanantaina 1.11.2010 kello 9. Ensin kuultiin LH:n jäsen Tauno Lehtosta. 

Tämä kertoi olleensa Turun Vapaa-ajattelijat ry:n jäsen 1970-luvulta alkaen [tarkemmin 6.1.1974]. Lehtosen muistin mukaan hän oli LH:n jäsen jo 1970-luvulla [tosiasiassa vasta 10.6.1984 lukien] ja sitten 1980-luvulla. Tauon jälkeen hän tuli uudelleen mukaan liiton luottamustoimiin 1990-luvulla ja oli LH:n sekä silloisen liittoneuvoston jäsen. Myöhemmin hän toimi mm. LH:n varapuheenjohtajana ja LV:n varapuheenjohtajana. Vuonna 2005 Lehtonen valittiin LV:oon ja 2008 LH:n varajäseneksi. 

Lehtonen oli LH:n jäsen, kun Paula Vasama [2003] palkattiin liittoon töihin. Lehtosen mukaan Vasaman nimike muutettiin toimiston- ja taloudenhoitajasta toiminnanjohtajaksi korkean ammattitaidon takia [vrt. edellä, Vasaman selostus asiasta]. Liiton toimistolla Lehtonen kävi usein, koska oli liiton tositetarkastaja. Hän myös soitti puhelimella usein Vasamalle. 

Kantajan kysyessä, miten Vasamaa kiusattiin, Lehtonen vastasi, että tämän töihin takerruttiin jatkuvasti, tehtäviä lisättiin ja töitä aliarvioitiin. Vuosina 2005-2008 ”päällepäsmärinä” oli puheenjohtaja Brotherus. Lehtonen kertoi myös nähneensä sähköposteja, joissa Vasaman mielenterveys asetettiin kyseenalaiseksi. LH:n kokouksissa Vasamalle haistateltiin. Tämä oli systemaattista ja siihen syyllistyivät milloin Brotherus, milloin Mäntysalo. Karisma vaati, ettei Vasama saa sanoa mitään Eroakirkosta.fi-palvelusta. Se haittasi Vasaman työtä. Vuosina 2007-2008 liitossa piti ottaa yhteyttä työsuojelupiiriin, mutta suunnitellut, työoloja koskevat keskustelutilaisuudet torpedoitiin 2-3 kertaa. Syy tähän Lehtosen mielestä oli, että Vasama halusi Lehtosen mukaan näihin tilaisuuksiin, koska tällä oli kokemusta työsuojelutyöstä. Kysyttäessä kuka torpedoi nämä keskustelutilaisuudet, Lehtonen vastasi, että ”muut osapuolet” eivät tulleet tilaisuuteen ilmoittaen, ettei sellaista järjestetä. Muita suunniteltuun keskustelutilaisuuteen kutsuttuja olivat [LH:n puheenjohtaja] Brotherus ja ”ilmeisesti” [LH:ssa varapuheenjohtaja Huotarin henkilökohtainen varajäsen] Ylikoski. Lehtoselle jäi muistiin se, että Ylikosken mielestä Lehtonen oli vain LV:n varajäsen, joka asema ei ole riittävä tällaiseen keskustelutilaisuuteen osallistumiseksi, kun tosiasiassa Lehtonen oli LV:n varapuheenjohtaja. 

Kysyttäessä miten Vasama suoriutui työtehtävistään ”viimeisinä aikoina”, Lehtonen vastasi, että Vasaman tullessa töihin [2003] ”liiton kassa oli käytännöllisesti katsoen nollilla, taisi olla jopa nollan alapuolella”. Ensimmäisen vuoden aikana Vasama sai talouden sen verran tasapainoon, että pystyttiin pitämään liittokokous [2005]. Vasama sai talouden pelaamaan ”erilaisin järjestelyin”. Vaikka liitto ei ole köyhä, likviditeetti on silti aina ollut heikko. 

Lehtonen ei kuullut valituksia Vasaman työsuorituksista. Vaikka LH vähätteli Vasaman työpanosta, se ei pystynyt osoittamaan mitään heikkoa kohtaa. Mistä vähättely johtui, sitä Lehtonen ei tiennyt. Toimintakulttuuri muuttui, toimintaa lisättiin Internetissä, kirkostaeroamiskampanjat ja juhlapuheet siirtyivät liiton ulkopuolisille järjestäjille. Vasama olisi halunnut, että liitto olisi ollut niissä mukana. 

Tiedotustehtävät kuuluivat Vasamalle; joskus LH kehuikin Vasamaa liiton edustamisesta. Sitten taas nostettiin haloo sivuseikoista, kuten Vasaman käyttämästä sanasta ”murhamullat”, jolla tarkoitettiin ennen vanhaan seurakunnan hautausmaan ulkopuolelle haudattujen hauta-aluetta. Arvostelu nyhjäistiin tyhjästä Lehtosen mielestä. 

Eroakirkosta.fi-palvelun osalta ei ensin ollut ongelmia. Liitto rahoitti sitä noin 6.000 eurolla maksamalla eroilmoitusten postikuluja. Sitten Vasama jakoi veromessuilla liiton vanhaa lennäkkiä (Vältä veroa, kirkosta eroa) ja tämä sai Karisman takajaloilleen. 

Entä Vasaman suhteet Heroldiin työpaikalla? Aluksi Lehtonen ei havainnut mitään hankaluuksia naisten välillä. Sitten ongelmaa syntyi siitä, että Vasama oli Heroldin esimies, mutta puheenjohtaja Niemelä antoi Heroldille ohjeita, josta syntyi ristivetoa. Lehtosen mukaan eripura naisten välillä alkoi marras-joulukuussa 2008. 

Minkälaisia erimielisyydet olivat? Vasaman töitä siirrettiin Internetiin, LH ulkoisti itseään, toimistolla ei kokoonnuttu niin paljon kuin aiemmin, Lehtonen kertoi. Vasamalle esitettiin ihmeellisiä, uusia vaatimuksia, mm. taloudenhoito piti panna johonkin uuteen, yritysmaailmasta otettuun systeemiin. Asiasta ei keskusteltu eikä siihen annettu koulutusta. 

Nykyisen LH:n kokouksia, ”jos niitä voi kokouksiksi sanoa”, on alettu pitää sähköpostitse, mikä on epäkohta Lehtosen mielestä. Jos asettuu hiukankin poikkiteloin puheenjohtajaa vastaan, joutuu ”ulkokehälle” eli pois LH:n sähköpostilistalta. Näin kävi Lehtoselle viime keväänä ja vasta nyt hän pääsi takaisin tälle listalle.¹ 

Lehtoselta kysyttiin kuka oli hänen mielestään syyllinen riitoihin. Siihen tämä vastasi tuntevansa vain Brotheruksen ja Mäntysalon viestit. Mäntysalo oli nimitellyt Vasamaa lehmäksi. 

Tässä kohdassa tuomari huomautti, että on tärkeää erottaa kuulopuheet omista havainnoista ja jälkimmäisistä tulee kertoa. 

Brotherus oli Lehtosen mukaan laatinut luettelon niistä henkilöistä, joiden kanssa Vasama oli Brotheruksen mukaan riidellyt. Ainakin LH:n jäsen Pekkalin oli kertonut, ettei tiennyt joutuneensa tälle listalle. Sähköpostiriidoista Lehtonen sanoi Vasaman vastanneen viesteihin ”kärkkäästi”, mutta vastaaminen oli tämän oikeus. 

Palkankorotusasiasta Lehtonen kertoi, että jo vuonna 2008 oli ollut puhetta siitä, että Vasaman palkka on liian pieni. Tammikuussa 2009 palkkaa sitten nostettiin. Lehtosen mielestä luvattu palkka piti maksaa. 

Lehtonen kertoi myös siitä, että Vasamalle luovutettiin liiton kultainen ansiomerkki vuoden 2008 liittokokouksessa, mikä vaatii ”jonkinlaiset perustelut”, mutta tuomarin mielestä ansiomerkki ei kuulunut kevään 2009 tapahtumiin. 

Lehtonen ei osallistunut irtisanomiskokoukseen. Hän oli koettanut etsiä sähköisiä LH:n pöytäkirjoja, muttei ollut niitä löytänyt, vain esityslistat. Lehtonen oli tuolloin LH:ssa Brotheruksen varajäsen. Hän ei tiennyt tai muistanut oliko irtisanomiskokous sähköpostikokous vai ei. 

Vastaajan avustaja Moisala kysyi Lehtoselta, kuinka LV:n puheenjohtaja Korhonen pärjäsi tehtävässään vuosina 2005-2008. Lehtonen vastasi, että Korhonen ”sai kokouksensa menemään läpi siinä kuin joku muukin”. Toisinaan tämä oli hyvä puheenjohtaja, toisinaan takkusi. 

Kuinka Niemelästä tuli liiton puheenjohtaja? Lehtosen mukaan Vasama oli tavannut Niemelän jossakin tilaisuudessa, esitteli tämän Lehtoselle ja näin Niemelästä tuli Turun Vapaa-ajattelijat ry:n (TUVA) ehdokas liiton puheenjohtajaksi. Lehtonen itse oli TUVA:n puheenjohtaja. 

Vastaajan todistaja Olavi Korhonen 

Korhonen kertoi olleensa vapaa-ajattelijain luottamustehtävissä Jyväskylän Vapaa-ajattelijat ry:ssä 1977-1980, LH:n jäsenenä 1978-1993, Lappeenrannan ja ympäristön Vapaa-ajattelijat ry:ssä sekä LN:n/LV:n puheenjohtajana vuodesta 2002 alkaen. 

LV valvoo ja ohjaa LH:n toimintaa, antaa ohjeita LH:lle ja auttaa tätä. LV:n puheenjohtajana hän on käynyt lähes jokaisessa LH:n kokouksessa. 

Kysyttäessä eripurasta vuosina 2005-2008, todistaja vastasi, ettei eripuraa aluksi ollut, myöhemmin kyllä. Kiljavan seminaarissa [5.-6.11.2005] oli tarkoitus ratkoa solmukohtia. Ratkaisuja ei löytynyt. Kiljavalla Korhonen havaitsi ”kohtalaisen raakaa” sanaharkkaa Vasaman ja Ylikosken välillä, jota hän koetti sovitella. Kantajan ja muiden välistä eripuraa hän ei Kiljavalla huomannut. 

Tilanne paheni suuresti vuonna 2006. Vasama ja Ylikoski kävivät sähköpostisotaa. Liiton kesäpäivillä Kuusankoskella [5.-6.8.2006] Korhonen otti Ylikosken juttukaveriksi kehottaen tätä lopettamaan riitelyn, mitä kehotusta Ylikoski noudattikin. Syyskuun puolivälissä riidat alkoivat kuitenkin uudestaan. Sen jälkeen Vasama riitaantui muiden kanssa; riidat näkyivät LH:n kokouksissa ja muualla. 

Liittokokouksessa [15.-16.6.] 2008 Vasaman ja Niemelän välit näyttivät erittäin positiivisilta, mutta loppusyksyllä 2008 todistaja aisti tilanteen muuttuneen. 2009 riidat eskaloituivat. Korhonen oli neuvotellut Niemelän kanssa, että 17.1.2009 pidettävässä LH:n kokouksessa päivitetään toiminnanjohtajan toimenkuvaa, mutta yhtäkkiä esille tulikin palkka-asia ja iso palkankorotus. Kummallista! 

LH:n kokousta 7.3.2009 koskien kysyttiin, miksi pääsihteerin [Huotari] kautta esityslistalle voi tulla joitakin kantajan pyytämiä lisäyksiä. Todistaja vastasi, että Vasaman ja Huotarin kemiat toimivat keskenään hyvin. 

Napit vastakkain –ohjelman Korhonen muisti virheellisesti olleen TV-ohjelma. Vasama oli hänen mukaansa puhunut Eroakirkosta.fi:stä, muttei ollut mitenkään sitä ”mainostanut”. 

Vasaman ja Heroldin välit heikkenivät. Herold valitti työpaikkaoloista työnantajalle, ja Vasaman vastine tähän valitukseen tuli yllättäen LV:lle, vaikka se Korhosen mielestä olisi tullut toimittaa LH:lle. 

Mihin Vasaman työsuhde päättyi? Luottamuspulaan, sanoi todistaja. LH:n selvä enemmistö oli napit vastakkain Vasaman kanssa. Toiminta näytti täysin mahdottomalta. Luottamusta ei ollut. Se oli surullista, mutta näin oli käynyt, summasi Korhonen. 

Oliko riitelystä haittaa? Todistaja vastasi myönteisesti, sillä riitoihin ja niiden selvittelyyn meni aikaa. Yhteinen tavoite (kirkko irti valtiosta) hukkui keskinäisiin riitoihin. 

LV:n puheenjohtajana 2002-2005 Korhonen sai luotsattua liiton sääntömuutoksen läpi, mutta kenttätyön kohentamisessa epäonnistuttiin. Vain yksi ainoa yhdistys, Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry, saatiin perustettua [16.11.2006]. Yhdistyksen perusti LV:n jäsen Pertti Periniva. Uusien yhdistysten perustamisen piti kuulua Vasaman toimenkuvaan. 

Kantajan avustaja Vainio kysyi Korhoselta, mistä Ylikoski ja Vasama riitelivät. Todistaja kertoi, ettei jaksanut lukea kaikkia riitaviestejä, mutta Vasama soitti hänelle useampia pitkiä puheluita. Vasaman mielestä Ylikoski vainosi Vasamaa. Vasama puolustautui hyökkäämällä. Aina tuli uusia riita-asioita, ja riidan aloittaja vaihteli asioittain. 

Heroldin ja Vasaman väleissä todistaja ei havainnut mitään vikaa käydessään toimistolla. Puhelimessa Herold sen sijaan oli maininnut, että Vasama ”ilmeisesti” osoitti tälle töitä, jotka kuuluivat Vasamalle. 

17.1.2009 päätetystä palkankorotuksesta todistaja kertoi, että esitys tuli yllättäen kokoukseen. Pasasen henkilökohtainen varajäsen Hohenthal [Vasaman tädin avopuoliso] oli tällöin läsnä kokouksessa sanoen, että liiton talousarvio kestää Vasaman palkankorotuksen. Niin suuri palkankorotus olisi Korhosen mielestä pitänyt tutkia tarkemmin. 

Napit vastakkain –ohjelman todistaja muisti väärin TV-ohjelmaksi. Ohjelman hän arvioi sinänsä hyväksi, mutta hänen mielestään Vasama meni ohjelmaan ”automaattisesti”, ehkä henkilökohtaisista syistä, kun tämän olisi pitänyt ilmoittaa asiasta etukäteen hänelle, Niemelälle ”tai jollekin muulle”. 

Palkankorotusasian tuomisesta LV:oon todistaja sanoi, että Vasaman olisi tullut esittää asia LH:lle. Asiasta käytiin paljon keskustelua ja asiaa pyrittiin vielä kerran sovittelemaan. 

Väittelyohjelma Napit vastakkain 

Radio-ohjelman kesto oli noin 30 minuuttia. Siitä kuunneltiin jälkipuoli, noin 15 minuuttia. Selvisi hyvin, että Vasama piti aloitetta käsissään ja puhui usein väittelyparinsa, piispainkokouksen sihteeri Jari Jolkkosen, päälle. Useat Jolkkosen väitteet tai toteamukset olivat huteja (kesän 2008 bussikampanja mustamaalausta, Neuvostoliitto) tai puolivillaisia (Jolkkonen ja Tampereen piispa kannattavat bussikampanjaa, uskontoja ei saa ajaa nurkkaan). 

Kantajan kirjalliset todisteet 

Seuraavaksi kantajan avustaja Vainio kävi vielä kootusti läpi kantajan kirjalliset todisteet: 

Työtodistuksen mukaan Vasama suoriutui töistään hyvin. Kuukausipalkka, 1.872,60 euroa [nähtävästi joku ajankohtaa 1.1.2009 edeltänyt palkan määrä], ei ollut suuri, ja Vasamalla oli runsaasti töitä. Sähköpostikokouksia koskevan ohjesäännön mukaan vain pieniä ja kiireellisiä asioita voitiin käsitellä tällaisissa kokouksissa, eikä irtisanominen ollut tällainen asia. Vasaman saama varoitus oli sinänsä riidaton. Esityslistojen osalta Niemelällä oli viimeinen sana. Liittovaltuusto, LH:sta ylempänä ja valvovana elimenä, asettui Vasaman puolelle. Esimiehen (Vasama) tulee saada tietää mitä alainen (Herold) työpaikallaan teki. Vasaman työtehtäviin puututtiin törkeästi. Niemelän ja Heroldin läheinen suhde vaikutti tilanteeseen työpaikalla. Sääntöjen mukaan Vasamalla oli oikeus viedä palkka-asiansa LV:oon. Työpaikkakiusaaminen jatkui vuosia. Lääkärinlausunto kertoo kiusaamisen seurauksista. Sovinistisia kommentteja esiintyi. 

Vastaajan kirjalliset todisteet 

Vastaajan avustaja Moisala sanoi, että kaikki kirjalliset todisteet oli jo käyty läpi. Viestien väitetty sovinismi kiistettiin. 

Kantajan loppulausunto 

Avustaja Vainio esitti loppulausunnon. Vasamaa ei ollut moitittu työtehtävien hoidosta eikä tämä ollut saanut huomautuksia tai varoituksia kuin vasta keväällä 2009. Työtodistuksen allekirjoittanut Huotari oli pitkään seurannut Vasaman työskentelyä, joka oli menestynyt hyvin tehtävässään. 1.800 euron palkka ei ollut ”ihmeellinen”, eikä sitä ollut korotettu kuin ”indeksikorotuksilla”. Palkka-asian otti 17.1.2009 esille Niemelä ja hänen sekä Brotheruksen pitää tietää työntekijän palkan suuruus. Korotuksesta tehtiin yksimielinen päätös. 

Pasasen ja Koivuniemen protestoinnista palkankorotusta vastaan kaikki alkoi. Kun LH halusi perua palkankorotuksen, Vasama antoi vastineensa. Esityslista valmisteltiin Niemelän, Huotarin ja Vasaman kesken. LH:n toimet olivat ”erikoista peliä” ja painostusta Vasamaa kohtaan. Vasama poistettiin sähköpostilistalta, vaikka tämän työtehtäviin kuului osallistua keskusteluun. 

Puhelin haluttiin pois Vasamalta ja suljettiin, eikä syy siihen ole selvä. Vaattovaara todisti, että Niemelä oli LV:n kokouksessa ”vähällä käydä Vasaman kimppuun”. Tiedotustehtävät otettiin pois Vasamalta, vaikka ne kuuluivat tämän työtehtäviin. Radio-ohjelmassa Vasama ei esiintynyt Eroakirkosta.fi-palvelun nimissä eikä ohjelmassa muutoinkaan ollut mitään moitittavaa. LH:n toimet Vasamaa kohtaan olivat ”sikamaisia”, mistä myös Haapaniemi todisti. Vasama oli kääntänyt haastattelupyyntöjä ainakin Niemelälle ja Huotarille. 

Vasama oli Heroldin esimies, eikä tämä tehnyt kaikkea mitä esimies pyysi tai käski, vaikka olisi pitänyt tehdä. Näin Vasama tuli epäluuloiseksi; siihen vaikutti Niemelän ja Heroldin suhdekin. Herold oli laatinut valituksensa tunteen vallassa. Vasama kirjoitti siihen vastineensa sairauslomalla vieden sen LV:n kokoukseen. LV:n jäsenet itse ehdottivat kokouksessa, että asia käsitellään ja kokous antoi selvän tuen Vasamalle. LH:n olisi tullut ”ottaa onkeensa” tämä, eikä irtisanoa Vasamaa. 

Vasaman hallussa olleita LH:n pöytäkirjoja ei ollut tarvetta palauttaa puolen tunnin kuluessa kuten Niemelä vaati. Tutkintapyynnön tekeminen asiassa poliisille oli törkeää käyttäytymistä Vasamaa kohtaan. 

Irtisanomisessa ei ollut kyse työtehtävien laiminlyönnistä. Haluttiin vain päästä Vasamasta eroon. Luottamuksen menettämiseen ei ollut perusteltuja syitä. Irtisanominen oli lainvastainen. 

Vastaajan loppulausunto 

Avustaja Moisala esitti loppulausunnon. LH:n ja Vasaman välit olivat eripuraiset jo vuodesta 2005 lukien. Kaikki muut todistivat tästä paitsi Vaattovaara, sillä tällä ei ollut tietoa näin varhaiselta ajalta. Niemelä tuli kuvaan uutena henkilönä 2008, Vasaman kannattamana. Kantajan käyttäytyminen ja toimintatavat olivat huonot, josta seurasi kysymys, oliko mahdollista jatkaa työsuhdetta. Kantaja oli liiton ainoa, vakituinen työntekijä ja hänen toimenkuvansa oli merkittävä. Oliko luottamuspulan synnylle objektiiviset perusteet? Käyttäytyminen ja toiminta oli osittain ollut vastoin työnantajan ohjeita. Työsuhde oli päätetty äänin 7-1. Kantajan käyttäytyminen näyttäytyi välinpitämättömyydeltä tai uppiniskaisuudelta. Vasama ei halunnut hyväksyä, että Eroakirkosta.fi-palvelun asiat kuuluivat TAVA:lle, vaikka näin oli päätetty. 

Työtodistus ei vastannut työnantajan kantaa. Asiassa oli toimittu selän takana luottamusta murentaen, asia salaten. Oikeuskirjallisuudessa on esimerkkejä siitä, että tällainen seikka voidaan ottaa huomioon, vaikka se olisikin tapahtunut irtisanomisen jälkeen. 

Vasama osoitti käyttäytymisellään, ettei edellytyksiä työsuhteen jatkamiselle enää ollut.

Oikeudenkäyntikuluvaatimukset 

Kantajan vaatimus oli 12.584,63 euroa arvonlisäveroineen ja vastaajan vaatimus 12.884,50 euroa. Vastaaja ei ollut arvonlisäverovelvollinen. Kummallakaan ei ollut lausuttavaa vaatimuksista. 

Tuomion antoaika 

Lopuksi tuomari ilmoitti, että jutun tuomio annetaan kansliassa maanantaina 15.11.2010 kello 15. 

Pääkäsittely päättyi noin kello 11.55. 

Kimmo Sundström

Huomautuksia

¹Lehtonen oli itse sähköpostitse 25.9.2008 pyytänyt liittohallitusta poistamaan osoitteensa liiton hallituksen ja talousvaliokunnan postituslistalta, "koska "vähemmän luotettuna" henkilönä en usko saavani kaikkea sitä informaatiota joka lähetetään "täysin luotettaville" vastaavissa elimissä toimiville henkilöille." ... 
"Kiellän siis sähköposti osoitteeni pitämistä hallituksen ja talousvaliokunnan listoilla."

Lehtosta ei kuitenkaan tässä vaiheessa pyynnöstään huolimatta poistettu sähköpostilistoilta, mutta, Jussi K. Niemelän mukaan, "myöhemmin Jori Mäntysalo oli ilmeisesti vahingossa poistanut Lehtosen listalta." [Tarkoitetaan ainakin hallituksen sähköpostilistaa.]  Niemelä ei tiedä, milloin poisto tapahtui.  Mahdollisesti viitataan kevääseen 2009, josta Lehtonen itse kertoi.

Lehtosen sähköpostin julkaisi 26.2.2011 Jussi K. Niemelä Vapaa-ajattelun lähihistoria -blogissa.

Henkilöt ja lyhenteet

Brotherus, Robert; LH:n varsinainen jäsen, liiton varapuheenjohtaja
EK = Eroakirkosta.fi-palvelu
Haapaniemi, Erkki; liiton entinen tukityöllistetty
Herold, Jane; liiton entinen tukityöllistetty
Hohenthal, Erkki; LH:ssa Kari Pasasen varajäsen
Huotari, Eino; LH:n varsinainen jäsen, liiton pääsihteeri
HVA = Helsingin Vapaa-ajattelijat ry
Jolkkonen, Jari; Vasaman väittelypari radio-ohjelmassa
Karisma, Petri; Eroakirkosta.fi:n toinen perustaja, LH:n varsinainen jäsen 2005-2008
Koivuniemi, Marko; LH:n varsinainen jäsen

Korhonen, Olavi; LV:n puheenjohtaja
Kukkonen, Juha; entinen HVA:n puheenjohtaja
Lehtonen, Tauno; LH:n varsinainen jäsen
Lensu, Terttu; radio-ohjelman toimittaja
LH = liittohallitus
LV = liittovaltuusto
Moisala, Ilpo; vastaajan asianajaja
Mäntysalo, Jori; LH:n varsinainen jäsen
Niemelä, Jussi K.; LH:n varsinainen jäsen, liiton puheenjohtaja
Orsila, Heikki; Eroakirkosta.fi-palvelun tiedottaja

Pasanen, Kari; LH:n varsinainen jäsen
Pekkalin, Heljä; LH:ssa Tauno Lehtosen varajäsen
Pelkonen, Joni; liiton tukityöllistetty
Periniva, Pertti; LV:n varsinainen jäsen
Roos, Maarit; käräjäoikeuden sihteeri
Räisänen, Aki; LH:n varsinainen jäsen
Sallinen, Erja; LH:n varsinainen jäsen 2005-2008
Savolainen, Riitta; käräjätuomari
TAVA = Tampereen vapaa-ajattelijat ry
Tiukkanen, Arto; LV:n varsinainen jäsen

TUVA = Turun Vapaa-ajattelijat ry
Vaattovaara, Martti; LV:n varsinainen jäsen
Vainio, Arto; kantajan asianajaja
Vainio, Janne; LV:n varsinainen jäsen, liiton entinen järjestö-, toimisto- ja toimitussihteeri
Vasama-Everest-Phillips, Paula; kantaja, liiton entinen toiminnanjohtaja
VATA = Vakaumusten tasa-arvo VATA ry
Ylikoski, Esa; LV:ssa Arto Tiukkasen varajäsen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?