VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTOVALTUUSTO KOKOONTUU HELSINGISSÄ 29.11.2008 (25.11.2008)

Päivitetty 27.11.2008

Vapaa-ajattelijain liiton kesäkuussa valittu uusi liittovaltuusto (LV) kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa Helsinki Congress Paasitorniin, Paasivuorenkatu 5 A (huone 301), Helsingissä 29.11.2008. Vuosi sitten pidettiin vain LV:n kahden tunnin sutaisukokous. Nyt kokousaikaa on varattu viisi ja puoli tuntia (12.30-18.00). 

Kokous valitsee LV:lle varapuheenjohtajan. Liittokokoussotkun takia LV joutuu jo nyt täydentämään liittohallitusta (LH). Timo Mykrän henkilökohtainen varajäsen valitaan tässä kokouksessa. Mykrä on Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistyksen jäsen. Varajäsenen ei tarvitse olla samasta yhdistyksestä, mutta hänen on kuitenkin oltava jonkun liittoon kuuluvan yhdistyksen jäsen. 

Liittomaksun suuruus 2009 

Sääntömääräisinä asioita päätetään vuoden 2009 liittomaksun suuruudesta (hallituksen esitys on 12 euroa), vuoden 2009 talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Hallitus esittää myös kolmivuotissuunnitelman hyväksymistä aina kuluvan liittokokouskauden loppuun saakka (kesä 2011). 

Sääntöjen vastaisesti kokouksen esityslistaehdotuksesta on jätetty pois sääntöjen 10 §:n 1. kohdassa mainittu asia. Kohta koskee liittohallituksen toiminnan seuraamista ja ohjeiden antamista sille liittokokouksen päätösten soveltamisesta sekä liiton lehden ja muiden liiton tiedotusvälineiden toimitustavan tarkkailua ja ohjausta. 

Kohta on nyt ajankohtainen. Liitolle on valittu edellisestä jonkun verran poikkeava hallitus (vähemmän kukkosmielisiä hajottajia), lehdessä on tapahtunut muutoksia (mm. toimitusneuvoston perustaminen uudelleen, toimitussihteeri Marketta Ollikaisen ero ja lehden taiton uudistaminen) ja Kinatorilla sekä VapariForumilla miliisit ovat antaneet uusia määräyksiään (sallitut keskustelunaiheet, luvat esiintyä vapaa-ajattelijana, keskustelusta pois suljetut henkilöt, lopullisten totuuksien kielto yms.). 

Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2009 

Toiminnan supistuttua vuoden 2008 toimintasuunnitelma oli vain vähän yli sivun mittainen. Nyt annettu LH:n esitys on paljon tätä laajempi. Kolmivuotissuunnitelma on yli kolmisivuinen. Sen rinnalla on esitetty tarkempi, vuoden 2009 toimintasuunnitelma, joka on vielä sivua pidempi. 

Suunnitelmat ovat ylenpalttisia. Vaikka niissä on tiiviissä muodossa esitetty hyvin paljon suunniteltuja asioita, ne vaikuttavat ohjelmilta. Liiton voimavarat tuntien lukijan valtaa epäusko: kaikesta hyvästä voidaan toteuttaa vain murunen. Lukija ei pääse muodostamaan käsitystä siitä, mikä oikeasti on realistista toteuttaa ja mikä olisi asiain etusijajärjestys. 

Tämä kirjoitus käsittelee suunnitelman muutamia kohtia. Todella innostuneen lukijan tulee itse lukea koko esitys. 

Keskitetty jäsenrekisteri. Kun tietotekniikka on jo kauan mahdollistanut monipuoliset jäsenrekisterit, on ymmärrettävää, että autoritaariset kattojärjestöt haluavat ottaa järjestön koko tietohallinnon määräysvaltaansa. Kaikki liiton jäsenyhdistykset ovat sinänsä pieniä. Ne selviytyvät hyvin itse jäsenrekisterinsä pidosta. Yhdistyksen kuuluukin pitää omaa jäsenrekisteriä, ja sen tulee olla hallituksen hallussa. Liitto ei ole koskaan pitänyt rekisteriä jäsenyhdistystensä jäsenistä. 

Liiton muiden rekisterien (postitusrekisteri Vapaa Ajattelija –lehden postittamista varten; liittomaksurekisteri yhdistysten tilittämistä jäsentensä liittomaksuista) hoito on ollut heikkoa viime vuodet. On parempi, että jäsenyhdistykset hoitavat omat asiansa itse. Liiton puheenjohtaja Jussi K. Niemelä on vakuuttanut, ettei pakkoa pyritäkään käyttämään. Liitto voisi ylläpitää jäsenyhdistyksen jäsenrekisteriä vain jäsenyhdistyksen suostumuksella. 

Jäsenmaksujen perintätapa. Keskitetty jäsenrekisteriajatus liittyy siihen, että autoritaarinen, byrokratian ja hallintokulujen rasittama, ylhäältä alaspäin toimiva organisaatio haluaa päästä käsiksi myös ruohonjuuritasolla syntyviin tulovirtoihin. Liitto on jo aiemmin susisäännöillään ja muilla toimin tuhonnut jäsenmaksumoraalia, katkonut jäsenten siteitä omiin yhdistyksiinsä ja pyrkinyt rajoittamaan jäsenyhdistysten vapautta sääntöasioissa. Tuloksena on ollut jäsenkato, pienenevät jäsenmaksutulot, supistunut toiminta, kyllästymistä ja arvostelua. 

Ei ole takeita, että keskitetty jäsenmaksuperintä toimisi hyvin ja selkeästi. Kyseenalaisia kokemuksia on saatu Suomen Humanistiliitosta (SHL). Keskusjärjestön periessä kaikki jäsenmaksut jäsenyhdistysten jäseniltä, se onkin laiminlyönyt jäsenyhdistykselle kuuluvan osuuden palauttamisen tai ainakin näitä osuuksia tilitetään vasta pitkän odottelun jälkeen. Toisaalta ainakin Helsingin Humanistiyhdistyksen laskuja on maksettu suoraan SHL:n varoista. Vaikka maksu myöhemmin vähennettäisiinkin samalle jäsenyhdistykselle palautettavasta jäsenmaksuosuudesta, unohduksia, virheitä yms. syntyy helposti, kun rahat liikkuvat edestakaisin. 

Vapaa Ajattelija –lehti. LH esittää edelleen julkaistavaksi kuusi numeroa. Neljä riittäisi. Ajatus nettilehden julkaisemisen aloittamisesta on uusi. Jos se toteutuu, sekin avaa tietä paperilehtien numeromäärän vähentämiselle neljään. Kustannusten supistamiseksi leikkaus pitäisi tehdä heti. Paperilehden tasoa (ja kenties sivulukuakin) on varaa edelleen nostaa. Toimitus, kirjoittajat, kuvaajat ym. avustajat ansaitsevat vähän runsaampia palkkioita. 

Kustannustoiminta. Hävittämällä oman kustannusyhtiön (Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab) omaisuuden ja lopettamalla oman kustannustoiminnan vajaa-ajattelijat myönsivät, ettei heistä ole kustannushommaan. (Myös liittokokous asettui 15.6.2008 tunareiden kannalle äänin 20-4 hyväksyessään paimiolaisen Tauno Lehtonen esityksen kustannusyhtiön jäädyttämisestä.) 

Puhujatoiminta. Toimintasuunnitelmassa kerrotaan paljon erilaisista rekistereistä ja niiden kokoamisesta. Tämä on jonkinlaista muotipuhetta. Se koskee koko valtiota ja liittyy yksityisten ihmisten yhä pikkutarkempaan ja mielivaltaisempaan valvontaan. 1999 liittoa kiellettiin tuottamasta ja välittämästä juhlapuhujapalveluita muuta kuin Prometheus-seremoniat Oy:lle (Pro-Seremoniat Oy). Nyt ehdotetaan koottavaksi puhujarekisteri yhdistysten puhujista. Ei liiton ole tarpeen sekaantua yhdistysten omaan palvelutuotantoon. Yhdistykset voivat hoitaa nämäkin rekisterit itse. 

Kansainvälinen toiminta. Liiton kansainväliset suhteet ovat kuihtuneet vähiin. Vapaa-ajattelijoiden tapaan toiminnalliseen ongelmaan tarjotaan hallinnollista ”ratkaisua”, liittymistä EHF:n (European Humanist Federation) jäseneksi. Koska liitto ei ole humanistijärjestö, aiemmin linjana oli, että on riittävää kuulua humanistien maailmanjärjestöön, IHEU:uun (International Humanist and Ethical Union). Yhteistyöstä ateistijärjestöjen kanssa ei mainita mitään. (Vapaa-ajattelijain maailmanliitosta liitto erosi 1.1.1995 silloisen liittoneuvoston tehtyä asiasta päätöksen 24.9.1994.) 

Elämänkatsomustieto. Liitto on hoipertelustaan huolimatta valmis toimimaan ”elämänkatsomustiedon uskonnottoman perustan voimistamiseksi”. Hienoa! Liitto haluaa torjua uskontotiedon opetuksen kouluista, jolla tarkoitettaneen kaikille oppilaille yhteistä ja pakollista uskontotiedon opetusta. Tämän kirjoittajan mielestä uskontotieto voisi olla hyvä aine uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville oppilaille, mutta heidän on itse tehtävä valintansa. ”Oman uskonnon opetus” on vähän hullunkurista, kun monilla uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvillakaan oppilailla ei ole mitään uskontoa. Uskonnottomille oppilaille uskontotieto ei tietenkään sovi. 

Uusi toimisto. Liitto etsii edelleen ”edustuskäyttöön ja kokoustamiseen” soveltuvaa toimitilaa. Viime vuosina toimisto on ollut usein kiinni myös aukioloaikoina. Pitäisi hoitaa työt ennen edustamista. Kun Paula Vasaman lisäksi liittoon on palkattu tukityöllistetty, toimiston aukioloaikoja pitäisi voida pidentää. 

12.4.2008 LV:n puheenjohtaja Olavi Korhonen esitteli LH:lle muistion, joka sisälsi useiden LH:n jäsenten ja ainakin yhden LV:n jäsenen ehdotuksia toiminnan parantamiseksi, myös toimistoasian. Näyttää siltä, että tällä hetkellä halutaan panostaa vähän enemmän kenttätyöhön kuin isomman toimiston hankintaan. Uusi LH:n puheenjohtaja Jussi K. Niemelä onkin yhdessä toiminnanjohtaja Vasaman kanssa kiertänyt jo useissa jäsenyhdistyksissä (Imatra, Karkkila, Keski-Uusimaa (Järvenpää), Kotka, Lahti, Porvoo, Raisio, Tampere ja Turku). Tässä yhteydessä on kartoitettu paikallisen toiminnan kohentamismahdollisuuksia. 

Toimitilan vaihto on iso kysymys. Se voidaan toteuttaa vain dynaamisissa oloissa ja vahvan talouden aikana. Tämän kirjoittaja oli mukana LH:ssa, kun liiton ensimmäinen omistustoimisto hankittiin (1985). Olin myös myymässä tuota toimistoa 1997 ja hankkimassa liiton omistukseen nykyistä toimistoa samana vuonna. Liiton talouden heikentyminen ei luo mahdollisuutta toimitilan vaihtamiseksi parempaan. Testamentteja ei saada, kun maine on mennyt. Valtionavut on jäädytetty ja niitä nakertaa inflaatio. Liittomaksutulot eivät kasva. Myyntitoiminta hiipuu. 

Vartiotorni. Jäsenyhdistyksiä vaaditaan toimittamaan liitolle hallituksiensa jäsenten nimet ja asemat hallituksessa kahden viikon kuluessa valinnasta. Se ei tule tapahtumaan. 

Liiton testamenttivarojen rahastointi jäsenyhdistysten hautausmaiden varoiksi. Edellinen LH valehteli liittokokousedustajille, että hautaustoimilaki edellyttäisi kaikilta yhteisöjen hautausmailta ”rahastointia”. Näin ei ole. Myöskään lain esityöt, joihin pääsihteeri Jori Mäntysalo vetosi, eivät sellaista edellytä. Nyt sama esitetään LV:lle. HE:ssä 204/2002 vp käsitellään kykyä hoitaa hautausmaata pitkäjänteisesti (yli 100 vuotta) ja pieteettinäkökohdat huomioon ottavalla tavalla, mutta mitään rahastointia ei edellytetä. Sitä ei edellytetä muissakaan lain esitöissä. 

Useat vapaa-ajattelijayhdistykset ovat hoitaneet hyvin hautausmaitaan vuosikymmeniä ilman mitään rahastoa. Kokemus on jo osoittanut, ettei sellaista tarvita. (Tietysti hautainhoitorahastoja tarvitaan suurten seurakuntien varainhoidossa.) Toki varoja pitää aina hoitaa huolellisesti. Jotkut yhdistykset ovat tässä nilkuttaneet, mutta rahaston perustaminen ei ratkaise huolimattomuus- tai varkausongelmia. 

Kohta on vahingollinen, koska liiton rahastot kuuluvat liitolle. Siinä näkyy hautausmaita omistavien jäsenyhdistysten halu päästä käsiksi liiton rahastopääomiin. Asiaa ajoivatkin hautausmaan omistavien, kuten Karkkilan ja Kemin yhdistysten edustajat. Ei kannata keittää lisää sotkuja. Liitto on vuosikausia käyttänyt joidenkin rahastojensa varoja vastoin testamenttimääräyksiä. Ei ihme, ettei testamentteja enää tule. Avustusten myöntäminen uskonnottomille hautausmaille sen sijaan on liiton velvollisuus eikä se rajaudu vain liiton jäsenyhdistyksiin. 

Talousarvioesitys vuodelle 2009 

Opintotoiminta. Opintotoiminnan arvio on samanlainen (kulut 1.900,00 euroa) kuin vuodelle 2008, mutta avustuksia arvellaan saatavan 800,00 euroa (2008: 0,00 euroa). Vuonna 2007 opintotoimintaa ei ollut. 

Tiedotustoiminta. Tuottopuoli on esitetty vuoden 2008 tapaan. Kulupuolella arvioidaan säästettävän 6.000 euroa toimitussihteeri Marketta Ollikaisen erottua. Kuka tekee toimitussihteerin työn maksutta? Kirjoituspalkkioita arvioidaan maksettavan 3.000,00 euroa (vain 850,00 euroa). Internet- ja EUnet-kulujen arvioidaan laskevan 500,00 euroon (1.200,00 euroa). Miksi? Tiedotustoimintaan on kokonaisuutena budjetoitu 10.650,00 euroa alijäämää (-11.750,00 euroa). Tavoite on haastava, koska toteuma jo vuonna 2007 oli –12.465,78 euroa. 

Palvelutoiminta. Tulopuolella arvioidaan saatavan 1.000,00 euroa (0,00 euroa). Kulupuolella juhlapuhujien kulukorvauksia on kasvatettu 900,00 eurosta 1.500,00 euroon ja hautausmaa-avustuksia 1.500,00 eurosta 3.000,00 euroon. Suunta on hyvä. Molemmat erät esitetään purettaviksi kokonaisuudessaan Koivistojen rahastosta, mikä on oikein. Myös muusikoiden kulukorvaukset (1.200,00 euroa) esitetään purettavaksi em. rahastosta. Se on testamenttimääräyksen vastaista, joskin erä on pienehkö. Muita avustuksia ja apurahoja ehdotetaan kasvatettavan 0,00 eurosta 2.000,00 euroon. Esitys on oikeansuuntainen, vaikka askel on kovin pieni. 

Myyntitoiminta. Talousarvioesityksen mukaan toiminta hiipuu 650,00 euroon. 

Kansainvälinen toiminta. Pääluokassa esitetään ulkomaisten vieraiden kulujen kasvattamista 940,00 euroon (vain 500,00 euroa). Kovin vieraanvaraisia ei olla. Jo vuonna 2007 alijäämää syntyi -1.064,60 euroa. 

Toimisto. Helsingin Vapaa-ajattelijat ry on hyvin pitkään nauttinut liiton rahallista piilotukea maksaessaan vuokraa ja korvausta tietyistä toimistopalveluista ensin 600 mk/kk, sitten 100,00 euroa/kk ja nyt 2008 120,00 euroa/kk. Erää ollaan nyt nostamassa 150,00 euroon/kk. Hallitus saa tästä kiitosta. Vuokra ei ole vieläkään käyvällä tasolla, joka on ainakin 200 euroa/kk. Piilotuki (vähintään 600 euroa/vuosi) HVA:lle ja jäsenyhdistysten eriarvoinen kohtelu jatkuu. 

Kulupuolella vastikkeet nousevat rajusti 1.100,00 eurosta 6.000,00 euroon. Nousu liittyy taloyhtiössä (Asunto Oy Hämeentie 16) toteutettuun ikkunaremonttiin. Liiton huoneiston ikkunoita ei vaihdeta, mutta yhtiön osakkaana liitto joutuu maksamaan remontista oman osuutensa. Postikulujen arvellaan nousevan kolmanneksen, 2.000,00 euroon, monistus- ja kopiointikulujen 300 prosenttia 2.000,00 euroon ja toimistotarvikekulujenkin 50 prosenttia 1.500 euroon. Isoja nousuja. Puhelinkulujen taas arvioidaan pienenevän 1.000,00 euroon (1.900,00 euroa). Miksi näin suuri pieneneminen? Kaiken kaikkiaan nettotoimistokulujen arvioidaan nousevan vuoden 2008 arviosta 6.910,00 eurolla eli 92,6 prosentilla. 

Hallinto. Toimiston palkkojen nousu on arvioitu 7,1 prosentiksi. Palkat kohoavat 36.000,00 euroon. Se on jo selvästi enemmän kuin esim. kaikki saataviksi arvioidut valtionavut yhteensä. Liittokokouskuluja ei synny ensi vuonna. Muita hallinnon kuluja on arvioitu olevan 2.800,00 euroa (0,00 euroa), muttei kerrota mitä nämä kulut ovat.

Viime vuosina on järjestetty vuosittain yksi sääntömääräinen LV:n kokous syksyllä ja yksi ylimääräinen kokous keväällä. Kesäkuun liittokokouksessa hyväksyttiin Turun Vapaa-ajattelijat ry:n sääntömuutosehdotus, jonka mukaan LV:n varsinaisten kokousten määrää lisätään kahteen kokoukseen vuodessa. Esitystä kannattivat ainakin Tauno Lehtonen (Turku), Pentti Suksi (Vaasa), Aki Räisänen (Kainuu) ja Teuvo Kantola (Tampere). Kokousten määrä liittokokouskaudessa nousee kuuteen. Kokousten määrän kasvattamista liittokokouksessa vastustivat ainakin Kim Sjöström (Prometheus), Kimmo Sundström (Länsi-Uusimaa) ja Janne Vainio (Varkaus). Kokoukset syövät paljon liiton varoja ja aiheuttavat paljon hallintotyötä. 

Varainhankinta. Liittomaksujen ei odoteta kasvavan (17.000,00 euroa) edellisvuodesta. Liitto ei pyri kasvattamaan maksavien jäsenten määrää. Lahjoituksia arvellaan saatavan 190,00 euroa. En ole kuullut, että kukaan haluaisi lahjoittaa liitolle näin suurta summaa. Vuonna 2007 lahjoituksia saatiin 50,00 euroa. 

Sijoitustoiminta. Joukkovelkakirjalainojen pääoma tuli syödyksi. Korkotuloja ei niistä enää tule; arvio on 0,00 euroa, mikä osunee oikeaan. 

Vuokrat asunto-osakkeista. Vuokratuottoarvio vuodelle 2008 oli 63.000,00 euroa, ensi vuodelle 65.000,00 euroa. Vuokria on nostettu kuten pitääkin. Koivistojen rahastoon esitetään siirrettäväksi vain 5.000,00 euroa. Se on radikaalisti vähemmin kuin mitä testamenttimääräyksen, rahaston pääoman ja sen tuoton valossa pitäisi siirtää rahastoon. Havainto on ennakkotieto niille, jotka aikovat tehdä testamentteja; testamenttimääräyksiä ei aiota noudattaa. 

Valtion toiminta-avustus. Opetusministeriö jäädytti vuonna 2004 liiton valtionavun 25.000,00 euroon. LH arvioi, että avustus nousisi 1.000,00 eurolla. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?