JUNTTARYHMÄT POHJUSTIVAT TYÖNTEKIJÄIN POTKUJA VAPAA-AJATTELIJAIN LIITOSSA (24.9.2010)

Vapaa-ajattelijain liiton kukkosmielisten voimien junttatyöstä on paljastunut lisätietoja. 

Tämän kirjoittaja työskenteli liiton toimiston- ja taloudenhoitajana 1.1.1988-23.11.2003. Työsuhteeni laitonta purkamista (23.11.2003) pohjusti junttaryhmä, joka vuonna 2003 piti kokouksen Karkkilassa. Junttakokoukseen osallistuivat liiton silloinen pääsihteeri Juha Kukkonen, liittohallituksen jäsen Eino Huotari (asui Karkkilassa), liittohallituksen jäsen Tauno Lehtonen, liiton kunniapuheenjohtaja Timo I. Vasama (asui Karkkilassa) ja tämän työttömänä ollut tytär Paula Vasama-Everest-Phillips. Paula Vasama oli tihrustanut muille, että heikosti menee. Mies oli hakannut, ero oli tullut eikä töitä tahtonut muka iän takia (42 vuotta) saada. Juntta päätti järjestää hänelle liitosta suojatyöpaikan, jossa Paula Vasama voisi työskennellä eläkeikäänsä asti. 

Toinen junttakokous pidettiin samana vuonna Luumäellä. Siihen osallistuivat ainakin liittoneuvoston puheenjohtaja Olavi Korhonen (asui Luumäellä), Juha Kukkonen ja Tauno Lehtonen. 

Kiinnostavaa on Korhosen mukanaolo, sillä liiton työntekijäin palkkaaminen ja erottaminen kuuluvat liittohallituksen toimivaltaan. Liittoneuvoston (sittemmin liittovaltuuston) tehtävänä on valvoa liittohallituksen toimintaa. 

Korhonen on menettänyt valtuutettujen luottamusta juuri siksi, että hänen on katsottu toimineen liittohallituksen agenttina tavalla, joka on ristiriidassa valtuuston puheenjohtajan tehtävän kanssa. 

Liiton puheenjohtaja Erkki Hartikaiselta junttaryhmä salasi työnsä. 

Uusi puheenjohtajakin mukana junttaryhmässä 2005 

Myös järjestö-, toimisto- ja Vapaa Ajattelija -lehden toimitussihteerin töitä tehneen Janne Vainion irtisanomista (6.11.2005) edelsi samanlaisen junttaryhmän pohjatyö. Ryhmä kokoontui liiton puheenjohtaja Robert Brotheruksen kotona Helsingissä heti sen jälkeen kun kukkosmieliset olivat Järvenpään liittokokouksessa 11.-12.6.2005 saaneet kaiken vallan liitossa. Junttakokoukseen osallistuivat ainakin silloiset uusi puheenjohtaja Brotherus, varapuheenjohtaja Eino Huotari, liittovaltuuston varsinainen jäsen Tauno Lehtonen ja liiton entinen pääsihteeri Juha Kukkonen. Kukkosen mukanaolo on tärkeää huomata, koska häntä ei enää Järvenpään liittokokouksessa valittu mihinkään liiton luottamustoimeen. 

Janne Vainion irtisanomisesta päätti käytännössä jo junttaryhmä. Vuoden 2006 talousarvioehdotus laadittiin junttaryhmän ehdotuksesta siten, ettei siihen enää sisällytetty varoja Vainion palkkaamiseen. 

Vuoden 2005 tilinpäätöksen mukaan toimiston palkat (Paula Vasama ja Janne Vainio) olivat 43.197,40 euroa (2004: 35.124,97 euroa). Menojen vuosikasvu oli ollut 22,9 prosenttia. 

Vuoden 2006 talousarvion osalta esiintyi sählinkiä. Opetusministeriölle asti lähetettiin ensin ”väärä” talousarvio (liittohallituksen esitys 6.11.2005). Siinä Vainio vielä mainitaan nimeltä. Palkaksi ja sosiaaliturvakuluiksi on merkitty vain 500 euroa, jolla tarkoitettiin tammikuulle 2006 lankeavia kuluja. Palkkoja seurasi talousarviossa 2.500 euron erä luottamushenkilöiden työkorvauksiin. 

Oikeassa versiossa Vainiota ei enää mainita nimeltä. Molemmissa versioissa toimiston työntekijäin palkat ovat yhteensä 33.500 euroa, siis 9.697,40 euroa ja 22,4 prosenttia vähemmin kuin toteuma vuonna 2005. Luottamushenkilöiden työkorvaukset (2.500 euroa) on poistettu kokonaan. 

Talousarviossa tapahtunut leikkaus on kuitenkin ristiriidassa toimintasuunnitelman kanssa, jossa kerrotaan, että toimisto ”jatkaa entiseen tapaan”. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin liittovaltuuston kokouksessa 27.11.2005. 

Tämän kirjoittajan käsitys on koko ajan ollut, että kukkosmielisen hajotustoiminnan ja henkilöriitojen lisäksi syynä liiton alaspäin menoon on kelvoton talouden hoito. Vainio sai niukkaa, vähän yli 1.000 euron kuukausipalkkaa. Tällaisista rahoista ei yksinkertaisesti riidellä, kun taloutta hoidetaan hyvin. Heikko taloudenhoito tarjosi tässä tapauksessa kukkosmielisille (teko)syyn irtisanoa Vainio, vaikka se olisi tapahtunut joka tapauksessa. Hänestä ei tunnusteluista huolimatta saatu kukkosmielistä. 

Junttakokouksetkin ja niiden tulokset ovat seikkoja, jotka käänsivät liiton aseman entistä jyrkempään laskuun. 

Minun ja Vainion jälkeen liitossa ovat päättyneet toiminnanjohtaja Paula Vasaman työsuhde irtisanomisella (irtisanomispäivä 12.5.2009) ja tukityöllistetty, toimistotyöntekijä Niina Liljanderin työsuhde purkamisella (13.3.2010). 

Edustajiensa välityksellä jäsenyhdistykset ovat saaneet mitä ovat tilanneet. Liittohallitusta ei ole uudistettu riittävästi. Samat hajottajat ja juonittelijat jatkavat vuodesta toiseen. 

Ristiriitojen ja liiton hajottamisen loppua ei näy. Liljanderia seurannut tukityöllistetty, järjestösihteeri Joni Pelkonen, joka aloitti työnsä 19.3.2010, on joutunut viime aikoina silmätikuksi ja kiusaamisenkin kohteeksi. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?