Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Vapaa-ajattelijain liiton jäsentilasto vuodelta 2022 (1.7.2023)

Vapaa-ajattelijain liitto eli Poko (pohjoiskoreamaisuudesta) ei ole raportoinut vuoden 2022 jäsenkehityksestään, mikä on tavallista.

Vuonna 2012 jäsenmäärä oli 1 815. Siitä alkoi jäsenkato, joka edelleen jatkuu. Kymmenen vuoden yhtämittainen jäsenkato ei ole hyvä meriitti.

Vuonna 2022 liittomaksuja tilitettiin 1 257 (2021: 1 262). Kymmenen viime vuoden aikana jäsenistöstä on siis kadonnut 558 jäsentä eli 30,7 prosenttia.

Liitto tilastoi jäsenyhdistysten jäsenmäärät yhdistyksen jäsenmaksuista tilitettyjen liittomaksujen määrän mukaan. Todellisuudessa jäsenmäärä voi siis olla hieman suurempi.

Jäsentilasto yhdistyksittäin 2021 ja 2022

Etelä-Karjalan Vapaa-ajattelijat ry (EKVA) - 4
Forssan Vapaa-ajattelijat ry (FVA) 29 26
Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry (HSVA) 393 401
Joensuun seudun vapaa-ajattelijat ry (JSVA) 32 24
Kainuun Vapaa-ajattelijat ry (KAIVA) 49 50
Kemin Vapaa-ajattelijat ry (KEVA) 81 81
Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry (KSVA) 58 57
Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry (KUVA) 26 35
Kotkan Vapaa-ajattelijat ry (KOVA) 109 104
Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry (KOUVA) 21 20
Lahden Vapaa-ajattelijat ry (LAVA) 64 56
Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry (LLVA) 16 15
Nokian Vapaa-ajattelijat ry (NOVA) - 11
Oulunseudun Vapaa-ajattelijat ry (OSVA) 45 45
Raision Vapaa-ajattelijat ry (RVA) 11 10
Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry (ROVA) - 1
Satakunnan Vapaa-ajattelijat ry (SAVA) 44 46
Seinäjoen Vapaa-ajattelijat ry (SEVA) - 3
Tampereen vapaa-ajattelijat ry (TAVA) 204 191
Turun Vapaa-ajattelijat ry (TUVA) 80 77
Yhteensä 20 jäsenyhdistystä 1 262 1 257

Jäsenmäärän lasku oli viime vuonna hyvin lievää. Jäsenmäärä kasvoi kahdeksassa yhdistyksessä, laski kymmenessä ja pysyi paikoillaan kahdessa yhdistyksessä.

Liiton sääntöjen (4 §) ja järjestökäytännön mukaan Rovaniemen ja Seinäjoen yhdistykset olisi yhdenvertaisuuden takia tullut katsoa eronneiksi liitosta heti 1.2.2022 jälkeen. Ne eivät olleet tilittäneet yhtään liittomaksua vuosina 2020 ja 2021. Liittohallitus rikkoi yhdistyslakia taas. Kun yhdistykset vuonna 2022 palasivat keräämään vähintään yhden jäsenmaksun, liittohallitus olisi varmaankin hyväksynyt ne takaisin liiton jäsenyhdistyksiksi, jos ne olisivat sitä halunneet. Kaikki 20 jäsenyhdistystä tilittivät vähintään yhden liittomaksun vuodelta 2022.

Liiton sääntöjen 5 §:n 5. momentin mukaan erääntyneen jäsenmaksun laiminlyönti jonakin liittokokousta edeltävän kolmen vuoden aikana johtaa siihen, että jäsenyhdistys menettää äänioikeutensa liittokokouksessa. Vuoden 2020 laiminlyöntien perusteella Kouvolan, Rovaniemen ja Seinäjoen yhdistykset menettivät äänioikeutensa seuraavassa liittokokouksessa. Vuoden 2021 laiminlyöntien perusteella vielä Etelä-Karjalan ja Nokian yhdistykset menettivät äänioikeutensa, koska eivät 31.1.2022 mennessä tilittäneet lainkaan liittomaksuja. Näin jo neljäsosa jäsenyhdistyksistä on 4.–5.11.2023 pidettävässä liittokokouksessa vailla äänioikeutta.

Mediaaniyhdistyksen koko on jäsenmäärien perusteella 40 jäsentä.

Enemmistö jäsenyhdistyksistä kärsii jäsenkadosta. Uusia yhdistyksiä ei hakeudu liiton jäseniksi. Rovaniemen ja Seinäjoen yhdistykset ovat heikossa hapessa. Vuosisadan alussa liiton jäsenyhdistysten määrä oli 39.

Kimmo Sundström

Lue myös
Vapaa-ajattelijain liiton jäsenkato jatkui seitsemättä vuotta peräkkäin (9.4.2020)
Vapaa-ajattelijain liiton jäsentilasto vuodelta 2019 (4.8.2020)
Vapaa-ajatteiljain liiton jäsentilasto vuodelta 2020 (10.8.2021)
Vapaa-ajattelijain liiton jäsentilasto vuodelta 2021 (26.11.2022)