Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

Vapaa-ajattelijain liiton jäsentilasto vuodelta 2020 (10.8.2021)

Vuoden 2020 jäsentilasto salattiin toissa vuoden tapaan pitkään. Jäsenmäärät ovat riittävällä tarkkuudella selvillä jo tammikuun lopussa, jolloin voitaisiin julkaista ainakin alustava jäsentilasto. Pokoilu (pohjoiskoreamaisuus) estää tämän.

Uusi jäsentilasto kertoo, että vuodesta 2013 alkanut jäsenkato jatkuu, joskin lievänä. Jäsenkatoa on jatkunut kahdeksan vuotta peräkkäin.

Aikaisemmin vuoden 2019 jäsenmääräksi kerrottiin 1 336 Vapaa-ajattelijain liiton jäsentilasto vuodelta 2019 (4.8.2020). Nyt tämän jäsenmääräluvun esitetään olevan 1 323 eli 13 jäsentä pienempi. Selitystä asialle ei anneta.

Ensimmäistä kertaa havaitsen, että jäsenmäärälaskennassa on epäselvyyttä. Yhdistyskohtainen tilitettyjen liittomaksujen summa on vain 1 293 eli 30 jäsentä pienempi kuin toimintakertomuksessa ilmoitettu jäsenmäärä. Kuten aikaisemmin on todettu, jäseniä voi olla hieman enemmän kuin tilitettyjä liittomaksuja. Jäsentilastoissa jäsenmääräksi on kuitenkin aina katsottu tilitettyjen liittomaksujen määrä. Tätä periaatetta on kutsuttu sanonnalla "raha ratkaisee". Näin tilastot on saatu luotettavimmin vertailukelpoisiksi.

Jäsentilasto yhdistyksittäin 2019 ja 2020

Etelä-Karjalan Vapaa-ajattelijat ry (EKVA) 12 9
Forssan Vapaa-ajattelijat ry (FVA) 34 32
Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry (HSVA) 408 387
Joensuun seudun vapaa-ajattelijat ry (JSVA) 31 31
Kainuun Vapaa-ajattelijat ry (KAIVA) 48 48
Kemin Vapaa-ajattelijat ry (KEVA) 84 88
Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry (KSVA) 57 62
Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry (KUVA) 36 33
Kotkan Vapaa-ajattelijat ry (KOVA) 121 112
Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry (KOUVA) 18 0
Lahden Vapaa-ajattelijat ry (LAVA) 62 66
Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry (LLVA) 22 21
Nokian Vapaa-ajattelijat ry (NOVA) 6 16
Oulunseudun Vapaa-ajattelijat ry (OSVA) 35 39
Raision Vapaa-ajattelijat ry (RVA) 14 13
Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry (ROVA) 3 0
Satakunnan Vapaa-ajattelijat ry (SAVA) 46 41
Seinäjoen Vapaa-ajattelijat ry (SEVA) 11 0
Tampereen vapaa-ajattelijat ry (TAVA) 215 206
Turun Vapaa-ajattelijat ry (TUVA) 73 89
Yhteensä 20 jäsenyhdistystä 1 336 1 293

En löytänyt yhtään vanhaa jäsentilastoa, jossa jäsenmäärä olisi ollut näin alhainen. Innostus hiipuu.

Hyvin poikkeuksellista on, että peräti kolme jäsenyhdistystä ei tilittänyt yhtään liittomaksua. Niillä oli toimintavaikeuksia, mutta liiton toimintakertomus ei kerro asiasta.

Jäsenmäärä kasvoi kuudessa yhdistyksessä, pieneni 12 yhdistyksessä ja pysyi ennallaan kahdessa yhdistyksessä. Liiton toimintakertomus on tämänkin osalta ristiriidassa taulukon kanssa. Jäsenmäärien keskimmäistä lukua ei ole olemassa. Kaksi keskimmäistä lukua ovat 33 ja 39, joten voimme sanoa, että keskivertoyhdistyksen koko on näiden keskiarvo, 36 jäsentä.

Liiton uusien sääntöjen 5 §:n 5. momentin mukaan erääntyneen jäsenmaksun laiminlyönti jonakin liittokokousta edeltävän kolmen vuoden aikana johtaa siihen, että jäsenyhdistys menettää äänioikeutensa liittokokouksessa. Nyt liittomaksujensa tilittämisen laiminlyöneet kolme jäsenyhdistystä ovat menettäneet äänioikeutensa seuraavassa liittokokouksessa, koska 31.1.2021 mennessä ei tilitetty liittomaksuja. Seuraava sääntömääräinen liittokokous on määrä pitää loka-marraskuussa 2023.

Liiton sääntöjen 4 §:n mukaan liittohallitus voi katsoa jäsenyhdistyksen eronneeksi liitosta, jos jäsenyhdistys ei ole maksanut liittomaksuja liitolle kahtena peräkkäisenä vuotena.

Arvioni jäsenistön tulevaisuudesta säilyy ennallaan. Enemmistö jäsenyhdistyksistä menettää jäseniään. Uusia yhdistyksiä ei hakeudu liiton jäseniksi. Olen pitänyt aikaisemmin mahdollisena, että jotkut jäsenyhdistykset eroavat liitosta tai niiden toiminta vain sammuu. Liittomaksujen tilittämättä jättäminen vahvistaa tätä arviota. Jäsenyhdistysten erottaminen toistuvan liittomaksujen tilittämisen laiminlyönnin tai muun syyn vuoksi on aina mahdollista. Liiton pohjoiskoreamaisuus vahvistaa tätä arviota.

Kimmo Sundström

Lue myös
Vapaa-ajattelijain liiton jäsenkato jatkui seitsemättä vuotta peräkkäin (9.4.2020)
Vapaa-ajattelijain liiton jäsentilasto vuodelta 2019 (4.8.2020)