VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON JÄSENTILASTO VUODELTA 2019 (4.8.2020)


Koronaviruspandemia on tarjonnut Vapaa-ajattelijain liiton liittohallitukselle tänä vuonna tilaisuuden salata vuoden 2019 jäsentilasto ja tilinpäätös ennätyksellisen pitkään. Niitä ei ole julkistettu vieläkään. 

Liittokokous piti pitää kesäkuussa, mutta koronan takia liitto joutui siirtämään kokouksen syyskuun 26.-27. päiviksi. 

Jostain syystä vuosittainen jäsentilasto on suuren mielenkiinnon kohteena, myös kokonaan liiton ulkopuolisten tahojen keskuudessa. Muutamia yksittäisiä tietoja jäsenkehityksestä saatiin huhtikuussa. Lukijan kannattaa kerrata niistä kertova uutinen Vapaa-ajattelijain liiton jäsenkato jatkui seitsemättä vuotta peräkkäin (9.4.2020).

Jäsentilasto yhdistyksittäin20182019
Etelä-Karjalan Vapaa-ajattelijat ry (EKVA)1912
Forssan Vapaa-ajattelijat ry (FVA)  3634
Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry (HSVA)407408
Joensuun seudun vapaa-ajattelijat ry (JSVA) 1731
Kainuun Vapaa-ajattelijat ry (KAIVA)4548
Kemin Vapaa-ajattelijat ry (KEVA)8584
Keski-Suomen Vapaa-ajattelijat ry (KSVA)5657
Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry (KUVA)3536
Kotkan Vapaa-ajattelijat ry (KOVA)126121
Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry (KOUVA)1918
Lahden Vapaa-ajattelijat ry (LAVA)6862
Luoteis-Lapin vapaa-ajattelijat ry (LLVA)2322
Nokian Vapaa-ajattelijat ry (NOVA)20 6
Oulun seudun Vapaa-ajattelijat ry (OSVA)3635
Raision Vapaa-ajattelijat ry (RVA)1514
Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry (ROVA)               33
Satakunnan Vapaa-ajattelijat ry (SAVA)4246
Seinäjoen Vapaa-ajattelijat ry (SEVA)1511
Tampereen vapaa-ajattelijat ry (TAVA) 203215
Turun Vapaa-ajattelijat ry (TUVA)7173
Yhteensä 20 jäsenyhdistystä13411336

Jäsenyhdistyksiä on jäljellä 20. Vuonna 2019 niiden määrä säilyi ennallaan. Jäsenmäärämuutokset olivat pieniä. Kasvaneita yhdistyksiä oli kahdeksan, kuihtuneita 11 ja yhden jäsenmäärä säilyi ennallaan. 

Jäsenyhdistysten jäsenlukumäärien mediaani on 35,5. Vain kolmen yhdistyksen jäsenmäärä ylitti sadan. Jäsenistö on varsin keskittynyttä kolmeen suurimpaan yhdistykseen. Niiden yhteinen jäsenmäärä on 744, 55,7 prosenttia koko jäsenkunnasta. 

Jäsentilasto on laadittu liitolle tilitettyjen liittomaksujen perusteella. Oikea jäsenmäärä vuoden lopussa voi olla tätä pienempi (esimerkiksi jäsenmaksun maksanut jäsen on kuollut vuoden aikana) tai suurempi (esimerkiksi uusi jäsen ei vielä ole ennättänyt maksaa jäsenmaksuaan). Erot ovat kuitenkin hyvin pieniä ja vertailtavuuden kannalta tilastointiperuste on hyvä. 

Arvio jäsenistön tulevaisuudesta voidaan pitää ennallaan. Liitto ei näytä saavan uusia jäsenyhdistyksiä. Enemmistö jäsenyhdistyksistä menettää jäseniään. Pidän mahdollisena, että joitakin jäsenyhdistyksiä eroaa liitosta tai niiden toiminta vain sammuu, mikä ennen pitkää johtaa eronneeksi katsomiseen liitosta. Myös jäsenyhdistysten erottamiset ovat aina mahdollisia.

Kimmo Sundström


Lue myös

Vapaa-ajattelijain liiton jäsenkato jatkui seitsemättä vuotta peräkkäin (9.4.2020)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?