Nimi Pääkaupunkiseudun ateistit ry

TÄYDENSIMME KYMMENENNEN KERRAN LAKIESITYSTÄMME (5.10.2022)

Lähetin tänään kymmenennen täydennyksen lakiesitykseemme [PDF], jonka yhdistyksemme teki 7.4.2017 opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuslain 46 §:n muuttamisesta. Pykälässä säädetään aikuisten perusopetuksesta (nimitys tämä 1.8.2021 alkaen), ja sen 1 momentin toisen virkkeen luettelo tähän opetukseen sovellettavista muista perusopetuslain säännöksistä olisi päivitettävä ja erityisesti niin, että siihen tulisi seuraava lisäys: "kuitenkin niin, että jokaisen 13 §:ssä tarkoitetun oppilaan huoltajan uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskevan ilmoituksen, pyynnön tai päätöksen tekee opiskelija". Ks. Kantelut-sivun [HTML] kohta 1.23.

Täydennyksessä on kolme kohtaa:

1) Lapsen edun ensisijaisuus jäi uupumaan. Takana on uutiseni Lait kurinpidosta ja, aikuisten perusopetus unohtaen, lapsen edusta vahvistettiin (15.3.2022) [HTML].

2) Laki 716/2022 perusopetuslain muuttamisesta täydensi 46 §:n luetteloa. Takana on uutiseni Lausuntomme sivistysvaliokunnalle lasten perusopetuksesta 17-vuotiaille vaikutti oleellisesti (18.6.2022) [HTML].

3) Opetushallituksen uusi ohje 19.9.2022 huononsi tilannetta. Takana on uutiseni Opetushallitus päivitti ohjeensa [varhaiskasvatuksesta myöhemmin] (4.10.2022) [HTML].

Puheenjohtaja Jouni Luukkainen