PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019 (10.11.2020)


Tilikausi 1.1.2019–31.12.2019 oli yhtiön 21. tilikausi. Yhtiön liikevaihto ei pysty ylittämään 80.000 euroa. Kun vuonna 2018 liikevaihto oli 78.542,04 euroa, se laski nyt 71.472,33 euroon
(–9,0 %). Alla olevasta taulukosta käy ilmi, ettei yhtiö liikevaihto ole kasvanut yhdeksään vuoteen. Vuonna 2010 tapahtui viimeinen loikka ylöspäin, kun liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 32,1 prosenttia ja oli 71.359,04 euroa. Yhtiö on tehnyt liikevaihtoa viimeisenä kymmenenä vuotena aika tasaisesti. Alhaisin liikevaihto oli vuonna 2010 (71.359,04 euroa), korkein vuonna 2016 (79.292,83 euroa). Yhtiö jäänee tälle liikevaihtotasolle. 

Vuosi Liikevaihto (eur) Muutos (%)
2009 54.013,34 -2,5
2010 71.359,04 +32,1
2011 72.651,80 +1,8
2012 79.244,52 +9,1
2013 76.573,54 -3,4
2014 73.502,97 -4,0
2015 78.314,33 +6,5
2016
79.292,83
+1,2
2017 71.636,11 -9,7
2018 78.542,04 +9,7
2019 71.472,33 - 9,0

Petkutuksen kokoluokka

Vuonna 1998 yhtiö arvioi vuoden 2001 liikevaihdon olevan 1.339.000 markkaa (225.203,63 euroa). Yhtiö on pystynyt toteuttamaan tästä 31,7 prosenttia, mutta on käyttänyt siihen 18 vuonna enemmin aikaa kuin arvioi. Petkutuksen kokoluokka on 68 prosenttia. 

Vapaa-ajattelijoita petkutettiin helposti ja laajalti. Toiveet, tunteet, uskomukset, katteettomat lupaukset ja toiveajattelu veivät heitä harhaan. Samat syyt vaikuttivat koko vapaa-ajattelijaliikkeen hajoamiseen. Yhtiö oli tässä tärkeä juonne ja osatekijä. Yhtiön toiminta näyttää nyt melko vakaalta, mutta Vapaa-ajattelijain liiton vaikeudet jatkuvat. Pääpetkuttajat luikkivat kuka minnekin. Monet höynäytetyt ovat jo kuolleet. 

Tilikauden voitto

Liikevoittoa yhtiö teki nyt 63,56 euroa (2018: –348,88 euroa). Tilikauden voitto kääntyi plussalle ja oli 43,71 euroa (–41,47 euroa). Yhtiö ei kerro, mikä osa liikevaihdosta muodostui seremoniapalveluista (2004: 88,6 prosenttia), mikä osa painotuotteiden myynnistä (2004: 11,4 prosenttia) ja oliko muita liikevaihtoa kerryttäviä palveluita. Erittelyiden puuttumisella halutaan vaikeuttaa tarkemman kuvan saamista yhtiön toiminnasta. 

Puheiden hinta pysynyt ennallaan 

Hautajais- ja nimiäispuheiden perushinta oli aiemmin 160 euroa/tapahtuma, vuonna 2010 hinta oli 180 euroa/tapahtuma ja vuonna 2011 260 euroa/tapahtuma. Hintaa ei ole sen jälkeen korotettu. Hääpuheiden taksa oli aiemmin 200 euroa/tapahtuma, mutta vuodesta 2010 lukien se on ollut 280 euroa/tapahtuma. Nämä hinnat ovat edelleen voimassa marraskuussa 2020. 

Yhtiön taustajärjestöjen (vapaa-ajattelijat, humanistit ja protulaiset) jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat puhujapalvelusta 30 euron ja juhlakäsikirjasta (20 euroa toimituskuluineen) viiden euron alennuksen. Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsen voi vielä saada eri hakemuksesta puhuja- ja musiikkikuluihin avustusta liitolta. Puhujan tulee olla rekisteröitynyt Pro-Seremoniain tai jonkin liittoon kuuluvan vapaa-ajattelijayhdistyksen kautta. Kulut korvataan jälkikäteen kulutositteita vastaan, ja korvaus on harkinnanvarainen. Kuluja on oltava vähintään 100 euroa, ja maksimikorvaus on 200 euroa. 31.5. mennessä haetut kulut korvataan kesäkuussa ja 30.11. mennessä haetut joulukuussa.

Ateistiyhdistykset eivät olleet perustamassa yhtiötä eivätkä käytä yhtiön palveluksia. Jäsen on voinut tarvittaessa saada palveluita yhdistyksestään ilman kaupallisuutta (vrt. Jätimme jäähyväiset Tapio Tukiaiselle (18.11.2016))

Tuloslaskelma 

Ostot kasvoivat –499,70 euroon (2018: –130,00 euroa). Varastojen muutos kaksinkertaistui ja oli –2.484,44 euroa (–1.202,84 euroa). Ulkopuolisten palvelujen kulut kasvoivat paljon, –8.209,20 euroon (–4.807,20 euroa). Näin materiaalien ja palvelujen kulut kasvoivat yhteensä –11.193,34 euroon (–6.140,04 euroa). 

Henkilöstökulut alenivat selvästi vuoden 2018 ennätystasolta. Palkka- ja palkkiokulut olivat –35.405,37 euroa (–49.361,47 euroa). Tämän myötä alenivat myös eläkekulut –7.188,27 euroon (–7.701,66 euroa). Yhteensä henkilöstökulut alenivat 25,3 prosenttia ja olivat
–43.169,82 euroa (–57.828,74 euroa). 

Liiketoiminnan muiden kulujen erittely salattiin 

Näissä tilinpäätöskirjoituksissa yhtiötä arvosteltiin vuosia siitä, ettei se lainkaan eritellyt liiketoiminnan muita kuluja. Tilinpäätöksessä oli kulumöykky, jonka suuruus vaihteli viime vuosina 19,0–37,4 prosentin välillä liikevaihdosta. Möykkyraportointia harrastettiin vuosina 2006–2013. Vuosina 2014–2015 raportointi kohentui:


2015 2014
Matkakulut 6.131,28 5.446,62
Markkinointikulut 418,32 2.088,00
Kone- ja kalustokulut 799,67 778,77
Muut hallintopalvelut 3.469,90 3.448,86
Muut liiketoiminnan kulut 4.727,94 2.164,64
Liiketoim. muut kulut yht. 15.547,11 13.926,89

Vuosina 2016–2019 yhtiö salasi taas muiden kulujen erittelyn. Möykyn suuruus oli nyt –17.039,21 euroa
(–14.913,61 euroa), se kasvoi vuodesta 2018 ja on 23,8 prosenttia liikevaihdosta. Möykyllä halutaan salata tarkemman kuvan saamista yhtiön kuluista. 

Tase 

Yhtiön tavaravaraston arvo (3.345,72 euroa) pieneni edelleen (5.830,16 euroa). 

Nyt myös myyntisaamiset sievenivät merkittävästi. Niiden arvo oli 31.12.2017 2.185,00 euroa, pomppasi sitten selittämättömästi 19.539,60 euroon 31.12.2018, mutta on nyt pienentynyt 4.975,00 euroon. Tämä on hyvää kehitystä. Se kertoo, että yhtiö pystyy kotiuttamaan saataviaan eivätkä ne jää roikkumaan. 

Myös siirtosaamiset supistuivat alle puoleen edellisvuodesta, 2.973,93 euroon (7.094,52 euroa). 

Rahat ja pankkisaamiset taas kasvoivat 6.549,37 euroon, kun ne vuonna 2018 olivat tosi pienet, vain 65,83 euroa. 

Vaihtuvat vastaavat olivat yhteensä 17.963,28 euroa (32.613,69 euroa) ja supistuivat lähemmäs vuoden 2017 lukua, 14.196,57 euroa. Yhtiö ei kerro, miksi näin suuria vaihteluita tapahtui. 

Taseen vastattavaa puolella huomiota kiinnittää sekä lyhytaikaisten muiden velkojen että siirtovelkojen voimakas pienentyminen. Lyhytaikaisia muita velkoja oli 8.700,80 euroa (20.250,34 euroa) ja siirtovelkoja 872,77 euroa (4.023,75 euroa). Vierasta pääomaa oli yhteensä 9.573,57 euroa (24.274,09 euroa). Tämäkin on hyvää kehitystä. 

Henkilöstön määrä ennallaan 

Vuoden 2015 tilinpäätöksen liitetiedoissa yhtiö ilmoitti henkilöstön keskimääräiseksi lukumääräksi kaksi. Sen jälkeen luku on ollut 12. 

Yhtiö on mikroyritys. Tilinpäätöksen liitetiedoissa se soveltaa valtioneuvoston asetusta pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (1753/2015). Vaikka henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on yli kymmenen, yhtiön ei tarvitse raportoida johdon palkkoja. Yhtiö onkin salannut ne pitkään. 

Voitonjakokelpoisia varoja yhtiöllä oli 49,50 euroa (5,79 euroa). Yhtiö ei ole jakanut osinkoa. 

Tilinpäätös on allekirjoitettu 2.3.2020. Toiminnantarkastaja Arto Tiukkanen on lopettanut kutsumasta itseään enää tilintarkastajaksi. 

Yhtiön kotisivu on kuosissa 

Tilikautta 2013 koskeneessa tilinpäätöskirjoituksessa huomautin, ettei yhtiön kotisivua ollut päivitetty joidenkin tietojen osalta viiteen vuoteen. Osa tiedoista oli vanhentuneita. Vuonna 2014 vanhentuneet tiedot poistettiinkin. Sen jälkeen sivujen ulkoasu uudistui. Käytössä on myös verkkokauppa. 

Verkkokaupasta voi tilata muun muassa Vapaa-ajattelijain liiton uusimmat surunvalittelu- ja onnitteluadressit. Vanhempia (ja tyylikkäämpiä) liiton adresseja ei ole kaupan. Niistä katetta tulisi enemmän, kun myyntihinta voisi olla kaksinkertainen uusiin adresseihin verrattuna. Myöskään liiton hautajaiskukkakortteja ei ole myytävänä. (Hautajaiskukkakortit voit ostaa Pääkaupunkiseudun ateistit ry:ltä Ateistien hautajaiskukkakortit (23.10.2016).) Valkoinen hautajaiskukkakortti esittää uskonnottomien käyttämän kuva-aiheen, liekkimaljan. Liekkimalja on myös Vapaa-ajattelijain liiton vaakunan kuva-aihe

Kimmo Sundström 


JK. Pro-Seremoniat Oy teki voittoa 43,71 euroa (2018: –41,47 euroa). Yhtiön tuleekin yhtiöjärjestyksensä mukaan käyttää voittonsa ”yhtiön kehittämiseen” eikä se saa jakaa voittoa osakkeenomistajille. Toiminnan alkuvuosina yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen sekä yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen huijasivat vapaa-ajattelijoita ja muita mukaan yhtiön toimintaan sillä vakuutuksella, ettei toimitusjohtajalle makseta palkkaa toimitusjohtajan työstä. Muusta työstä, esimerkiksi juhlapuheiden pitämisestä, toimitusjohtaja saisi palkkaa kuten muutkin. 

Ensi kertaa yhtiö tunnusti rikkoneensa edellä mainitun raportoidessaan vuonna 2005, että toimitusjohtajan työstä oli vuonna 2004 maksettu toimitusjohtajalle palkkaa 3.850 euroa. Vuonna 2005 tätä palkkaa maksettiin 9.500 euroa ja vuonna 2006 9.000 euroa. Sen jälkeen yhtiö ei ole raportoinut toimitusjohtajalle maksettuja palkkoja. 

Arvioin vuonna 2008 (Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2007 (4.9.2008)), että myös vuodelta 2007 toimitusjohtajalle maksettiin 9.000 euroa palkkaa toimitusjohtajan työstä. Saman arvion toistin vuoden 2008 osalta. Vuoden 2009 osalta alensin arvion toimitusjohtajan työstä maksetusta palkasta 7.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 2009 oli 11.488,39 euroa (2008: 14.646,12 euroa) ja kunnallisverotettava tulo 7.726,07 euroa (11.107,53 euroa).

Kun yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi, arvioin, että vuodelta 2010 toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajan työstä palkkiota 9.000 euroa. Näin siitä huolimatta, että Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot pienenivät vuoteen 2009 verrattuna ja olivat valtionverotuksessa 10.199,88 euroa sekä kunnallisverotuksessa 5.455,18 euroa. 

Vuonna 2011 Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot olivat valtionverotuksessa 7.869,47 euroa ja kunnallisverotuksessa 3.386,42 euroa. Arvioin palkkioksi toimitusjohtajan työstä 7.000 euroa. 

Vuoden 2012 osalta korotin arvioni tämän palkkion määrästä takaisin 9.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 11.734,32 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 6.377,18 euroa.) 

Vuoden 2013 osalta arvioni oli edelleen maltillisesti 9.000 euroa. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 14.462,44 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 9.646,25 euroa.) 

Vuonna 2014 toimitusjohtaja Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat tulot nousivat paljon (verotettava tulo valtionverotuksessa 24.248,17 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 21.145,27 euroa). Koska yhtiö ei raportoi erikseen johdon palkkoja, ei voida tietää, saiko toimitusjohtaja lisätulot tästä osakeyhtiöstä vai jostain muualta. Pysytin arvioni ennallaan eli arvioin, että hänen palkkionsa toimitusjohtajan työstä oli 9.000 euroa. 

Vuonna 2015 toimitusjohtajan verotettavat tulot säilyivät vuoden 2014 tasolla. Verotettava tulo valtionverotuksessa oli 24.663,91 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 21.579,41 euroa. Arvioin vielä toimitusjohtajalle maksetun palkkaa toimitusjohtajan työstä 9.000 euroa. 

Vuonna 2016 toimitusjohtajan tulot laskivat lievästi vuoden 2015 tasolta. Verotettava tulo valtionverotuksessa oli 23.632,61 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 20.501,99 euroa. Arvioin edelleen toimitusjohtajalle maksetun palkkaa toimitusjohtajan työstä 9.000 euroa. Tämä arvio voi osua paljon alakanttiin, sillä vuosina 2014–2016 toimitusjohtajan tulot ovat pysyneet vakaina. Valtionverotuksessa tulot ovat olleet keskimäärin 24.181,56 euroa ja kunnallisverotuksessa keskimäärin 21.075,56 euroa. Jos toimitusjohtaja saa ansiotuloja muualta kuin yhtiöstä, arvio toimitusjohtajan saamasta palkasta toimitusjohtajan työstä voi osua likimain oikeaankin. Jos taas toimitusjohtaja saa kaikki ansiotulonsa yhtiöstä, arvio voi olla esimerkiksi vain puolet todellisesta ansiosta. 

Vuonna 2017 toimitusjohtajan tuloissa tapahtui radikaali väheneminen. Verotettava ansiotulo valtionverotuksessa oli 3.491,61 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 0,00 euroa. Tämän seurauksena arvioin toimitusjohtajan saaneen palkkaa 3.000,00 euroa toimitusjohtajan työstä. 

Vuonna 2018 toimitusjohtajan verotettava tulo valtionverotuksessa oli 17.300,00 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 12.718,63 euroa. Korotin arvioni toimitusjohtajan palkasta toimitusjohtajan työstä takaisin 9.000 euroon. 

Vuonna 2019 toimitusjohtajan verotettavat tulot laskivat jyrkästi. Tulo oli valtion verotuksessa 7.217,19 euroa ja kunnallisverotuksessa 1.515,46 euroa. 

Tällä voi olla yhteys siihen, että Vapaa-ajattelijain liitto joutui karsimaan kulujaan samana vuonna, koskei saanut lainkaan valtion yleisavustusta. Jos liitto on tukenut yhtiötä rahallisesti, on mahdollista, että tuki on lopetettu tai sitä on leikattu. Liitto on aina salannut asian. 

Tämän johdosta lasken arvioni toimitusjohtajan palkasta toimitusjohtajan työstä 7.000 euroon.

Näin toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä seuraavasti:

Vuosi Palkka Arvio palkkiosta
2004 3.850
2005 9.500
2006 9.000
2007
9.000
2008
9.000
2009
7.000
2010
9.000
2011
7.000
2012
9.000
2013
9.000
2014
9.000
2015
9.000
2016

9.000
2017 3.000
2018 9.000
2019 7.000
Yht. 22.350 105.000

Kaiken kaikkiaan toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä vuosina 2004–2006 yhteensä 22.350 euroa ja vuosina 2007–2019 arviolta yhteensä 105.000 euroa, yhteensä siis 127.350 euroa. Sen jälkeen, kun toimitusjohtaja alkuperäisten puheidensa mukaisesti ei ota palkkaa toimitusjohtajan työstä ja palauttaa yhtiölle ”yhtiön kehittämiseen” 127.350 euroa, kukaan ei enää ajattele hänen olevan puijari


Lue myös

Prometheus-seremoniat Oy

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?