HIMOSVUOREN HIIHTOKESKUKSESSA KUOLEE. JATKOA. VALTAKUNNANSYYTTÄJÄN TOIMISTO MÄÄRÄÄ (18.2.2020)


Yhdistyksemme julkaisee tämän Raimo Toivosen uutisen, jossa hän viittaa aiempaan uutiseensa Himosvuoren hiihtokeskuksessa kuolee – onko joku vastuussa? (11.6.2019). Yhdistyksemme suhtautuu uutisessa lainattuun luottamuksellisuusilmoitukseen kuten Toivonenkin. –.Jouni Luukkainen, pj 

***

Viitekirjoituksessani kerroin, että 15-vuotias rippikoulupoika lasketteli Himoksessa varsinaisen hoidetun laskettelurinteen ulkopuolella, putosi pystysuoraa kallioseinämää 8 metriä ja kuoli. Kalliopudotusta ei oltu suoja-aidattu yläpuolelta. Metsässäkin lasketeltiin. Kalliolouhos oli osa metsäjyrkänteeseen aikoinaan louhittua ja pengerrettyä, nyt laskettelukäytöstä poistettua, 5 metriä leveää serpentiiniä. Hiihtokeskus omisti serpentiinimetsikön. 

Viitekirjoitukseni sisälsi yksityiskohtaisen kuvauksen luonnonolosuhteista ja epäilyni hiihtokeskuksen vastuuhenkilöiden syyllistymisestä rippikoulupojan kuolemantuottamukseen. 

Hiihtokeskuksen toimitusjohtaja Elsi Ojala, komisario Kari Aaltio ja koko valtavirtalehdistö ilmoittivat samana iltana, että rippikoulupoika oli lasketellut hoidetun laskettelurinteen ulkopuolella ja on itse aiheuttanut onnettomuuden. Poliisi ei ole tutkinut onnettomuutta. 

Pyysin 28.10.2019 valtakunnansyyttäjän toimistolta toimenpidettä, koska poliisi ei ollut ryhtynyt tutkimaan olivatko hiihtokeskuksen vastuuhenkilöt osahuolimattomuudellaan aiheuttaneet rippikoulupojan kuoleman. Liitin mukaan viitekirjoitukseni. 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe vastasi 20.12.2019 kirjoitukseeni. 

Hän siirsi toimenpidepyyntöni Sisä-Suomen poliisilaitokselle (komisario Veli-Pekka Välisaarelle) kirjattavaksi ja esitutkintatarpeen arviointia varten. Välisaaren tulee ilmoittaa ratkaisustaan valtakunnansyyttäjän toimistoon. 

Oikeammin ilmaisten apulaisvaltakunnansyyttäjä on poliisitoimen valvojan ominaisuudessa määrännyt komisario Välisaaren selvittämään varsinaisen esitutkinnan tarpeellisuuden, kun komisario Aaltio ei ollut sitä tehnyt. Aaltio on hyllytetty. 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä salailee onnettomuusolosuhteita jättämällä mainitsematta, että poika putosi 8 metriä korkealta ajoreitin kallioleikkaukselta. Putoaminen ja putoamiskorkeus ovat rikosoikeudellisen arvioinnin ja julkisuuden kannalta keskeisiä yksityiskohtia. 

Apulaisvaltakunnansyyttäjän (esittelijän) lähetteeseen sisältyy luottamuksellisuusilmoitus

”Tämä sähköpostiviesti saattaa sisältää tietoa, jonka hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja / tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen tai hallussapito on kiellettyä. Jos Sinulla on syytä uskoa, että tätä viestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole hyvä ja poista se ja kaikki sen kopiot laitteistasi. Muista, että tällaisten viestien osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi. 

Syyttäjälaitos käsittelee rekisterinpitäjänä EU:n tietoturva-asetuksen, rikosasioiden tietosuojadirektiivin (EU) sekä henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain mukaisesti henkilötietoja. Syyttäjälaitoksen tietosuojaseloste on saatavilla valtakunnansyyttäjän toimiston kirjaamosta tai osoitteesta https://syyttajalaitos.fi/tietosuoja.” 

Käsitän, että luottamuksellisuusilmoitus on esittelijän tietokoneella oleva fraasi, jonka hän liittää napin painalluksella rutiinin omaisesti jokaiseen lähettämäänsä viestiin ajattelematta fraasin tarpeellisuutta tapauskohtaisesti. Tai toinen mahdollinen selitys on, että toimisto mieltää minun taistelevan jatkossakin laajan julkisuuden puolesta ja siltä varalta liittää ilmoituksen vastaukseen. 

Minä en huomaa toimiston esittelijän valtavirtaisessa luottamuksellisuusilmoituksessa mitään sellaista, mikä olisi kotoisen julkisuuslain tai jonkin muun lain mukaan pidettävä salassa. Luottamus ei synny ja säily tuollaisella ilmoituksella ja ilmoitusnimikkeellä. Nimike ei ole lakihenkilökäytännössä tunnettu. Sinuttelu näin vieraitten henkilöiden kesken ja näin vakavassa asiassa on yllättävää. 

Minä en huomioi luottamuksellisuusilmoitusta tämän enempää. Laajempi julkisuus ja sananvapauden käyttö mahdollistavat paremman viranomais- ja kaupallisen toiminnan kansalaisvalvonnan. 

Ilman minun yhteydenottoa valtakunnansyyttäjän toimistoon koko kuolemantuottamusepäilyä ei olisi syntynyt. 

Selostan yleisesti miten rikosprosessi kaikkinensa alkaa ja etenee – silloin kun etenee. 

Vaihe 1. Poliisille tulee tieto rikoksesta, tai että ainakin joku epäilee rikoksen tapahtuneen. 

Vaihe 2. Poliisi kirjaa tiedon tai epäilyn. 

Vaihe 3. Poliisi tutkii asiaa alustavasti ja päättää onko tarpeen aloittaa varsinainen esitutkinta. 

Vaihe 4. Poliisi suorittaa tutkinnanjohtajan johdolla varsinaisen esitutkinnan. Tutkinnanjohtaja tekee päätöksen esitutkinta-aineiston luovuttamisesta syyttäjälle. 

Vaihe 5. Syyttäjä tutkii aineiston ja tekee päätöksen syytteen nostamisesta. 

Vaihe 6. Käsittely käräjäoikeudessa. 

Vaihe 7. Tarpeen mukaan käsittely hovioikeudessa. 

Vaihe 8. Tarpeen mukaan käsittely korkeimmassa oikeudessa. 

Vaihe 1. Aaltio on saanut tiedon onnettomuudesta paikan päällä. Välisaari on saanut tiedon valtakunnansyyttäjän toimiston kautta. 

Vaiheen 2 mukaan Välisaari on varmaankin kirjannut tapauksen poliisin rekisteriin. 

Vaiheen 3 mukaan Välisaari tutkii tai tutkituttaa tapausta tehdäkseen päätöksen varsinaisen esitutkinnan aloittamisesta. 

Asia on nyt edistynyt tai tulee edistymään ainakin kolmen vaiheen verran. 

Poliisin esitutkintatyö on salassa pidettävää. Julkisuus voi vaarantaa tutkinnan onnistumisen. Näin minun tietojen saanti tästä eteenpäin ja tiedottaminen on vähään aikaan sattuman varaista. Koko esitutkinta-aineisto ja syyte tulee julkiseksi silloin kun syyte luetaan käräjäoikeudessa. Tai sitä ennen jos apulaisvaltakunnansyyttäjä tai paikallissyyttäjä luopuu syyttämisestä. Minä seuraan asiaa. 

Syyteoikeus kuolemantuottamuksesta vanhenee viidessä vuodessa. 

Kävin onnettomuuspaikalla 12.1.2020. Onnettomuuspaikkaa ei oltu suoja-aidattu. 

Lähetän tämän kirjoituksen komisario Välisaarelle.

Raimo Toivonen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?