HIMOSVUOREN HIIHTOKESKUKSESSA KUOLEE — ONKO JOKU VASTUUSSA? (11.6.2019)


15-vuotias rippikoulupoika lasketteli Pohjois-Himoksessa varsinaisen hoidetun laskettelurinteen ulkopuolella, putosi pystysuoraa kallioseinämää 8 metriä ja kuoli. 

Tässä kirjoituksessa on kysymys siitä, ovatko hiihtokeskuksen vastuuhenkilöt huolimattomuudellaan tuottaneet koulupojan kuoleman.

Toistan alkuun valtavirtamedialaisen version onnettomuudesta. Sen mukaan mikään ei viittaa ulkopuoliseen huolimattomuuteen, mutta pojan oma huolimattomuus mainitaan. Esitän myös laatimani vaihtoehtoisen kertomukseni ja arviointini. Kysymyksessä on kaupallisen salailun avaaminen ja sananvapauden puolustaminen.

Valtamedialainen versio

Poliisi on suorittanut maastotutkimuksen onnettomuuspaikalla sekä tarkastanut koulupojan vuokrasuksien, sauvojen ja kypärän turvallisuuden huolellisesti. Rikoskomisario Kari Aaltio ilmoitti onnettomuusiltana valtavirtaiselle medialle, että rippikoulupoika on itse yksin syyllinen kuolemaansa, koska lasketteli ulkometsässä eikä hoidetuilla laskettelurinteillä, ja mainitsee pojan kuolleen jyrkänteen juurelle. 

Jos poliisin kertomukset on kirjattu valtamediaan vähääkään oikein, niin poliisi ei ole lausunut mitään sellaista, joka viittaisi hiihtokeskuksen vastuuhenkilöiden tuottamukseen. Pojan kuolinsyy tutkitaan ja tutkimus on salainen. 

Turvallisuuskeskus (TUKES) ilmoitti nopeasti, että hiihtokeskus on huolehtinut vastuullaan olevista turvallisuuskysymyksistä. TUKES:n mukaan metsälaskettelijoilla on pääsääntöisesti itsellään vastuu turvallisuudestaan. Vieraspaikkakuntalaisten rippikoulupoikien ryhmän valvoja on toiminut huolellisesti. 

Onnettomuustutkimuskeskus (OTKES) tutkii ja julkistaa tapauksia lähinnä tarkoituksin estää samanlaisia onnettomuuksia uusiutumasta. Keskus tekee Himoksenkin tapauksesta yksityiskohtaisen julkisen kertomuksen aikanaan. Kertomus on myös poliisin luettavissa.

Jämsän seutuIlta-Sanomat ja Aamulehti ennättivät onnettomuuspaikalle ensiksi. Ilta-Sanomat julkaisi verkkosivullaan koko himosalueesta himostekoisen pienimittakaavaisen mainos/karttapiirroksen, johon onnettomuuspaikka on merkitty. 

Mainitun karttapiirroksen (alla) vasemmasta reunasta, onnettomuuspaikan kohdalta, on etsittävissä pienoiskokoinen ”serpentiini”-kuviohahmo. Kuvio varmentaa, että hiihtokeskuksen nykyinen toimitusjohtaja on tietoinen serpentiinistä. Kuviota ei voi pitää laskettelijoille suunnattuna tiedotteena ja varoituksena serpentiinistä. 

    Mainos-karttapiirros: Onnettomuuspaikka (Himos).

Valtamedia Himoksen puolesta

Hiihtokeskusyhdistys pitää suomalaisten hiihtokeskusten rinneturvallisuutta huipputasoisena. Hoidettujen rinteiden ulkopuolellakin ”vapaalasketellaan”. Vapaalaskettelu on siis jokamiehen oikeus, jota hiihtokeskukset eivät voi kieltää. Suurten laskettelukeskusten kaikkien rinteiden aitaaminen on vaikeaa. 

Hiihtokeskuksen toimitusjohtaja Elsi Ojala ilmoittaa perustotuutena, että laskettelu hoidettujen rinteiden ulkopuolella tapahtuu laskettelijan omalla vastuulla. Lähimetsien erottaminen hoidetuista rinteistä esim. punaisella muoviverkkoaidalla olisi suuri työ. Hänen tiedossaan on, että lähimetsäalueilla lasketellaan paljon. 

Verkkosuojauksia Himokseltakin löytyy, mutta Ojala mainitsee, että verkkosuojauksia ei ole tehty onnettomuuden jälkeen lisää (paitsi onnettomuuspaikan suojausta??? RT). 

Ojala mainitsee, että laskettelijoilla on jokamiehen oikeus lasketella metsässä eikä sitä voi kieltää. Ojala kieltäytyy haastattelussa ilmoittamasta onnettomuuspaikkaa toimittajalle. Hän kertoo, että hiihtokeskus omistaa onnettomuusalueen. Ojala siis antaa ymmärtää, että Hiihtokeskus Himos Oy ei ole jättänyt noudattamatta huolellisuusvelvollisuuttaan eikä ole aiheuttanut rippikoulupojan kuolemaa. Hän ei mainitse eikä huomioi serpentiiniä.

Ilta-Sanomat julkaisi ansiokkaasti kuvan 8-metrisestä pystysuorasta kallioseinämästä. Ilta-Sanomat viittaa myös pojan omaan vastuuseen onnettomuudesta. KeskisuomalainenHelsingin Sanomat ja koko valtamedia rummuttaa Aamulehti-peräistä näkemystä Himoksen hiihtokeskuksen henkilökunnan huolellisuudesta. 

Tämän enempää ja tätä parempaa tietoa serpentiinistä ei ole valtamedian lähteistä saatavissa. Kenenkään valtavirtaisen tahon mieleen ei ole tullut tehdä jo pelkästään 8-metrisen pystysuoran kallioseinämän johdosta pitemmälle meneviä päätelmiä. 

MTV:n uutisissa vilahti piirros serpentiinistä. Maanmittaushallituksen ilmakuvakartastossa on kaikelle kansalle tarjolla maastotietoa ja myös erillinen piirros serpentiinistä — sielläkin. 

Minä en ole tätä kirjoitusta varten haastatellut ketään. Olen tutustunut maastoon ja serpentiiniin (alla). Serpentiini on keskeinen seikka arvioitaessa Himoksen laskettelukeskuksen henkilökunnan tuottamusta onnettomuuteen. 

    Vaarallinen serpentiinimetsä. Ilmakuva.

Vaihtoehtoinen kertomus: ”Serpentiini”

Pohjois-Himoksen pysäköintialueen yläpuolella (eteläpuolella) jyrkässä metsärinteessä on kolmen suoran osuuden muodostama noin 300 metrin pituinen ”serpentiinireitti!. Serpentiini alkaa alhaalta pysäköintialueen koillisnurkasta louhokselta lounaissuuntaan ja jatkuu edelleen itä- ja lounaissuuntiin. Kuvio erottuu kartalla himmeänä nauhakuviona. 

Reitin alkuperäinen leveys on noin 5 metriä. Serpentiinissä on tehty valtavat louhinta- ja maansiirtotyöt. Serpentiini on pusikoitunut. Kävellen ja lumikelkalla sitä pitkin voi nykyisin kulkea alhaalta onnettomuuspaikalle saakka. 

Serpentiinin itäisessä käännöskohdassa, noin 200 metrin matkan päässä alhaalta, on 8 metriä korkea louhittu pystysuora kallioseinämä. Rippikoulupoika on laskenut pudotukseen yläsuunnasta — pudonnut ja kuollut. Pudotuksen reunalla ei ollut onnettomuuden aikaan suoja-aitaa. 

Päättelen näin siksi, koska putoaminen ei olisi ollut mahdollista, jos yläpuolella olisi ollut suoja-aita. Pojan on täytynyt tulla hoidetulta laskettelurinteeltä rinnemetsään jossain ylempänä polven korkuisen lumikulkuesteen ylitse. Serpentiinin olemassaolosta ja sen ilmeisistä vaaroista ei ole varoitustauluja. 

Yläpuolinen metsä on jyrkkää kalliomaastoa, harvahkoa karsiutunutta metsää. Laskettaessa huomio kiinnittyy puustoon. Pudotuksen olemassaolo saattaa jäädä noissa olosuhteissa erityisesti kokemattomalta laskijalta huomaamatta alapuolista metsää vasten. Pudotus on yllättävä. 

Poika saapui ensimmäistä kertaa serpentiinille, ellei ollut jo aikaisemmilla laskukerroilla käynyt ja tullut siitä tietoiseksi. Poika oli tuolloin ensimmäistä kertaa Himoksella. 

    Kalliopudotus: Himoksen onnettomuuspaikka serpentiinissä.

Suoja-aidan puuttuminen, sen välitön ilmaantuminen ja poistaminen

Hiihtokeskus oli aidannut pudotuksen yläreunan 18.2.2019 iltaan mennessä punaisella muoviaidalla, kuten valtamedian internetkuvista ja ottamastani kalliopudotus-kuvasta (yllä) ilmenee. Siis aidannut sen heti onnettomuuden jälkeen ja onnettomuuden johdosta. 

Tuo aita olisi estänyt kuolettavan onnettomuuden. Aidan puuttuminen antaakin aiheen epäillä huolimattomuuden ja tuottamuksen tapahtuneen. 

Aitaa oli pudotuksen kohdalla ja siitä kumpaankin suuntaan yhteensä noin 50 metrin matkalla. Aita oli sidottu paikalla olleisiin puihin ja paikalle tuotuihin keppeihin. Suoja-aidan laittamisen jalankulkujäljet ja tarvittavien tukikeppien laittamisjäljet olivat lumessa näkyvissä käydessäni paikalla 24.3.2019. 

Lumikerros oli tuohon mennessä onnettomuuden jälkeen sulanut 60 sentistä 20 senttiin ja paikoin kokonaan pois. Rippikoulupojan jättämät suksen jäljet olivat sulaneet, eivätkä näkyneet enää ollenkaan. Metsässä muuallakaan ei näkynyt vanhoja hiihtojälkiä. Kovettuneessa, jäljellä olevassa lumessa oli siellä täällä tuoreita heikosti erottuvia hiihtojälkiä. 

Sittemmin Himoksen hiihtokeskus on 22.4.2019 mennessä varsin oudosti poistanut verkkoaidan pudotuksen yläreunalta koko 50 metrin matkalta. Hiihtokeskus kenties päättelee, että verkkosuojaus osoittaa laskettelumetsässä olevan vaaran paikkoja, koska suojauksia on olemassa. 

Kenties hiihtokeskus tekee vertailun toisaalta kaupallisen julkisuushipiän säilymisen ja toisaalta kuoleman sekä vammautumisen riskin välillä. Kenties hiihtokeskus laittaa suoja-aidan jälleen takaisin seuraavan laskettelukauden alkaessa?

Himoksen valheellinen lausunto

Hiihtokeskuksen toimitusjohtaja Elsi Ojala siis kertoi vastoin totuutta, että hiihtokeskuksen alueella ei ole onnettomuuden jälkeen tehty mitään turvallisuussuojauksia. Ojala loi mielikuvan, että onnettomuuspaikkaa ei ollut tarpeen suojata aidoilla. 

Kuten jo kerroin, onnettomuuspaikka oli suojattu aidoilla pian onnettomuuden jälkeen, kuten kuvassani näkyy, ja vasta myöhemmin välittömästi asennettu aitasuojaus on poistettu. 

Voitte itse käydä tarkastamassa paikan: Onnettomuuspaikalle on mahdollista löytää tämän kirjoituksen, mainoskartan onnettomuuspaikkamerkinnän ja ilmakuvakartan mukaan. Vaarallisen serpentiinimaatilan kiinteistötunnus on 182-410-2-78. Onnettomuuspaikan maantieteelliset koordinaatit ovat 61,89059 N 25,32926 E.

Vaarallisen Himoksen serpentiinin olemassaolon salaaminen

Kuolemaan johtanut onnettomuus serpentiinillä oli kenties ensimmäinen kuluneen 35 vuoden aikana. Pitkähkö ajanjakso ei kuitenkaan oikeuta luopumaan tarpeellisista turvallisuustoimista senkään jälkeen, kun serpentiini on pusikoitunut ja poistettu käytöstä. 

Serpentiinin kalliolouhinnat ja maansiirrot ovat edelleen olemassa alkuperäisessä muodossaan. On mahdollista, että kahdeksanmetrisellä kalliopudotuksella on tapahtunut myös vammautumisia. Kuten myös muualla serpentiinin matalammilla ja maarakenteisilla jyrkänteillä. 

Himoksen ilmoituksen mukaan loukkaantumisia sattuu vuosittain koko Himoksen hoidetuilla laskettelualueilla, lähimetsissä ja serpentiinillä yhteensä 350–400 kertaa. 

Serpentiinillä ja sen vaarojen salaamisella on keskeinen merkitys arvioitaessa hiihtokeskuksen henkilökunnan huolenpitovelvollisuutta. Hiihtokeskus on salannut kaupallisesti koko serpentiinin olemassaolon kalliopudotuksineen, maajyrkänteineen ja vaaroineen. 

Lasketteluun käytettyjä metsäalueita kutsutaan Himoksen yhteydessä yleisesti ”metsäksi”, mutta ”metsää” on kahta laatua. On rakentamattomia luonnonmetsiä ja on rakennettu, tappava ja vammauttava ”serpentiinimetsä”. 

Tulisi olla selvää, että selostetun mukaisen kaupallisen laskettelukäytön lopettaminen serpentiiniltä ei poista hiihtokeskuksen huolenpitovelvollisuutta rakennetun koko serpentiinin turvallisuudesta myöhempinäkään aikoina. Serpentiinillä mahdollisesti sattuneita vammautumisia ei käsitellä tässä kirjoituksessa enempää. 

Serpentiini on rakennettu hiihtokeskuksen alkuaikoina 1980-luvulla. Nopeasti mieleen tuleva serpentiiniväylän alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut tarjota laskettelijoille ainutlaatuinen, luonnon läheinen, riittävän leveä, sopivan loiva ja kohtuullisen turvallinen, louhinta- ja maa-aineista rakennettu lasketteluväylä. Nykyisin serpentiini on pusikoitunut eikä ole enää laskettelukäytössä. 

Kaupallisen hiihtokeskuksen vastuuhenkilökunta ja onnettomuudesssa menehtynyt rippikoulupoika olisivat kumpikin omalla huolellisuudellaan välttäneet onnettomuuden. On toimitettava huolellisuusvelvollisuuden / tuottamuksen jakautuma osapuolten kesken. 

Pojan tuottamus ei poista hiihtokeskuksen suurempaa tuottamusta. Hiihtokeskus voi laskea rippikoulupojan pienemmän tuottamuksen hyväksensä lieventävänä asianhaarana. Metsälaskettelijat ovat usein nuoria ja kokemattomia, minkä kaupallisen hiihtokeskuksen pitää tietää ja ottaa huomioon. 

Jokamiehen oikeus kulkea vieraalla maalla ja turvallisuuskysymykset ovat erimitallisia ja keskenään vertailukelvottomia oikeuksia sekä tavoitteita. Himos voi sallia tai kieltää kaupallisen käytön metsässään. Jokamiehen oikeus ei oikeuta käyttämään ulkopuolisen omistamaa luontoa kaupalliseen tarkoitukseen ilman maanomistajan lupaa.

Epäily

Epäilen, että Hiihtokeskus Himos Oy:n vastuulliset toimihenkilöt ovat huolimattomuudellaan aiheuttaneet 15-vuotiaan koulupojan kuoleman ja syyllistyneet kuolemantuottamukseen.

Rikoslaki 21 luku. 8 §. Kuolemantuottamus
Joka huolimattomuudellaan aiheuttaa toisen kuoleman, on tuomittava kuolemantuottamuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Rikoslaki. 3 luku 7 §. Tuottamus
Tekijän menettely on huolimatonta, jos hän rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan.

Hallituksen esitys 44/2002. Tuottamus (7§)
Tuottamussäännös sisältää näin ollen sekä perusmääritelmän että määritelmän törkeän tuottamuksen kriteereistä. Ehdotuksen mukaan tekijän menettely on huolimatonta (tuottamuksellista), milloin rikoksen tunnusmerkistön toteutuminen johtuu siitä, että tekijä rikkoo olosuhteiden edellyttämää huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hänellä on kyky sitä noudattaa ja vaikka sen noudattamista voitiin häneltä vaatia. Harkittaessa sitä, onko huolimattomuutta pidettävä törkeänä, on otettava huomioon rikotun huolellisuusvelvollisuuden laatu, vaarannettujen etujen tärkeys ja loukkauksen todennäköisyys, riskinoton tietoisuus sekä muut tekoon ja tekijään liittyvät olosuhteet kokonaisuutena.

Viittaan oikeustapaukseen Vaasan HO 8.5.2014: Koripalloteline.

Vielä aiheesta ...

Muistaakseni joskus 1980-luvulla laskettelija poikkesi Himoksen hoidetulta rinteeltä vauhdilla reunametsään, törmäsi puuhun ja kuoli. Vuonna 2006 laskettelija törmäsi Himoksessa maantien alitusputkeen (putken reunapäähän??? RT) ja kuoli. Nyt kuoli rippikoulupoika. 

Koko maassa on Hiihtokeskusyhdistyksen mukaan kuollut tällä vuosituhannella 10 laskettelijaa, joista Himoksessa 2 ja muualla 8. 

Himoksen hiihtokeskus tuotti Finderin mukaan v. 2018 voittoa 725.000 euroa. Tämän puolesta pitäisi ainakin olla kykyä ja resursseja laskettelukeskuksen huolenpitoon. Himosvuoren hiihtokeskus on valittu vuosina 1995 ja 2011 vuoden hiihtokeskukseksi.

Raimo Toivonen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?