JEHOVAN TODISTAJIEN VAPAUTUSLAKI KUMOON 1.4.2019 (15.3.2019)


Tasavallan presidentti vahvisti 15.3.2019 Jehovan todistajien vapautuslain kumoamislain ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.4.2019. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen (HE 139/2018 vp) muutettuna perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti siten, että lain siirtymäsäännöksestä poistettiin kolmen kuukauden siirtymäaika. Epäyhdenvertaisuus lakkaa siis heti. 

Yhdistyksemme antoi hallituksen esityksestä puolustusvaliokunnalle lausunnon, jossa viittasimme esityksen luonnoksesta antamaamme lausuntoon; ks. uutistani [HTML]. Tuossa aiemmassa lausunnossamme kannatimme perustellen alkuperäistä siirtymäsäännöstä; ks. uutistani [HTML].

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?