LAUSUIMME PUOLUSTUSVALIOKUNNALLE JEHOVAN TODISTAJIEN VAPAUTUSLAIN KUMOAMISESTA (9.10.2018)


Uutisessani Lausuimme Jehovan todistajien vapautuslain kumoamisesta (28.7.2018) [HTML] mainittu puolustusministeriön hanke on oleellisesti sellaisenaan edennyt hallituksen esitykseksi (HE 139/2018 vp) eduskunnan puolustusvaliokuntaan, jonka on annettava mietintö perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen. Yhdistyksemme antoi 9.10.2018 puolustusvaliokunnalle oma-aloitteisen lausunnon [PDF], jossa korostimme yhteisten sotilaspappien oppituntien olevan uusi mahdollinen aihe totaalikieltäytymiseen.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?