VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 (18.6.2018)

Päivitetty 19.6.2018
Päivitetty 20.6.2018
Päivitetty 22.6.2018

Liiton tilinpäätös vuodelta 2017 on tehty tavanomaista huolellisemmin ja se antaa paremman kuvan liiton toiminnasta kuin aiemmin. Pelko siitä, että edellisen liittokokouskauden (2014-2016) kumulatiivinen tappio, -60.462,35 euroa, saa jatkoa vuonna 2017, ei toteutunut. Tulos oli 431,45 euroa. 

Toimintakertomus vuodelta 2017 

Toimintakertomus on hieman pidempi kuin vuonna 2016, antaa enemmän tietoja ja on huolellisemmin laadittu kuin aikaisemmin. 80-vuotisjuhlavuoden osalta ei mainita, että luvattuja liiton 80-vuotishistoriikkia ja 80-vuotisjuhlaa ei saatu aikaan. Liitto antoi lausuntoja, kannanottoja ja lähetteli tiedotteita. Jäsenyhdistysten tila jatkoi heikkenemistään. 

Oulun liittokokouksessa (LK) 10.-11.6.2017 valittiin uudet luottamushenkilöt (ks. liittokokousraportti Oulun liittokokous antoi tukensa imagofasisteille Vapaa-ajattelijain liitossa (16.6.2017)). Liiton säännöistä annetaan väärä tieto, jonka mukaan liittovaltuustolla (LV) ei olisi liittokokousvuonna kevätkokousta. Sääntöjen 9 §:n mukaan LV kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa ”kaksi kertaa vuodessa” ja kevätkokous tulee pitää maalis-toukokuussa. Tässäkin liittohallitus (LH) toimii vastoin sääntöjä. Nämä sääntömääräiset kokoukset on laiminlyöty pitää liittokokousvuoden maalis-toukokuussa. 

Luottamushenkilöiden nimiin ei ole liitetty mainintaa näiden jäsenyhdistyksistä sen enempää LV:n kuin LH:n osalta. LH:n kokouspäivät salataan. Vanhan LH:n sanotaan kokoontuneen kahdesti. Olin merkinnyt kokouspäiviksi 21.1.2017, 25.3.2017 ja 29.4.2017 eli kolme kokousta. Uuden LH:n kerrotaan pitäneen neljä kokousta ja yhden nettikokouksen. Nämäkin kokouspäivät salataan. Järjestäytymiskokous pidettiin 2.7.2017. 

Palkattu, osa-aikainen toiminnanjohtaja Maarit Fredlund oli töissä 31.3.2017 asti. Sen jälkeen hän oli sairauslomalla koko vuoden ja työsopimus irtisanottiin päättymään 31.3.2018 (ks. Vapaa-ajattelijain liiton toiminnanjohtaja Maarit Fredlund irtisanottiin (22.4.2018)). Fredlund on ”kukkoslovakki”. Hän oli tyhjentämässä liiton ja sen jäsenyhdistysten omistamaa Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:tä yhtiön varoista (ks. yhtiön vaiheista ja kuolemasta Kanne vapaa-ajattelijain kustannusyhtiötä vastaan peruttiin (11.1.2016)). Häntä ei enää valittu LH:een Oulun LK:ssa. Fredlundista mainittakoon vielä, että hän on nyt Uskonnottomat Suomessa ry:n (212952, perustettu 11.6.2014, ensirekisteröinti 1.7.2014) hallituksen jäsen. Tämä yhdistys syntyi fraktiona Helsingin Vapaa-ajattelijat r.y.:stä (HVA), kun HVA menetti sinne paljon aktiivijäseniään: Kaisa Robbins, Markku Pääkkönen, Sarita Vihersalo-Karén, Kimmo Laine ja myöhemmin siis Maarit Fredlund. 

Liiton taloudenhoitajan tehtäviä hoiti koko loppuvuoden Ulla-Maija Eerola, vaikka LK:ssa annettiin muuta tietoa. Muita Fredlundilta jääneitä tehtäviä hoiti Esa Ylikoski. 

Nyt työryhmistä kerrotaan, keitä niihin kuului. Taloustyöryhmään kuuluivat Maarit Fredlund (31.3.2017 asti), Marko Lakkala (11.6.2017 asti), Ulla-Maija Eerola, Kaj Torrkulla, Esa Ylikoski ja Antti Värri (2.7.2017 alkaen). 

Vapaa Ajattelija -lehden päätoimittajana oli Ylikoski ja toimituksen jäseninä Maria Enebäck, Jori Mäntysalo ja Eero Suorsa. Taittajana oli Sauli Lehtinen. Suorsa oli myös palkkioperusteinen toimitussihteeri numerosta 4/2017 alkaen. Lehti ilmestyi neljästi. Kulttuurilehtitukea lehti ei enää saanut (2016: 2.000 eur). 

Nettityöryhmään kuuluivat Roope Kangas, Mäntysalo, Riku Salminen ja Torrkulla. Hautausmaatyöryhmään kuului Pertti Periniva ja LK:n jälkeen hänen lisäkseen Jukka Kim sekä Aki Räisänen. Asuntotyöryhmä on uusi työryhmä. Se arvioi liiton omistamien sijoitusasuntojen tilaa. Siihen kuuluvat Antti Värri ja Thomas Mangs. Koulujen materiaali- ja vierailutoimintatyöryhmään kuuluvat Mikko Muilu, Kari Hännikäinen ja Ylikoski. Sääntötyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jape Lovén, muiden jäsenten nimeäminen siirtyi vuoden 2018 puolelle. 

Jäsenyhdistykset 

Jäsenyhdistysten määrä (23) on laskenut jo pitkään. Liittomaksuja saatiin yhteensä 1 364 henkilöltä, vähennystä 8,5 prosenttia. Jäsenmäärä on laskenut joka vuosi vuoden 2012 jälkeen (ks. tarkemmin Vapaa-ajattelijain liiton jäsenkato kiihtyi (3.5.2018)).

Nyt kerrotaan, että tukea liitolta saivat vuonna 2017 Forssan, Kotkan ja Kouvolan jäsenyhdistykset hautausmaidensa ylläpitoon. Tukisummat salataan. Muutakin toimintatukea myönnettiin. Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry (HSVA) sai sitä, mutta muut tuensaajat salataan, samoin kaikki tukisummat. HSVA sai tukea Uskomaton-lehtensä julkaisemiseen (ks. Uskomaton ilmestyi ohukaisena (6.11.2017))

Kuopion seudulla on keskusteltu yhdistystoiminnan käynnistämisestä siellä. 

Pohjois-Savon Vapaa-ajattelijat ry perustettiin Kuopiossa vanhan vallan (puheenjohtaja Erkki Hartikainen) toimesta 21.2.2001. Yhdistys osallistui viime toiminaan ”kukkoslovakian” liitossa käymään järjestösotaan. Sen edustaja Anssi Kontkanen on liiton hajottajia äänestäen 9.2.2007 Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n liitosta erottamisen puolesta. Sitten Kontkanen häipyi. Itse yhdistys laiminlöi liittomaksujen tilittämisen liitolle jo vuonna 2006. 9.12.2009 LH katsoi sen eronneeksi liitosta, kun liittomaksuja ei ollut tilitetty myöskään vuosilta 2007-2008. 

Liiton toimitila on edelleen Neljäs linja 1:ssä, Helsingissä - lähes tyhjän panttina. Se on yleisölle hyvin näkyvä vapaa-ajattelun häpeäpilkku. Kuljen useasti toimitilan vieritse ja pohdin, onko se jokin tamperelaisten vajarien imagojäynä helsinkiläisiä vajareita vastaan. Nettokulut toimitilasta olivat -8.673,22 euroa. 

    Vapaa-ajattelijain liiton toimitila Helsingissä on hiljainen ja synkeä.

Talous 

Taloutta eritellään tuloslaskelman ja taseen yhteydessä. Kuitenkin havaitsen, että liitto käyttää edelleen kalliita Vuokraturva Oy:n ja Hallinnointiturva Oy:n palveluksia. Eikö näitä töitä voisi siirtää uudelle asuntotyöryhmälle, jolloin säästöjä syntyisi tuhansia euroja vuodessa? 

Liiton avustuksista mainitaan, että Pro-Kuppaus Oy:n palvelusten ostosta vapaa-ajattelijayhdistyksen jäsen voi saada hakemuksesta tukea enintään 100 euroa. Aikaisemmin liitto syrji perheettömiä jäseniä, he eivät saaneet tukea, vain perheet. 

Tiedotustoiminta 

Liiton toiminta on surkastunut ja toiminnan painopiste on siirtynyt tiedotustoimintaan. Vuonna 2017 laadittiin viitisentoista kannanottoa ja lausuntoa, joista tehtiin myös tiedotteita. 

Meltwater-mediaseurantapalvelusta luovuttiin viimein 1.8.2017 lukien. Tämä oli yksi oikea säästökohde. Tuloslaskelma kertoo mediaseurannan kuluiksi 3.300 euroa, mutta vuoden 2016 kulut olivat koko vuodelta 3.275,25 euroa. Miksi näin? 

Vapaa Ajattelija ym. 

Toimintakertomuksen väliotsikossa Vapaa Ajattelija -lehteä kutsutaan jäsenlehdeksi. Liitto on koettanut viedä lehteä suuren yleisön tietoon sekulaarin ajattelun ja kulttuurin lehtenä. Pyrkimys on epäonnistunut täysin, muttei liitto ole vielä tunnustanut sitä. Lehti on siihen tarkoitukseen kaikin puolin aivan liian heppoinen. Pyrkimys on päinvastoin johtanut siihen, että lehdestä on tullut jäsenille ja järjestöihmisille pintapuolinen ja vähän kiinnostava. Maksavia lehden tilaajia on edelleen alle sata, mutta ilmaisjakelua 130 kappaletta. Olisin nuukempi ilmaisjakelun suhteen. Se, joka oikeasti on kiinnostunut lehdestä, tilaa sen ja maksaa 30 euroa. Lehden jokaisesta numerosta on kirjoitettu arvio tällä sivustolla (ks. Vapaa Ajattelija 1/2018 hiihtelee vanhoja latuja (23.3.2018)). 

Ainoa uusi idea, joka on myös toteutettu, on ennen valtiopäivien avajaisia eduskunnan väelle järjestetty tunnustukseton juhlatilaisuus. Se järjestettiin 2.2.2017 Helsingin Musiikkitalossa. Juhlapuhujina olivat kirjailija Sirpa Kähkönen ja akateemikko Ilkka Niiniluoto. Tilaisuuteen osallistui neljä kansanedustajaa. Tilaisuus järjestettiin samanaikaisesti Nikolainkirkossa pidetyn avajaisjumalanpalveluksen kanssa. 

Kansainvälinen toiminta 

Kansainvälinen toiminta on elpynyt jonkin verran viime vuosina. Pohjoismainen yhteistyötapaaminen ja seminaari järjestettiin Suomen Humanistiliiton kanssa maaliskuussa. Siihen osallistui noin 40 henkilöä. Ylikoski osallistui Euroopan humanistifederaation (EHF) vuosikokoukseen Wrocławissa, Puolassa. 

Kohtuullista matkustelua liiton varoin voidaan kannattaa, jos vastineeksi saadaan matkaraportteja ja kirjoituksia suomalaiselle yleisölle. 

Tuloslaskelma 1.1.2017-31.12.2017 

Talousasiain raportointi on parantunut, kun liitto julkaisi pitkän tuloslaskelman. Näin saadaan tarkempaa tietoa tuottojen lähteistä ja kulujen kohteista. Parannuksen vaikutin salataan. 

Tärkein uutinen on, että vuosia jatkunut tappiotehtailu taukosi. Tulos parani edellisvuodesta 14.954,64 euroa ja oli 431,45 euroa. Parannuksesta 10.476,00 euroa seurasi ”toimiston” palkkojen pienentymisestä. Ainoa palkkalainen lähti sairauslomalle 1.4.2017 eikä palannut töihinsä. Samalla tämä säästökohde ehtyi. Palvelun huononeminen näkyi liiton toiminnassa. 

Tarkastellaan tuloslaskelmaa toiminnanaloittain. Paikallistoiminnan tukeminen ja avustukset supistui jonkin verran ja oli -5.129,92 euroa (2016: -6.288,16 eur). 

Liittokokouksen nettokulut olivat -12.423,40 euroa. Kun liitto tehtaili vuosina 2013-2016 yhteensä -79.838,44 euron alijäämän ja vuosi 2017 oli liittokokousvuosi, pelkäsin, että alijäämää tulee myös vuonna 2017. Huokeampi liittokokouspaikka alensi kuluja. Kun liitosta on erotettu ja katsottu eronneiksi sekä myös eronnut jäsenyhdistyksiä, edustajamäärät ja sen myötä liittokokouskulutkin pienenevät. 

Toimiston” kohdalla huomataan, että Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry (HSVA) maksoi sen käytöstä liitolle vuokraa 2.004,00 euroa. Vuokran pitäisi olla vähintään 200,00 euroa/kk eli viidenneksen korkeampi. Piilotuen antaminen varakkaalle HSVA:lle ei ole asiallista, kun liitto muutenkin tukee tätä yhdistystä suurilla summilla Uskomaton-lehden julkaisemisessa (ks. tästä lehdestä Uskomaton ilmestyi ohukaisena (6.11.2017))

Vahinkovakuutuskulut olivat nolla euroa (-419,17 eur). Miksi? Toimitilan nettokulut mainittiin jo yllä. 

Tiedotus- ja julkaisutoiminta -toiminnanalan kulut olivat -12.912,75 euroa (-16.409,62 eur) eli 21,3 prosenttia vähemmin kuin vuonna 2016. Tähän toiminnanalaan on sulautettu myös joskus aikaisemmin itsenäisenä toiminnanalana ollut opintotoiminta. Siihen vajaa-ajattelijat käyttivät vuonna 2016 -7.310,36 euroa, mutta vuonna 2017 ei opiskeltu mitään; kulut olivat nolla euroa. 

Vapaa Ajattelija -lehden tilausmaksuja saatiin 2.390,16 euroa (1.947 eur), mutta kulttuurilehtituki romahti nollaan (2.000 eur). Lehden henkilöstökulut supistuivat paljon, -1.549,04 euroon (-4.199 eur). Muut kulut taas kasvoivat niin, että lehden kulut yhteensä olivat -15.366,99 euroa (-14.007,69 eur). 

Kansainvälisen toiminnan kulut olivat vaatimattomat, -1.379,63 euroa (-2.080,19 eur). 

Hallinnossa säästettiin - jo oli aikakin. Toimiston palkat olivat enää -4.800 euroa (-15.276 eur) ja työnantajamaksut supistuivat -539,89 euroon (-4.164,30 eur). Kaikkiaan hallinnon henkilöstökulut olivat -8.230,32 euroa (-20.888,50 eur) eli säästöä 12.658,18 euroa. Muissa hallinnon kuluissa kokouskulut olivat enää -976,03 euroa (-1.688,21 eur). Tämä säästö ei ole euroissa (712,18 eur) mullistava, mutta osoittaa, että säästövaraa oli. Kilometrikorvaukset kasvoivat rajusti ja olivat -8.410,10 euroa (-2.798,16 eur). Olen aiemmin arvostellut kovin korkeita kirjanpito- ja tilintarkastuskuluja. Nyt tähän tuli selvä parannus. Kulut olivat -4.373,77 euroa (-7.018 eur). Kaiken kaikkiaan hallinnon nettokulut supistuivat 11.613,17 euroa ja olivat -28.182,70 euroa. 

Tässä vaiheessa tuloslaskelmaa kulujäämä oli -85.066,27 euroa (-91.362,67 eur). 

Muun varainhankinnan tuotoissa tärkein erä on jäsenyhdistysten liitolle tilittämät liittomaksut (12 euroa/jäsen, yhteensä 17.060 eur), joiden määrä vuonna 2016 oli 17.370 euroa. Kun maksavien jäsenyhdistysten jäsenten määräksi mainitaan 1 364, tämä tarkoittaisi 1 364x12=16.368 euron maksutuloa, mutta pieni määrä vuoden 2016 liittomaksuja oli kirjattu vuoden 2017 tuloiksi. Arvio näiden määrästä on (17.060-16.368)=692 euroa eli noin 58 liittomaksua. Liittomaksutulon laskusuuntaus vallitsee. Jäsenyhdistysten erottaminen liitosta ja kuoleminen supistavat liittomaksutuloa jatkossakin. 

Lahjoituksia liitto sai vuonna 2015 135 euroa ja vuonna 2016 110 euroa. Nyt lahjoitukset palasivat paremmin ansaitulle tasolle, nollaan euroon. 

Sijoitus- ja rahoitustoiminnassa sijoitus- ja rahoitustuotot kasvoivat edellisvuoden 160,99 eurosta 9.684,63 euroon. Vuokratuotot puolestaan laskivat 77.735,34 euroon (79.321,94 eur). Kulupuolella kunnossapitokulut nousivat -7.991,35 euroon (-3.277,54 eur), mistä on vain hyvää sanottavaa. Korjausvelkaa on kertynyt. Vuokra-asunnot on pidettävä säällisessä kunnossa, jotta niihin saadaan vuokralaisia asiallisella vuokralla. Olen moittinut aikaisemmin hallinnointikulujen korkeutta. Nyt nämäkin ovat supistuneeet -5.383,24 euroon (-7.097,06 eur). Kaiken kaikkiaan sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotto, joka on liiton päätuottolähde, parani 46.256,48 euroon (37.359,48 eur) eli 23,8 prosenttia. Näin suuri parannus kertoo, että aiempi toiminnanalan hoidon moittiminen oli paikallaan. 

Yleisavustukset kertoo, ettei muita avustuksia saatu kuin opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa yleisavustusta. Se säilyi 22.000 eurossa. Avustus nosti tilinpäätöksen plussalle. Ylijäämää tuli 431,45 euroa (alijäämää -14.523,19 eur). Liiton pitkään jatkunut köyhtyminen taukosi. 

Tase 31.12.2017 

Tase-erittelystä ilmenee, ettei liiton omistamaa toimisto-osaketta tai asunto-osakkeita (10 kpl) ole myyty. Koroistentien asuntoa lukuunottamatta osakkeet perittiin tai ostettiin taloudenhoitajakauteni aikana. Asunto Angervotie 4 F 59 tuli liiton haltuun 1993 ja Kuulakuja 3 E 90 vuonna 2002, loput näiden välisenä aikana. Jos liitto olisi vaurastunut samaa tahtia kuin vuosina 1993-2003, esimerkiksi asunto-osakkeita voisi nyt olla 25 kappaletta. Vuoden 2003 jälkeen on myyty yksi asunto-osake (Vellamonkatu 14 A 15) ja peritty yksi asunto-osake (Koroistentie 9 B 31). ”Kukkoslovakian” ja imagofasistien Vapaa-ajattelijain liitolle lähettämä lasku on karmea. Vaurastuminen olisi mahdollistanut pätevien henkilöiden palkkaamisen liittoon ja liiton työn edistymisen. Nyt viimeisetkin palkkalaiset menetettiin. 

Liiton omistamat muut osakkeet ja osuudet ovat vähäisiä. Koroistentien asunnon lisäksi Elli Koskiselta perittiin 100 kappaletta Nokian osakkeita ja 502 kappaletta Telia Finlandin osakkeita. Pro-Kuppaus Oy:n osakkeiden kirjanpitoarvo on yhteensä 2.354,63 euroa. 

Pysyviä vastaavia on yhteensä 619.526,49 euroa. 

Vaihtuvissa vastaavissa on pieniä, lyhytaikaisia myyntisaamisia yhteensä 1.294,90 euroa. Muissa lyhyaikaisissa saamisissa on pieniä eriä yhteensä 8.546,25 euroa. Kaikkiaan kymmenen jäsenyhdistystä oli vuodenvaihteessa velkaa liitolle liittomaksuja, eniten Tampereen vapaa-ajattelijat ry, 2.400 euroa. 

Rahaa ja pankkisaamisia liitolla oli 43.143 euroa. Vastaavaa oli yhteensä 672.510,64 euroa. 

Vastattavan puolella omaa pääomaa on rahastoissa 745.843,84 euroa, edellisten tilikausien alijäämä on -81.398,97 euroa ja tilikauden 2017 ylijäämä 431,45 euroa. Näin oma pääoma on yhteensä 664.876,32 euroa. 

Ennakkoja oli saatu 1.495 euroa ja ostovelkoja oli yhteensä 4.641,16 euroa. Muita lyhytaikaisia velkoja oli yhteensä 1.498,16 euroa. Lyhytaikaista velkaa oli yhteensä 7.634,32 euroa. 

Vertailu vuoteen 2002 

Tehdään taas vertailu vuosien 2002 ja tuoreimman tilinpäätöksen välillä muutaman tilinpäätösluvun osalta. Kirjoittajan tekemä viimeisin tilinpäätös on vuodelta 2002. Edistys on ollut kuluneen 15 vuoden aikana vaatimatonta. 

  1. Liiton kaikki tuotot: 90.571,97 (2002) / 133.012,88 (2017); 
  2. Liiton kaikki kulut: -100.217,79 / -132.581,43; 
  3. Liiton toimiston välittömät palkkamenot: -25.667,63 (25,6 prosenttia kaikista kuluista) / -4.800 (tammi-maaliskuulta) (3,4 prosenttia kaikista kuluista); 
  4. Vapaa Ajattelija -lehden tappio: -11.466,17 / -15.366,99
  5. Oma pääoma: 498.896,94 / 664.876,32. 

Liiton köyhdyttämisessä on nyt tauko. Johtopäätösten aika ei ole vielä. Katsotaan rauhassa, pystyykö liitto elämään tulojensa mukaan lähivuosina.

Kimmo Sundström


Lue myös


Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2010 (11.6.2011)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2011 (27.3.2013)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2012 (8.5.2013)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2013 (22.6.2014)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2014 (21.6.2015)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2015 (24.5.2016)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2016 (29.10.2017)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?