ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 1.1.2018 ALKAEN 18-VUOTIAAN VAPAASTI VALITTAVAKSI (31.12.2017)


Lukiolain uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskevan pykälän mukaan opiskelijalle, joka aloittaa lukiokoulutuksen 18 vuotta täytettyään, opetetaan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Välttämättä opiskelijan etua lisäävästi, ei vähentävästi, tulkittavan 1.1.2018 voimaan tulevan lukioasetuksen muutoksen mukaan tämä tarkoittaa, että opiskelijalle, joka on täyttänyt 18 vuotta, opetetaan hänen valintansa mukaisesti joko uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Sitenhän on perusopetuksessa. Ks. uutistani Lukioasetukseen seurauksiltaan arvaamaton muutos (31.1.2017) [HTML] sekä kohtaa 18b) sivuilla 26-27 yhdistyksemme lakialoitteessa 7.4.2017 [PDF] oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksesta säätävän perusopetuslain pykälän muuttamiseksi pykälän yksikäsitteisen sovellettavuuden, yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden tähden.

Vaadimme, että elämänkatsomustiedon itsenäinen asema ja sekulaari sisältö säilyvät niin lukiossa kuin oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksessa mainitsemassani lukiossa toteutuvassa muutoksessa ja uutisessani (29.12.2017) [HTML] kertomassani opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoittamassa yhdistyksemme lakiesitykseen liittyvän säännösmuutoksen valmistelussa.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?