PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 (6.11.2017)


Yhtiön tilikausi 1.1.2016-31.12.2016 oli sen kahdeksastoista. Vuotta 2013 koskeneessa tilinpäätöskirjoituksessa arvioitiin oltavan lähellä liikevaihtohuippua. Arvio osui oikeaan. Vuonna 2016 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1,2 prosenttia ja oli 79.292,83 euroa.  Vuoden 2012 liikevaihtohuippu ylittyi täpärästi 48,31 eurolla. 

Vuosi Liikevaihto (eur) Muutos (%)
2009 54.013,34 -2,5
2010 71.359,04 +32,1
2011 72.651,80 +1,8
2012 79.244,52 +9,1
2013 76.573,54 -3,4
2014 73.502,97 -4,0
2015 78.314,33 +6,5
2016
79.292,83
+1,2

Petkutuksen kokoluokka

Vuonna 1998 yhtiö arvioi vuoden 2001 liikevaihdon olevan 1.339.000 markkaa (225.203,63 euroa). Yhtiö on pystynyt toteuttamaan tästä 35,2 prosenttia, mutta on käyttänyt siihen 15 vuotta enemmin aikaa kuin arvioi. Edellinen liikevaihdon kasvuloikka (32,1 prosenttia) otettiin vuonna 2010. Yhtiö ei näytä enää kykenevän voimakkaaseen kasvuun. Yhtiön arviot olivat vapaa-ajattelijoiden petkuttamista.  Petkutuksen kokoluokka on noin 65 prosenttia.

Vapaa-ajattelijoita petkutettiin helposti ja laajalti. Pahempaa oli, että petkutus levisi koko liikkeeseen. Liikkeen eteneminen pysähtyi ja itse järjestö, Vapaa-ajattelijain liitto ry, hajosi. Vaikeudet jatkuvat. Päättyneellä liittokokouskaudella 2014-2017 liitto teki kumulatiivista tappiota -60.462,35 euroa, sijoitustuotot laskivat, samoin valtionavut, jäsenmäärä jne. (ks. tarkemmin Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2016 (29.10.2017)). 

Tilikauden voitto 

Liiketappio oli -397,29 euroa ja väheni edellisvuodesta (-459,88 euroa). Tilikauden voitto oli nyt 8,12 euroa (2015: 65,96 euroa). Yhtiö ei kerro, mikä osa liikevaihdosta muodostui seremoniapalveluista (2004: 88,6 prosenttia), mikä osa painotuotteiden myynnistä (2004: 11,4 prosenttia) ja oliko muita liikevaihtoa kerryttäviä palveluita. Yhtiö vaikeuttaa tarkemman kuvan saamista toiminnastaan. 

Puheiden hinta pysynyt ennallaan 

Hautajais- ja nimiäispuheiden perushinta oli aiemmin 160 euroa/tapahtuma, vuonna 2010 hinta oli 180 euroa/tapahtuma ja vuonna 2011 260 euroa/tapahtuma. Hintaa ei ole sen jälkeen korotettu. Hääpuheiden taksa oli aiemmin 200 euroa/tapahtuma, mutta vuodesta 2010 lukien se on ollut 280 euroa/tapahtuma. Nämä hinnat ovat edelleen voimassa marraskuussa 2017. Koska yhtiö on luonteeltaan kaupallinen, odotan, että puhujataksoja pian korotetaan.

Yhtiön taustajärjestöjen (vapaa-ajattelijat, humanistit ja protulaiset) jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat puhujapalvelusta 30 euron ja juhlakäsikirjasta viiden euron alennuksen. Vapaa-ajattelijain liitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsen voi vielä saada eri hakemuksesta puhuja- ja musiikkikuluihin avustusta liitolta. Hakemuslomakkeen mukaan tuki on kuitenkin suunnattu vain perheille. Kulut korvataan jälkikäteen kulutositteita vastaan, ja korvaus on harkinnanvarainen. Kuluja on oltava vähintään 100 euroa ja maksimikorvaus on 200 euroa. 31.5. mennessä haetut kulut korvataan kesäkuussa ja 30.11. mennessä haetut joulukuussa.

Ateistiyhdistykset eivät olleet perustamassa yhtiötä eivätkä käytä yhtiön palveluksia. Jäsen on saattanut tarvittaessa saada palveluita yhdistyksestään ilman kaupallisuutta (vrt. Jätimme jäähyväiset Tapio Tukiaiselle (18.11.2016))

Tuloslaskelma 

Yhtiölle on tunnusomaista, että tilikauden ostot poukkoilevat paljon tilikaudesta toiseen. Nyt ostoja oli -10.366,05 euroa (2015: -148,35 euroja; 2014: -10.190,69 euroa). Varastojen muutos oli 5.684,02 euroa (2015: -3.547,80 euroa). Ulkopuolisten palvelujen ostot kasvoivat selvästi ja olivat -5.208,40 euroa (2015: -3.815,00 euroa). 

Palkka- ja palkkiokulut pienenivät 10,1 prosenttia ja olivat -40.604,01 euroa. Ne olivat lähellä vuoden 2014 tasoa (-39.313,10 euroa). Eläkekulutkin (-8.426,90 euroa) supistuivat. Henkilöstökulut saavuttivat vuonna 2015 ennätyksen, -55.695,72 euroa, mutta laskivat nyt -50.475,30 euroon. 

Liiketoiminnan muiden kulujen erittely salattiin

Näissä tilinpäätöskirjoituksissa yhtiötä arvosteltiin vuosia siitä, ettei se lainkaan eritellyt liiketoiminnan muita kuluja. Tilinpäätöksessä oli kulumöykky, jonka suuruus vaihteli viime vuosina 20,2-37,4 prosentin välillä liikevaihdosta. Möykkyraportointia harrastettiin vuosina 2006-2013. Vuosina 2014-2015 raportointi kohentui: 


2015 2014
Matkakulut 6.131,28 5.446,62
Markkinointikulut 418,32 2.088,00
Kone- ja kalustokulut 799,67 778,77
Muut hallintopalvelut 3.469,90 3.448,86
Muut liiketoiminnan kulut 4.727,94 2.164,64
Liiketoim. muut kulut yht. 15.547,11 13.926,89

Vuonna 2016 yhtiö salasi jälleen muiden kulujen erittelyn. Möykyn suuruus on -19.309,22 euroa (2015: -15.547,11 euroa) eli 24,4 prosenttia liikevaihdosta. Sen koostumuksesta ei saada nyt parempaa tietoa.

Tase

Yhtiön tavaravaraston arvo (10.008,72 euroa) kasvoi yli kaksinkertaiseksi (2015: 4.324,70 euroa).

Takavuosina yhtiön myyntisaamiset paisuivat holtittomasti ja olivat vuoden 2013 lopussa 51.753,70 euroa. Vuonna 2014 nämä saamiset perattiin, jäljelle jäi 5.576,40 euroa. Vuonna 2015 myyntisaamisia oli 5.901,80 euroa. 31.12.2016 niiden arvo oli enää 1.940,80 euroa. Tase on tervehtynyt.

Rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä nyt 10.818,31 euroa (2015: 16.331,85 euroa). Vastaavaa oli yhteensä 28.665,05 euroa (2015: 27.878,54 euroa). Tase näyttää nyt terveemmältä ja ymmärrettävämmältä kuin aikaisemmin, vaikka se kasvoi hieman edellisvuodesta. Yhtiö ei kuitenkaan raportoinut, miksi nämä huomattavat saneeraustoimet tehtiin.

Henkilöstön määrä kuusinkertaistui

Henkilöstön keskimääräiseksi lukumääräksi ilmoitetaan liitetiedoissa 12 (2015: 13). Tämä on vuoden 2015 osalta ristiriidassa sen kanssa, mitä yhtiö ilmoitti vuoden 2015 tilinpäätöksessä henkilöstöstään. Tällöin yhtiö ilmoitti henkilöstönsä keskimääräiseksi lukumääräksi kaksi. Onko yhtiössä aiemminkin ollut enemmän työntekijöitä? Ovatko yhtiön tilinpäätöstiedot epäluotettavia? 

Yhtiö on mikroyritys. Tilinpäätöksen liitetiedoissa se soveltaa valtioneuvoston uutta asetusta pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (1753/2015). Vaikka henkilöstön keskimääräinen lukumäärä on ylittänyt kymmenen, yhtiön ei tarvitse raportoida johdon palkkoja. Yhtiö onkin salannut ne pitkään.

Arto Tiukkanen kadonnut 

Yhtiön pitkäaikaisen valetilintarkastaja Arto Tiukkasen nimi on nyt kadonnut tilinpäätöksestä. Vuonna 2015 Tiukkanen ei enää esiintynyt valetilintarkastajana vaan toiminnantarkastajana. 

Yhtiön kotisivun asu uusittu 

Tilikautta 2013 koskeneessa tilinpäätöskirjoituksessa huomautin, ettei yhtiön kotisivua ollut päivitetty joidenkin tietojen osalta viiteen vuoteen. Osa tiedoista oli vanhentuneita. Vuonna 2014 vanhentuneet tiedot poistettiinkin. Nyt sivujen ulkoasu uudistui. Käytössä on myös verkkokauppa.

Verkkokaupasta voi tilata mm. Vapaa-ajattelijain liiton uusimman surunvalittelu- ja onnitteluadressin.  Vanhempia (ja tyylikkäämpiä) liiton adresseja ei ole kaupan. Niistä katetta tulisi enemmän, kun myyntihinta voisi olla kaksinkertainen uusiin adresseihin verrattuna. Myöskään liiton hautajaiskukkakortteja ei ole myytävänä. Valkoinen kortti esittää uskonnottomien käyttämän kuva-aiheen, liekkimaljan. Liekkimalja on myös Vapaa-ajattelijain liiton vaakunan kuva-aihe

Kimmo Sundström 


JK. Pro-Seremoniat Oy teki voittoa 8,12 euroa (2015: 65,96 euroa). Yhtiön tuleekin yhtiöjärjestyksensä mukaan käyttää voittonsa ”yhtiön kehittämiseen” eikä se saa jakaa voittoa osakkeenomistajille. Toiminnan alkuvuosina yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen sekä yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen huijasivat vapaa-ajattelijoita ja muita mukaan yhtiön toimintaan sillä vakuutuksella, ettei toimitusjohtajalle makseta palkkaa toimitusjohtajan työstä. Muusta työstä, esim. juhlapuheiden pitämisestä, toimitusjohtaja saisi palkkaa kuten muutkin.

Ensi kertaa yhtiö tunnusti rikkoneensa edellä mainitun raportoidessaan vuonna 2005, että toimitusjohtajan työstä oli vuonna 2004 maksettu toimitusjohtajalle palkkaa 3.850 euroa. Vuonna 2005 tätä palkkaa maksettiin 9.500 euroa ja vuonna 2006 9.000 euroa. Sen jälkeen yhtiö ei ole raportoinut toimitusjohtajalle maksettuja palkkoja.

Arvioin vuonna 2008 (Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2007 (4.9.2008)), että myös vuodelta 2007 toimitusjohtajalle maksettiin 9.000 euroa palkkaa toimitusjohtajan työstä. Saman arvion toistin vuoden 2008 osalta. Vuoden 2009 osalta alensin arvion toimitusjohtajan työstä maksetusta palkasta 7.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 2009 oli 11.488,39 euroa (2008: 14.646,12 euroa) ja kunnallisverotettava tulo 7.726,07 euroa (2008: 11.107,53 euroa).

Kun yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi, arvioin, että vuodelta 2010 toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajan työstä palkkiota 9.000 euroa. Näin siitä huolimatta, että Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot pienenivät vuoteen 2009 verrattuna ja olivat valtionverotuksessa 10.199,88 euroa sekä kunnallisverotuksessa 5.455,18 euroa.

Vuonna 2011 Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot olivat valtionverotuksessa 7.869,47 euroa ja kunnallisverotuksessa 3.386,42 euroa. Arvioin palkkioksi toimitusjohtajan työstä 7.000 euroa.

Vuoden 2012 osalta korotin arvioni tämän palkkion määrästä takaisin 9.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 11.734,32 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 6.377,18 euroa.)

Vuoden 2013 osalta arvioni on edelleen maltillisesti 9.000 euroa. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 14.462,44 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 9.646,25 euroa.)

Vuonna 2014 toimitusjohtaja Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat tulot nousivat paljon (verotettava tulo valtionverotuksessa 24.248,17 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 21.145,27 euroa). Koska yhtiö ei raportoi erikseen johdon palkkoja, ei voida tietää saiko toimitusjohtaja lisätulot tästä osakeyhtiöstä vai jostain muualta. Pysytän arvioni ennallaan eli arvioin, että hänen palkkionsa toimitusjohtajan työstä oli 9.000 euroa.

Vuonna 2015 toimitusjohtajan verotettavat tulot säilyivät vuoden 2014 tasolla. Verotettava tulo valtionverotuksessa oli 24.663,91 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 21.579,41 euroa. Arvioin vielä toimitusjohtajalle maksetun palkkaa toimitusjohtajan työstä 9.000 euroa.

Vuonna 2016 toimitusjohtajan tulot laskivat lievästi vuoden 2015 tasolta. Verotettava tulo valtionverotuksessa oli 23.632,61 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 20.501,99 euroa. Arvioin edelleen toimitusjohtajalle maksetun palkkaa toimitusjohtajan työstä 9.000 euroa. Tämä arvio voi osua paljon alakanttiin, sillä vuosina 2014-2016 toimitusjohtajan tulot ovat pysyneet vakaina. Valtionverotuksessa tulot ovat olleet keskimäärin 24.181,56 euroa ja kunnallisverotuksessa keskimäärin 21.075,56 euroa. Jos toimitusjohtaja saa ansiotuloja muualta kuin yhtiöstä, arvio toimitusjohtajan saamasta palkasta toimitusjohtajan työstä voi osua likimain oikeaankin. Jos taas toimitusjohtaja saa kaikki ansiotulonsa yhtiöstä, arvio voi olla esimerkiksi vain puolet todellisesta ansiosta

Näin toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä seuraavasti:

Vuosi Palkka Arvio palkkiosta
2004 3.850
2005 9.500
2006 9.000
2007
9.000
2008
9.000
2009
7.000
2010
9.000
2011
7.000
2012
9.000
2013
9.000
2014
9.000
2015
9.000
2016

9.000
Yht. 22.350 86.000

Kaiken kaikkiaan toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä vuosina 2004-2006 yhteensä 22.350 euroa ja vuosina 2007-2016 arviolta yhteensä 86.000 euroa, yhteensä siis 108.350 euroa. Sen jälkeen, kun toimitusjohtaja alkuperäisten puheidensa mukaisesti ei ota palkkaa toimitusjohtajan työstä ja palauttaa yhtiölle "yhtiön kehittämiseen" 108.350 euroa, kukaan ei enää ajattele hänen olevan puijari


Lue myös

Prometheus-seremoniat Oy teki tappiota. – Vapaa Ajattelija 2000:2, 29-30.
Prometheus-Seremoniat Oy:n tulos kasvoi 68 000-kertaiseksi

Prometheus-seremoniat [Pro-Seremoniat] Oy teki nollatuloksen (27.4.2001)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2002 (26.12.2004)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2003 (26.12.2004)

Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2004 (8.10.2005)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2005 (27.9.2006)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2006 (8.10.2007)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2007 (4.9.2008)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2008 (27.10.2009)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2009 (29.12.2010)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2010 (4.11.2011)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2011 (6.11.2012)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2012 (13.11.2013)

Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2013 (7.11.2014)
Prometheus-seremoniat Oy:n lyhytaikaiset myyntisaamiset ja velat (12.4.2015)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2014 (10.11.2015)
Prometheus-seremoniat Oy:n lyhytaikaiset myyntisaamiset ja velat II (3.3.2016)
Prometheus-seremoniat Oy:n lyhytaikaiset myyntisaamiset ja velat III (28.8.2016)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2015 (18.11.2016)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?