VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 (29.10.2017)

Päivitetty 15.11.2017
Päivitetty 30.11.2017
Päivitetty 18.6.2018

Kuluva vuosi on liittokokousvuosi, ja vuoden 2016 tilinpäätös annettiin liittokokousedustajille Oulun liittokokouksessa (LK) 10.-11.6.2017. LK:sta julkaistiin tällä sivustolla raportti (ks. Oulun liittokokous antoi tukensa imagofasisteille Vapaa-ajattelijain liitossa (16.6.2017)). Liittokokouskauden 2014-2017 toiminnasta sekä vuoden 2016 toiminnasta ja tilinpäätöksestä kirjoitettiin jo vähän tässä raportissa. Kun jokaiselta vuodelta vuodesta 2010 lukien on kirjoitettu erillinen artikkeli liiton tilinpäätöksistä, katsotaan löytyisikö viime vuoden tilinpäätöksestä vielä jotakin mielenkiintoista.

Liittokokousraportti kertoi, kuinka vuoden 2016 tilinpäätös, tilinpäätöksen liitteenä annettavaa toimintakertomusta lukuun ottamatta, vastoin liiton sääntöjä salattiin LK-edustajilta aina ensimmäisen LK-päivän iltapäivään saakka. Samanlainen salaaminen tapahtui myös vuoden 2014 LK:n alla. Toimintakertomuksen LK-edustajat saivat senkin rankasti myöhässä, 25.5.2017.

Toimintakertomus vuodelta 2016

Liittohallitus (LH) hyväksyi toimintakertomusesityksensä 29.4.2017. Sen Yleistä-osassa on huomattava, että LH toimii vastoin liiton sääntöjä ja tarkoitusta. Liiton toiminta ei ole enää uskonnottomien etujärjestötoimintaa, vaan liitto ajaa lähinnä ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja edistää uskonnon sekä vakaumuksen vapautta.

Petri Karisman kerrotaan toimineen LH:n puheenjohtajana 5.11.2016 saakka, vaikka Karisman kirjallinen ero tuli hallinnon tietoon 27.10.2016. Aatteellisessa yhdistyksessä ero luottamustehtävästä tulee voimaan heti, kun asia on tullut hallinnon tietoon.

Ero ei ollut yllätys liiton oppositiolle. Karisma oli tätä ennen eronnut jo kaksi kertaa puheenjohtajan toimestaan, mutta LH oli salannut asian ja valehdellut siitä muille. Aiemmilla kerroilla Karisma oli saatu suostuteltua takaisin tehtäväänsä.

LH:n sanotaan kokoontuneen neljä kertaa, mutta kokouspäivät salataan. Taloustyöryhmästä 17.3.2016 eronneen Robert Brotheruksen eron syy salataan.

Toiminnanjohtajana toimi Maarit Fredlund (20 tuntia/viikko) ja palkkioita maksettiin Vapaa Ajattelijan toimitussihteeri Suvi Auviselle sekä lehden taittaja Sauli Lehtiselle. Yksi sähköpostiryhmien sekä netti- ja facebook-sivujen hoitajista oli LH:n jäsen Kimmo Laine.

Karisma, Auvinen, Lehtinen ja Laine ovat kaikki häipyneet liiton keskeisten toimien hoitotehtävistä. Miksi?

Jäsenyhdistysten määräksi ilmoitetaan 23, vaikka oikea luku oli 25. Liiton sanotaan tukeneen jäsenyhdistystensä hautausmaiden ylläpitoa. Mitä yhdistyksiä tuettiin ja minkälaisilla summilla, salataan. Se, minkälaisia hankkeita oli menossa, olisi juuri kiinnostava tieto niille, joita vapaa-ajattelijatoiminta kiinnostaa. Suurin toimintatuki annettiin Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n Uskomaton-lehdelle. Lehdestä ilmestyi arvio aikaisemmin.

Liiton kirjaston lainaustoiminnasta ei kerrota mitään.

Talous

Toimintakertomus kertoo alijäämän (-14.523,19 euroa) johtuneen valtaosalta asuntojen kunnossapidon kustannusten ja vastikkeiden noususta.

On hieno asia, että LH vihdoin tunnustaa asunto-osakkeiden kunnostustoimien laiminlyönnin. Olen muistuttanut laiminlyönnistä useita kertoja, sillä kunnostustoiminnasta ei ole kerrottu mitään ja kymmenen asunto-osakkeen yhteiset kunnossapitokulut ovat olleet minimaaliset. Esimerkiksi vuonna 2014 ne olivat 1.515,16 euroa. Asunnot eivät ole uusia, eikä kuluja voi välttää loputtomasti.

Liitto osti edelleen Vuokraturva Oy:n ja Hallinnointiturva Oy:n kalliita palveluita harjoittaessaan asuntojen vuokraustoimintaa. Palveluostoista aiheutuneet kulut salataan. Vuonna 2014 hallinnointiturvan kulut olivat 6.303,76 euroa.

Liittomaksun suuruus oli 12 euroa.

Propagandakonttori

Vapaa-ajattelijain liitto on muuttunut uskonnottomien etujärjestöstä imagofasistien propagandakonttoriksi, joka suoltaa tiedotteita, kannanottoja ja lausuntoja. Tarkoitus on ajaa asioita julkisuuden kautta. Tulosten arviointi on vaikeaa, jos niitä yleensä on. Samoin on vaikeaa sanoa, toteutuiko jokin edistysaskel liiton vai jonkin muun toimesta. Liiton näkökenttä on suppea ja se luulee esityksiensä johtaneen tuloksiin, vaikka ratkaiseva vaikuttaja olisikin ollut jokin aivan muu taho.

Meltwater-mediaseurantapalvelusta ei luovuttu vuonna 2016, mikä aiheutti tuhansien eurojen turhat kulut, joiden määrä kuitenkin salataan. Vuonna 2014 nämä kulut olivat 4.191,20 euroa. Mainitusta palvelusta luovuttiin 1.8.2017 lukien.

Kainsainvälinen toiminta on kasvanut nollasta. Helmikuussa 2016 matkailtiin Tukholmaan neljän hengen voimin, samoin rationalistien kansainväliseen konferenssiin Tallinnaan lähetettiin neljä henkilöä. Pääsihteeri Esa Ylikoski matkusti maailman ja Euroopan humanistijärjestöjen kokouksiin Maltalla, johon saatiin näiltä liitoilta matkatukea.

Tuloslaskelma 1.1.2016-31.12.2016

Koska liitto ei opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2014 tilinpäätöstä koskevien selvityspyyntöjen johdosta korjannut raportointiaan ja julkaisi vuosilta 2015 ja 2016 vain lyhyen tuloslaskelman, vuoden 2016 tuottojen lähteistä ja kulujen kohteista voidaan kertoa vähemmin. Itse olisin tehnyt sen johtopäätöksen, että raportointia on parannettava ja ainakin eritellympi, pitkä tuloslaskelma on toimitettava ministeriölle joka vuosi ilman eri pyyntöä.

Tiedotustoiminnan kulut jatkoivat kasvuaan 39,1 prosentin vauhdilla ja olivat -16.409,62 euroa.

Vapaa Ajattelija -lehden tuotoista hävisi 21,0 prosenttia ja tuotot olivat 3.947,00 euroa. Kun lehden muita kuin henkilöstökuluja onnistuttiin leikkaamaan, alijäämä pysyi kuitenkin edellisen vuoden tasolla ja oli -14.007,69 euroa.

Liiton antamista avustuksista kertyi kuluja -6.288,16 euroa (2015: -5.771,76).

Kansainvälisen toiminnan elpyminen nosti toiminnanalan kulut -2.080,19 euroon (-500,00).

Toimisto on jossain määrin harhaanjohtava toiminnanalan nimitys, kun jäljellä on lähinnä toimitila, joka on lähes tyhjän panttina. Kuitenkin sen tuotot kohenivat 1.280 eurosta 1.920 euroon. Toiminnanalan alijäämä oli edelleen raskas, -12.781,14 euroa (-13.605,38). 

    Vapaa-ajattelijain liiton "toimisto" Helsingissä 20.4.2017. "Toimisto" oli vuosia sitten avoinna säännöllisesti yhtenä päivänä viikosta ainakin pari tuntia. Nykyisin ikkunassa olevan lapun mukaan se on avoinna vain sopimuksen mukaan. Yleisvaikutelma on masentava. Vapaa-ajattelijat eivät välitä pyyhkiä pölyjäkään ikkunoista.

Toiminnanjohtaja Maarit Fredlundin huhtikuussa 2017 alkaneen sairausloman piti päättyä lokakuun lopussa. Hän on ainoa liiton palkattu työntekijä. Liitto ei ole ilmoittanut 15.11.2017 mennessä mitään Fredlundin mahdollisesta töihin paluusta.

Hallinto on ollut liiton suurin rahareikä, myös sen jälkeen, kun päätoimisesta palkkatyövoimasta luovuttiin. Vuonna 2016 henkilöstökulut kasvoivat 32,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja olivat -20.888,50 euroa. Muut kulut kuitenkin supistuivat ja toiminnanalan alijäämä, -91.362,67 euroa, oli käytännössä edellisvuoden suuruinen (-91.343,07).

Varainhankinta tuotti 17.480,00 euroa (14.679,15). Kun liittomaksun suuruus oli sama (12,00 euroa) kuin vuonna 2015 ja jäsenmäärä laski, miksi näin? Sama ilmiö toistuu aina LK:sta edeltävänä vuonna. Selitys on, että jäsenyhdistykset tilittävät liittomaksut tunnollisemmin LK:sta edeltävänä vuonna kuin muina vuosina. LK-edustajien lähettämisoikeus riippuu tilitettyjen liittomaksujen määrästä.

Tuloslaskelman tässä kohdassa kulujäämä oli -73.882,67 euroa eli pienempi kuin vuonna 2015 (-76.663,92).

Sijoitus- ja rahoitustoiminta sujuikin sitten paljon heikommin kuin vuonna 2015. Tuotot tippuivat 84.063,12 eurosta 79.482,93 euroon (5,5 %). Kulut kasvoivat -33.053,03 eurosta -42.123,45 euroon (27,4 %).

Valtion yleisavustus pysyi 22.000 eurossa, ja tilikauden alijäämäksi muodostui -14.523,19 euroa (-3.653,83).

Tase 31.12.2016

Tase on lyhyt. Pysyvien vastaavien osakkeissa ja osuuksissa ei ole tapahtunut muutoksia.

Lyhytaikaiset muut saamiset olivat 16.325,75 euroa. Ei selitetä, mitä nämä saamiset ovat. Taseissa 31.12.2015, 31.12.2014, 31.12.2013 ja 31.12.2012 on sama luku, mutta taseessa 31.12.2011 luku on 0,00 euroa. Vanhemmissa taseissa erä on merkitty Muihin sijoitusrahastoihin. Varat lienevät tallessa. Tase on pienentynyt 687.236,81 eurosta 669.971,87 euroon.

Vastattavaa puolella oma pääoma on pienentynyt alijäämän takia ja on nyt 664.444,87 euroa. Edellisten tilikausien kumulatiivinen alijäämä oli -66.875,78 euroa ja kun vuoden 2016 alijäämä lisätään siihen, päästään lukuun -81.398,97 euroa.

Pahalta näyttää. Vuonna 2017 kumulatiivinen alijäämä voi rikkoa jo -100.000 euron rajan.

Lyhytaikaiset velat ovat pienentyneet.

Vertailu vuoteen 2002

Tehdään taas vertailu vuosien 2002 ja tuoreimman tilinpäätöksen välillä muutaman tilinpäätösluvun osalta. Kirjoittajan tekemä viimeisin tilinpäätös on vuodelta 2002.

  1. Liiton kaikki tuotot: 90.571,97 (2002) / 124.829,93 (2016);

  2. Liiton kaikki kulut: -100.217,79 / -139.353,12;

  3. Liiton toimiston välittömät palkkamenot: -25.667,63 (25,6 prosenttia kaikista kuluista) / -15.276,00 (10,0 prosenttia kaikista kuluista);

  4. Vapaa Ajattelija -lehden tappio: -11.466,17 / -14.007,69;

  5. Oma pääoma: 498.896,94 / 664.444,87.

Liitto köyhtyy

Liitto on köyhtynyt vuosikausia. Päättyneen liittokokouskauden alijäämä oli yhteensä -60.462,35 euroa. Liittokokousraportti kertoi, kuinka yliolkaisesti LK-edustajat suhtautuivat hallitukseen, joka köyhdyttää liittoa huomattavilla summilla vuosittain. Puhetta talouden tasapainottamisesta riittää, mutta kertynyt alijäämä jatkaa kasvuaan.

Vuoden 2017 alijäämäksi on budjetoitu -21.096 euroa, tappioiden tehtailu jatkuisi. Kuluva vuosi on liittokokousvuosi. En edes jaksa uskoa, että tappio jäisi mainittuun summaan. Liiton toimielimet valittiin vanhalla junttatyylillä. Vaikka monille vanhoille tuhlareille annettiin potkut, pelkään, että uusia tuhlareita otettiin remmiin. Budjetoidulla alijäämällä kumulatiivinen alijäämä nousee yli 102.000 euroon tämän vuoden lopussa.

Kimmo Sundström


JK. Kun tässä kirjoituksessa tuli esille viime vuosien suuret alijäämät, luodaan vielä katsaus aikaisempiin yli- ja alijäämiin vuosina 1996-2016. Luvut ovat:

Vuosi
Yli-/alijäämä
Vuosi
Yli-/alijäämä
Vuosi
Yli-/alijäämä
1996
–9.289,18 2003
–14.537,13 2010
–1.154,38
1997
+3.627,93 2004
–10.380,13 2011
+1.050,08
1998
+6.944,51 2005
–4.398,17 2012
+10.064,86
1999
+2.289,74 2006
+11.276,41
2013
–19.376,09
2000
+14.819.29 2007
–520,19 2014
–42.285,33
2001
+6.780,52
2008
–3.649,37 2015
–3.653,83
2002
–9.699,82 2009
+19.347,50
2016
–14.523,19

Neljä kautta

Jaetaan aikajakso neljään osaan sen mukaan minkälaiset ihmiset kulloinkin johtivat liittoa. Kutsun näitä kausia näin:

(1) Vanha valta 1996-2003. Vaikka tähän sisältyy Juha Kukkosen lyhyeksi jäänyt puheenjohtajakausi, hän ei päässyt silloin sekoittamaan liiton taloutta. Kirjoittaja sai potkut toimiston- ja taloudenhoitajan tehtävästä 23.11.2003. Kauden kumulatiivinen ylijäämä on 935,29 euroa.

(2) ”Kukkoslovakia” 2004-2008. ”Kukkoslovakia” pääsi enemmistöksi jo viimeistään vuoden 2003 alussa, mutta talouden osalta heidän valtakautensa alkaa vasta vuonna 2004. Kausi katkesi Piikkiön liittokokoukseen kesäkuussa 2008, kun he kärsivät pahoja tappioita ja menettivät puheenjohtajuuden. Kauden kumulatiivinen alijäämä oli -7.671,45 euroa.

(3) Jussi K. Niemelän puheenjohtajakausi 2009-2010. Niemelä voitti puheenjohtajavaalin Piikkiön liittokokouksessa 15.6.2008. Hänen johdollaan liiton sekasotkuista tilannetta ja laskusuuntaa koetettiin korjata. Niemelä kuitenkin kyllästyi ja väsyi ”hörhölaumaksi” kutsumansa liiton toimintaan ja erosi kesken kautensa 15.11.2010. Kumulatiivinen ylijäämä oli 18.193,12 euroa.

(4) Imagofasismi 2011-2016. Imagofasistit voittivat Lahden liittokokousvaalit 10.7.2011 ja heidän valtakautensa on jatkunut vuoden 2016 jälkeenkin. Kumulatiivinen alijäämä tarkastelujaksona on -68.723,50 euroa.

Vapaa-ajattelijain liitto ry on yleishyödyllinen yhdistys. Kirjoittajan käsityksen mukaan ei ole syytä pyrkiä suuriin yli- eikä alijäämiin. Pitäisi elää resurssien mukaan siten, että talous pitkällä tähtäimellä pysyy tasapainossa ja koettaa tälläkin tavalla turvata järjestön tulevaisuus.


Lue myös


Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2010 (11.6.2011)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2011 (27.3.2013)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2012 (8.5.2013)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2013 (22.6.2014)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2014 (21.6.2015)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2015 (24.5.2016)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?