HELSINGIN SANOMAT MINISTERIEN TUOMARINVALASTA (30.7.2017)

Täydennetty 12.8.2017

Jatkan aiemmasta uutisestani Kantelut ministerien tuomarinvaloista ratkaistiin (18.7.2017) [HTML].

Helsingin Sanomat julkaisi 25.7.2017 verkkosivuillaan uutisen Uudet ministerit kiersivät lakia vannoessaan tuomarinvalan – Apulaisoikeuskansleri: Ei vaikuta ministerien toimivaltaan [PDF] ja 26.7.2017 painettuna siitä suppeamman version Uusien ministerien valan olisi pitänyt olla vakuutus [PDF], molempien toimittajana Olli Pohjanpalo.

Painetussa versiossa virkavalaa ja -vakuutusta kutsuttiin myös ministerinvalaksi ja -vakuutukseksi kuten monesti.

Verkkoversiossa väitettiin väärin, että apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen tulkitsi tuomioistuinlain perusteluja niin, että vala-asetusta on ollut tarkoitus soveltaa niin kauan kuin se on voimassa. Hän esitti vain, että niin on mahdollista tulkita (kuten valtioneuvoston kanslia juuri tulkitsi).

Verkkoversiossa on myös kaksi haastatteluihin perustuvaa osaa. Käyn ne molemmat läpi.

Lainaus: Valtiosihteeri Paula Lehtomäki valtioneuvoston kansliasta ei informoinut Häkkästä, Leppää ja Terhoa siitä, että laki kieltää tuomarinvalan. ”Muistini mukaan se ei siinä kohtaa noussut esille. Me pidimme asetusta validina”, Lehtomäki muistelee.

Kaikki uudet ministerit halusivat valita uskonnollisen tuomarinvalan.

Kun Annika Saarikko vannoi tuomarinvalansa heinäkuussa, kantelu oli tiedossa. Silloin Lehtomäki kertoi käynnissä olevasta prosessista ja säädösten ristiriidasta. Saarikko halusi silti uskonnollisen tuomarinvalan.

Molemmissa tapauksissa valtioneuvoston istuntoon osallistui lainvalvoja, ensin apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale ja jälkimmäisessä tapauksessa apulaisoikeuskansleri Hakonen. Heillä ei ollut huomauttamista menettelyyn.

Tarkastelu: Outoa, jos ei valtiosihteeri eikä yksikään noista kolmesta ministeristä muistanut tuomarinvalan poistumista, tai, jos muistivat, niin lain ensisijaisuutta asetukseen nähden. Outoa, että Lehtomäki salli Saarikolle tuomarinvalan. Ilmeisesti molemmat lainvalvojat puolestaan odottivat "vala-asetuksen" muuttumista ja ongelman hoitumista siten hienovaraisesti itsestään.

Lainaus: Lehtomäki sanoo, että valtioneuvoston kansliassa on alettu jo miettiä säännösten selkeyttämistä, kuitenkin niin, että ”tilaisuuden juhlavuudesta ja perinteestä pidetään kiinni".

Tarkastelu: Virkavalasta kokonaan luopuminen kaikkien osalta riittäisi ja on sinänsä yhdistyksemme tavoite. Ministeri, keskusviraston pääjohtaja (tai sellaiseksi tulkittava) ja (Ahvenenmaan) maaherra antaisi silloin ongelmattomasti ja juhlavasti virka- ja tuomarinvakuutukset valtioneuvoston yleisistunnossa. Uudesta lain vaatimasta käytännöstä pitäisi silloin vain hyvin tiedottaa yleisölle. Uusi perinne omaksuttaisiin kyllä. Onhan myös jokaisen mielestä presidentin juhlallinen vakuutus eduskunnan edessä juhlallinen, vaikka sitä ei perustuslaissa juhlalliseksi kutsuttaisikaan. Sen sijaan virkavalan säilyttäminen muille ja uuden erityisen yhdistetyn valtioneuvoston jäsenen valan ja sitä vastaavan vakuutuksen säätäminen olisi naurettavaa, sillä sellaisenhan olisi koskettava myös pääjohtajaa ja maaherraa.

Täydennys 12.8.2017

Helsingin Sanomien uutisointi soi minulle mahdollisuuden julkaista aiheesta samassa lehdessä mielipidekirjoitus Kaikista ministerien valoista luovuttava (2.8.2017) [HTML].

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?