TAAS OLI KANNELTAVA MINISTERIN TUOMARINVALASTA (11.7.2017)


Yllätyksekseni myös ma 10.7.2017 valtioneuvoston jäseneksi ja perhe- ja peruspalveluministeriksi nimitetty ja määrätty Annika Saarikko vannoi virkavalan ohella tuomarinvalan, vaikka tuomarinvala ja sen sanamuoto poistuivat voimassa olevista laeista 1.1.2017. Valojen vannomisen valtioneuvoston yleisistunnossa esitteli jälleen valtiosihteeri Paula Lehtomäki valtioneuvoston kansliasta. Katsoin, että molemmat toimivat tällöin virheellisesti. Siksi tein 11.7.2017 asiasta kantelun [PDF] oikeuskanslerille. Ks. myös Kantelut-osaston kohtaa 21 ja aiempaa uutistani Kanteluni ministerien tuomarinvaloista kaatunee (7.5.2017), joka koski ministerien Antti Häkkänen, Jari Leppä ja Sampo Terho tuomarinvalaa 5.5.2017.

Unohdin lisätä uuteen kanteluuni, että vaikka oikeusministeri, lakimies Antti Häkkänen voisi OTM-koulutuksensa puolesta myöhemmin hankkiutua tuomarin virkaan, niin ainakin silloin hänen olisi annettava tuomarinvakuutus, jos häneltä nyt ministerinä vielä sellaista vaadittaisiin ja hän siitä kieltäytyisi. Tuomarinvalan salliminen olisi sikäli ollut hänelle väärä palvelus.

Nyt toivoin oikeuskanslerilta, että hän tutkisi, onko valtiosihteeri Lehtomäki syyllistynyt virkavirheeseen esittämällä jopa toistuvasti laeista poistuneen tuomarinvalan vannomista. Näin kanteluni eivät kaatuisi ainakaan ministerien lusmuiluun.

Perustuslain 108 §:n nojalla oikeuskanslerin on pyydettäessä annettava erityisesti ministereille ja valtioneuvoston kanslialle tietoja ja lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä. Ehkä siis oikeuskansleri on antanut lausunnon myös tuomarinvalasta, vaikkapa jo ennen valtioneuvoston yleisistuntoa 5.5.2017. Mutta olisi toisaalta omituista, jos sellaista lausuntoa ei sitten saman tien olisi annettu vastaukseksi aiempaan kanteluuni. Joka tapauksessa ihmettelen, miten oikeuskansleri olisi tai ainakin Lehtomäki itse on tuomarinvalan vannomisen oikeutuksen perustellut. Mahdollisesti eräällä kierolla tavalla, jonka kantelussani kerroin mutta jonka kumosin saman tien. Lainaan suoraan tätä koskevan kohdan kantelustani:

"Olisi kovin nurinkurista ja täysin vastoin oikeuskansleri Jonkan [1.12.2016 antamaa] ratkaisua kanteluuni selittää tilanne niin, että ensinnäkin asetus todellakin sitoisi ministerin virka- ja tuomarinvalat toisiinsa ja että tällöin, koska laki tuntee edelleenkin virkavalan, niin ministerillä (ja vain ministerillä) olisi siten oikeus vannoa tuomarinvala. Ei todellakaan kävisi, että virkavalan olemassaolosta lähtien lakia alempiarvoisen, päivittämättömän asetuksen kautta mitätöitäisiin tuore, kaikkia koskeva tuomarinvalasta luopuminen!"

Näiden kanteluideni varsinainen tavoite on, että virkavalasta luovuttaisiin.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?