KANTELUNI MINISTERIEN TUOMARINVALOISTA KAATUNEE (7.5.2017)

Täydennetty 8.5. ja 10.5.2017

Tein 7.5.2017 kantelun [PDF] oikeuskanslerille ministerien tuomarinvaloista 5.5.2017. Tuomarinvalasta on luovuttu 1.1.2017, ja vaadin oikeuskansleria kertomaan kyseisille kolmelle ministerille, että heidän vannomansa tuomarinvala on pätemätön ja että heidän on annettava tuomarinvakuutus valtioneuvoston yleisistunnossa mahdollisimman pian.

Mutta vaatimukseni kaatunee siihen, että nuo ministerit saattavat yksinkertaisesti kieltäytyä antamasta tuomarinvakuutusta. Ei heitä sen tähden valtioneuvoston jäsenyydestä erotettaisi eikä muutoinkaan rangaistaisi.

Tuli nimittäin mieleeni, että tultuani vuonna 1982 valituksi matematiikan assistentin virkaan Helsingin yliopistossa minulle ehdoteltiin useampaan kertaan virkavakuutuksen antoa, mutta kieltäydyin jo pasifistisista syistä vakuutuksen silloisen sanamuodon tähden. Eikä minua sen tähden ryhdytty assistentuuristani erottamaan. Sittemmin 1.1.1988 asetuksessa sanamuotoa muutettiin ja asianomaisten virkamiesten piiriä rajusti supistettiin. Osallistuin siis norminpurkutalkoisiin jo silloin!

Mutta samoin nykyisen hallituksen norminpurkutalkoisiin osallistumisesta olisi kyse yhdistyksemme vaatiessa uskonnollisesta virkavalasta luopumista yksinomaisen sekulaarin virkavakuutuksen hyväksi. Tämän vaatimuksemmehan toistin kantelussani, ja juuri tämän vaatimuksemme edistäminen oli kanteluni varsinainen tarkoitus.

Täydennys 8.5.2017

Joka tapauksessa valtioneuvoston yleisistunnon 5.5.2017 pöytäkirjamerkintä ministerien Häkkänen, Leppä ja Terho tuomarinvaloista on virheellinen, sillä tuomarinvalaa ei enää ole olemassa. Teinkin oikeuskanslerille vaatimuksen, että pöytäkirjamerkintä on poistettava. Ja parhaintenhan korjaus silloin sujuisi, jos kyseiset ministerit sittenkin antaisivat tuomarinvakuutuksen. Laadin siis 8.5.2017 kanteluuni täydennyksen [PDF].

Toisaalta minua hiukan huolestuttaa se, että valtiovarainministeriön kirjaamo välittää viestini ministeriön henkilöstö- ja politiikkaosastolle. Tarkoitanhan viestini taholle, joka ministeriössä vastaa valtion virkamieslain ylläpitämisestä, ja onko tuo osasto siihen oikea?

Täydennys 10.5.2017

Laadin 10.5.2017 kanteluni toisen täydennyksen [PDF]. Totesin yhden luontevan tuomarinvakuutustilaisuuden olevan viimeistään kesäkuussa ministeriksi nousevan Annika Saarikon tuomarinvakuutuksen yhteydessä. Totesin (salaa niin pyytäen), että ministeriöt ehtisivät siihen mennessä aloittaa virkavalan häätämisen lainsäädännöstä.

Jouni Luukkainen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?