PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N LYHYTAIKAISET MYYNTISAAMISET JA VELAT III (28.8.2016)


Olen tätä ennen kirjoittanut tällä palstalla samasta aiheesta päivämäärillä 12.4.2015 ja 3.3.2016. Minua kummastutti seremoniayhtiön vuoden 2013 taseessa varojen puolella olevat noin 51 000 euron määräiset lyhytaikaiset myyntisaamiset ja velkojen puolella olevat noin 43.000 euron määräiset lyhytaikaiset siirtovelat. Saamisten (ja velkojenkin) määrät uhkasivat tuolla menolla nousta vuosittaisen liikevaihdon määrään noin 76.000 euroon saakka. 

Tarkasteluvuosien 2010-2013 taseista päättelin, että myyntisaamiset olivat maksamatta jääneitä seremoniapalkkioita, joita ei oltu poistettu menetettyinä. Pidin selvänä, että myyntisaamiset sisältyivät myös vuosittaiseen liikevaihtoon. Jos näin oli, niin liikevaihdot ja kassatulot olivat tarkasteluvuosina virheellisesti saamisten verran liian suuret. Tuloslaskelman tulopuoli ja menopuoli eivät vastanneet summittain oikeasti toisiaan. Menetetyt myyntisaamiset täytyi korvata kassassa ja taseissa vuosittain velalla. Yhtiön tilinpäätökset sisälsivät tarkasteluvuosina komeita rahasummia. 

Arvelin kirjoituksissani niinkin, että kun saamisia ei saada seremonia-asiakkailta koskaan, niin jospa seremoniayhtiön osakkaat pääomittavat yhtiötä siirtovelan maksamiseksi tai jospa Vapaa-ajattelijain liitto ry lainoittaa tai tukee yhtiötä velan hoidossa. 

Liitän tähän uudelleen toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalaisen tunteellisen ja paljastavan osan kirjoituksestaan "Perhe ja juhlat" Vapaa Ajattelija -lehdessä 4/2015. 

"Ja koska laskutus on ainoa työvaihe, jossa viive ei vaaranna itse juhlatilaisuuksien onnistumista, se ruuhkautui vähitellen aina vain tukevammin. Lopulta merkittävä määrä laskuttamistaan odottavia saatavia roikkui mukana tilinpäätöksestä toiseen, kunnes vuoden 2014 aikana saimme kolmen Pro-aktiivin voimin laskusuman purettua, jolloin roikuksiin jääneet saatavat kotiutuivat. Samalla onnistui toimistotöiden uusjako siten, että osia niistä hoituu nyt Tampereella (X.X:n) reippain ottein. Näin pysyy Pron laskutus jatkossakin ajan tasalla. ... Per aspera ad astra." 

Aurejärvi siis kertoo, että jopa viidenkin vuoden takaiset myyntisaamiset oli laskutettu myöhästyneesti ensi kerran vasta tilivuonna 2014 ja että myöhäislaskutus olisi tuottanut jopa koko myyntisaatavan 51.000 euroa. Kertomus on huuhaata. 

Siis tarkastelin ja arvailin seremoniayhtiön kummallisuuksia edellisissä kirjoituksissani. Aineistossa oli harhauttavia tekijöitä. Arvailuni ei mennyt nappiin. 

Vuoden 2015 tilinpäätöksessä seremoniayhtiöllä oli taseessa jäljellä ("rahat ja pankkisaamiset" -sarakkeelle hypähtäneenä) menetettyjä myyntisaamisia 16.000 euroa. Vähennys vuodesta 2013 oli 35.000 euroa. Siirtovelkaa oli jäljellä 17.000 euroa. Vähennys 26.000 euroa. Taseen puolet olivat alentuneet vuoden 2013 56.000 eurosta vuoden 2015 27.000 euroon. Tase ei ollut enää komea. 

Miten erityisesti velan alennus oli tapahtunut kirjanpidollisesti noin vain, kun kertomus 51 000 euron myöhäis-ensiperinnästä oli huuhaata ja kun yhtiön osakkaat ja vapariliitto tuskin olivat tulleet apuun velkojen hoidossa? Velkojen alentuminen noin vain aiheutti uuden kysymyksen asettelun. 

Ensiksi tuli mieleeni, että jospa menetettyjä siirtosaamisia ei oltukaan merkitty myös liikevaihdoksi. Ja samalla jospa (yllätys) vuoden 2015 liikevaihtoon ja kassaan saakka tulleet (suuremmat) seremoniapalkkiot olivatkin merkityn määräisinä oikein, totta ja rehellisiä. Näin tuloslaskelman tulopuoli ja menopuoli vastaisivat summittain oikeasti toisiaan. Siirtosaamiset todettaisi näin menetetyiksi ja velka todettaisi alun perin keksityksi ja olemattomaksi. Selostetut suuret myyntisaamiset ja siirtovelat vain eläisivät omaa, kirjanpidosta erillistä elämäänsä ja komistaisivat tilinpäätöstä aikansa. 

Menetetyt myyntisaamiset ja olemattomat siirtovelat on mahdollista poistaa tämän uuden asetelman mukaan noin vain kerralla tai vähitellen. Aurejärvi poistaa ne pienemmällä huomiolla vähitellen vuosittain. Kenties hän poistaa loput saatavat ja velkaerät vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Aurejärvi on ruvennut siistimään kirjanpitoa. Yhtiön tilinpäätöksen komeus hiipuu. 

Seremoniayhtiön kirjanpidon kummallisuuden ainoaksi motiiviksi jää Aurejärven kutsumus esittää kirjanpidossa suuria, komistavia rahasummia. Minulle ei ole valjennut muuta syytä kummallisuuksiin. 

Seremoniayhtiön vuoden 2015 liikevaihto 78.000 euroa on komea. 

Seremoniayhtiöltä on jäänyt saamatta tarkasteluvuosina 2010-2013 seremoniapalkkioita 51.000 euroa. Palkkioita on saatu kassaan saakka samana aikana liikevaihtojen määrä 299.000 euroa. Saamatta on jäänyt 15 % laskutuksesta. 

Seremoniayhtiön kirjanpito on kummallinen. Kummallisuuksia ja komeilua saattaa ilmetä myöhemmin lisää. Miten yhtiön tilintarkastus toimii? 

Osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä huomioidaan yleisesti ensiksi liikevaihto, voiton tai tappion määrä ja sitten yhtiön nettovarallisuuden määrä. Tilinpäätös, oikein tehtynä, ei ole ollenkaan merkityksetön tietolähde. Patentti- ja rekisterihallitus julkistaa kaikkien osakeyhtiöiden tilinpäätökset. 

Selitän kirjanpidon terminologiaa pitääkseni lukijan kärryillä pitempään: Tuloslaskelmaan merkitään tilivuoden liikevaihto, eli tulot. Siihen merkitään myös menot sekä erotus: vuosivoitto tai -tappio. Taseeseen merkitään vastaavaa -puolelle tilivuoden päättyessä olleet yhtiön käyttövarat. Vastattavaa -puolelle merkitään alkuperäinen ja myöhemmin kertynyt ikään kuin jäädytetty pääomavarallisuus sekä velat. Taseesta ilmenee vähennyslaskulla onko osakepääoma tallella. Tuloslaskelman ja taseen yhteisnimike on tilinpäätös, jonka siis patentti- ja rekisterihallitus julkaisee. 

Seremoniayhtiöllä on juhlapuhujia ja taiteilijoita 30. Luettelossa ei mainita puhujien kotipaikkakuntia. Näin jää paljastumatta, että puhujia ym. on oikeastaan vain Suur-Helsingin alueella ja yhtiön toiminta keskittyy vain eteläisimpään Suomeen. Onko luettelossa toimimattomia lukumääräkasvoja? 

Seremoniayhtiön sivusto on kohtalainen. Ei pilalle kaupallinen. Muutkin voivat kopioida sieltä seremoniakäytäntöjä. Sivustolla ja yhtiön kirjassa ei ole mallipuheita ulkopuolisten hyödynnettäväksi. 

Keski-Suomen vapaa-ajattelijayhdistyksen hautausmaata ei mainita vapariyhdistysten hautausmaaluettelossa. 

Uuden hautausmaan ja yksittäisen haudan perustamislupahakemus ohjataan tekemään lääninhallitukselle, vaikka sellaista virastoa ei ole enää olemassa. 

Yhtiö mieltää kummallisesti, että vainajat ovat vielä kuoleman jälkeenkin jotenkin olemassa ja tekevät jotain, eli lepäävät. Kuoleman yksilökohtainen tiedollinen merkitys ei ole valjennut yhtiölle. 

Seremoniayhtiö on kummallisuuksineen mielenkiintoinen seurattava, kun minäkin olen joskus harrastanut uskonnotonta puhujatointa. 

Uskonnottomat juhlapuhujat ry on hiipumassa. Yhdistyksen puhujat eivät siirtyneet seremoniayhtiön luetteloon. Uskonnotonta puhujatointa harjoitetaan ateisti- ja vapaa-ajattelijayhdistyksissä ja maakunnissa seremoniayhtiön ulkopuolella vähin äänin ja vähin palkkioin ja komeilematta. Vapariliitto ei välitä puhujatoimeksiantoja enää ei-seremonialaisille puhujille, vaan välittää ne seremoniayhtiölle.

Raimo Toivonen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?