PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N LYHYTAIKAISET MYYNTISAAMISET JA VELAT (12.4.2015)


Kimmo Sundström onkin jo kirjoituksessaan Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2013 [HTML] (7.11.2014) kummastellut seremoniayhtiön taseessa olevaa vuosittain kasvanutta "lyhytaikaista myyntisaamista" noin 51.000:ta euroa. Saaminen on noin 76.000:n euron määräisestä, vuoden 2013 ilmoitetusta liikevaihdosta 67 prosenttia (51.000 : 760). 

Mainitsin tässä käsitteen "ilmoitettu liikevaihto", koska jatkossa tulee esille myös käsite "oikaistu liikevaihto". 

Saamisia on kertynyt tarkasteluvuosien 2010 - 2013:n taseiden mukaan joka vuosi keskimäärin 13.000 euroa (51 000 : 4). 

Lyhytaikaiset myyntisaamiset 51 000 euroa ovat maksamatta jääneitä toimitussaamisia seremonia-asiakkailta tarkasteluvuosina. 

Maksamatta jääneet vuosittaiset lyhytaikaiset myyntisaamiset jopa neljän vuoden takaa ovat menetettyjä. Ne olisi pitänyt poistaa vuosittain saamisista ja liikevaihdosta. Esim. vuoden 2013 oikaistu liikevaihto on noin 63 000 euroa eikä ilmoitettu 76 000 (76 000 miinus 13 000). 

Liikevaihto on tuloslaskelman tulopuoli. Siitä vähennetään kaikki menot. Viivan alle jää vuosivoittoa tai -tappiota. Kun Pro-Seremoniat Oy:n oikaistu liikevaihto eli tulopuoli oli mainittuna vuotena vain 63 000 euroa, niin siitä aiheutuu viivan alle 13 000 euron suuruinen tappio. Toimintamenojen maksamiseksi piti ottaa velkaa 13 000 euroa. 

Seremoniayhtiölle on kertynyt tarkasteluvuosina vuoteen 2013 mennessä "muuta lyhytaikaista velkaa" noin 43 000 euroa. Velkaa on kertynyt keskimäärin noin 11 000 euroa jokaisena neljänä tarkasteluvuotena (43 000 : 4). Mistä onkaan kysymys? 

Lyhytaikainen velkasumma 43 000 euroa on totta. 

Osakepääoma, noin 8 000 euroa on hupuloitu, eli käytetty toimintamenojen maksamiseen. 

Ilmoitettu velka ja hupuloitu osakepääoma yhdessä vastaavat (menetettyä) ilmoitettua lyhytaikaista myyntisaamista (43.000 + 8.000 = 51.000). Seremoniayhtiö on 43.000 euroa tappiolla ja ylivelkainen. Jos vielä haikaillaan osakepääoman perään, niin seremoniayhtiö on ilmoitetun 51.000 euroa tappiolla. 

Selitän, että yhtiön perustamisvaiheessa osakepääoma on puhtaana rahana yhtiön pankkitilillä kaikkien osakkaiden maksettua sijoituksensa. Viranomaiset seuraavat perustamisvaiheessa, että osakkaat todella maksavat sijoituksensa yhtiölle. Tallella oleva osakepääoma on jonkinlainen vakuus yhtiön maksukyvystä ja luotettavuudesta. Seremoniayhtiön osakepääoma siis ei ole tallella. 

Olen keventänyt kertomaa jättämällä joitakin pienempiä seikkoja vähemmälle huomiolle kuten 

- sen, että seuraavana vuonna 2014 on saatu viivästyneitä siirtosaatavia esim. 5 000 euroa, 
- taseessa oleva erillinen ostovelka vuodelta 2013 on noin 5 000 euroa. Tämä ja edellinen kohta kuittaavat toisensa, 
- joukossa on arviomääräisiä eriä ja 
- erämäärät on pyöristetty. 

Seremoniayhtiön tilinpäätökset tarkasteluvuosilta eivät anna oikeata ja selvää kuvaa yhtiön varallisuusasemasta, niin kuin pitäisi antaa. Kirjanpitoasetuksen tulos- ja tasekaavoista löytyy tuollaiset tilinimikkeet, mutta niitä ei ole tarkoitettu tuollaiseen käyttöön. 

Pro-Seremoniat Oy:n osakepääoman hupulointi osoittaa, millä tavoin Anneli Aurejärvi on hoitanut omaansa ja vapareiden leiviskää. Lisäksi on vielä velkaa monta senttaalia. Yhtiöllä oli 31.12.2013 kassassa rahaa 300 euroa. Yhtiöllä on tapahtunut tarkasteluvuosina taloudellinen pudotus. Mistä onkaan vielä kysymys? 

Selityksistä on niukkuutta. Aurejärven tavat tuntien oletan lähinnä, että hän on tehnyt kummallisiin lyhytaikaisiin saamisiin rakentuvan manipuloinnin siksi, että hän haluaa näyttää johtamansa kaupallisen yhtiön komeammalta kuin mitä se oikeasti onkaan. Liikevaihto on saatu näyttämään vippaskonstein todellista komeammalta. Tosin yhtiön oikaistukin liikevaihto 63.000 euroa on varsin komea. Manipuloinnilla on hämärretty osakepääoman hupulointi. Kertynyttä suurta velkaa ei ole ollut mahdollista piilottaa. 

Jatkokuvio 1 

Toimintaa jatketaan entiseen tapaan. Paitsi vähennetään tai lisätään toiminnan kaupallista luonnetta usean vuoden ajaksi tuloksen parantamiseksi. Otetaan möykkymenoerä hallintaan. Tyydytään vähemmän komeilevaan esiintymiseen. Jos kuviota 1 ei haluta käyttää tai se ei onnistu, niin otetaan kuviot 2 , 3 ja 4 harkittaviksi. 

Jatkokuvio 2 

Pro-Seremoniat Oy poistaa kirjanpidostaan kummalliset lyhytaikaiset valheelliset myyntisaamiset, toteaa osakepääoman menetyksen ja tappion ja saneeraa yhtiön. Jospa osakkaat rahoittavat yhtiötä vielä 43.000 eurolla. Se on noin 430 euroa osaketta kohden (100 x 430 = 43.000). Rahoituserällä maksetaan velat. Osakepääoma jää vielä huutamaan. 

Jatkokuvio 3 

Vapaa-ajattelijain liitto ostaa seremoniayhtiön toiminnan varoineen, velkoineen ja nimineen yhden euron kauppahinnalla. Tällainen kauppa on normaalia liikemaailmassa eikä herätä huomiota kun taustoja ei selitetä. Aurejärvi siirtyy vapariliiton palkkalistalle ja jatkaa yhtiön nimellä ja liiton vastuulla seremoniayhtiön toimintaa. Huomioin, että vapariliiton puheenjohtaja Petri Karisma viihtyy seremoniayhtiön yhtiökokouksissa, ja Aurejärvi on vapariliiton liittovaltuuston varajäsen. Vapariliitto avustaa seremoniayhtiötä pienemmillä rahasummilla kaiken aikaa. 

Jos vapariliitto on lainannut seremoniayhtiölle 43.000 euroa (Väinö Koiviston testamenttirahastosta), niin vapariliitto ja rahasto menettävät saamisensa, ja Koivisto kääntyy kuvitteellisesti haudassaan. 

Jos Aurejärvi on lainoittanut seremoniayhtiön, niin vapariliitto maksaa Aurejärvelle 43.000 euroa Koiviston rahastosta, ja Koivisto kääntyy kuvitteellisesti haudassaan. Kummassakin tapauksessa seremoniayhtiön osakkaat menettävät sijoituksensa noin 8.000 euroa, ellei vapariliitto maksa sitäkin. 

Jatkokuvio 4 

Pro-Seremoniat Oy:n toiminta jatkuu ennallaan Aurejärven pääomistamana ja hoitamana. Myöhempienkin vuosien lyhytaikaiset menetetyt myyntisaamiset ilmoitetaan taseessa saatavina ja liikevaihdon lisinä edelleen, ja joku lainoittaa yhtiötä edelleen. Menetettyjen myyntisaamisten ja velkojen määrät nousevat liikevaihdon määrään. Siinä vaiheessa kummallisuuden saattavat huomata muutkin kuin Kimmo ja minä, ja joku nostaa ison metelin. Uhka saattaa toteutua loppukesästä 2016, kun Aurejärvi toimittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen patentti- ja rekisterihallitukseen. 

Vielä 

Tätä kirjoittaessani minulla ei ole tietoja kevään 2015 tapahtumista seremoniayhtiössä. 

Raimo Toivonen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?