PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N LYHYTAIKAISET MYYNTISAAMISET JA VELAT II (3.3.2016)


Kimmo Sundström on kirjoituksessaan (7.11.2014) tällä palstalla kiinnittänyt huomiota Pro-Seremoniat Oy:n vuoden 2013 tilinpäätöksen kummallisuuksiin. 

Minäkin olen kirjoituksessani (12.4.2015) tällä samalla palstalla kummastellut samoja asioita. Nielaisin tarjouksen, että Seremoniayhtiön vuoden 2013 taseessa vastaavaapuolella oleva 51.700 euron määräinen myyntisaamiserä on neljältä edelliseltä vuodelta kerääntyneitä, laskutettuja, saamatta jääneitä ja lopullisesti menetettyjä seremoniapalkkioita. Käsitin silloin Seremoniayhtiön kirjanpidon olevan virheellinen siten, että menetettyjä myyntisaamiseriä ei ole poistettu myyntisaamisista vuosittain, vaan ne roikkuivat siellä edelleen vuoden 2013 taseessa. 

Kummastelin myös taseessa vastattavaapuolella olevaa 43.600 euron määräistä lyhytaikaista siirtovelkaerää. Tarjolla oli tulos, että myyntisaatava 51.700 ja osakepääoma 8.400 euroa on menetetty, mutta toimintamenoihin jo käytetty siirtovelkaerä on edelleen olemassa. Seremoniayhtiön varallisuusasema olisi näin ollut vuoden 2013 taseen mukaan paljon miinuksella. Kutsun laajaan lainoitukseen ja velkaantumiseen perustuvaa toimintaa ja kirjanpitoa lainoituskäytäntöiseksi (vastakohta tukirahoituskäytäntöinen). 

Arvuuttelin, onko Seremoniayhtiön lainoittaja Vapariliitto, toimitusjohtaja Aurejärvi itse vai joku muu. 

Esitin mainitussa kirjoituksessani silloiseen lainoitus- / velkaantumiskäytäntöön perustuvan näkemykseni pohjalta Seremoniayhtiölle neljä vaihtoehtoista pelastuskuviota. Erään mukaan Seremoniayhtiö eläisi ja toimisi jatkossa säästäväisemmin, alentaisi Aurejärven toimitusjohtajapalkkaa, ei tee lisää velkaa, maksaa vanhat velkansa pitemmän ajan kuluessa ja poistaa menetetyt myyntisaamiset. 

Vuoden 2014 tilinpäätös on toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukseen 6.5.2015. Tilinpäätöksen mukaan Seremoniayhtiön liikevaihto on 73.500 euroa, vaihto-omaisuus 7.800 euroa, myyntisaamiset 5.500 euroa, arvoituksellinen yhdistetty ”rahat ja pankkisaamiset” 29.800 euroa, oma pääoma 8.400 euroa, arvoituksellinen muut velat 5.500 euroa ja arvoitukselliset siirtovelat 29.800 euroa. 

Tätä kirjoittaessani minulla on lisäaineistona mainittu Seremoniayhtiön vuoden 2014 tilinpäätös ja Aurejärven kirjoitus. Molempia markkinoidaan lainoituskäytäntöisinä. 

Minulle on nyt varmentunut, että Seremoniayhtiön taloudellinen yhteistyökumppani on Vapariliitto. Kumppanuus on sellainen, että liitto tukirahoittaa yhtiötä vuosittain yhtiön tappion verran eikä siis lainoita, niin kuin aikaisemmin luulin ja kerroin. Pahoittelen aikaisempaa virhepäätelmääni ja sinisilmäisyyttäni. Oikaisen virheeni tällä kirjoituksella. 

Päättelen ja selitän, että sarake ”rahat ja pankkisaamiset” 29.800 euroa sisältää kassan arviolta 300 euroa ja menetettyjä myyntisaamisia arviolta 29.500 euroa. ”Rahat (kassa)” ja ”Pankkisaamiset (myyntisaamiset)” on yhdistetty tarkoituksella hämärtää kummankin tarkat euromäärät. 

(Menetettyjä) myyntisaamisia on poistettu taseesta vuonna 2014 22.200 euroa (51.700 miinus 29.500). 

13.800 euron määräinen osavelkaerä on kadonnut vuoden 2014 taseessa noin vain (43.600 miinus 29.800 = 13.800). 

Lainoituskäytäntöisessä kirjanpidossa velka ei voi noin vain kadota. Tukirahoituskäytäntöisessä se voi oikaisun luontoisesti kadota. Vuoden 2014 taseessa on tämän verran tarjolla viitettä ja julkisuutta tukirahoituskäytäntöiseen toimintamalliin päin. 

Vuoden 2014 lähinnä lainoituskäytäntöiseen perustuvassa taseessa on molemmilla puolilla hyvin tarkasti erät 5.500 ja 29.800 euroa. Minä katson näiden erien tarkoittavan todistaa vähemmän kriittisille vapareille, että Seremoniayhtiön talous on kunnossa. Totta talous onkin kunnossa, jos vain tukirahoitus Vapariliitolta toimii. 

Lausun vaikeuttavana tekijänä ja yleisvaraumana, että Seremoniayhtiön tilinpäätös ei välttämättä perustu kaikilta osin tositeaineistoon. 

Seremoniayhtiö ja Vapariliiton hallinto yhteisymmärryksessä salaavat tukirahoituskäytännön ja tukirahoituksen määrän. Syy salaamiseen on pelko, että joku rivivaparikin, selvyyden saatuaan, saattaisi ruveta kummeksumaan Seremoniayhtiön tukirahoittamista. Aurejärvellä saattaa olla kiusaus lihottaa tasetta julkisuudessa merkitsemällä sinne virheellisesti suuria saamis- ja velkaeriä. Tämän kirjoituksen lopussa on vuoden 2014 oikaistu tase, tehtynä tukirahoituskäytäntöisenä. Oikaistu tase on kalpea. 

Manipuloinnin vuoksi aineistosta ei voi arvioida, onko Vapariliitto tukirahoittanut Seremoniayhtiötä vuonna 2014. 

Seremoniayhtiön kummallinen kirjanpitokäytäntö ja manipulointi eivät sisällä mitään rikollista, koska ketään ei ole loukattu höynäyttämistä enempää. Eikä verottajakaan ole kiinnostunut. 

Seremoniayhtiön kirjanpidon siirtäminen myyntisaamis- / velkaantumiskäytännöstä tukiavustuskäytäntöön olisi helppo operaatio: poistettaisi menetetyt siirtosaamiset ja olemattomat siirtovelat ja kerrottaisi vapareille, että Vapariliitto tukiavustaa Seremoniayhtiötä. Kerrottaisi vuosittain avustuksen määrä. 

Aurejärvestä ja Vapariliiton hallinnosta saamani pitkäaikainen kokemus ja seuranta selittää ja tukee käsitystäni laajasta manipuloinnista ja salailusta. 

Seremoniayhtiön toimintatyyli on kaupallinen. Se ilmenee kauttaaltaan yhtiön internetaineistossa. Yhtiön mainoksissa on puhujista valokuvia, jotka on otettu 20 vuotta nuorempina. Seremoniayhtiön mainosväittämä on, että yhtiö on epäkaupallinen. Aatteellisuuttakin on mukana. 

Ennen Seremoniayhtiön perustamista liitto rahoitti Aurejärveä seremoniakirjan kirjoittamisessa huomattavilla rahamäärillä. Jopa minäkin osallistuin kirjatukirahoituspäätöksen tekemiseen, tosin suurin epäilyksin. Rahan imu Seremonian suuntaan oli voimakasta jo silloin. 

Seremoniahanke on koko aikansa ollut hallitsematon rönsy vaparien sisäpiirissä. Eikä se aivan huono rönsy olisikaan hallitusti hoidettuna. Kun rahoitusta perustellaan siten, että se on hyvässä työssä syntynyttä tappiota, niin nykyvapariliiton sisäpiiri hyväksyy sen helposti. Viime vuosina tukirahoitus ja Aurejärven palkkakulut kaikkinensa ovat vastanneet määriltään toisiaan summittain. 

Seremoniayhtiön oikaistu tase vuodelta 2014 on vatupassissa ja oma pääoma on tallella. Ja pysyy vatupassissa, jos vain Vapariliitto tukirahoittaa yhtiötä jatkossakin vuosittaisen tappion verran. 

Minua surettaa Vapariliiton varojen hupulointi. Väinö Koivisto ei tarkoittanut testamenttivarojansa käytettäväksi ja manipuloitavaksi äärikaupallisessa toiminnassa. Kerron, että Kimmo ja minä kaksinkertaistimme Vapariliiton omaisuuden vuosituhannen vaihteessa, Kimmo liiton taloudenhoitajana ja minä liittoneuvoston puheenjohtajana ja asianajajana. Hoidin neljä testamenttia. Silloin testamentteja vielä tuli liitolle. 

Aurejärvi vastaa ja kertoilee Vapaa Ajattelijassa 4/2015 tulevaisuudesta tunteellisesti, toiveikkaasti ja burnoutin kokeneena ja lainoituskäytäntöön tukeutuen. Joutui lopulta lopettamaan henkilökohtaisen puhujatoimen ja keskittyy nyt seremoniatoimen johtamiseen. Ja kertoo, että: 

”... Ja koska laskutus on ainoa työvaihe, jossa viive ei vaaranna itse juhlatilaisuuksien onnistumista, se ruuhkautui vähitellen aina vain tukevammin. Lopulta merkittävä määrä laskuttamistaan odottavia saatavia roikkui mukana tilinpäätöksestä toiseen, kunnes vuoden 2014 aikana saimme kolmen Pro-aktiivin voimin laskusuman purettua, jolloin roikuksiin jääneet saatavat kotiutuivat. Samalla onnistui toimistotöiden uusjako siten, että osia niistä hoituu nyt Tampereella X.X.:n reippain ottein. Näin pysyy Pron laskutus jatkossakin ajan tasalla ... Per aspera ad astra.” 

RT: Tosin jälkikarhutut saatavat 51.500 euroa ei näy vuoden 2014 liikevaihdossa osaksikaan. Liikevaihto on hieman alentunut. Aurejärven kertomus on hömppää. Aurejärven koko kirjoituksesta on tehtävissä laajempiakin päätelmiä.

Raimo Toivonen


Liite

Prometheus-Seremoniat Oy
Oikaistu TASE 2014

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat 130 euroa
Vaihto-omaisuus 7 872
Myyntisaamiset (jouluk. 2014) 5 576
Muut saamiset 0
Siirtosaamiset 360
Kassa (arvio) 300

VASTATTAVAA

Oma pääoma 8 446
Muut velat 5 550


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?