VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 (24.5.2016)

Päivitetty 27.11.2016

Toimintakertomus vuodelta 2015 

Vapaa-ajattelijain liiton toiminta vuonna 2015 jatkui hiljaisena ja oli propagandakonttorilinjan mukaisesti tiedotuspainotteista. Liittomaksun suuruus oli 12 euroa. Liitto ei ottanut kantaa yhteistä katsomusainetta koskeneeseen kansalaisaloitteeseen. 

Asiakirjoihin on hiljan tullut ilmaisu elämänkatsomustiedon (ET) ”vahvistaminen”. Liittohallitus (LH) lähti omavaltaisesti syksyllä 2010, vastoin liittokokouspäätöksiä, sille vaaralliselle linjalle, että ET on avattava myös luterilaisille kristityille. Nyt riskit alkavat toteutua, koko ET voi romuttua. On käymässä juuri sillä tavalla kuin Markku Holma Kirkon kasvatusasiain keskuksesta aikoja sitten ilmoitti: Jos vapaa-ajattelijat alkavat ajaa ET:a myös kirkon jäsenille, tehdään oppiaine, jossa 70 prosenttia sisällöstä on kristinuskoa ja loppu saa olla mitä hyvänsä. Näillä tunneilla, joista tulee pakollisia, uskonnottomat lapset tulevaisuudessa istuvat ja kärsivät. 

Työntekijöistä projektikoordinaattori Jouni Vilkka lopetti 31.3.2015. Työajaksi mainitaan 30 tuntia/viikko. Maarit Fredlund aloitti 1.4.2015 taloudenhoitajana. Huhti-marraskuussa työaika oli 12 tuntia/viikko. 1.12.2015 alkaen työaika toiminnanjohtajana oli 20 tuntia/viikko. Vapaa Ajattelija -lehden toimitussihteerinä jatkoi Suvi Auvinen ja taittajana Sauli Lehtinen. 

Taloustyöryhmään kuuluivat Petri Karisma ja Vilkka 31.3.2015 asti ja sen jälkeen Karisma, Robert Brotherus, Ulla-Maija Eerola, Esa Ylikoski ja Fredlund. Brotherus erosi ryhmästä kesken vuoden. Eron syytä ei mainita. Työryhmän mahdollisista tuloksista ei kerrota mitään. 

Vapaa Ajattelija -lehden päätoimittajana oli Karisma ja toimituskunnan (toimitusneuvosto) puheenjohtajana 31.3.2015 asti Vilkka. 1.4.2015 lukien ”tuottajana” oli Ylikoski ja toimituksen muina jäseninä Heidi Friman ja Kimmo Laine. Lehti oli esillä Educa-messuilla tammikuussa, Maailma kylässä -tapahtumassa toukokuussa ja kirjamessuilla lokakuussa. Kaikki tapahtumat olivat Helsingissä. Kulttuurilehtitukea lehti sai 3.000 euroa. Ei mainita, että tuki laski 25 prosenttia edellisestä vuodesta. Talousarviossa lehtitukea odotettiin saatavan 5.000 euroa. 

Hautausmaatyöryhmän puheenjohtajana oli Pertti Periniva, muita jäseniä ei mainita. Ryhmä kokoontui Kotkassa toukokuussa, jolloin Periniva alusti vallintarajoitusasiassa. 

Tilintarkastajana toimi HTM Timo Vilén ja toiminnantarkastajana Eeva Hartikainen. Tositetarkastajina toimivat Tarmo Niskanen ja Veikko Laine. 

Jäsenyhdistykset 

Toimintakertomuksen mukaan liittoon kuului 23 jäsenyhdistystä. Vaasan Vapaa-ajattelijat ry:tä (VVA) ei enää mainita, mikä onkin oikein. Yhdistys katsottiin eronneeksi liitosta 25.1.2014. Hautausmaita ylläpitävien jäsenyhdistysten joukossa VVA edelleen mainitaan, mutta liitosta vuonna 2013 eronnut Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry, joka sekin ylläpitää hautausmaata, on poistettu tästä listasta. Jäsenyhdistysten luettelosta puuttuvat Porvoon seudun vapaa-ajattelijat – Borgånejdens fritänkare r.y. ja Varkauden Vapaa-ajattelijat ry. Näiden toiminta tosin on lakannut. 

Jäsenyhdisten yhteinen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 1.540 (vrt. Vapaa-ajattelijain liiton jäsenmäärä laski kahdeksan prosenttia (26.1.2016)). 

Liitto tuki hakemuksesta yhdistystensä hautausmaiden ylläpitoa ja kehittämistä. Tuen saajia, tukisummia tai mahdollisia kehittämistoimia ei mainita. (Liitto on kuitenkin aiemmin kertonut, että liittohallituksen kokous 28.11.2015 myönsi hautausmaa-avustuksen Kemin Vapaa-ajattelijat ry:lle.)  

Myös muuta jäsenyhdistysten toimintaa tuettiin. Suurin tukisumma oli 3.720 euroa. Sen sai Helsingin Vapaa-ajattelijat ry (HVA) Uskomaton-lehtensä julkaisemiseen. 

Yhteyttä jäsenyhdistyksiin pidetään sähköpostilistojen yhdistykset ja (jäsen)vastaavat kautta. Tuoreen seminaariraportin mukaan jälkimmäinen lista ei ole käytännössä toiminnassa. 

Suurin tapahtuma oli Kotkassa 16.-17.5.2015 pidetty toimintaseminaari, johon osallistui noin 50 henkilöä. Liitto kustansi osallistujien matka-, majoitus- ja ruokailukulut. Kulujen suuruus salataan. 

Toimitila Helsingissä 

Entinen liiton toimisto Helsingissä, osoitteessa Neljäs linja 1, on lähes tyhjän panttina. Siellä on kirjasto ja joskus liiton toimihenkilö käy paikalla. Lainaustoiminnasta ei kerrota mitään. 

Talous 

Taloudesta toistetaan jälleen, että se oli ”vakaalla pohjalla”. Kuitenkin sellaisenakin toimintavuotena, jolloin ei ollut liittokokousta, alijäämää syntyi -3.653,83 euroa. Liittovaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan alijäämän piti olla vain -1.180 euroa. Tämän kirjoittaja on vaatinut, että menot sopeutetaan tuloihin. 

Liittomaksutuloja saatiin 14.760,00 euroa, mutta tuloslaskelman mukaan 14.679,00 euroa. Ne jäivät talousarviota (19.000) pienemmiksi. Lahjoituksia odotettiin saatavan 3.000 euroa. Saaduista lahjoituksista toimintakertomus ei mainitse mitään. 

Vuokraturva Oy:n ja Hallinnointurva Oy:n kalliita palveluja ostettiin edelleen liiton omistamien vuokra-asuntojen hallinnoinnin turvaamiseksi. Sopimusten kulut salataan. 

Saadut avustukset 

Yleistä valtion toiminta-avustusta liitto sai 22.000 euroa. Ei kerrota, että avustus pieneni 1.000 euroa edellisvuodesta. 

Juhlapuhujatoiminta 

Juhlapuhujatoiminta on paljolti ulkoistettu Prometheus-seremoniat Oy:lle. Liitto on tukenut jäsentensä seremoniapalveluostoksia sadalla eurolla, jos ne ostetaan tästä yhtiöstä. Nyt toimintakertomus mainitsee, että joillakin jäsenyhdistyksilläkin on puhujatoimintaa, jota liitto myös tuki, ainakin Pohjois-Suomessa. 

Tiedotus 

Imagofasismin mukaisesti toiminta on siirtynyt tiedotuksen ja kannanottojen suuntaan sekä paljolti nettiin. Liitto kuvittelee kannanottojen vaikuttavan yhteiskuntaan. Vuonna 2015 lausuttiin mm. jumalanpilkkalaeista, eettisestä opetuksesta ja uskonnonvapaudesta sotaväessä, varhaiskasvatuksesta ja ehtoollisviinien verovapaudesta. Kirkonkin jäsenille vaadittiin pääsyä ET:n opetukseen. Tätä oli liiton kanssa yhdessä vaatimassa Suomen Humanistiliitto (SHL), järjestö, joka juuri menetti kaikki valtionapunsa ja jonka liittomuotoisuus muodollisestikin romahti kasaan. Jotkut Vapaa-ajattelijain liiton tuhoajat, kuten Eino Huotari ja Robert Brotherus, ovat olleet hallitusjäseninä tuhoamassa myös SHL:a. 

Kalliin mediaseurantapalvelu Meltwaterin palvelusten ostaminen jatkui. Kulujen määrä salataan. 

Tiedotusvälineissä esiintyivät liiton edustajina puheenjohtaja Karisma ja pääsihteeri Ylikoski. 

Vapaa Ajattelija -lehti 

Lehti on haluttu suuremman yleisön tietoon, mutta lehti ei sitä kiinnosta. Tilaajamäärä on melkein 100. Toisaalta ilmaisjakelun määrä on 130 kappaletta. 

Toimitussihteerille maksettiin 750 euroa/numero, taittajalle n. 750 euroa/numero, oikolukijalle 200 euroa/numero ja kolumnistille 100 euroa/numero. Vuoden aikana ilmestyi neljä numeroa. 

Liiton tuottamia esitteitä on tuotettu liiton kopiokoneella. Ei kerrota, onko esitteitä jaettu ja onko siitä seurannut joitakin tuloksia. 

Vapaa-ajattelijain tavoitteita edistivät sivustot uskonnonvapaus.fi, eroakirkosta.fi, et-opetus.fi, pakkouskonto.fi ja kantelupukki.fi. Kantelupukki on näistä uusin. Sen takana ovat yhdessä HVA, Tampereen vapaa-ajattelijat ry ja Uskonnottomat Suomessa ry. 

Näistä eroakirkosta.fi-sivustoa arvostellaan vähiten. Siellä hörhöilyä on vähiten. 

Kansainvälinen toiminta 

Pohjoismaisten humanistien tapaamisessa Oslossa oli Suomesta Maarit Fredlund. 

Tuloslaskelma 1.1.2015-31.12.2015 

Tuloslaskelmassa toiminnanaloja ei ole eritelty eikä tietoja ole annettu tuloslaskelman liitetietonakaan. Riittävää kuvaa toiminnasta ei synny. Tuloslaskelma on myös opetus- ja kulttuuriministeriön raportointivaatimusten vastainen. 

Tuloslaskelmassa toiminnanalojen Tiedotustoiminta, Avustukset, Kansainvälinen toiminta, Varainhankinta ja Sijoitus- ja rahoitustoiminta tuottoja ja kuluja ei ole eritelty lainkaan. Toiminnanalassa Vapaa Ajattelija kuluissa on eritelty henkilöstökulut, toiminnanalassa Toimisto on eritelty poistot ja toiminnanalassa Hallinto on eritelty henkilöstökulut. Siinä kaikki. 

Toiminnanalakohtaisesti huomio kiinnittyy siihen, että myönnetyt avustukset romahtivat. Niitä annettiin 5.771,76 euroa (2014: 19.830,66). Hallinnon tuotot, 6.979,64 euroa vuonna 2014, katosivat kokonaan. Silti hallinnon kulut (-45.537,12) supistuivat paljon (-67.103,22), koska ei ollut liittokokousvuosi. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotto parani vähän ja oli 51.010,09 euroa (48.224,02). Tilikauden alijäämä supistui merkittävästi ja oli -3.653,83 euroa (-42.285,33). 

Tase 31.12.2015 

Tase on lyhyt, mutta sitä täydentää erittely. 

Vastaavan muiden osakkeiden ja osuuksien arvosta on poistunut 100,00 euroa. Tämä koskee Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab:n osakkeiden (84 kpl) kirja-arvoa. ”Kukkoslovakit” pumppasivat yhtiön tyhjäksi ja se purettiin 22.12.2015 yhtiön viimeiseksi jääneessä yhtiökokouksessa

Eniten on murehdittu sitä, jos ifat myyvät lisää liiton omistuksessa olevia huoneisto-osakkeita. Vuonna 2015 niitä ei myyty. 

Siirtosaamisia on HVA:lta 4.150,00 euroa. Lienee kyse vuoden 2015 liittomaksutilityksistä, jotka HVA laiminlöi tilittää määräajassa. Tämän takia liiton jäsenkato raportoitiin ensin tammikuussa 2016 paljon suuremmaksi kuin mitä se todellisuudessa oli (ks. tarkemmin Vapaa-ajattelijain liiton jäsenmäärä laski kahdeksan prosenttia (26.1.2016))

Vastattavan puolella näkyy nyt ruma edellisten tilikausien alijäämä -63.221,95 euroa. Siihen tuli siis lisää -3.653,83 euroa. Nyt kumulatiivinen alijäämä on -66.875,78 euroa. 

Vuokravakuuksia on liiton hallussa vain kahdelta vuokralaiselta, vaikka vuokrattavia asuntoja on kymmenen. Asia ei ole korjaantunut. 

Liitto oli edelleen velkaa liiton hajottaja Juha Kukkoselle 58,40 euroa. Martti Vaattovaara oli 353,08 euroa saamapuolella. Vuoden 2016 vuokria vuokralaiset olivat maksaneet etukäteen 950,27 euroa. 

Vertailu vuoteen 2002 

Liiton tilinpäätösuutisen yhteydessä on tehty vuosittain vertailu vuosien 2002 ja tuoreimman tilinpäätöksen välillä muutaman tilinpäätösluvun osalta. Kirjoittajan tekemä viimeisin tilinpäätös on vuodelta 2002. 

1. Liiton kaikki tuotot: 90.571,97 (2002) / 127.019,63 (2015); 

2. Liiton kaikki kulut: -100.217,79 / -130.673,46; 

3. Liiton toimiston välittömät palkkamenot: ei voitu laskea erittelyn puuttuessa; 

4. Vapaa Ajattelija -lehden tappio: -11.466,17 / -14.135,74; 

5. Oma pääoma: 498.896,94 / 678.968,06. 

Talous ei ole tasapainossa 

Pahin puute tilinpäätöksessä on, ettei varojen käyttöä ole eritelty tuloslaskelmassa. Alijäämä supistui kiitettävästi, mutta vieläkään talous ei ole tasapainossa. Kun liittokokouskulujen osalta ei ole tehty varauksia niinä vuosina, jolloin ei ole liittokokousta, tilinpäätöksen pitäisi olla ainakin 5.000 euroa ylijäämäinen näinä vuosina. Näin talous pysyisi paremmin tasapainossa, kun sitä tarkastellaan liittokokouskausittain eli kolmen vuoden jaksoissa.

Kimmo Sundström


JK. Marraskuussa 2016, vuoden 2017 talousarvioesityksen yhteydessä, LH antoi liittovaltuustolle (LV) vertailutietona vuoden 2015 tilinpäätöksen toteutuneita lukuja enemmän kuin mitä itse tilinpäätöksessä esitettiin. Tarkastellaan niitä toiminnanaloittain. 

Tiedotustoiminta 

Puhelin/Internet-, posti-, esite- ja ilmoitus-, matka- ja majoituskulut kaikki alittivat budjetin. Sen sijaan messuihin ja muihin tapahtumiin ei ollut budjetoitu varoja lainkaan, mutta siihen LH kulutti -4.316 euroa. Opinto- ja seminaaritoimintaa ei ollut. Muihin tiedotustoiminnan menoihin kului -1.156 euroa, budjetti oli vain -500 euroa. Mediaseurannan budjetointi (-1.000) epäonnistui pahoin. Kulut olivat -3.985 euroa. 

Koko toiminnanalan budjetti (-7.000) ylittyi rankasti, toteuma oli -11.794 euroa. 

Vapaa Ajattelija -lehti 

Lehden tuottojen ja kulujen budjetointi onnistui hyvin. Tuotot nousivat 4.997 euroon, kun budjetti oli 5.500 euroa. Henkilöstökulut ylittivät budjetin vain 150 eurolla. Yhteensä budjetti oli -14.000 euroa ja toteuma -14.136 euroa. 

Annetut avustukset 

Liitto tahtoi ajaa alas jäsenyhdistysten oman juhlapuhujatoiminnan. Tulos näkyy siihen käytettyjen avustusten pienessä määrässä (-353). Siihen budjetoidut varat (-2.000) eivät peitä todellisuutta. Kaupallisen Prometheus-seremoniat Oy:n tukemiseen oli budjetoitu -5.000 euroa, mutta jostain syystä toteuma oli vain -400 euroa. Suunta on kannatettava. 

Hautausmaa-avustuksissa on sama tilanne kuin yhdistyspohjaisessa juhlapuhujatoiminnassa. Avustuksia budjetoitiin -4.000 euroa, mutta annettiin -226 euroa. 

Annetuissa avustuksissa on paljon tyhjää (budjetti -16.500; toteuma -5.771). Aiotun ja toteutuneen välillä olevaa eroa pitäisi kuroa umpeen. 

Kansainvälinen toiminta 

Budjetti oli -1.500 euroa, mutta toteuma vain -500 euroa. 

Toimisto 

Vuokratuloa Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:ltä (HVA) oli budjetoitu 1.920 euroa, mutta sitä saatiin vain 1.280 euroa. Miksi näin? Vuokra on liian alhainen. Vuokran ja käyvän vuokran erotus on piilotukea HVA:lle eikä LH halua korjata tätä. 

Toimiston kulujen budjetointi meni rankasti metsään, vaikka jotkut kuluerät (vastikkeet, sähkö) jopa alittivat budjetin. Toimiston alijäämäksi oli budjetoitu -6.580 euroa, mutta toteuma oli yli kaksinkertainen (-13.605). 

Hallinto 

Hallinnon toiminnanala kertoo, että kaikki työllistämistuet tosiaan menetettiin. Samalla henkilöstökulut supistuivat lähes puoleen. Budjetoituja menoja oli -30.300 euroa, toteuma oli vain -15.744 euroa. 

Kokouskulujen budjetointi meni pahasti pieleen (budjetti -1.200, toteuma -6.462), samoin kilometrikorvaukset (budjetti -2.000, toteuma -4.259) ja kirjanpito sekä tilintarkastus (budjetti -4.500, toteuma -8.129). Henkilöstökulujen suuren alentumisen takia hallinnon tulos oli kuitenkin -45.537 euroa eli budjettia (-49.000) selvästi parempi. 

Varainhankinta 

Varainhankinnassakin oli taas jonkin verran turhaa opitimismia. Liittomaksuja (budjetti 17.000) saatiin vain 14.480 euroa. Lahjoituksia saatiin 135 euroa ja myyntitulojakin 64 euroa, vaikka molemmat oli aiheellisesti budjetoitu nolliksi. 

Koko varsinaisen toiminnan kulujäämä budjetoitiin -77.580 euroksi. Toteuma oli lähellä sitä (-76.664). 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 

Vuokratuotot oli arvioitu hyvin 80.000 euroksi, ja toteuma (83.912) ylitti budjetin. Vastikemenot oli budjetoitu selvästi liian pieniksi (-20.000). Kuluja kertyi -26.176 euroa. Kunnossapito lienee rempallaan, kun kymmenen asunnon yhteiset kunnossapitokulut olivat vain 379 euroa. Hallinnointiturva maksoi -4.560 euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan arvioitiin tuottavan 55.000 euroa, mutta siitä jäätiin jonkin verran (51.010). 

Tilikauden alijäämäksi oli budjetoitu -580 euroa, mutta tulos oli -3.654 euroa. Henkilöstökulujen rankalla supistuksella ja ilman liittokokouskulujakin tulos oli tappiollinen. Liitto elää edelleen yli varojensa.


Lue myös


Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2010 (11.6.2011)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2011 (27.3.2013)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2012 (8.5.2013)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2013 (22.6.2014)
Vapaa-ajattelijain liiton tilinpäätös vuodelta 2014 (21.6.2015)
Vapaa-ajattelijain liitto antoi lisäselvitystä talousasioistaan ministeriölle (3.11.2015)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?