PROMETHEUS-SEREMONIAT OY:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 (7.11.2014)


Yhtiön tilikausi 1.1.2013-31.12.2013 oli sen viidestoista. Vuonna 2009 yhtiön liikevaihto (54.013,34 euroa) aleni hivenen edellisvuoteen verrattuna ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa. Vuosina 2010-2012 liikevaihto kasvoi taas jokaisena vuotena. Nyt ollaan arviolta lähellä sitä liikevaihtohuippua, johon yhtiö kykenee. Vuonna 2013 liikevaihto oli 76.573,54 euroa (2012: 79.244,52 euroa; laskua 3,4 prosenttia). 

Vuosi Liikevaihto (eur) Muutos (%)
200954.013,34-2,5
201071.359,04+32,1
201172.651,80+1,8
201279.244,52+9,1
201376.573,54-3,4

Petkutuksen kokoluokka

Vuonna 1998 yhtiö arvioi vuoden 2001 liikevaihdon olevan 1.339.000 markkaa (225.203,63 euroa). Nyt yhtiö on kyennyt toteuttamaan tästä 34,0 prosenttia, mutta on käyttänyt siihen 12 vuotta enemmin aikaa kuin arvioi. Yhtiön arviot olivat vapaa-ajattelijoiden petkuttamista. Petkutuksen kokoluokka on nyt nähtävissä. 

Usein vapaa-ajattelijat kuvittelevat olevansa keskimääräistä järkiperäisempiä ja kriittisempiäkin ihmisiä. He myös kertovat tästä aivan avoimesti. Se, kuinka helposti ja laajalti heitä petkutettiin tässä asiassa 1990-luvun lopussa ja mitä kaikkea muuta vahinkoa matkaan saatettiin, ei tue vapaa-ajattelijain käsityksiä; ne ovat omahyväisiä kuvitelmia. 

Tilikauden voitto 

Liiketappio painui hieman edellisvuodesta ja oli -290,33 euroa (2012: -115,54 euroa). Tilikauden voitto oli 32,53 euroa (9,69 euroa), 0,04 prosenttia liikevaihdosta. 

Yhtiö ei kerro mikä osa liikevaihdosta muodostui seremoniapalveluista (2004: 88,6 prosenttia), mikä osa painotuotteiden myynnistä (2004: 11,4 prosenttia) ja oliko muita liikevaihtoa kerryttäviä palveluita. Yhtiö haluaa vaikeuttaa tarkemman kuvan saamista toiminnastaan. 

Puheiden hintoja ei koroteta joka vuosi 

Hautajais- ja nimiäispuheiden perushinta oli aiemmin 160 euroa/tapahtuma, vuonna 2010 hinta oli 180 euroa/tapahtuma ja vuonna 2011 260 euroa/tapahtuma. Hintaa ei ole sen jälkeen korotettu. Hääpuheiden taksa oli aiemmin 200 euroa/tapahtuma, mutta vuodesta 2010 lukien se on ollut 280 euroa/tapahtuma. Hintoja ei koroteta joka vuosi. Mainitut hinnat ovat voimassa vielä 2014. 

Tilikauden ostot ovat poukkoilleet paljon vuodesta toiseen. Nyt ne olivat 395,65 euroa, samaa tasoa kuin vuonna 2012 (312,00 euroa). Varastojen muutoskin (-4.336,60 euroa) oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna (-4.556,10 euroa). Ulkopuolisten palveluiden ostot kasvoivat 81,2 prosenttia vuonna 2012. Kasvu jatkui vauhdikkaana vuonna 2013. Näitä palveluja ostettiin nyt 3.030,00 eurolla, kun vuonna 2012 niitä ostettiin vain 1.891,40 eurolla (kasvua 60,2 prosenttia). 

Palkkakulut kääntyivät laskuun 

Palkkojen ja palkkiokulujen määrä oli nyt –44.058,24 euroa (-47.742,05 euroa) eli se kääntyi laskuun. Vuonna 2012 niiden kasvuvauhti olikin 21,5 prosenttia. Kehitys oli samansuuntaista liikevaihdon kehityksen kanssa. 

Eläkekulut olivat 7.685,05 euroa (7.505,58 euroa), kasvua vain 2,4 prosenttia. Vuotta aikaisemmin nämä kulut kasvoivat 16,0 prosenttia. Henkilöstökulut olivat yhteensä –52.975,66 euroa (-56.567,31 euroa). 

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 35,96 euroa (47,94 euroa). 

Liiketoiminnan muut kulut on möykky 

Liiketoiminnan muut kulut on tuloslaskelman osa, jota yhtiö eritteli tarkemmin vuosien 2004 ja 2005 tilinpäätöksissä. Vuonna 2005 eriteltyinä ilmoitettiin vapaaehtoiset henkilöstökulut, matka- ja edustuskulut sekä mainonta ja myynninedistämiskulut. Vuonna 2006 yhtiö hylkäsi erittelyinformaation antamisen palaten vanhaan möykkyraportointiin. 

Liiketoiminnan muiksi kuluiksi kerrotaan tilivuonna 2013 16.090,00 euroa (15.985,31 euroa). Näin möykyn koko säilyi käytännössä ennallaan, parannusta ei tapahtunut. Vuonna 2008 möykyn koko liikevaihdosta oli 28,9 prosenttia, vuonna 2009 37,4 prosenttia, vuonna 2010 29,4 prosenttia, vuonna 2011 26,1 prosenttia ja vuonna 2012 20,2 prosenttia. Nyt möykyn koko on 21,0 prosenttia, siis aivan liian suuri. 

Myyntisaamiset paisuneet kummallisesti 

Yhtiön lyhytaikaiset myyntisaamiset paisuivat nyt 51.753,70 euroon, kun ne vuonna 2012 olivat 34.248,80 euroa. Näiden saamisten määrä on jo 67,6 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiö salaa tämän möykyn sisällön. Möykky on kummallinen kasvaen vuosittain. 

Kun yhtiön valetilintarkastajana on edelleen Arto Tiukkanen, en luota hänen kirjoitelmiinsa olennaisten virheiden ja puutteiden puuttumisesta tilinpäätöksessä. Tiukkanen ei siis ole tilintarkastaja, hän ei saa julkisesti esiintyä tilintarkastajana ja asiasta on aikaisemmin huomautettukin. Koko asia on kukkostelua ja vahingoksi Tiukkaselle itselleen. 

Suuret lyhytaikaiset velat 

Toinen silmiinpistävä luku taseessa on muiden lyhytaikaisten velkojen määrä, joka samaten kasvaa vuosittain. Nyt velan määrä on 43.697,55 euroa (41.166,48 euroa). Jo aiemmin epäiltiin, että suuret myyntisaamiset ja tämä suuri velka kytkeytyvät jotenkin toisiinsa. Yhtiö salaa tämän yhteyden. Myyntisaamisten ja näiden velkojen erotus on 8.056,15 euroa. Vielä edellisenä vuonna erotus oli 6.917,68 euroa. 

Valetilintarkastaja Arto Tiukkanen 

”Tilintarkastuskertomuksen 2013” on allekirjoittanut 22.3.2014 Arto Tiukkanen, joka esiintyy tilintarkastajana. Yhtiö pitää valetilintarkastajista. Yhtiökokouksessa 22.3.2014 Tiukkanen valittiin "tilintarkastajaksi" ja Marja Vinni "varatilintarkastajaksi". Vinnikään ei ole auktorisoitu tilintarkastaja. 

Muutoksia osakeomistuksissa 

Yhtiökokous 22.3.2014 ei ole vahvistanut osakkeiden siirtymisiä. Nähtävästi näitä ei ole ollut. 

Yhtiön kotisivu kesannolla 

Yhtiön kotisivua ei ole joidenkin tietojen osalta päivitetty viiteen vuoteen. Helsingin Vapaa-ajattelijat ry (HVA) julkaisee yhtiön mukaan edelleen Järjen Ääni –lehteä yhdessä Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n (KAVA) kanssa. Lehti kuoli vuonna 2009. Tästä kuvastunee jonkinlainen kaiho niitä aikoja kohtaan, jolloin HVA ja KAVA hajottivat Vapaa-ajattelijain liiton. 

HVA:n julkaisemaa, Järjen Ääntä parempaa, Uskomaton-lehteä (2011-) ei yrityksen kotisivu mainitse. 

Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n (TAVA) sanotaan edelleen julkaisevan Pakanasanomat-lehteä. Lehti kuoli 2007. 

Kimmo Sundström 


JK. Pro-Seremoniat Oy teki voittoa vain 32,53 euroa. Yhtiön tuleekin yhtiöjärjestyksensä mukaan käyttää voittonsa ”yhtiön kehittämiseen” eikä se saa jakaa voittoa osakkeenomistajille. Toiminnan alkuvuosina yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Anneli Aurejärvi-Karjalainen sekä yhtiön hallituksen jäsen Juha Kukkonen huijasivat vapaa-ajattelijoita ja muita mukaan yhtiön toimintaan sillä vakuutuksella, ettei toimitusjohtajalle makseta palkkaa toimitusjohtajan työstä. Muusta työstä, esim. juhlapuheiden pitämisestä, toimitusjohtaja saisi palkkaa kuten muutkin. 

Ensi kertaa yhtiö tunnusti rikkoneensa edellä mainitun raportoidessaan vuonna 2005, että toimitusjohtajan työstä oli vuonna 2004 maksettu toimitusjohtajalle palkkaa 3.850 euroa. Vuonna 2005 tätä palkkaa maksettiin 9.500 euroa ja vuonna 2006 9.000 euroa. Sen jälkeen yhtiö ei ole raportoinut toimitusjohtajalle maksettuja palkkoja. 

Arvioin vuonna 2008, että myös vuodelta 2007 toimitusjohtajalle maksettiin 9.000 euroa palkkaa toimitusjohtajan työstä. Saman arvion toistin vuoden 2008 osalta. Vuoden 2009 osalta alensin arvion toimitusjohtajan työstä maksetusta palkasta 7.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava ansiotulo valtionverotuksessa 2009 oli 11.488,39 euroa (2008: 14.646,12 euroa) ja kunnallisverotettava tulo 7.726,07 euroa (2008: 11.107,53 euroa). 

Kun yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi, arvioin, että vuodelta 2010 toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajan työstä palkkiota 9.000 euroa. Näin siitä huolimatta, että Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot pienenivät vuoteen 2009 verrattuna ja olivat valtionverotuksessa 10.199,88 euroa sekä kunnallisverotuksessa 5.455,18 euroa. 

Vuonna 2011 Aurejärvi-Karjalaisen verotettavat ansiotulot olivat valtionverotuksessa 7.869,47 euroa ja kunnallisverotuksessa 3.386,42 euroa. Arvioin palkkioksi toimitusjohtajan työstä 7.000 euroa. 

Vuoden 2012 osalta korotin arvioni tämän palkkion määrästä takaisin 9.000 euroon. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 11.734,32 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 6.377,18 euroa.) 

Vuoden 2013 osalta arvioni on edelleen maltillisesti 9.000 euroa. (Aurejärvi-Karjalaisen verotettava tulo valtionverotuksessa 14.462,44 euroa ja verotettava tulo kunnallisverotuksessa 9.646,25 euroa.) 

Näin toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä seuraavasti: 

VuosiPalkkaArvio palkkiosta
20043.850
20059.500
20069.000
20079.000
20089.000
20097.000
20109.000
20117.000
20129.000
20139.000
Yht.22.35059.000

Kaiken kaikkiaan toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa toimitusjohtajan työstä vuosina 2004-2006 yhteensä 22.350 euroa ja vuosina 2007-2013 arviolta yhteensä 59.000 euroa, yhteensä siis 81.350 euroa. Sen jälkeen, kun toimitusjohtaja alkuperäisten puheidensa mukaisesti ei ota palkkaa toimitusjohtajan työstä ja palauttaa yhtiölle "yhtiön kehittämiseen" 81.350 euroa, kukaan ei enää ajattele hänen olevan puijari. 


Lue myös

Prometheus-seremoniat Oy teki tappiota. – Vapaa Ajattelija 2000:2, 29-30.
Prometheus-Seremoniat Oy:n tulos kasvoi 68 000-kertaiseksi

Prometheus-seremoniat [Pro-Seremoniat] Oy teki nollatuloksen (27.4.2001)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2002 (26.12.2004)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2003 (26.12.2004)

Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2004 (8.10.2005)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2005 (27.9.2006)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2006 (8.10.2007)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2007 (4.9.2008)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2008 (27.10.2009)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2009 (29.12.2010)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2010 (4.11.2011)
Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2011 (6.11.2012)

Prometheus-seremoniat Oy:n tilinpäätös vuodelta 2012 (13.11.2013)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?