RAY EHDOTTAA TAAS: VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON PROJEKTILLE EI AVUSTUSTA (31.12.2014)

Päivitetty 12.2.2015

Tappiota tekevä Vapaa-ajattelijain liitto ry etsii uusia rahoituslähteitä. Vuodelle 2014 tehty ensimmäinen avustushakemus Raha-automaattiyhdistykselle (RAY) epäonnistui.

Uuden hakemuksen liitto jätti 31.5.2014. Hakemus koskee samaa projektia kuin aikaisemmin: Uskonnottomana olet OK – UOK. Sen strategiseksi päälinjaksi katsottiin terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Projekti kestäisi neljä vuotta, 2015-2018, kullekin vuodelle haettiin avustusta 100.000 euroa. Projektin talousarviossa haettavaksi avustukseksi kuitenkin kerrotaan 102.500 euroa kunakin vuotena. Liitto ei uhraisi omia varojaan projektiin eikä muitakaan tuottoja tulisi. 

RAY:ssa erityishuomio kohdennetaan siihen, kuinka avustuksen saajan toiminta on suunniteltu ja tavoitteet aseteltu. Tavoitteet tulee määritellä käytännössä toteutettaviksi ja siten, että ne oikeasti voidaan saavuttaa. 

Vapaa-ajattelijain liiton toiminta tuskin täyttää edes tätä lähtökohtaa. Liiton toimintasuunnitelmissa pyörivät samat toiveet ja suunnitelmat vuodesta toiseen ilman, että raportoitavaa tulosta syntyy. Toimintaa ja taloutta ei ole synkronoitu riittävän hyvin keskenään. Usein liiton varoja käytetään tai jätetään käyttämättä aivan toisin kuin mitä vahvistetut talousarviot määräävät. Hallintoon käytetään hyvin suuria rahamääriä, mutta osaaminen puuttuu. 

Ajankäyttö 

Liiton tehtäviä on kasattu huomattavasti puheenjohtajalle (puheenjohtajuuden lisäksi esimerkiksi Vapaa Ajattelija -lehden päätoimittaminen), joka samalla on Tampereen vapaa-ajattelijat ry:n puheenjohtaja ja Vakaumusten tasa-arvo VATA ry:n puheenjohtaja. Syksyn 2014 jäsenhankintakampanjakin jäi kokonaan tekemättä, koska puheenjohtajan aika kului Internet-palvelu eroakirkosta.fi:n tiedotteiden kirjoittamiseen, haastatteluiden antamiseen ja muuhun mediaesiintymiseen. 

Vuosi 2015 on eduskuntavaalivuosi ja liiton puheenjohtaja on vaaliehdokkaana. Tämä ei paranna ajankäyttöongelmaa. 

Uusi liiton hakemus on edelleen kehno eikä ole juuri lainkaan parantunut aiemmasta. Edellytyksiä puheena olevan projektin toteuttamiseksi ei ole. Kun yllä olevassa linkissä on luettavissa erittely aiemmasta hakemuksesta, lukijan kannattaa lukea se uudelleen. 

RAY:n ehdotus 

RAY jakaa avustuksia vuonna 2015 yhteensä 309,3 miljoonaa euroa yhteensä 790 järjestölle. Vapaa-ajattelijain liiton projektille ehdotetaan myönnettäväksi nolla euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää hakemuksista tammi-helmikuussa 2015. 

Kimmo Sundström


JK. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti 5.2.2015 myöntää RAY:n voittovaroista yhteensä 309,3 Meur avustuksia 789 sosiaali- ja terveysalan järjestölle 1.621 kohteeseen. Avustusta oli hakenut 1.166 järjestöä ja haettu summa oli yhteensä 504 Meur. Esityksen mukaisesti Vapaa-ajattelijain liitto ry sai avustusta nolla euroa.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?