VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO HAKI VALTIONAVUSTUKSIA (29.12.2013)


Kulttuurilehtitukihakemus vuodelle 2014 

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n julkaiseman Vapaa Ajattelija -lehden opetus- ja kulttuuriministeriöltä saama tuki on laskenut viime vuosina. Vuonna 2011 lehti sai tukea 7.500 euroa, vuonna 2012 5.000 euroa ja vuonna 2013 4.000 euroa. 

Vuosille 2007-2013 liitto haki tukea vuosittain 8.000-10.000 euroa. Uusin hakemus on realistisempi, tukea haettiin 5.000 euroa. Maksulliseksi lehden levikiksi kerrotaan vuonna 2012 noin 110. Tilaushinta oli tällöin 25 euroa/vuosikerta. Tilausmaksuja saatiin 3.379,80 euroa, mikä vastaisi 135 vuosikerran myyntiä täyteen hintaan. Tammi-kesäkuussa 2013 tilausmaksuja saatiin 1.663,17 euroa. Maksulliseksi levikiksi vuonna 2014 arvioidaan noin 120. 

Ilmoitustuottoja lehden piti jo vuosia sitten saada huomattavia määriä. Tässä kustantaja epäonnistui, näitä tuottoja ei näy lainkaan eikä niitä arvioida saatavan ensi vuonnakaan. 

Lehti kertoo olevansa "uskontoihin sitoutumattoman globaalin etiikan äänenkannattaja" - mitä se sitten tarkoittaakin. Tukihakemus jätettiin 24.10.2013. 

Valtion yleisavustushakemus vuodelle 2014 

Valtion yleisavustusta liitto haki puolentoista sivun toimintasuunnitelmalla 27.000 euroa. Hakemus jätettiin 25.10.2013. Toisin kuin lehtitukihakemuksen kohdalla realismia ei ole. Liitto ei ole koko kuluvan vuosisadan aikana saanut näin suurta yleisavustusta. Vuonna 2012 avustusta päinvastoin leikattiin 25.000 eurosta 23.000 euroon (8 %) millä tasolla avustus on säilynyt. 

Toimintasuunnitelma vaikuttaa toiveiden tynnyriltä. Nykyiseen tapaan toiminta suuntautuu kohti tiedotusvälineitä, Internetiä ja yhteistyökumppaneita, joilla ei tarkoiteta liiton jäsenyhdistyksiä. 

Juhlapuhujasektorilla suunnitelma ja liiton tuki suuntautuu kohti kaupallista osakeyhtiötä, ei liiton jäsenyhdistyksiä. Osakeyhtiön arvioidaan saavan liiton rahallista tukea 2,5 kertaa enemmän kuin koko muu puhujatoiminta. Paikallistoimintaa liitto arvioi tukevansa 5.000 eurolla, kun toteuma tammi-kesäkuussa 2013 oli vain 241,97 euroa. Samanlaisia eriä on muitakin. Talousarvio ja toimintasuunnitelma ovat näillä kohdin eri paria. 

Kansainvälistä toimintaa ei juurikaan ole. 

Rahaa uppoaa hallintoon. Henkilöstökuluiksi arvioidaan 28.300 euroa, kun ne vuonna 2012 olivat vain 11.417,95 euroa. Miksi näin? Liittokokous on paisutettu sääntömuutoksin liian suureksi. Kun vuonna 2011 liittokokouskulut olivat 16.986,70 euroa, nyt tähän on budjetoitu vain 15.000 euroa. Arvio on epäuskottava. Koko hallinnon nettokulut nousevat yli 57.066,08 euroon (2011: 39.841,25 euroa). Kulujen kasvu on keskimäärin 14,4 prosenttia per vuosi! Vaikka liitto saisi yleisavustusta hakemansa 27.000 euroa, sillä ei voitaisi kattaa kuin 47 prosenttia pelkästään hallinnon nettokuluista. 

Liiton toiminta on muuntunut lausuntoautomaatin suuntaan. Monia tärkeitä hankkeita onkin vireillä kasvatus- ja opetusaloilla. Liiton lausunnoilla on tosin ollut vähäinen vaikutus itse asioihin. Silloin, kun liitto on ajanut muiden kuin uskonnottomien asiaa, tästä ei ole ollut haittaa. Epäsuoraa vaikutusta on enemmän. Se näkyy ainakin kirkosta eroamisen jatkuvana ajankohtaisuutena. 

Nähdäkseni uusi asia on stipendirahaston perustamislupaus. Talousarvioon ei tosin ole otettu lainkaan arviota jaettavien stipendien määrästä. Tänä vuonna liitto myönsi kouvolalaiselle ateistille, Sofia Nykäselle, 300 euron stipendin. On ilahduttavaa havaita, että vapaa-ajattelijatkin arvostavat ateistien toimintaa. 

Liittomaksujen arvioidaan pysyvän jokseenkin ennallaan (18.000 euroa). Lahjoituksia arvioidaan saatavan 0,00 euroa. Tilikauden alijäämäksi arvioidaan 15.046,08 euroa. Edellisenä liittokokousvuonna (2011) tilikauden tulos jäi ylijäämäiseksi 1.050,08 euroa.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?