VAPAARANNAN MYYNTIESITYS KAATUI SELVIN NUMEROIN KOTKASSA (23.7.2013)

Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:n (49901; perustettu 4.10.1929) yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin Karhulassa 22.7.2013 alkaen kello 18. Kokouksessa päätettiin yhdistyksen Aarne Yrjöseltä lahjoituksena saaman saaripalstan (Saarela 285-407-1-395) ostotarjouksesta ja asianmukaisista jatkotoimista. 

Yhdistys on vahvasti jakaantunut asian suhteen. Hallituksen niukka enemmistö ajaa tilan myymistä. Myyntikohteesta oli saatu yksi, 80.000 euron suuruinen ostotarjous, kun hintapyyntö oli 118.000 euroa. 

Hallituksen enemmistön mielestä Vapaarannan käyttö jäsenistön vapaa-ajanpaikkana on vähentynyt. Talkooväkeä ei ole saatu tilaa kunnostamaan. Hallituksen enemmistön mielestä "Tila on tyhjän panttina, pelkkänä rasitteena." Remontointi vaatisi sen mielestä paljon rahaa, eikä siihen voida ryhtyä. Kun käyttöä ei ole, remontointi olisikin "turhaa". Hallitus on epäonnistunut tilan vuokraamisessa ulkopuolisille. Hallituksen enemmistön mielestä "realistinen kauppahinta" on alle 100.000 euroa. Sen mielestä 80.000 euron ostotarjous on "odotuksenmukainen". 

Kotkan Vapaa-ajattelijat ry (KOVA) tilitti liittomaksuja Vapaa-ajattelijain liitolle vuodelta 2012 yhteensä 198 jäseneltä, jossa mukana oli kuitenkin yksi jäsenmaksu vapaajäseneltä. Yhdistyksen jäsenmäärä on kuitenkin jonkin verran suurempi. Tähän kokoukseen saapui 34 jäsentä. 

    Lisää penkkejä ja tuoleja jouduttiin tuomaan kokoustilaan istumapaikkojen loputtua.

Hallituksen vähemmistöstä on valitettu, että edes he eivät ole saaneet kaikkia tietoja ostotarjouksesta, joita hallituksen enemmistöllä on. Olin toimittajana paikalla kokouksen alussa. Puheenjohtaja Kari Mänttäri ehdotti muille kuin jäsenille myönnettävän läsnäolo-oikeus, jota muutama osallistuja ehti kannattaakin. Hallituksen jäsen Anneli Laakkonen kuitenkin vaati kaikkien muiden kuin jäsenten poistamista kokouksesta. Puheenjohtaja ei ottanut ehdotuksia kokouksen ratkaistaviksi, vaan ratkaisi asian itse Laakkosen vaatimalla tavalla. 

Suljettu lippuäänestys 

Vapaa-ajattelijain kokoukset ovat usein hyvin heikosti johdettuja ja venyvät ylipitkiksi. Nyt ei käynyt näin. Kokous kesti vähän yli tunnin. Koska asiassa oli kyse yhdistyksen omaisuuden pääosan myymisestä, eikä säännöissä ollut tästä poikkeusmääräystä, tuli sovellettavaksi yhdistyslain 5. luvun 27 §:n kuvaama päätöksentekojärjestys. Sen mukaan päätös oli tehtävä vähintään 3/4:n enemmistöllä annetuista äänistä. 

Ääniä annettiin 34, 18 hallituksen esityksen puolesta ja 16 sen hylkäämisen puolesta. Nähdäkseni kaikki kokouksen osanottajat siis äänestivät. Yhtään tyhjää ääntä ei annettu. Yhdeksän ääntä olisi riittänyt hallituksen esityksen hylkäämiseen. Vapaarannan myynti kaatui selvin numeroin. 

Tulos oli odotettu. Saatu ostotarjous (80.000 euroa) oli kaukana hintapyynnöstä (118.000 euroa), ja hallituksen oli vastattava siihen jollakin tavalla. Hallituksen enemmistö ei halunnut hylätä ostotarjousta, vaan asettui kannattamaan sitä. Näin ostotarjous joutui yhdistyksen kokouksen hylkäämäksi. 

Jatkotoimien osalta päätettiin, että tilan myyntitoimet lopetetaan. Vapaaranta ei ole enää myynnissä. Lisäksi päätettiin toimikunnan asettamisesta koskien tilan käyttöä. Ketä toimikuntaan valittiin, siitä ei saatu tarkempia tietoja. Kerrottiin kuitenkin, että toimikuntaan tuli sekä hallituksen jäseniä että hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Hannu Eklund kertoi, ettei ole toimikunnan jäsen. Hän on Vapaarannan myynnin kannattaja. 

Hallituksen vähemmistön kirjallista aineistoa en kokouksessa nähnyt. Olisi ollut tarpeen saada tämäkin näkemys kirjallisena. Kokoustoiminnan avoimuudessa on toivomisen varaa. Kokouksessa oli läsnä monia minulle vanhastaan tuttuja kasvoja. Aikaisempi hallituksen jäsen ja yhdistyksen entinen varapuheenjohtaja Esa Honkanen, joka ajoi voimakkaasti Vapaarannan myymistä jo vuonna 2007, oli nyt poissa. Osa jäsenistä on täysin sen varassa, mitä muut asiasta kertovat. He eivät olleet itse koskaan edes käyneet Vapaarannassa. Ostotarjouksen alhaisuutta moitittiin. Eräs osanottaja sanoi, että kokous oli "riitainen". Toisten mielestä kokous oli tunteikas, mutta myynnin kannattajilla ja vastustajilla molemmilla oli hyviä näkemyksiä. 

Myynnin vastustajat olivat vähäeleisiä, mutta tyytyväisiä; tulos oli heidänkin mielestään odotettu. Myynnin kannattajien leiristä sanottiin, että oli ikävä, ettei enemmistö voittanut. 

Tilanne ei ole muuttunut viimeisen kuuden vuoden aikana. Vaikka niukka enemmistö olisi valmis myymään Vapaarannan halvallakin, myynnin vastustajilla on runsaasti enemmän kannatusta kuin vaadittu 1/4:n määrävähemmistö.  

Kimmo Sundström


Lue myös

Kotkan Vapaa-ajattelijat ei myy Vapaarantaa (31.10.2007)
Kotkan Vapaa-ajattelijat: Vapaaranta pannaan myyntiin (13.12.2011)
Kotkan Vapaa-ajattelijain Vapaaranta myynnissä (17.6.2012)
Kotkan Vapaa-ajattelijain Vapaarantaa kaupataan taas (12.7.2013)


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?