KOTKAN VAPAA-AJATTELIJAT: VAPAARANTA PANNAAN MYYNTIIN (13.12.2011)

Päivitetty 15.12.2011

Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:n (49901; perustettu 4.10.1929) sääntömääräisen syyskokouksen 20. 11.2011 asialistalla oli - jälleen kerran - yhdistyksen omistaman, Viikarinsaaressa sijaitsevan saarikiinteistön myynti (vrt. uutinen 182 ja uutinen 101130b). Saaripaikkaa kutsutaan Vapaarannaksi.

Vapaarannan myyntiä vastustaneet jäsenet ovat toistuvasti olleet enemmistönä. Nyt myyntiä kannattaneet olivat enemmistönä äänin 13-9. Kiinteistön myyntitoimet voidaan aloittaa.

Vapaarannan historiaa selostettiin aiemmin.

Kiinteistön nimi on Saarela (285-407-1-395), pinta-ala 49 950 m². Yhdistyksen hallituksen jäsen Esa Honkanen, joka kannattaa myyntiä, hankki 2008 myyntiarvion kiinteistöstä: 200.000-400.000 euroa. Hallituksen jäsen Hannu Eklund, joka myös kannattaa kiinteistön myyntiä, pitää tätä arviota aivan liian korkeana. Kaksikin kiinteistönvälittäjää oli Eklundin veneellä käynyt tutustumassa Vapaarantaan ja heidän hinta-arvionsa ovat välillä 80.000-130.000 euroa. Arvo ei Eklundin mielestä kohoa tätä suuremmaksi, koska rakennukset ovat suuria ja vanhoja, eivätkä oikein sovellu esimerkiksi tavalliselle perheelle. Lisäksi korjaustarpeet ovat suuria, pitää ottaa huomioon jätevesiasiat ym. eikä sähköä ole. Vain keskisuuri vene pääsee laituriin.

Kotkan Vapaa-ajattelijat ry omistaa tämän kiinteistön lisäksi hautausmaan ja 44 m²:n suuruisen sijoitusasunnon Jylpyssä (arvo n. 25.000-30.000 euroa). Vaikka hautausmaalla on paljonkin kulttuuriarvoa, rahallista arvoa sillä on vähän. Saarikiinteistö muodostaa yhdistyksen varallisuuden pääosan.

Yhdistyslain 27 §:n (Päätöksentekojärjestys) kohdan 3) mukaan yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Kotkan yhdistyksen säännöissä tällaista poikkeusmääräystä ei ole.

Jos yhdistys saa Vapaarannasta niin hyviä ostotarjouksia, että hallitus olisi halukas saaripaikan myymään, myyntipäätös on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa edellä kerrotulla määräenemmistöllä. Tarjouksia tuskin tulee talviaikana, asia siirtyy ensi kesään.

Myyjällä tulee olla pätevä päätös kaupan pohjana. Kiinteistökaupassa kauppa ja kaupanvahvistus tehdään samaan aikaan. Kaupanvahvistaja tarkistaa luovutuksen muodollisen pätevyyden. Myyjän tulee tällöin esittää kaikki tarvittavat dokumentit.

Oikotie.fi:ssä on tällä hetkellä myynnissä kaksi saarikiinteistöä, molemmat Kuutsalossa. Kuutsalo on hieman lähempänä Kotkansaarta kuin Viikarinsaari. Vertailua voidaan silti tehdä. Ensimmäisen, Ollila-nimisen tilan, pa on 5 990 m², rantaviivaa on 40 metriä ja hintapyyntö 85.000 euroa. Toisen merenrantapalstan pa on 14 410 m². Siellä on 9,9 m²:n suuruinen rakennettu aitta. Lisäksi on rakennusluvat päätalolle (75 m²) sekä puolitoistakerroksiselle rantasaunalle (22,9 m²). Hintapyyntö on 122.000 euroa.

Kun Kotkan Vapaa-ajattelijain entinen puheenjohtaja Maija Palmu osti itselleen 12.5.2006 rantapalstan Viikarinsaaresta (Paavola, 285-407-1-369, pa 2 020 m²), hän maksoi siitä 45.000 euroa eli 22,28 euroa/m². Palstalla on yksi rakennuspaikka, yksi lomarakennus ja yksi talousrakennus. Lainhuudon Palmu sai 15.5.2006.

Hannu Eklund ei myöskään pitänyt Saarela-kiinteistön muotoa hyvänä.

Toisaalta kaksi isohkoa kaksikerroksista asuinrakennusta voidaan nähdä myös vahvuuksina, jos löytyy ostaja, joka nimenomaan tarvitsee sellaisia ja on valmis tekemään kunnostustöitä. Palstan itärannalla on Yrjösten rakentama aallonmurtaja, saaren paras satama sekä ruopattu väylä, jossa mahtuvat kulkemaan pienet ja keskisuuret veneet.

Rakennusten pohjapinta-aloista kenelläkään ei tunnu olevan tarkkaa tietoa. Ne tulisi mitata paikan päällä. Koska rakennukset ovat vanhoja, niistä ei välttämättä ole olemassa piirustuksiakaan.

Viikarinsaaressa ei ole rantakaavaa. Rakentaminen tapahtuu poikkeamisluvin. Rakennusoikeutta voi olla kymmenen prosenttia palstan pinta-alasta, kuitenkin enintään 350 kerrosneliömetriä, mutta jos vanhojen rakennusten kerrosneliömetrit ylittävät tämän, se ei haittaa.

Saarela-tilasta erotetuista alueista ks. tarkemmin.

Kimmo Sundström

JK. Kotkan Vapaa-ajattelijain hallitus nimesi 13.12.2011 toimikunnan valmistelemaan Vapaarannan myyntiä. Toimikuntaan kuuluvat Hannu Eklund, Pauli Hömppi, Kari Mänttäri ja Risto Nikula.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?