SUOMEN HUMANISTILIITTO MENETTI VALTION YLEISAVUSTUKSENSA (13.6.2013)

Suomen Humanistiliitto ry (SHL, 148540; perustettu 31.10.1987) on Vapaa-ajattelijain liitto ry:tä ja ateistijärjestöjä aatteellisesti lähinnä oleva kansalaisjärjestö Suomessa. Se on saanut valtionavustusta ainakin 1990-luvulta alkaen, esimerkiksi vuonna 1998 avustus oli 64.000 markkaa. Suurimmat yleisavustukset SHL sai vuosina 2002, 2003 ja 2005, 12.500 euroa kunakin vuotena. Vuonna 2004 avustusta ei tullut lainkaan, kun Henrik Sawela unohti tehdä avustushakemuksen. Tällä sivustolla on julkaistu useita uutisia SHL:n toiminnasta. 

Vuosina 2007-2012 SHL:n saama valtion yleisavustus on ollut 10.800 euroa vuosittain. 

Opetus- ja kulttuuriministeriöön 26.10.2012 tulleella hakemuksella SHL haki valtionavustusta 12.000 euroa vuodelle 2013. Talousarvion mukaan SHL:n kaikki kulut ovat -25.750 euroa, kaikki tulot 11.500 euroa ilman valtion yleisavustusta ja tappio -2.250 euroa, jos SHL saa 12.000 euron avustuksen. 

Ministeriön 3.4.2013 tehdyn päätöksen mukaan valtion yleisavusta ei kuitenkaan annettu "Ottaen huomioon määrärahan käyttötarkoituksen ja hakuohjeissa esitetyt myöntökriteerit, ...". 

Näin SHL:n tulos painuisi rankasti tappiolle, eikä sen kattamisesta ole tietoa. Nyt on sen omavastuisuuden aika, josta humanistit niin hellyttävästi usein puhuvat. 

SHL on ollut yli 80 prosenttisesti valtion elätti. Yleisavustuksen lisäksi se on saanut kulttuurilehtitukea Humanisti-lehtensä kuluihin. Vuonna 2012 tuen määrä oli 2.500 euroa, mutta sekin on laskussa ja tänä vuonna tukea tuli enää 2.000 euroa. 

Talousarvion mukaan Humanistin (4 numeroa) kulut tänä vuonna ovat 7.200 euroa. Lehtituen jälkeen muin varoin katettavaksi jää 5.200 euroa. Ainakin Humanisti 2/2013 ilmestyy vielä. Sen pitäisi ilmestyä tässä kuussa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön epäävästä päätöksestä ei voi valittaa, mutta SHL:lla oli oikeus hakea päätökseen oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. SHL ei ole tehnyt oikaisuvaatimusta. 

Yleisavustuksen epääminen kannustaa SHL:a omavastuisuuteen, mutta se onkin pyytänyt avustusta Vapaa-ajattelijain liitolta. Vapaa Ajattelija -lehti ei kertonut lukijoille paljonko SHL:lle oli annettu liiton avustusta. 

Takavuosina oli olemassa ainakin idea siitä, että Vapaa Ajattelija ja Humanisti, kaksi heikkoa lehteä, yhdistettäisiin ja uudeksi nimeksi voisi tulla Rationalisti. En ollut tämän ajatuksen kannattaja. Vapaa-ajattelu ja aatteellinen humanismi ovat eri ajatusperinteitä ja yleisöllä pitäisi olla valinnanvaraa myös uskonnottomien lehtien osalta. Silloin, kun Jussi K. Niemelä oli molempien lehtien päätoimittaja samanaikaisesti, molemmat lehdet olivat linjakkaampia ja eloisampia. Sitten Niemelä kyllästyi "hörhöihin" ja luopui molemmista tehtävistä. 

Vapaa Ajattelijassa on enemmän humanistivollotuksia kuin aiemmin. Lehti on huonontunut paljon Niemelän ajoista. Ei ole edelleenkään perusteita yhdistää lehtiä. Jos Humanisti kuolee, se olisi kuitenkin surullinen asia. Me ateistit olemme kutsuneet sitä Humoristiksi ja lehden kuolema merkitsisi hymynaiheiden vähenemistä. Todennäköisempää on, että Humanisti jonain päivänä muuntuu verkkolehdeksi.  

Kimmo Sundström

Kirjoittaja on Länsi-Uudenmaan humanistiyhdistys ry:n jäsen ja entinen humanisti


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?