VAPAA AJATTELIJAN UUSI NUMERO ILMESTYI (10.6.2013)

Päivitetty 13.6.2013
Päivitetty 9.10.2014

Maaliskuun numerossa 1/2013 numero 2/2013 luvattiin jo toukokuuksi. Lukijoille numero saapui 4.6.2013. Vapaa Ajattelija on siirtynyt leijailemaan globaalin etiikan, monikulttuurisuuden ja uskonnon sfääreissä. Liiton omat jäsenyhdistykset on häivytetty taka-alalle ja toimintaa suunnataan muiden järjestöjen kuin vapaa-ajattelijoiden tai ateistien suuntaan. 

Jotakin vapaa-ajattelijoita kiinnostavaa ja tärkeää lehdessä sentään on. Ifailun mukaista olisi ollut salata lukijoilta Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry:n (KAVA, 48823; perustettu 1.12.1946) ero liitosta, mutta asiasta on kuitenkin julkaistu Lasse Pylkin tekemä juttu. Yhdistyneet ajattelijat -osastossa kerrotaan kuinka liiton hajoaminen jatkuu. Pylkki saa kiitokset aiheen valinnasta. 

Pääkirjoitus 

Lehden vastaavan päätoimittajan, Petri Karisman, kirjoituksia ei tässä numerossa ole. Pääkirjoituksen globaalista etiikasta on kirjoittanut Lasse Pylkki. Tähän etiikkaan "uskotaan". Teemaan liittyy Timo Airaksisen kirjoitus Onko globaali etiikka mahdollinen? (s. 22). Airaksinen tuntuu kuitenkin olevan asian suhteen epäileväinen, sillä sellaisen etiikan luomisen "ongelmana ovat juuri uskomuksiin liittyvät ehdottomat käskyt ja määräykset." 

Monikulttuuriset kaverimme 

Vasemmistopoliitikkojen esittely jatkuu. Uskonnoton Dan Koivulaakso (Vas.) on uskonnon puolustaja, joka esiintyi edellisessäkin lehden numerossa. Hän on rasistien ja Kokoomuksen "vihollinen". Toinen tuttavuus on somalipoliitikko Abdulrahman Rage. Hänellä on viesti vapaa-ajattelijoille: "Kaikki maahanmuuttajat eivät ole islaminuskoisia." Rage ei laula Suvivirttä, mutta ehkei se johdu siitä, että Rage olisi ateisti. 

Kolmas poliitikko lehdessä on kristitty Anna Kontula (Vas.). Kirja-arvio hänen kirjastaan Mistä ei voi puhua. Kirja uskosta ja uskonnosta päätyy jokseenkin siihen, että kirja on huono. Sitä ei kannata ostaa eikä lukea. 

Karkkilassa kahvilla 

Kiinnostavin juttu koskee KAVA:n keväistä eroa liitosta. Tästä jo kirjoitettiinkin tällä sivustolla tuoreeltaan. Tapaus ei ollut liiton historiassa ainutlaatuinen, mutta kuitenkin merkittävin. Eron syyksi kerrotaan luottamuspula liittoa kohtaan. Pula oli varmasti molemminpuolista. KAVA suljettiin ulos liiton hallinnosta Lahden liittokokouksessa 9.-10.7.2011. Nyt KAVA:n johto kertoo: "Vastustamme kaikenlaista autoritaarista toimintaa." Lisäksi he kysyvät, miksi liitto ei halua tiedottaa jäsenyhdistyksille liiton asioista, miksi ei haluta olla yhdessä. Eniten kuitenkin korpeaa oman päätösvallan menettäminen liitossa. 

Nyt tämän kirjoittajalla olisi hyvä tilaisuus hymyillä. KAVA pelasi suurella menestyksellä Mustaa Pekkaa ennen "kukkoslovakian" kultakautta, sen aikana ja vielä muutaman vuoden sen jälkeenkin. Kaikenlainen puliveivaus oli tapeetilla. Suuri määrä aktiiveja vapaa-ajattelijoita ja myös liiton jäsenyhdistyksiä potkittiin syrjään. Liiton alamäki alkoi, lista jäljelle jääneestä toiminnasta on lyhyt. KAVA:n edustajia liitossa, eritoten Eino Huotaria ja Jorma Snellmania, yhdistys ei halunnut vaihtaa, vaikka vastustus heitä kohtaan kasvoi suureksi. Lahden liittokokouksessa Musta Pekka jäi KAVA:n käteen. Nyt on myöhäistä itkeä. 

KAVA:lla oli mahdollisuus muuttaa asennoitumistaan jo vuonna 2009, kun oli olemassa jonkinlainen hanke ylimääräisen liittokokouksen koollekutsumisesta. KAVA ei kuitenkaan ajatellut muita hankkeen kannattajia, vain omia ja omien jäsentensä etuja. Nyt KAVA:n ero liitosta jättää sen satelliitit, jos sellaisia vielä on olemassa, oman onnensa nojaan. Ainakaan toistaiseksi KAVA ei ole saanut seuraajia samansuuntaisesti ajattelevista, muista liiton jäsenyhdistyksistä. 

Sekulaari etiikka globaaliksi etiikaksi? 

Samalla kun Vapaa Ajattelija ei enää kerro uutisia ateistien ja vapaa-ajattelijoiden toiminnasta, humanismi ja sekulaari humanismi ovat lehden suosiossa. Sekulaari humanismi tosin edustaa humanismin naturalistista laitaa, mutta yleisesti humanismin vikana on sen ihmiskeskeisyys. Se erottaa humanismin jumalakeskeisistä uskonnoista, mutta myös ateismista. 

Ei ihmisestä saada tämän planeetan kruunua, vaikka ajatus "luomakunnasta" hylättäisiinkin. Luomakunta on vain sana, jolla ei ole vastinetta todellisuudessa. Ateismikin tosin suhtautuu ihmiseen kärsivällisesti. Ihminen kehittyy. Ehkä jo 10 000 vuoden kuluttua ihminen on taas kehittynyt hieman nykytasoltaan. Ihmisen rasitteena ovat nyt uskonnot ja myös poliittis-sosiaaliset uskomukset. Muu eläinkunta on näistä vapaa. 

Ei minkäänlaisella globaalilla etiikalla ole mitään mahdollisuuksia. Uskontojen riehuminen maailmassa jatkuu. Puhe globaalista etiikasta on enemmän politiikkaa. 

Liittohallitus hallitsee ajatuksia 

Järjestöuutisia 32-sivuisessa lehdessä on vajaa sivu (s. 30). Apurahojen myöntämisessä on ifasävyjä. Jollakin liiton jäsenyhdistyksellä on "tunnustukseton hautausmaa", jolle liitto myönsi avustusta. Olen käynyt kaikilla liiton jäsenyhdistysten ylläpitämillä kymmenellä hautausmaalla ja minusta ne kaikki näyttävät vapaa-ajattelijain tai ateistien hautausmailta. Jotkut seurakunnatkin ovat todenneet, ettei vapaa-ajattelijahautausmaata voida pitää tunnustuksettomana hautausmaana. Liiton ifat eivät näe tätä. Heidän pitäisi siirtyä kirjoituspöydän takaa maastoon tutkimaan miltä siellä näyttää. 

Toinen uusi, omituinen tukipolitiikan rajaus on: "Liitto myöntää apurahaa yleensä hautausmaiden perusparannuksiin." Avustukset hautausmaiden ylläpitoon tulevat Koivistojen rahastosta, jonka varat liitto sai testamentilla. Testamenttaajat eivät asettaneet mitään tällaista rajoitusta. Liitto ei noudata testamenttaajien tahtoa. 

Koska liitto on varakas järjestö, sen ympärillä pyörii avustuksia kärkkyviä muita järjestöjä. Uusina liiton avustusten saajina mainitaan nyt Vakaumusten tasa-arvo VATA ry ja Suomen Humanistiliitto ry (SHL). Jälkimmäinen saa opetusministeriön kautta sekä yleisavustusta että kulttuurilehtitukea Humanisti-lehdelleen. Jälkimmäistä ministeriö leikkasi tänä vuonna 500 eurolla 2.000 euroon. 

Liitto salaa SHL:n siltä saaman avustuksen suuruuden. On kuitenkin kyseenalaista voidaanko järjestön varoja lahjoittaa näin kokonaan muille valtionapuja saaville järjestöille. Eikö liiton omia valtionapuja voitaisi samalla leikata muille lahjoitetulla summalla varsinkin, kun liiton ja opetusministeriön näkemykset Humanisti-lehdelle annettavan tuen suuruudesta kulkevat vastakkaisiin suuntiin? Varojen ohjaaminen Vapaa-ajattelijain liiton ulkopuolelle rajoittaa joka tapauksessa liiton jäsenyhdistysten mahdollisuuksia saada hankkeisiinsa liiton avustuksia. 

Hallittu ajatus -palsta kertoo, että liiton uusi taloudenhoitaja Jouni Vilkka ryhtyi taloudenhoitajaksi 1.1.2012. Oikea ajankohta on 1.1.2013. 

Liittovaltuusto täydensi liittohallituksen varajäsen Niko Saarisen paikan kokouksessaan 6.4.2013. Ehdokkaista lehti ei kerro. Valituksi tuli Erja Sallinen. Toista vapaata varapaikkaa ei vieläkään täytetty. Syy siihen salataan. 

Seminaari jäsenyhdistysten puheenjohtajille järjestetään 31.8.2013. Kohderyhmää on nyt laajennettu ja siihen kuuluvat myös "muut aktiivit". Tavanomaiset kesäpäivät niinä vuosina, jolloin ei ole liittokokousta, on peruutettu. Jo viime vuonna kesäpäivien järjestäminen laiminlyötiin sillä tekosyyllä, että marraskuussa 2013 oli suppealle kutsuvierasjoukolle järjestetyt liiton 75-vuotisjuhlat. Tässä oli vielä yksi toimintamuoto, jonka ifat lopettivat. 

Mielestäni KAVA olisi liitosta erostaan huolimatta voinut järjestää liiton tuella hautausmaita ylläpitävien yhdistysten edustajien tapahtuman kesäkuun alkupuolella, kuten oli suunniteltu. Kotkan Vapaa-ajattelijat ry olisi voinut järjestää kesäpäivät vaikka omistamallaan saaripalstalla Viikarinsaaressa elokuun loppupuolella. Nyt hautausmaatapahtuma on siirretty Kotkaan ja pidetään 3.-4.8.2013. Koivistojen rahasto, josta avustuksia hautausmaille jaetaan, ei rajaa avustusten saajia liiton jäsenyhdistyksiin. KAVA:kin on edelleen avustuskelpoinen yhdistys.  

Kimmo Sundström


JK. Opetus- ja kulttuuriministeriö on evännyt SHL:lta valtion yleisavustuksen vuodelta 2013. Yleisavustuksen määrä vuosina 2007-2012 oli 10.800 euroa vuosittain.

Lue myös

Uusi Vapaa Ajattelija –lehti ilmestyi (12.4.2012)
Vapaa Ajattelija –lehden sivumäärä pieneni (22.8.2012)
Vuoden ensimmäinen Vapaa Ajattelija –lehti ilmestyi (18.3.2013)

Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?