KUKKONEN. VEROKIKKAILU (11.3.2013)

ENON METSÄHAUTAUSMAA
KERAVAN UURNAHAUTAUSMAA OY
PRO SEREMONIAT OY

Enon metsähautausmaa sijaitsee Joensuussa, kaupungin keskustasta linnuntietä mitaten 37 km:n päässä itä-koilliseen, harvaan asutulla seudulla. Hautausmaa on osin pusikkometsää, osin aukiota.

Juha Kukkonen ja veljensä omistavat kantatilan. He ovat 2001 vuokranneet Keravan Uurnahautausmaa Oy:lle (myöh. KUH) 2000 m²:n suuruisen alueen maantien varresta hautausmaaksi.

Enon metsähautausmaata ei ole luovutettu, erotettu ja lainhuudatettu itsenäiseksi tilaksi, niin kuin olisi hautaustoimilain mukaan pitänyt tehdä jo 31.12.2006 mennessä. Nämä toimet ovat KUH:in toimitusjohtajalla Juha Kukkosella odotuslistalla.

Hautausmaan perustamisvaihe oli vauhdikas ja riitainen. Lääninhallitusta, hallinto-oikeutta ja oikeuskansleriakin tarvittiin. Toimenpidekielto nähtiin ja hautarauhan häirintä kuviteltiin hovioikeuteen saakka. Tulevan hautausmaan lähinaapurit, Juha Kukkosen etäisemmät sukulaiset, vastustivat hautausmaahanketta raivoisasti. Ympäristölautakunnan ja lääninhallituksen mielestä ei ollut esillä riittäviä takeita hautausmaan pitempiaikaisesta asianmukaisesta hoidosta. Hallinto-oikeuden mielestä oli. KUH sai hautausmaaluvan 2003. Metsäinen maastoluonto ja syrjäinen sijainti eivät olleet luvan saamisen esteitä.

Hautausmaahanke oli vähällä kaatua hautaustoimilakiin, joka tuli voimaan muutamia viikkoja luvan saamisen jälkeen. Hautausmaan pitäjällä, KUH:lla ja Kukkosella, tuskin oli hautaustoimilain mukaisia vaativampia edellytyksiä hoitaa perustettavaa hautausmaata asianmukaisesti ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla pitkä aika.

Ennen Kukkosen mielenkiinnon suuntautumista Enoon oli hän yrittänyt hankkia hautausmaan Keravalta, Espoosta, Vantaalta tai Helsingistä. Hankkeen tuloksena Kukkonen oli suututtanut näiden kaupunkien kiinteistöhallinnot.

Kukkonen ilmoittelee metsähautausmaata Joensuun seudun vapaa-ajattelijayhdistys ry:n palstalla ja internetvideoilla. Luotan, että Kukkonen esittää näin hautausmaasta kaiken esittämisen arvoisen. Tulkitsen, että mitään mainitsematta tai kuvaamatta jätettyä hautausmaalla ei ole. Näin päätellen hautausmaalla ei ole liittymää ja rumpua maantielle, pysäköintipaikkoja, nimikylttiä, hautausmaan porttia, sisäisiä käytäviä, näkyvää hautaa, hautamuistomerkkiä ja hoidettuja istutuksia. Pätkittäinen harva aita erottaa metsähautausmaan ympäröivästä metsästä.

Metsähautausmaan vieressä on kantatilan rakennusryhmä. Videolla mainitaan seremoniarakennukseksi kunnostettu aitta. Rakennusryhmä näyttää asumattomalta.

En ole käynyt Enon metsähautausmaalla enkä mene sinne tämän jälkeenkään. Näin noudatan sukulaisnaapureiden toivomusta olla olematta mukana tekemässä Enon metsähautausmaasta turistikohdetta.

Ikuinen uurnahautapaikka maksaa Joensuun seudun vapaa-ajattelijayhdistyksen jäseniltä 30 € ja ulkopuolisilta 170 €. Tarjolla olevien uurnahautapaikkojen määrää ei ilmoiteta, mutta niitä on tarpeen tullen tarjolla paljon. Sivustolla ei ole hautausmaaohjesääntöä. Kukkonen on yhdistyksen jäsen ja entinen varapuheenjohtaja. Yhdistyksessä on noin 11 jäsentä.

Enon metsähautausmaahan on haudattu yksi tuhka, Juha Kukkosen toisen veljen tuhka. Juha Kukkonen hautasi sen jo ennen hautausmaaluvan saantia. Muista haudoista ja hautamaksuista ei ole ilmoituksessa eikä tuloslaskelmassa eikä missään muuallakaan mainintaa. Kenties yhtä hautaa ei mainita siksi, kun maininnalla korostuisi, että hautoja on ennestään vain yksi.

Enon metsähautausmaalla on Joensuun vapaa-ajattelijayhdistyksen kautta hento liittymä vapariliikkeeseen. Tämän enempää Enon metsähautausmaata ei mainita vapareiden tiedostoissa, eikä kuulukaan mainita kun hautausmaa on yksityisen yhtiön ja henkilön hallinnoima, kaupalliseksi tarkoitettu hautausmaa.

Aluehallintovirasto (AVI) voi hautausmaan pitäjän hakemuksesta, erityisen painavasta syystä hyväksyä hautausmaan lopettamisen ennen viimeisestä hautauksesta laskettavaa sadan vuoden määräaikaa. Hautausmaa vapautuu silloin käyttörajoituksesta ja se voidaan muuttaa metsätalousalueeksi tai terveyskylpylän tontiksi tai miksikä muuksi tahansa ja se voidaan kiinnittää velan vakuudeksi.

Enon metsähautausmaalla on vain yksi hauta, sekin tuhkahauta. Se olisi ollut lain mahdollistama luontohauta jos hautausmaahanketta ja lukuisia muita hautauksia ei olisi ollut esillä. AVI voisi varmaankin hyväksyä Enon metsähautausmaan lopettamisen, jos KUH / Kukkonen hakee lopettamista ja lopettaa hautausmaan ilmoittelun ja lupaa, että alueelle ja koko kantatilalle haudataan jatkossa enintään Kukkosen suvun jäseniä ja haudataan tietenkin tuhkattuina luontomaisesti.

Keravan Uurnahautausmaa Oy:n oikeudellinen luonne

KUH:lla ei ole olemassaolonsa aikana 1997-2013 ollut liikeideaa, elinkeinotoimintaa, liikeriskiä, pääomaa eikä oikeata rahaliikennettä. KUH:n toiminta ei ole missään vaiheessa ollut sellaista, että se olisi saattanut johtaa toimivan hautausmaan perustamiseen tai muuhunkaan elinkeinotoimintaan. Taloudelliset, tiedolliset ja käytökselliset edellytykset puuttuvat. KUH:in ainoa tavoite on ollut toimia välittäjänä Kukkosen palkkioiden siirtämisessä työnantajilta, Vapaa-ajattelijain liitolta ja Pro-Seremoniat Oy:ltä Kukkoselle verottomasti. KUH:in ja Kukkosen toiminta on vero-oikeudellista nuoralla tanssia.

Kaupparekisteriin voidaan merkitä ja siellä voidaan pitää vain elinkeinotoimintaa harjoittavia yrityksiä. Kaupparekisterimerkintä on ulkopuolisille todiste siihen suuntaan, että sinne merkitty yrittäjä harjoittaa elinkeinotoimintaa. Kukkonen on mielikuvituksellisin perustein ilmoittanut KUH:in kaupparekisteriin ja pitänyt yhtiötä siellä. Kaupparekisteri ei varmaankaan muutoinkaan tiedä KUH:in taustoja. Kukkonen on lähettänyt vuosittain KUH:n tilinpäätökset ja lennokkaat toimintakertomukset Patentti- ja rekisterihallitukseen, tosin toistuvasti myöhästyneinä.

Keravan Uurnahautausmaa Oy. Vapaa-ajattelijain liitto. Kukkonen

Keravan Uurnahautausmaa Oy:n (KUH) kaikki osakkeet omistaa Juha Kukkonen. Hän on yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja. Yhtiö on perustettu 1997. Sen päätoimiala on hautaustoimistojen palvelut. Yhtiö omistaa käytetyn auton, tietokoneen ja vuokramaalla olevan metsähautausmaan. Auto ja tietokone ovat Kukkosella yksityiskäytössä. Hautausmaa on selostettu edellä. Omaisuusesineillä ei ole mainittavaa arvoa. Yhtiön perustamisella, hautausmaahankkeella Keravalle ja Kukkosen palkkionmaksun alkamisella on ajallinen liittymä. Kaikki alkoivat loppuvuonna 1997.

Vapariliiton ja toisaalta Kukkosen palkkionmaksuvaihe on tarpeen vielä kelata kertaalleen, jotta yhteistoiminta KUH:n ja Pro-Seremoniat Oy:n kanssa saa luontevan taustan.

Kukkonen on toiminut erityisesti vuosina 1997-2001 Vapaa-ajattelijain liiton hallituksen jäsenenä ja pääsihteerinä ja hetken aikaa puheenjohtajanakin saaden näistä tehtävistä palkkiota 2.000 mk/kk. Kukkonen saattoi vaikuttaa liiton ja KUH:n, molempien hallinnoissa asioiden hoitoon. Liitto ja KUH sopivat ja päättivät, että Kukkosen pääsihteerin palkkiot, yhteensä 82.000 mk maksetaan tarkastelukautena konsulttikorvauksen nimisinä KUH:lle pidättämättä työnantajan maksuja.

Kukkonen merkitsi KUH:n kirjanpitoon menoiksi vuosittain muut kulut -sarakkeelle (matka-) kuluja pääsihteerin palkkioiden verran, tavoitteenaan ettei KUH:lle tule verotettavaa voittoa ja veroja ollenkaan. KUH:n tuloslaskelmien mukaan KUH ei ole maksanut veroja. Elinkeinotoiminnan matkakuluja ei ole olemassakaan koska yhtiöllä ei ole elinkeinotoimintaa.

Kukkonen tavoitteli saada pääsihteerin palkkiot verovapaasti. KUH:n kassa on Kukkosen lompakossa. Kukkonen ei ole tehnyt pääsihteerin toimen ulkopuolisia konsulttipalveluita liitolle.

Kukkosen pääsihteerin työ vapariliitossa on tehty työnteolle tyypillisissä oloissa, hallituksen ja puheenjohtajan valvomana ja yhden työnantajan teettämänä ja ilman liikeriskiä. KUH:lla ei ole muuta henkilökuntaa. Kukkosen palkkioiden maksaminen KUH:lle ei vastaa asian oikeata luonnetta. Kyseessä on siis henkilöverotettavat palkkiot.

Verovirasto katsoi 12.3.2002 (päätösnumero 191603401) maksut KUH:lle Kukkosen palkaksi ja liitto velvoitettiin maksamaan jälkikäteen erityisesti veronlisäystä ja sosiaaliturvamaksuja 1.468,11 € (noin 9.000 mk). Verottaja ei hyväksynyt Kukkosen väitettä, että pääsihteerin palkkiot ovat konsulttimaksuja KUH:lle. Tuloveron ennakonpidätystä, noin 28.000 mk, verottaja ei määrännyt liiton maksettavaksi koska se ei ole tarpeen. Verottaja määräsi, että Vapaa-ajattelijain liiton tulee toimittaa Kukkosen myöhemmistä pääsihteerin palkkioista ennakon pidätys. Se varmaankin on toimitettu.

Jälkiverotuspäätöksen perusteluissa mainitaan vielä, että KUH:ia ei sivuuteta verotuksellisesti. Tämä lausuma johtuu siitä, että jälkiverotus perustuu pelkästään työsuhteen tunnusmerkistön olemassaoloon. Koko KUH on näin ulkopuolista sälää eikä siihen ole välttämätöntä kajota. Ei siksikään, vaikka KUH on koko verokikkailun keskeinen työkalu.

Nyt tässä näytöksessä pitäisi seurata loppuhuipentuma, eli arviointi siitä onko Kukkonen saanut palkkionsa 82.000 mk vapariliiton pääsihteerin toimesta tarkastelukaudelta 1997-2001 tuloverovapaasti vai ei. Veron määrä olisi noin 28.000 mk (4.700 euroa).

Verottaja siis ei ole mätkypäätöksessään määrännyt liittoa eikä Kukkosta maksamaan jälkikäteen tuloveroa, noin 4.700 euroa. Tietolähteet ovat ummessa. Verotustietosalassapidon vuoksi verottaja ei julkistanut mahdollisia suunnitelmaan tältä osin enempää. Verottaja näkee tietokoneeltaan, että Kukkosella on vakituinen huomattava virkamiespalkkatulo ja hän on viime vuosina varmuudella maksanut siitä tuloveron. Siis veronmaksupohjaa Kukkosella on. Veronmaksualttius ehkä ei ole parhaimpia. Oletan, että verottaja lähetti jälkeen päin piakkoin Kukkoselle tilisiirtokuitin määrältään noin 4.700 euroa. Loppuhuipentumana siis oletan puolestani, että Kukkonen maksoi pääsihteerinpalkkioistaan tuloveron.

Tanssijat, Vapaa-ajattelijain liitto, KUH ja Kukkonen putosivat nuoralta.

Verottaja ansaitsee kiitoksen siitä, että se määräsi tuloveromätkyn tältä osin Kukkoselle, (jos määräsi) eikä liitolle. Näin mätky meni Kukkosen maksettavaksi suoraa reittiä pitkin eikä liiton kautta.

Aiheesta on Kimmo Sundström kirjoittanut tällä samalla palstalla laajan artikkelin otsikolla Vapaa-ajattelijain liitto joutuu maksamaan lisää veroja (17.3.2002).

Keravan Uurnahautausmaa Oy. Pro-Seremoniat Oy. Kukkonen

Kukkonen on Pro-Seremoniat Oy:n hallituksen jäsen ja seremoniapuhuja. Kukkosella on ollut molempien yhtiöiden hallinnoissa tilaisuus vaikuttaa ja sopia, että hänen puhujapalkkionsa seremoniayhtiöltä, erityisesti tarkasteluvuosina 2006-2010, yhteismäärältään noin 14.000 €, maksetaan KUH:lle. Vuosittaiset palkkiosummat esiintyvät seremoniayhtiön tuloslaskelmassa erillisellä menotilinimikkeellä "ulkopuoliset palvelut". KUH:n tuloslaskelmassa summat esiintyvät erillisellä tulotilinimikkeellä "liikevaihto".

Päättelen näin siksi, kun lähes samat summat esiintyvät vuosittain seremoniayhtiön ja KUH:n tuloslaskelmissa mainituilla tileillä. Eräänä vuotena summat ovat molempien yhtiöiden tuloslaskelmissa sentilleen samat. Laaja ja pitkäaikainen yhdenmukaisuus ei voi olla sattuma. Näistä maksuista laaditut graafiset kuvaajat ovat molemmilla yhtiöillä täysin saman muotoiset maksujen määrän vaihdellessa eri vuosina. Näin arvioin, että seremoniayhtiö on maksanut Kukkosen puhujapalkkiot tarkasteluvuosina 2006-2010 KUH:lle ja on maksanut ne pidättämättä työnantajamaksuja.

Seremoniayhtiöllä tuskin on Kukkoselle päin muita maksuja kuin puhujan palkkiot. Kukkosella ei ole muita harrastustulolähteitä. Pääsihteerin toimi oli päättynyt jo aikaisemmin.

Kukkosen puhujan työ on tehty työnteolle tyypillisissä oloissa, yhden työnantajan, Pro- Seremoniat Oy:n ja sen toimitusjohtajan Anneli Aurejärvi-Karjalaisen valvomana, puhujatoimeksianto kerrallaan ja ilman liikeriskiä. KUH:lla ei ole muuta henkilökuntaa. Maksut KUH:lle eivät vastaa asian oikeata luonnetta. Näyttää siltä, että kyseessä on Kukkosen henkilöverotettavat palkkiot.

Seremoniayhtiön liikevaihto on noin 70.000 euroa. Yhtiö toimii aatteellisessa ympäristössä kaupallisin tavoin.

Kukkonen merkkasi KUH:n tuloslaskelmaan menoiksi vuosittain muut kulut -sarakkeelle (matka-) kuluja puhujapalkkioiden verran, tavoitteenaan ettei KUH:lle tule verotettavaa voittoa ja veroja ollenkaan. KUH:n tuloslaskelmien mukaan KUH ei ole maksanut veroja. KUH:n kassa on Kukkosen lompakossa. Tarjolla on näkemys, että Kukkonen tavoitteli saada puhujan palkkiot verovapaasti.

Kukkonen on varmaankin pitänyt puheita myös Helsingin kausikorttialueen ulkopuolella. Näin hänelle on aiheutunut matkakuluja. Pidän mahdollisena, että Kukkosen / KUH:n saantieriin seremoniayhtiöltä sisältyy tämän luontoisia todellisia vähäisiä matkakulumenoeriä. Ne Kukkonen voi oikeastikin merkitä puhujatoimensa menoiksi. Jos Kukkonen on ostanut mustan kravatin, jota voi käyttää vain hautajaispuhetilaisuuksissa, niin hän voi merkitä senkin hinnan oikeaksi menoksi.

Seremoniayhtiön toimitusjohtajalle Anneli Aurejärvi-Karjalaiselle on riittänyt, että Kukkosella on tarjolla jonkinlainen kaupparekisteröity yhteisö.

Vapariliiton ja KUH:in välisessä täsmälleen samanlaisessa verotusasetelmassa verottaja määräsi liiton maksamaan ja varmaankin myös Kukkosen maksamaan.

Tietolähteet ovat ummessa. Seremoniayhtiön tilinpäätöksistä ei ole saatavissa parempaa tietoa siitä onko verottaja jälkimätkäyttänyt yhtiötä. Verottajalla kaikki tieto on salaista. Kukkonen ja Aurejärvi-Karjalainen eivät kerro asioistaan. Varovaisena loppuhuipentumana arvioin, että verottaja on määrännyt seremoniayhtiön ja Kukkosen maksamaan jälkimaksut saman kaavan mukaan kuin vapariliiton kanssa käydyssä prosessissa aikaisemmin. Tämän varmempaa loppuhuipentumaa ei ole tarjolla. Ja tätä varmemmin en voi arvioida putosivatko tämän näytöksen tanssijat, Pro-Seremoniat Oy, KUH ja Kukkonen nuoralta.

Pykäläluettelo

  • Hautaustoimilaki 8 §, 9, 10, 13, 15, 28.4. §
  • Uskonnonvapauslaki 1923 10 §
  • Ennakkoperintälain 13 §
  • Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta 10 §.
  • Kaupparekisterilaki 1 ja 23 §

Kukkonen

Kukkosella on takanaan parikymmenvuotinen aatteellinen järjestövaikuttajan ura vapariliikkeessä. Hän on entinen vapariliiton pääsihteeri ja puheenjohtaja. Hän on entinen Helsingin vapariyhdistyksen puheenjohtaja ja Joensuun yhdistyksen varapuheenjohtaja. Hän on edelleen vapariliiton valtuuston jäsen. Hän on edelleen Helsingin ja Joensuun vapariyhdistysten jäsen. Hän on julkkis.

Kukkonen haki 2001 Suomen pankin johtokunnan jäseneksi. Hänellä ei ole talousalan koulutusta eikä kokemusta.

Kukkonen on hakenut parin viime vuoden aikana kunnanjohtajaksi Ruokolahdelle, Enonkoskelle, Valtimolle ja Puumalaan sekä sivistystoimenjohtajaksi Juvalle. Kukkosella ei ole kunta-alan koulutusta eikä kokemusta.

Kukkonen on virassa valtiokonttorissa ylitarkastajana. Hän käsittelee seuraavia toimia: aravayhteisöjen saneeraukset ja muut taloudelliset tukitoimet, rajoitusasiat, konvertointitakauspäätökset, riskienhallinta, velkajärjestelyt ja perintä. Internetistä löytyy sattumoisin kuntapuolen julkaisema asiakirja, jossa Kukkonen esittää Nurmeksessa olevalle saneerattavalle palvelutaloyhdistykselle myönnettäväksi luvan ottaa 5.000 euron suuruinen laina porakaivon kunnostusta varten. Löytyy myös kunnallinen asiakirja, jonka mukaan Kukkonen on ilmoittanut taipalsaarelaisen palvelutalon 80.000 euron määräisen konvertoinnin käsittelyn viivästyvän.  

Raimo Toivonen


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?