Pääkaupunkiseudun
vapaa-ajattelijat ry

 

VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO JOUTUU MAKSAMAAN LISÄÄ VEROJA (17.3.2002)

Uudenmaan verovirasto antoi 12.3.2002 maksuunpanopäätökset, joilla liitolta peritään ennakonpidätyksen korotuksia, veron lisäyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja vuosilta 1997-2001 seuraavat määrät:

Taulukossa on sarakkeeseen Ennakonkorotus (e) sisällytetty ennakonpidätyksen korotus sekä veronlisäys (korko). Sarakkeeseen Sotu (e) on sisällytetty sosiaaliturvamaksu, sen korotus sekä sen lisäys.

Maksujen korotukset jäivät 1.468,11 euroon siksi, että verottaja laski veronkorotuksia viiden prosentin mukaan kun korotuksia olisi voitu laskea 30 prosentin mukaan. Kun korkopäiviä enimmillään oli 1431, rangaistus olisi ollut selvästi suurempi, ellei verottaja olisi kohdellut liittoa näin lempeästi.

Asia koskee liiton pääsihteeri Juha Kukkosen palkkion maksumenettelyä. Liitto oli maksanut pääsihteerin yritykselle, Keravan Uurnahautausmaa Oy:lle, konsultointipalkkion nimikkeellä 2.000 mk/kk, joita verottaja piti Juha Kukkosen palkkana. Niistä olisi pitänyt toimittaa ennakonpidätys ja maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksu.

Moninainen puliveivaus asianosaisten yksityisten yhtiöiden kanssa on nykyään hyvin yleistä. Päivälehdet kirjoittavat pääjohtajien ja muiden suurten herrojen kupruista. Vapaa-ajattelijain liittokin lähti tälle tielle verojen ja sosiaalikulujen välttämiseksi.

Tilintarkastajien vaatimuksesta järjestelyä koetettiin paikata konsultointisopimuksella maaliskuussa 2000. Tämä ei sitten onnistunut.

Kun liiton hallinnossa esitettiin epäilyjä järjestelyn laillisuudesta, toimiston- ja taloudenhoitaja kysyi ohjausta verottajalta tammikuussa 2001. Ohjaus saatiin huhtikuussa 2001. Verottaja katsoi, ottaen huomioon olosuhteet ja Kukkosen asema liiton luottamushenkilönä, Kukkosen suorittaneen konsulttitehtävät työsuhteelle ominaisissa olosuhteissa. Konsultointisopimuksen perusteella yhtiön laskuttamat korvaukset katsottiin Juha Kukkosen palkaksi.

Jos liitto olisi noudattanut ohjausta, verottaja olisi unohtanut ennen ohjausta noudatetun virheellisen maksumenettelyn. Rankaisua ei olisi tullut.

Hallitus käsitteli asiaa toukokuussa päättäen jatkaa vanhaa virheellistä ja lainvastaista maksumenettelyä. Myös Juha Kukkonen, vaikka oli esteellinen asiaa käsittelemään, otti osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Asia siirtyi tarkastusosastolle ja lokakuussa verottaja lähetti liitolle alustavan verotarkastuskertomuksen. Liitolla oli tilaisuus antaa siihen vastine. Hallitus käsitteli asiaa joulukuussa ja päätti, ettei mitään vastinetta anneta. Vaikka Juha Kukkonen todettiin nyt esteelliseksi päättämään asiassa, hänen sallittiin kuitenkin selitellä asioita ja johtaa hallitusta harhaan. Hän selitti antaneensa verottajalle jonkin lausunnon jo 6.11., vaikka asia ei kuulunut hänelle ollenkaan. Kukkonen sanoi, ettei liitolle koidu asiasta mitään seuraamuksia. Vaikka veronkierron jatkaminen oli toivotonta ja se olisi voitu lopettaa ilman rangaistusseuraamusta, Kukkonen tahtoi maksattaa kaiken liitolla. Laskun maksamiseksi A-liittomaksua olisi korotettava yhdellä eurolla 17 euroon.

Kukkonen tehosti vaatimuksiaan saada konsultointipalkkioita uhkaamalla siirtää laskut perintätoimiston perittäväksi. Hän muistutti minua, että perintäkulutkin peritään liitolta. Ehkei perintätoimisto kelpuuttanut Kukkosta asiakkaakseen, koska perintätoimista ei ole kuulunut mitään.

Lopputulos on vanha tuttu: Kukkonen hyötyy, liitto maksaa.

Laillisuusterveisin
Kimmo Sundström
toimiston- ja taloudenhoitaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?