PÄÄKAUPUNKISEUDUN ATEISTIT SAI HALLINTOKULUKORVAUKSEN MAASEUTUVIRASTOLTA (3.5.2012)

Maaseutuvirasto (Mavi) korvasi (päätösnumero HK102/2012; 3.4.2012) Pääkaupunkiseudun ateistit ry:lle (PAT) EU-elintarviketukiohjelman toteuttamisesta syntyneitä hallintokuluja tukikaudelta 2010-2011 yhteensä 156,36 euroa. Korvaus tukikaudelta 2009-2010 oli 182,90 euroa.

Hallintokulukorvaus on yksi prosentti avustuselintarvikkeiden raha-arvosta, joka puolestaan saadaan tuotteiden laskennallisten hintojen perusteella. Korvaus ei kata jakelusta aiheutuvia kuluja, vaan apuohjelma rahoitettiin pääasiassa yksityisin lahjoitusvaroin.

PAT:n hallinnon piiriin kuuluivat PAT:n lisäksi Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry (Järvenpäässä) ja Kotkan Vapaa-ajattelijat ry. PAT ei ole Vapaa-ajattelijain liiton jäsenyhdistys. Liiton lopetettua jakelun hallinnoinnin vuonna 2006, tämä tehtävä siirtyi PAT:lle. Hallintokulukorvaus jaetaan tasan kolmen hallintoon kuuluvan jakelijan kesken.

Vuonna 2012 EU-elintarvikejakelua jatkavat enää Forssan Vapaa-ajattelijat ry ja Kotkan Vapaa-ajattelijat ry, joka siirtyi ensin mainitun yhdistyksen hallinnon piiriin. PAT ei enää tänä vuonna osallistu EU-elintarviketukiohjelmaan. Toiminnan historiikki vuosilta 2002-2011 julkaistiin PAT:n vuoden 2011 toimintakertomuksen yhteydessä.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?