PÄÄKAUPUNKISEUDUN ATEISTIT RY TIEDOTTAA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 (27.4.2012)

(Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2012)

Hallinto ja kokoukset

Yhdistyksen puheenjohtajana ja taloudenhoitajana toimi Jouni Luukkainen, varapuheenjohtajana Jari Hakkarainen syyskokoukseen asti ja sen jälkeen Kimmo Sundström sekä sihteerinä Tapio Tukiainen. Tilintarkastajina toimivat Kalevi Korppi ja Hannu Töyri sekä varatilintarkastajana Marja Meltti. Kimmo Sundström oli jäsenrekisterinhoitaja, juhlapuhujayhdyshenkilö ja EU-elintarvikejakeluvastaava.

Yhdistyksen kokouksia pidettiin kaksi (kevätkokous 21.4., syyskokous 29.12.) ja hallituksen kokouksia viisi (13.4., 7.-8.7. [sp], 24.10., 20.12., 29.12.). Jäsenkirjeitä lähetettiin (postitse) kolme (13.4., 20.12., 31.12.).

Jäsenistö

Vuoden lopussa A-jäseniä oli 11 (10) ja K-jäseniä 32 (42) eli yhteensä 43 (52); suluissa vuotta aiemmat luvut.

Kotisivu ja puhelinluettelotiedot

Yhdistyksen kotisivua www.ateistit.fi hoiti yhdistyksen osan vuotta tukityöllistämä FM Janne Vainio. Sivuston luomisen suurta aktiivisuutta kuvannee se, että Mitä uutta? -osastossa on 97 päiväystä vuodelta 2011. Sivut ovat tunnettuja Vapaa-ajattelijain liittoa koskevista kriittisistä kannoistaan, uutisistaan ja artikkeleistaan.

Yhdistyksellä on oma sähköpostiosoitteensa ateistit@ateistit.fi. Yhdistyksellä oli Helsingin seudun vuoden 2011 puhelinluettelossa yhteystiedot: Pääkaupunkiseudun ateistit ry (Kimmo Sundströmin puhelinnumero, yhdistyksen posti-, sähköposti- ja verkko-osoitteet) ja Uskonnottomat juhlapuheet (viite ks. Pääkaupunkiseudun ateistit ry, Kimmo Sundströmin puhelinnumero).

Julkaisutoimintaa

Jouni Luukkaisella oli yksi aikakausilehdessä julkaistu mielipidekirjoitus. Jouni Luukkaisella oli 3, Kimmo Sundströmillä 71, Tapio Tukiaisella 3 sekä yhdistykseen kuulumattomalla Raimo Toivosella 5 kirjoitusta yhdistyksen kotisivujen Uutiset ja artikkelit -osastossa. Luukkainen ja Sundström kirjoittivat myös sanomalehtien verkkoversioiden keskustelupalstoille.

Pääkaupunkiseudun ateistit ry:n EU-elintarvikeaputoiminta 2002-2011

Tämän vuonna 2011 päättyneen yhdistyksen toimintamuodon historiikin laati yhdistyksen EU-elintarvikejakeluvastaava Kimmo Sundström.

Uusi yhdistys perustetaan. Pääkaupunkiseudun ateistit ry (PAT) perustettiin syyspäivän tasauksena 23.9.1999 nimellä Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry (PKV). Ensin sen jäsenet osallistuivat Helsingin Vapaa-ajattelijat ry:n (HVA) toimeenpanemaan EU-elintarvikejakeluun, kuten olivat osallistuneet jo ennen PKV:n perustamista. Jakelun organisoinnissa alkoi kuitenkin esiintyä yhä enemmän hankaluuksia, ja HVA:n jäsenet menettivät mielenkiintonsa sitä kohtaan. HVA:n silloinen puheenjohtaja Juha Kukkonen ei saanut jäseniä mukaan jakelutoimintaan. Hän sälytti Vapaa-ajattelijain liitto ry:n pääsihteerinä jakelutyön tämän kirjoittajan kontolle, joka silloin toimi liiton palkallisena toimiston- ja taloudenhoitajana ja jonka työtehtäviin HVA:n toimet eivät kuuluneet.

Avustustoiminta organisoidaan paremmin. PKV päätti organisoida avustustoiminnan paremmin. Siihen lähdettiin mukaan vuonna 2002. Sinä vuonna sekä PKV että HVA järjestivät Helsingissä kumpikin oman jakelunsa, mutta jakelun kolmanteen eli viimeiseen vaiheeseen syksyllä 2002 HVA ei enää osallistunut. Osa sen saamista elintarvikkeista jäi vuosiksi vanhenemaan liiton kellarivarastoon (Hämeentie 16 / Neljäs linja 1).

Jakelu siirtyy Helsingin Elokoloon vuonna 2004. Vuosina 2002 ja 2003 PKV toimeenpani jakelun Helsingissä, Vapaa-ajattelijain liiton toimistossa, Neljäs linja 1. Kun tämän kirjoittajan työsuhde laittomasti purettiin 23.11.2003 ja seuraajakseni palkattiin Paula Vasama-Everest-Phillips, Kukkonen ja Vasama yhdessä ryhtyivät omavaltaisesti sabotoimaan PKV:n toimintaa vastoin liiton puheenjohtaja Erkki Hartikaisen kantaa. Samaan aikaan PKV:n verkkosivusto karkotettiin Vapaa-ajattelijain liiton palvelimelta.

Näin myös EU-elintarvikejakelu jouduttiin siirtämään seuraavana keväänä Helsingin Elokolon tiloihin, Toinen linja 31. Elokolo oli Elämäntapaliitto ry:n toimipiste. Sieltä löytyi yhteistyökykyisiä ja avuliaita ihmisiä (Markku Heino, Antti Honkonen, Hannu Myllynen, Kati Sinenmaa) auttamaan työn jatkamisessa. Vuonna 2006 avustustoiminnassa pidettiin välivuosi. Jakelutapahtumat järjestettiin Elokolossa aina syksyyn 2011 saakka, jolloin PAT lopetti avustustoiminnan.

Jakelumäärät vuosina 2002-2005. Vuosina 2002-2005 PKV/PAT jakeli vuosittain seuraavat elintarvikemäärät: 2 084 kg (2002), 3 270 kg (2003), 2 078 kg (2004) ja 2 046,40 kg (2005), yhteensä 9 478,40 kg.

Uusi nimi yhdistykselle: Pääkaupunkiseudun ateistit ry. Vapaa-ajattelijain liiton ryhdyttyä vastustamaan uskonnottomien järjestötoimintaa ja muutenkin pilaamaan vapaa-ajattelijain mainetta, PKV:n syyskokous päätti 10.12.2004 muuttaa yhdistyksen nimen muotoon Pääkaupunkiseudun ateistit ry. Nimenmuutos rekisteröitiin ja tuli voimaan 7.6.2005. Näin "lippuunkin" oli kirjoitettu ytimekkäämpi nimi, jota liiton sabotöörit eivät olleet lianneet.

"Kukkoslovakit" erottivat liitosta EU-elintarvikeapuasioista vastanneen Janne Vainion. Vapaa-ajattelijain liitossa EU-elintarvikeapuasioita hoiti Janne Vainio niin kauan kuin jäsenyhdistyksiä palveltiin. Vainio erotettiin kaikista tehtävistään 6.11.2005. Sen jälkeen oli vain ajan kysymys, milloin Paula Vasama itse lyö hanskat tiskiin ja jäsenyhdistysten palvelu loppuu. 11.2.2006 liittohallitus päätti lopettaa EU-elintarvikeavun hallinnoinnin, mutta joten kuten liitto sätkytteli vielä koko vuoden 2006. Liitto aikoi myöhemmin jatkaa hallinnointia vielä vuonna 2007, muttei siitä tullut mitään.

Uusi vaihe alkaa 2007: PAT hallinnoimaan elintarvikeaputoimintaa. Uusi vaihe alkoi vuonna 2007. PAT alkoi hallinnoida EU-elintarvikeaputoimintaa omasta, Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry:n ja Kotkan Vapaa-ajattelijat ry:n puolesta. Forssan Vapaa-ajattelijat ry ryhtyi itse hallinnoijaksi. Nämä neljä yhdistystä jäivät jäljelle niistä yli kymmenestä liiton jäsenyhdistyksestä, jotka alunperin, vuodesta 1996 lukien, ryhtyivät elintarvikeaputoimintaan.

Jakelumäärät 2007-2011. Vuosina 2007-2011 PAT:n hallinnon kautta kulki seuraavat elintarvikemäärät: 9 001,08 kg (2007), 10 053,8 kg (2008), 9 535,03 kg (2009), 9 423,45 kg (2010) ja 9 350,7 kg (2011), yhteensä 47 364,06 kg.

PAT itse jakeli tästä määrästä 1 995,08 kg (2007), 2 038,60 kg (2008), 2 008,08 kg (2009), 2 017 kg (2010) ja 2 003,64 kg (2011), yhteensä 10 062,40 kg.

Näin PAT:n hallinnon kautta kulki vuosina 2002-2005 ja 2007-2011 avustuselintarvikkeita yhteensä 56 842,46 kg, joista PAT itse jakeli 19 540,80 kg.

Lisätietoja. Syksyllä 2011 PAT ja Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry päättivät lopettaa avustustoiminnan, mutta Kotkan Vapaa-ajattelijat ry päätti jatkaa sitä vuonna 2012. Myös Forssan Vapaa-ajattelijat ry jatkaa avustustoimintaansa.

EU-elintarvikeaputoiminnasta on kerrottu tämän PAT:n toimintakertomuksen 2011 ohella aiemmissa PAT:n toimintakertomuksissa 2002-2010 ja jakelua koskevissa uutisissa sekä jakeluiden vuosikertomuksissa PAT:n kotisivun Uutiset ja artikkelit -osastossa.

Puheenjohtaja Jouni Luukkaisen pyrkimykset vaikuttaa uskonnonvapauslainsäädäntöön ja sen käytäntöihin päättäjissä ja viranomaisissa

a) Kantelut

a1) Turun päivänavauskäytännöstä. Luukkainen kanteli tammikuussa eduskunnan oikeusasiamiehelle Turun päivänavauskäytännöstä. Kantelussa pidettiin virheellisenä sitä, että lehtitiedon perusteella Turun peruskouluissa ja lukioissa pidetään sellaisia uskonnollisia päivänavauksia, joista vastoin perustuslakia ja Opetushallituksen ohjeita kukaan ei saa omantunnonsyistä vapautusta; mukamas "yksi virsi ei vielä tee päivänavauksesta uskonnollista". Turun Sanomat käsitteli kantelua artikkelissaan ja pääkirjoituksessaan. Luukkainen antoi asiassa vastineensa huhtikuussa.

a2) Elinluovutuskäytännöistä. Elinluovutuksia koskevan kudoslain muututtua elokuun 2010 alussa lääkärit kuitenkin sanomalehdissä kertoivat, että he edelleenkin ottavat -- vastoin lain muutoksen tarkoitusta -- vainajan omaisten vastustavan kannan huomioon, vaikka vainaja joko nimenomaisesti tai oletetusti olisi ollut elintensä luovutuksen kannalla eikä siis ollut kieltänyt sitä. Kysymyksellä on yhteytensä vaatimukseemme, että samalla tavalla kirkkoon kuulumattoman vainajan on voitava saada luottaa johdonmukaisuuteen ja tulla haudatuksi kirkottomasti, ellei hän sitten ollut poikkeuksellisesti jättänyt kirjallista toivomusta tai suostumusta kirkollisesti haudatuksi tulemisesta. Itse asiassa ihmisen itsemääräämisoikeuden ulottumista kuoleman ylikin perusteltiin kudoslain muutoksessa juuri viittauksella hautaustoimilakiin.

Luukkaisen tästä asiasta elokuussa 2010 ja lokakuussa 2010 eduskunnan oikeusasiamiehelle tekemiä kanteluita ei otettu tutkittaviksi (vastaukset heti/maaliskuussa 2011). Siksi Luukkainen teki näiden kanteluiden pohjalta huhtikuussa kantelun Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valviralle, joka kuitenkin siirsi asian sosiaali- ja terveysministeriölle. Luukkainen täydensi huhtikuussa kirjoitustaan ministeriölle. Ongelmana on, että ministeriön edustaja oli jo aiemmin tuntunut antaneen väärin menetteleville lääkäreille periksi.

a3) Puolustusvoimien kirkollisesta työstä ja elämänkatsomustiedon opetuksesta. Luukkaisen vuonna 2009 tekemät kaksi kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle toisaalta puolustusvoimien uskonnollisista tilaisuuksista, jotka vastoin perustuslakia olivat pakollisia kirkkoon kuuluville varusmiehille, ja toisaalta puolustusvoimien kirkollisista oppitunneista, jotka olivat pakollisia kirkkoon kuuluville varusmiehille ilman, että tästä olisi perustuslain vaatimuksen mukaisesti säädetty lain tasolla, sekä sotilaspapeista kelvottomina elämänkatsomustiedon opettajina ratkaistiin yhdessä erään vuonna 2008 edellisestä aiheesta tehdyn kantelun kanssa vuoden 2010 loppupäivinä; uskonnollisten tilaisuuksien osalta puolustusvoimat tuomittiin. Apulaisoikeusasiamies pyysi Pääesikunnalta selvityksen sen toimenpiteistä. Mutta Pääesikunta ei selvityksessään 1.6. myöntynyt mihinkään muutoksiin Luukkaisen kanteluiden asioissa. Helsingin Sanomissa oli artikkeli Pääesikunnan selvityksestä lähinnä Vapaa-ajattelijain liiton kannanottojen tähden; Luukkainen itse ei kanteluiltaan ehtinyt kääntyä suoraan julkisen sanan puoleen.

Pyrkiessään vaikuttamaan Pääesikunnan tekeillä olleeseen selvitykseen Luukkainen kanteli helmikuussa uudelleen puolustusvoimien kirkollisista oppitunneista tyytymättömänä aiemman kantelunsa ratkaisuun tältä osin sekä myös puolustusvoimien elämänkatsomustiedon opetuksen kelvottomista järjestelyistä. Hänen tiedusteltuaan huhtikuussa, eikö kantelua otetakaan tutkittavaksi, tuli sitten hutaistu vastaus, jossa jäätiin odottamaan Pääesikunnan selvitystä, vaikka selvitystä ei ollut pyydetty asioista, joita uusi kantelu koski.

Luukkainen jätti sitten lokakuussa eduskunnan oikeusasiamiehelle hyvin laajan kirjoituksen, joka sisälsi vastineen Pääesikunnan selvityksestä sekä jatkokantelun / uuden kantelun puolustusvoimien kirkollisista oppitunneista ja elämänkatsomustiedon opetuksesta. Pääesikunnan on annettava selvitys ja lausunto uusimman lykkäyksen mukaan viimeistään 20.4.2012.

b) Rikosilmoitus

Luukkainen teki tammikuussa 2010 rikosilmoituksen vuoden 2009 lopussa julkisuudessa olleesta tapauksesta, jossa ev.-lut. kirkkoon liittyneen entisen muslimin kristillisiin hautajaisiin, joita hän oli toivonut, tuli kutsumatta imaami toimittamaan islamilaisia hautajaisseremonioita. Ilmoituksen mukaan teko rikkoi hautarauhaa hautaamattoman ruumiin pahennusta herättävän käsittelyn muodossa. Mutta ilmoitusta ei otettu huomioon, koska tapausta oli jo ryhdytty tutkimaan vainajan vakaumuksen kunnioittamisen kannalta vähemmän osuvasti uskonrauhan rikkomisena. Tapauksessa tehtiin 27.6. kaikkien kolmen vastaajan osalta syyttämättäjättämispäätökset. Päätöksistä ilmeni uusi seikka, että vainajan isän mukaan hänen poikansa oli kertonut aina olevansa islaminuskoinen, mutta se ei olisi vaikuttanut Luukkaisen ilmoituksen kantaan.

c) Yhdistyksen kannanotot

c1) Perusopetuksen tuntijako. Uusi opetusministeri Jukka Gustafsson asetti 23.8. opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän valmistelemaan esitys valtioneuvoston asetukseksi perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä perusopetuksen tuntijaosta. Työryhmän toimintaan vuoden 2011 puolella ei yhdistyksellä ollut aihetta puuttua.

c2) Biopankkilakiesitys. Yhdistys antoi 20.1. oma-aloitteisen lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sekä eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä (HE 325/2010 vp) biopankkilaiksi ja laiksi elinluovutuksia koskevan kudoslain muuttamiseksi. Lausunnossa vaadittiin alaikäisen päätösvallan kasvattamista, kuten sitä oli noissa valiokunnissa kasvatettu vuonna 2010 kudoslain tapauksessa. Esitys raukesi vaalikauden päätyttyä.

Uuden hallituksen uudistettua esityksen oleellisesti samansisältöisenä (HE 86/2011 vp) yhdistys antoi 25.10. oleellisesti saman lausunnon samoille valiokunnille sekä vielä 31.12. teemalla "Alaikäisen mahdollisuutta edistää omalta osaltaan tutkimusta on parannettava!" eduskunnan sivistysvaliokunnalle, jolta oli pyydetty lausunto asiassa.

Ateistien hautausmaat

Ateistit tarvitsevat oman/omat hautausmaansa pääkaupunkiseudulle. Hautaustoimilain vaatimat kirkon ylläpitämät tunnustuksettomat hauta-alueet eivät meille käy. Merellinen tuhkanripottelualue ei taas ratkaisuksi riitä. Vuonna 2011 monet muut asiat olivat kuitenkin tätä kysymystä kiireisempiä. Asian hoitaminen vaatisi rahaa, vaivaa, aikaa ja taitoa; maa-alueita kyllä olisi.

Juhlapuhujien tuki

Yhdistys tuki kulukorvausten muodossa Uskonnottomat juhlapuhujat ry:n jäseniä, pääkaupunkiseudulla toimivia puhujia ja harkinnanvaraisesti muitakin, kuitenkin erityisesti aloittelevia puhujia (enintään 70 euroa/puhe ja enintään 10 puheesta kalenterivuodessa/henkilö).

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut olivat A- eli aktiivijäseneksi hyväksytyltä 33 euroa ja K- eli kannattajajäseneltä 35 euroa. Yhdistys tilasi jäsenmaksuun sisältyvänä Vapaa Ajattelija -lehden jäsenelle.

Talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli tasapainoinen. Tuloslaskelma oli 1034,36 euroa alijäämäinen. Tase 31.12.2011 oli 2175,40 euroa. Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksujen ohella lahjoituksiin sekä ajoittain myös palkkatukeen. 


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?