VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON LIITTOVALTUUSTON KOKOUS 25.11.2006 (22.11.2006)

Vapaa-ajattelijan liiton liittovaltuuston (LV) tämänvuotinen, sääntömääräinen kokous pidetään ensi lauantaina 25.11.2006 Helsingissä.  Tässä kirjoituksessa arvioidaan liittohallituksen mennyttä toimintaa ja hallituksen kokoukseen tuomia esityksiä ja arvioita.

Kokouskutsu

Esityslistaehdotuksen kohdassa 13 mainitut liittohallituksen selityspyyntö Pääkaupunkiseudun ateistit ry:lle (PAT) ja PAT:n antama selitys eivät sisältyneet kutsuaineistoon, vaikka ne mainitaan liitteinä.  Miksi hallitus jätti nämä asiakirjat pois?  Vaikea asioista on keskustella, jos asiakirjoja ei lähetetä valtuutetuille etukäteen.

Toimintakertomusesitys 2005

Vuoden 2005 toimintakertomusesityksessä sanotaan Aki Räisäsen toimineen liittohallituksen varapuheenjohtajana vuoden 2003 joulukuuhun saakka ja sen jälkeen varapuheenjohtajana olisi toiminut Tauno Lehtonen.  Tämä ei pidä paikkaansa.  Vaihdos tehtiin liittohallituksen kokouksessa 5.10.2003.

Edelleen kerrotaan, että "Uusi pj toimi liiton pääsihteerinä vuosina 1996-2000."  Tämä ei pidä paikkaansa.  Uusi puheenjohtaja, siis Robert Brotherus, toimi pääsihteerinä vuoden 1997 liittoneuvoston kokouksesta (25.10.1997) kevääseen 1999 saakka.  Liittoneuvoston ylimääräisen kokouksen 24.4.1999 aikoihin Brotherus vielä oli pääsihteerinä.  Myöhemmin, liittokokouksen alla, hän lähti käpykaartiin.  Brotherus oli jo eronnut pääsihteerin toimesta tullessaan liittohallituksen kokoukseen 29.5.1999.  Tuossa kokouksessa hän ei enää pitänyt pöytäkirjaa ja poistui kesken kokouksen.

Juha Kukkonen toimi tuolloin puheenjohtajana.  Hän pyysi minua ja sen jälkeen ketä hyvänsä muuta pitämään pöytäkirjaa.  Kaikki kieltäytyivät osoittaen epäluottamustaan Kukkoselle.  Kukkonen joutui itse laatimaan pöytäkirjan. 

Robert Brotherus oli myös saanut valtakirjan edustaa Helsingin Vapaa-ajattelijoita tulevassa kesäkuun liittokokouksessa.  Hän ei kuitenkaan ruvennut edustusta hoitamaan eikä tullut liittokokoukseen vastaamaan toiminnastaan pääsihteerinä. 

Brotherus toimi pääsihteerinä 25.10.1997-kevät 1999, noin vuoden ja seitsemän kuukautta, ei viittä vuotta, kuten hallitus esittää.  Kun Brotherus vuonna 2005 pyrki liiton puheenjohtajaksi, hän ilmoitti vaalipropagandassa toimineensa aiemmin liiton pääsihteerinä kolme vuotta.  Nyt hallitus puhuu viidestä vuodesta.  Asia on syytä korjata, ettei seuraavaksi puhuta seitsemästä vuodesta. 

Hallituksen toimintakertomusesitys ei kerro, ettei liitto ylläpidä www.eroakirkosta.fi -sivustoa, vaan ylläpitäjä on Tampereen Vapaa-ajattelijat ry.

Vuoden 2005 toimintaa ja taloutta on arvioitu aiemmin laajemmin kirjoituksessa http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti90.html .

Talousarvion arvioitu toteuma 2006

Vuoden 2006 talousarvio meni monin osin pahasti metsään.  Kutsuin hallituksen esityksiä 26.11.2005 julkaistussa kirjoituksessa (http://www.dlc.fi/~etkirja/Valtuusto.htm) optimistiseksi huuhaaksi.  Vuonna 2005 LV:n kokous pidettiin 27.11.2005, mutta liittohallitus oli kiirehtinyt jo tätä ennen, 23.11.2005, jättämään opetusministeriölle vuoden 2006 valtionapuhakemuksen, jonka liitteinä oli vain hallituksen esityksiä.  Miksi hallitus hätiköi asiassa tällä tavalla? 

Hallitus haki opetusministeriöltä valtionavustusta vuodelle 2006 45.000 euroa, vaikka hallituksen esityksessä oli 30.000 euroa, minkä LV vahvisti.  Miksi hallitus toimii epäjohdonmukaisesti?  Sanottu toiminta inflatoi haettavaa valtionavustuksen määrää, eikä jää ministeriön virkamiehiltä huomaamatta.  Liitto toimitti "19.1.2005" (virheellinen vuosi; p.o. 2006) ministeriölle LV:n hyväksymän talousarvion vuodelle 2006.

Opintotoimintaan budjetoituja, saatavia avustuksia (4.000,00 euroa), ei näy missään.  Missä ne ovat?

Internet- ja EUnet-kulut eivät jääneet budjetoituun 800,00 euroon; arvio onkin nyt 1.358,66 euroa.

Kulttuurilehtitukiarvio (6.000,00 euroa) sen sijaan ylittyi 500,00 eurolla.  Arvioin, että hallitus oli tässä ylen optimistinen, mutta tuki on kuin onkin kasvanut.

Lehden painatukseen budjetoitiin 4.500,00 euroa ja toteumaksi arvioidaan 3.999,00 euroa.  Jos tämä pitää paikkansa, hallitus teki hyvän arvion.  Tämä on niitä harvoja kohtia, joissa hallituksen on onnistunut hieman leikata kuluja.

Puhelin- ja telekopiokulut budjetoitiin liian alhaisiksi (1.000,00 euroa), kuten arvasin.  Nyt arvio toteumasta on 1.686,95 euroa. 

Hallitus on tekemässä 3.300,00 euron "Liittokokousvarauksen" vuonna 2006.  Liittokokous on vuonna 2008.  Näin suuren varauksen tekeminen on epäasiallista.  Vuoden 2005 liittokokous maksoi noin 4.500,00 euroa.  1.500,00 euron vuosittainen varaus olisi hyväksyttävissä.

Kirjanpitoon budjetoitiin 2.000,00 euroa, mutta arvio toteumasta on 0,00 euroa.  Miksi näin?

Liittomaksutulo budjetoitiin 20.000,00 euroksi.  Nyt arvio toteumasta on vain 15.000,00 euroa.  Liittomaksutulo vuonna 2005 oli 14.736,00 euroa.  Hallitus kertoo, että vuonna 2005 maksavia jäseniä olisi ollut noin 1 650.  Liitto ei ole halunnut julkaista tilastoja maksavista jäsenistä yhdistyksittäin. Tilastoja julkaistiin siihen aikaan, kun minä toimin liiton toimiston- ja taloudenhoitajana.  En jaksa uskoa, että hallituksen esittämä luku olisi oikea.    Lisäksi arvioin, että liittomaksutulo jää kuluvalta vuodelta alle 15.000,00 euron.  Maksut tulee tilittää 31.1.2007 mennessä.  Arvioin siis, että hallitus on tässäkin tehnyt ainakin 5.000,00 euron arviointivirheen.  Tämän suuruiset virheet ovat suuria.  Hallitus arvioi usein tulot toteutuvia tuloja suuremmiksi ja menot toteutuvia menoja pienemmiksi.  Se on uusi, tuhlaajien toimintatapa ja tulos tiedetään: liitto köyhtyy.

Valtion yleisavustuksen budjetoiminen 30.000,00 euroksi oli itsepetosta.  Sellaiseksi sitä nimitin 26.11.2005.  Hallitukselta puuttuu realismia.

Jo tässä kappaleessa käsitellyt luvut kertovat, että kuluvana vuonna hallitus arvioi tulot noin 14.500,00 suuremmiksi kuin ne tulevat olemaan.  Toteutuvat menot taas alittavat budjetoidut menot vain 2.500,00 eurolla.  Alijäämäksi tulee -12.000,00 euroa!  

Toiminnan toteuma 2006

Liittokokous hyväksyi 11.6.2005 kolmivuotistoimintasuunnitelman vuosille 2006-2008, jossa mainittiin mm. alla olevat tavoitteet.  Esitän kysymyksiä hallitukselle koskien vuotta 2006:

1.  Liiton suunnittelema ja yhdistysten kanssa toteuttama jäsenhankintakampanja.  Missä tämä kampanja on?

2.  Iltapäivätoiminta ja uskonnoton päiväkotitoiminta.  Missä tällaista toimintaa on ollut ja minkälaista se on ollut?

3.  Liittohallituksen selkeä vastuunjako.  Missä tämä vastuunjako on esitetty?

4.  Nuoriso- ja opiskelijatoiminnan tehostaminen.  Missä tällaista toimintaa on ja miten sitä on "tehostettu"?

5.  Sääntöuudistuksen tarkkailuryhmä.  Keitä tähän tarkkailuryhmään kuuluu?

6.  Yhdistysten hautausmaiden perustaminen Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle.  Onko nämä hautausmaat perustettu ja missä ne sijaitsevat?

7.  Yhdistysten perustaminen maakuntakeskuksiin.  Mihin maakuntakeskuksiin vuonna 2006 on perustettu yhdistyksiä?

8.  Osallistuminen kirjamessuille.  Millä paikkakunnilla liitto osallistui kirjamessuille?

9.  Helsinkiin perustetaan kunnallinen hautausmaa.  Missä tämä hautausmaa sijaitsee?

10.  Tiedotteen lähettäminen hautaustoimistoille näiden liiton välityksellä.  Minkälainen tämä tiedote on? 

11.  Vuoden 1973 tutkimuksen uusiminen.  Onko tutkimus uusittu ja minkälainen se on?

12.  Järjestetään em. tutkimuksen jatkotutkimus.  Minkälainen tämä jatkotutkimus on?

13.  Uskontokritiikkityöryhmän perustaminen.  Keitä tähän työryhmään kuuluu ja mitä työryhmä on tehnyt?

14.  Omakehutyöryhmä.  Ketkä kehuvat hallituksen työtä vai kehuvatko sitä kaikki hallituksen jäsenet?

15.  Lobbaustyöryhmä (eduskunta).  Keitä tähän lobbaustyöryhmään kuuluu?  Miten työryhmä on toiminut?

16.  Lobbaustyöryhmä (valtioneuvosto).  Keitä tähän lobbaustyöryhmään kuuluu?  Miten työryhmä on toiminut?


17.  Hartaustilaisuuksien poistaminen yhteiskunnan laitoksista.  Onko nämä tilaisuudet poistettu yhteiskunnan laitoksista?  Mitä hallitus on asiassa tehnyt?

18.  Suvivirren poistaminen.  Onko Suvivirsi poistettu?  Mitä hallitus on asiassa tehnyt?

19.  Kirkollisveron poistaminen.  Onko kirkollisvero poistettu?  Mitä hallitus on asiassa tehnyt?

20.  Kristillisten opistojen ja koulujen valtionavun lakkauttaminen.  Onko mainittu apu lakkautettu?  Mitä hallitus on asiassa tehnyt?

21.  Seurakuntien yhteisöveron lopettaminen.  Onko mainittu vero lopetettu?  Mitä liiton hallitus on asiassa tehnyt?

22.  Korkeakoulujen sekularisoiminen.  Onko korkeakoulut sekularisoitu?  Mitä hallitus on asiassa tehnyt?  Kirjoitin tällaisesta Helsingin yliopiston uskonnollisia menoja vastaan suunnatusta mielenosoituksesta uutisen 11.9.2006 (http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti100.html). Tässä mielenosoituksessa ei ollut yhtään hallituksen jäsentä.  Miksi ateistinen toiminta keskellä Helsinkiä ei kiinnosta hallituksen jäseniä? 

23.  Koululaitoksen sekularisoiminen.  Onko koululaitos sekularisoitu?  Mitä hallitus on asiassa tehnyt?

24.  Hautausmaiden siirto kunnille.  Onko hautausmaat siirretty kunnille?  Tämä tavoite on sikäli kummallinen, että se on liiton aiemman, opetusministeriölle 2.1.2001 annetusta lausunnosta (http://www.vapaa-ajattelijat.fi/kannanottoja/liitonlausunto.html) ilmenevän toimintalinjan vastainen.
 
25.  Viisivuotissuunnitelman tekeminen taloudesta.  Missä tämä suunnitelma on?

26.  Ei hankita pörssiosakkeita.  Tämä kohta on tietääkseni toteutunut.  Jo kauan Vajaa-ajattelijain liitossa on vastustettu yhtä jyrkästi erityisesti listattujen yhtiöiden osakkeiden hankkimista kuin valtiokirkkoa.  Jotain peruspahaa pörssissä on, mutta mitä, se ei ole minulle selvinnyt.

Lahjoittajien, jotka mahdollisesti ovat lahjoittamassa liitolle pörssiosakkeita, kannattaa huomata tämä kohta.  Mikä olisikaan heidän lahjoittamiensa osakkeiden kohtalo, jos ne joutuisivat liiton haltuun?

Talousarvio 2007

Mitä hallitus tarkoittaa esityslistaehdotuksen kohdan 9 "vastuuhenkilöistä" päättämisellä?  Eivätkö hallituksen jäsenet kannakaan vastuuta?

Muiden opintotoiminnan kulujen arvio on pudotettu 9.750,00 eurosta 400,00 euroon.  Miksi näin?

Hautausmaa-avustuksiin on budjetoitu aivan riittämättömästi 2.400,00 euroa.  Tämä vahvistaa sen, että hallitus rikkoo Koivistojen rahaston käytöstä annettua testamenttimääräystä, josta olen aiemmin kirjoittanut (http://www.ateistit.fi/uutiset/uuti67.html).

Hallitus on ryhmitellyt liiton omat 70-vuotisjuhlat palvelutoimintaan.  Onko juhliminen palvelua?  10.000,00 euron budjetoiminen juhlimiseen on mauton esitys.  Juhliin ei ole aihetta. 

Helsingin Vapaa-ajattelijain vuokraa ehdotetaan nostettavaksi 20,00 euroa/kk, kun sitä tulisi nostaa 100,00 euroa/kk.  Tämä kertoo siitä, että hallitus samanaikaisesti suosii toisia jäsenyhdistyksiä, kun se syrjii toisia.  Nämä ovat uusia menettelytapoja, joita arvostelen.

Liitto
1. luopui jaosta ns. A- ja B-jäseniin (ei Vapaa Ajattelija    -lehteä);
2. käytti testamenttimääräysten vastaisesti Koivistojen rahaston varoja; ja
3. kieltäytyi tukemasta jäsenyhdistysten toimintaa avustuksin (toiminta-avustukset vuonna 2005 yhteensä vain 200,00 euroa).

Näin liittohallitus tuhosi liittomaksumoraalin.  Liittomaksutulo on ollut yhtämittaisessa laskussa vuodesta 2001 alkaen.  Jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi liittomaksuja on alennettava 12,00 eurosta/jäsen 6,00 euroon/jäsen vuosina 2007-2008.  Tämän alennuksen jälkeen jäsenmaksuista noin kaksi kolmannesta jäisi jäsenyhdistyksen käyttöön ja yksi kolmannes menisi liitolle.

Vuonna 2005 bruttovuokratuottoja saatiin 52.452,86 euroa.  Arvio vuokratuottojen toteumasta 2006 on 54.654,05 euroa ja vuodelle 2007 on budjetoitu näitä tuloja 64.200,00 euroa.  Miksi tuotot kasvaisivat 17 prosenttia vuodessa?  Vuonna 2005 tuotoista siirrettiin rahastoihin vain 6.338,49 euroa.  Vaikka rahastoihin ei siirrettäisi tuottoja ollenkaan vuonna 2007, 64.200,00 euroon ei päästä. 

Liitto ei ole kyennyt kasvattamaan asuntokantaansa, eikä vuokria voida korottaa kuin 2-3 prosenttia vuodessa.  Asiallinen arvio bruttovuokratuloista olisi 56.000,00 euroa.  Liittovaltuuston ei pidä hyväksyä sellaisia arvioita, jotka ovat selvästi epärealistisia.

Lahjoituksia liitto odottaa saavansa vuonna 2007 30,00 euroa.  En moiti arviota.  Sen jälkeen, kun liitto vuonna 2002 sai 13.5.2001 kuolleen Erik Helinin perinnön haltuunsa, liitto ei ole saanut yhtään isompaa lahjoitusta eikä yhtään testamenttiakaan ole realisoitunut.  Liitto on menettänyt jäsentensä ja yleisön luottamuksen varallisuuden hoitajana. 

Talousarviossa on sotkua ja vanhoja vippaskonsteja.  Miksi purut Koivistojen rahastosta ja saatavat KELA-korvaukset on merkitty tuloslaskelmaan miinusmerkkisiksi?  Miksi Koivistojen rahastoon aiotaan siirtää vain 3.000,00 euroa, kun sinne pitäisi testamenttimääräyksen mukaan siirtää yli 11.000,00 euroa ja liittohallituksen testamenttimääräystä rikkovankin päätöksen mukaan yli 5.000,00 euroa?  Syy lienee se, että hallitus kuluttaa varat mieluummin vaikka juhlimiseen kuin avustaa niillä uskonnottomien hautausmaiden ylläpitoa tai uusia investointeja.  On merkillistä, jos liittovaltuutetut sallivat hallituksen rikkoa testamentin tekijöiden antamia määräyksiä, eivätkä ohjaa varoja jäsenyhdistysten oikeisiin tarpeisiin.     

Kun liittomaksut on arvioitu 4.000,00 euroa ja bruttovuokratuotot 8.200,00 euroa liian suuriksi, 1.500,00 euron liittokokousvaraus jätetty tekemättä ja Koivistojen rahastoa kasvatettu 2.000,00 euroa liian vähän, joudutaan menoja karsimaan tasapainon saavuttamiseksi 9.300,00 eurolla vielä sen jälkeen, kun purut rahastoista ja pieni KELA-korvaus on korjattu positiivisiksi.  Tämä on liittovaltuutettujen tehtävä.

Toimintasuunnitelmaesitys 2007

Hallituksen toimintasuunnitelmaesityksessä on kokonaan unohdettu liittokokouksen kolmivuotistoimintasuunnitelma 2006-2008, jota pitäisi toteuttaa.  Juhlimisen asemesta hallituksen tulisi toteuttaa vuoden 2006 suunnitelmaa laiskanläksynä.

Toimiston "uusien sisustusjärjestelyjen" asemesta toimistossa tulisi siivota.  Pöly ja hiekka, joka puolella hajallaan olevat toimistotarvikkeet ja toimistotyökalut, paperipinot ja kirjat, liika tavaramäärä ja ahtaus, valaisimien kuupien repiminen pois yms. ovat tehneet toimistosta epämiellyttävän ympäristön. 

Hallituksen esitys tehdä positiivinen tilinpäätös on hyvä.  Hallitus mainitsee, että Tampereen yhdistys hallinnoi eroakirkosta.fi-sivustoa ja että sivuston tavoite on pitää kirkosta eroaminen suurena.  Liiton kannattaa tukea tätä sivustoa.

Toimintasuunnitelmaesitys unohtaa jäsenyhdistysten taloudellisen avustamisen.

Yleisesti toimintasuunnitelma on aika lattea, joka vastannee tulevan vuoden toteutuvaa toimintaa.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?