LIITTOKOKOUSESITYKSET LAHDEN LIITTOKOKOUKSELLE (28.6.2011)

Päivitetty 29.6.2011

Esityksiä Vapaa-ajattelijain liiton liittokokoukselle (LK) voi liiton sääntöjen mukaan tehdä liiton jäsenyhdistys, tällaisen yhdistyksen yksityinen jäsen ja liittohallitus (LH). 

Esitysten lukuisuus ja laatu mittaavat omalla tavallaan jäsenistön aktiivisuutta. Ennen kukkosmielisten voimien valtaantuloa ja liiton hajottamista liittokokousesityksiä tehtiin enemmän sekä jäsenyhdistysten että yksittäisten jäsenten toimesta. Vielä Hämeenlinnan LK:lle (1999) tehtiin 14 esitystä. Kotkan LK:lle (2002) tehtiin vain kuusi esitystä ja Järvenpään LK:lle (2005) enää neljä esitystä. 

Piikkiön LK:lle (2008) tehtiin taas liki 20 esitystä. Näistä esityksistä tuli hyväksytyksi mm. Helsingin yliopiston vapaa-ajattelijayhdistys Prometheus ry:n esitys. Siinä esitettiin liitolle hyväksyttäväksi periaatekanta, ettei liitto hyväksy mitään kaikille yhteistä katsomus- tai etiikka-ainetta kouluihin (ns. Ruotsin malli). Lausunnon antanut LH yhtyi aloitteeseen. 

Uusi LH rikkoi kuitenkin tätä päätöstä vastaan. Ensiksi helmikuussa 2010 se lausui, että vastuu koulun arvokasvatuksen eli moraaliopetuksen laadusta tulisi siirtää oppilaiden vanhemmilta valtiolle! Sitten valtion tulisi ajaa kouluihin uusi oppiaine, ”maailmanetiikka”, ”universaali etiikka”, ja pakottaa kaikki oppilaat siihen. Opetuksen tulisi olla toispuolista siten, että ”siinä pitäisi ennen kaikkea opettaa eri vakaumuskuntia yhdistäviä asioita etiikasta”. Tämä kuulemma edistäisi vakaumusten tasa-arvoa. – Hassuinta asiassa on, että koko ajatus maailmanetiikasta on kristityn, katolilaisen papin, Hans Küngin jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien ajama ohjelma. Tosin sillä rajauksella, että siinä koetetaan etsiä uskontoja yhdistäviä eettisiä seikkoja. Haluavatko vapaa-ajattelijat yhdeksi uskonnoksi muiden joukkoon? 

Vaikka LH vastusti uskontotieto-nimisen oppiaineen tuomista kouluihin, tämä on vain takertumista oppiaineen nimeen. Oppiaineen nimi on yhdentekevä sen rinnalla minkälaista sortoa uskonnottomat oppilaat ovat saaneet kokea. Tämä kaikki on jo koettu ennen vuotta 1985, jolloin elämänkatsomustieto (ET) viimein saatiin kouluihin. Sen ajan vapaa-ajattelijat voittivat kamppailun aineen puolesta ja halusivat ajaa uskonnottomien etuja, eivät paimentaa kristittyjä tai muita uskovaisia opiskelemaan ainetta. 

Syyskuussa 2010 LH jatkoi rikkomista liittokokouspäätöstä vastaan lausumalla, että ET tulee avata kaikille oppilaille. Kysyttäessä perusteluja LH:n jäsen Robert Brotherus vastasi, että hänen mielestään sitä ja tätä. LH:lla ei kuitenkaan ole lupaa rikkoa LK:n tekemiä päätöksiä. 

LH:n piti myös laatia liitolle uusi kulttuuriohjelma. Tämän hyväksytyn esityksen toimeenpanon LH laiminlöi. Kolmena kuluneena vuonna se ei saanut aikaan mitään. 

Lahden liittokokoukselle tehdyt esitykset 

LH:n tekemää sääntömuutosesitystä käsitellään myöhemmin eri kirjoituksessa. 

Jäsenyhdistysten ja henkilöjäsenten toimesta tulevalle LK:lle tehtiin vain viisi esitystä, kaikki jäsenyhdistysten esityksiä. 

1. Kemin Vapaa-ajattelijat ry esittää, että liiton Kulttuuriohjelma uudistetaan ja LH valitsee sitä tekemään työryhmän. 

Nykyinen Kulttuuriohjelma hyväksyttiin Lahden liittokokouksessa 12.-13.6.1993 ja julkaistiin seuraavana vuonna 21-sivuisena vihkosena. 

Nykyinen LH, joka ei itse saanut asiassa mitään aikaan koko liittokokouskautena, kuitenkin kannattaa esitystä. Sen mielestä ohjelmaa tulee supistaa merkittävästi ja vielä on selvitettävä, tulisiko ohjelman nimi vaihtaa. 

2. Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry esittää, että LH ja liittovaltuusto (LV) valmistelevat esityksen kirkon ja valtion erottamiseksi. 

LH kannattaa esityksen valmistelua. 

3.1 Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry esittää, että Vapaa Ajattelija –lehteä suunnattaisiin enemmän yleisölle ja sen tulisi olla ”ensi sijassa yleisölehti”. Samalla lehden tulisi olla yhdistyksen käyntikortti. Lehden taittoa yhdistys moittii vanhahtavaksi. 

LH kannattaa esitystä. 

3.2 Yhdistys esittää Vapaa Ajattelijan koon kasvattamista A4:ksi, mutta ilmestymiskertojen harventamista 3-4 kertaan vuodessa. Numeroiden määrän pitäisi vaihdella juttutarjonnan mukaan. 

LH ei ota asiaan kantaa. Asia jää seuraavalle LH:lle. 

3.3 Yhdistys ehdottaa perustettavaksi lehden 3-5-jäsenisen toimituskunnan. 

LH ei ota kantaa esitykseen, mutta kertoo, etteivät toimituskunnat ole aiemmin toimineet aktiivisesti. 

4. Keski-Uudenmaan Vapaa-ajattelijat ry esittää elämänkatsomustieto oppiaineen vapaasti valittavaksi ainakin lukiossa. 

LH kannattaa aloitetta. 

5. Kotkan Vapaa-ajattelijat ry esittää toiminnallisen aktiviteetin lisäämistä. On ”etsittävä muotoja eläkkeellä olevien ajattelijoiden tapaamisiin”, josta voisi tulla yhdistyksen tukikerho. 

LH:n mukaan toimintamuotoja on hyvä pohtia, mutta liitto voisi toimia asiassa lähinnä tiedon välittäjänä. 

On masentavaa, että ainoatakaan yksityishenkilön tekemää esitystä ei tehty. Kun esitys tulee hyväksytyksi LK:ssa, toimielinten on valvottava, että LH toimeenpanee esityksen. Muistan kuinka yhdessä edesmenneen puheenjohtaja Kari Saaren kanssa kävimme kerran 1990-luvulla läpi järjestelmällisesti useampien aiempien liittokokousten hyväksyttyjä esityksiä. Halusimme tarkistaa mitä kaikkea LH vielä voisi tehdä niiden esitysten puolesta, joita ei siihen mennessä ollut ehditty toimeenpanna. 

Kaiken kaikkiaan esityssato nyt on kovin laiha. Se kertoo vapaa-ajattelijoiden apaattisuudesta tällä hetkellä.  

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?