LIITTOKOKOUSKESKUSTELUA II (5.7.2011)

Kirjoitukseni Liittokokouskeskustelua julkaistiin kesäkuun puolivälissä. Sen jälkeen ei mitään kovin kiinnostavaa olekaan tapahtunut. Ehdotukset uusista henkilöistä liiton luottamustoimiin ovat lähes ehtyneet. Sekin kielii apatiasta – taikka siitä, että junttaryhmät toimivat hiljaa eivätkä tuo esityksiään julki ennen liittokokousta (LK). 

Petri Karisma kirjoittaa Kinatorilla 

Kinatoriviestissään 19.6.2011 Karisma nosti esiin seikat, jotka hänestä ovat olleet Tampereen vapaa-ajattelijain (TAVA) menestystekijöitä: (1) Yhdistyksen säännölliset tapaamiset; (2) Tavoitteelliset projektit ja; (3) Tekijöiden päätösvalta projektien tavoitteiden puitteissa. 

TAVA:n jäsenet näkevät toisiaan viikoittain ja on luonnollista puida asioita sekä sähköpostitse että kasvokkain. Myöhemmin järjestettiin suunniteltuja tapaamisia, joissa yleensä edistetään yksittäisiä projekteja. Kolmantena tapaamismuotona on vapaamuotoiset olutillat. 

Projektit ovat muuta toimintaa kuin rutiininomaista yhdistyksen hallintoa. Niillä on suuntaviivat ja tavoitteet. Esim. Eroakirkosta.fi:n (EK) ensisijainen tavoite on kirkon jäsenten erottaminen kirkosta ja toissijainen tavoite herättää keskustelua kirkon ja valtion suhteesta sekä tuoda julkisuutta uskonnottomille. Ensisijaisen tavoitteen takia EK ei voi olla uusien jäsenten rekrytointikanava vapaa-ajattelijoille eikä ateistinen propagandakanava. 

Projekteihin osallistuvat henkilöt päättävät mitä projekteissa tehdään, keitä siinä toimii sekä myös tiedotteista, kanteluista ja media- ja viranomaisyhteistyöstä. TAVA huolehtii projektien taloudellisista ja muista resursseista. Projektin tavoitteiden muutosesitykset ja ristiriidat käsittelee projektiryhmä ja TAVA:n hallitus yhdessä. 

Liiton ongelmaksi Karisma näkee ”sisäisen paperin pyörittämisen”, joka ei luo ulkoista näkyvyyttä eikä anna liiton mielipiteille painoarvoa. Liiton keskusjohtoisuus, hallituksen ja toimiston puuttuminen yksityiskohtiin, tappaa toimintahalun eikä osoita luottamusta toimijoita kohtaan. On siirryttävä tavoitejohtamiseen: liitto tarjoaa tarvittavat resurssit työryhmille, jotka toteuttavat projektit omassa tahdissaan. 

Teuvo Moisa: Heljä Pekkalin pääsihteeriksi 

Teuvo Moisa (Länsi-Uudenmaan ateistit ry) ehdotti Kinatorilla 20.6.2011 Heljä Pekkalinia (Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry) liiton pääsihteeriksi. Pekkalin on nykyisin liittohallituksessa (LH) Tauno Lehtosen varajäsen ja liiton taloudenhoitaja. LH pitää taloudenhoitajan asemaa tärkeänä, sillä sääntömuutosesityksessään (13 § Nimenkirjoittajat) se haluaa kirjata taloudenhoitajan sääntömääräiseksi nimenkirjoittajaksi. Ennen taloudenhoitaja Paula Vasamaa kukkosmieliset hallitusjäsenet eivät halunneet antaa taloudenhoitajalle edes sopimusoikeuteen perustuvaa nimenkirjoitusoikeutta muutoin kuin kiireellisissä ja vähämerkityksellisissä asioissa. Tämä on taas esimerkki liiton tempoilevasta toimintakulttuurista. 

Pekkalinin yhdistyksen nimi oli vielä Kuusankosken Vapaa-ajattelijat ry (46295, perustettu 7.4.1946), kun hän liittyi sen jäseneksi 1990-luvun loppupuolella. Väki oli vanhaa, mutta yhdistys sai Pekkalinista tarmokkaan, nuoremman jäsenen. Uudeksi puheenjohtajaksi hänet kirjattiin 31.3.1998. Seuraavana vuonna yhdistyksen uudeksi nimeksi merkittiin 18.2.1999 Pohjois-Kymen Vapaa-ajattelijat ry. 

Välillä puheenjohtajana toimi vuoden Eero Jaakkola (puheenjohtajaksi 22.4.2002), mutta taas pian (24.1.2003) Pekkalin palasi puheenjohtajaksi. Kuntaliitosten vanavedessä yhdistys päätti jälleen muuttaa nimensä: nykynimeksi kirjattiin 8.3.2010 Kouvolan Vapaa-ajattelijat ry. 

Hämeenlinnan LK:ssa 20.6.1999 LH:n varajäseniksi oli valittu Teuvo Kantola, Jouni Korpela, Timo Meltti ja Kimmo Sundström, joista Kantola ja Korpela olivat kukkosmielisiä. Korpela osallistui 21.8.1999 pidettyyn LH:n kokoukseen, mutta alkoi sen jälkeen levittää virhetietoja liitosta. Tätä seurasi pian kirje, ettei hän enää aio osallistua LH:n kokouksiin. Kirje merkittiin tiedoksi seuraavassa LH:n kokouksessa 16.10.1999. 

Seuraavaksi varajäsenistä erosi Timo Meltti 28.10.2000. Hän oli toiminut Vapaa Ajattelijan päätoimittajana 1.1.1999 lukien ja erosi myös siitä tehtävästä kuten muistakin luottamustehtävistään. Syyksi Meltti kertoi ”tunkkaisen ilmapiirin”, joka ei mahdollistanut jatkamista. 

Vapautuneet varajäsenpaikat täytettiin liittoneuvoston (LN) kokouksessa 22.4.2001. Tällöin Kimmo Sundström ehdotti toiselle paikalle Veikko Lainetta (Järvenpään Vapaa-ajattelijat ry). Erkki Hartikainen ehdotti valittaviksi Heljä Pekkalinin (Pohjois-Kymen Vapaa-ajattelijat ry) ja Veikko Laineen. Juha Kukkonen ehdotti valittavaksi Anna-Riitta Mosorinin (Salon seudun vapaa-ajattelijat ry). Liittoneuvoksista Keijo Moberg (Kotkan Vapaa-ajattelijat ry), Jorma Snellman (Karkkilan Vapaa-ajattelijat ry) ja Simo Löfgren (Helsingin Vapaa-ajattelijat ry) kaikki kannattivat valittaviksi ehdokkaat Pekkalin ja Laine. He tulivat valituiksi. 

Kotkan LK:ssa 9.6.2002 Pekkalin uusi LH:n varajäsenpaikkansa. Järvenpään LK:ssa 12.6.2005 hänet valittiin LH:n varsinaiseksi jäseneksi. 

Piikkiön LK:ssa 15.6.2008 nähtiin erikoisia pyörähdyksiä. Pekkalin, joka ei itse osallistunut LK:een, valittiin LH:n varsinaisen jäsenen Timo Mykrän (Vapaa-ajattelijain liiton Vuoksenlaakson yhdistys ry) varajäseneksi. Pian kokouksen jälkeen hän ilmoitti, ettei suostu ottamaan paikkaa vastaan. 

Liittovaltuuston (LV; uusi nimi, ennen LN) kokouksen 29.11.2008 piti täydentää Mykrän varajäsenen paikka, mutta näin ei käynytkään. Pekkalin oli jostakin syystä, jota ei kerrottu, muuttanut mieltään. Paikkaa ei täytetty vaan LH sijoitti Pekkalinin vapaalle paikalle. 

Paula Vasaman saatua potkut 12.5.2009, Pekkalin valittiin liiton taloudenhoitajaksi 8.8.2009. Hänen yhdistyksensä ehdottikin häntä sitten LH:n varsinaiseksi jäseneksi, kun varsinainen jäsen Timo Mykrä erosi paikaltaan heinäkuussa 2009. 

Tälläkin sivustolla oletettiin, että Pekkalin siirtyy Mykrän paikalle varsinaiseksi jäseneksi ja LV täydentää varajäsenen paikan. Toisin kävi. LV:ssa kukaan ei kannattanut Pekkalinia LH:n varsinaiseksi jäseneksi. Martti Vaattovaara (Luoteis-Lapin Vapaa-ajattelijat ry) ehdotti Tauno Lehtosta (Turun Vapaa-ajattelijat ry) valittavaksi Mykrän paikalle ja näin päätettiin äänestyksen jälkeen (ks. tarkemmin). Pekkalin on siis palvellut edelleen LH:n varajäsenenä ja liiton taloudenhoitajana nykyhetkeen saakka. 

Pekkalin oli vuonna 2005 hyväksyttyjen Susisääntöjen valmistelutyöryhmän jäsen. Aiemmin esitellyistä puheenjohtajaehdokkaista Tauno Lehtonen ja Eino Huotari olivat myös tämän työryhmän jäseniä (ks. tarkemmin). 

Pekkalin ei kuitenkaan suostu pääsihteeriehdokkaaksi. 

Viimeiset uutiset ennen liittokokousta 

Vapaa Ajattelijan numero 3/2011 saapui minulle 4.7.2011. Siinä on jonkin verran liittokokousasiaa. Toimitussihteeri Marketta Ollikainen kirjoittaa, että liiton toimielimiä valittaessa, ”Liitossa on perinteisesti haluttu pitää kiinni alueellisesta edustettavuudesta”. Toisellekin mielipiteelle olisi perusteita: juuri alueellisen edustavuuden lyttäämisen takia liittoa vastaan nostettiin kanne Kotkan liittokokouksen (2002) jälkeen. 

Yhdistykset tekivät Ollikaisen mukaan liittokokoukselle ”lukuisia” ”aloitteita”. Todellisuudessa yhdistykset tekivät viisi LK-esitystä, yksityiset jäsenet eivät ainoatakaan. 

Vapaa Ajattelija esitteli kolme puheenjohtajaehdokasta 

Viidestä puheenjohtajakilpaan ilmoittautuneesta ehdokkaasta uusi Vapaa Ajattelija esitteli kolme: Eino Huotari, Petri Karisma ja Kim Sjöström. Tauno Lehtosta ja Esa Ylikoskea ei esitelty. Näistä ainakin Lehtonen oli lähettänyt vastaukset puheenjohtajaehdokkaille tehtyihin kysymyksiin, mutta lehti ei niitä julkaissut. Huhut Robert Brotheruksen puheenjohtajaehdokkuudesta olivat vääriä; hän ei ole tällainen ehdokas. 

Lehtosen kampanja ei näytä kummoiselta; hänet on siirretty sivuraiteelle. Ylikoski on kirjoittanut aktiivisesti eri välineissä ja lähettänyt sangen monta viestiä Kinatorille. Hän on myös tehnyt kanteluita viranomaisille erinäisistä epäkohdista. Sjöström on samoin kirjoitellut ahkerasti tiedotusvälineille ja vapaa-ajattelijoille eri asioista sekä tehnyt kanteluita viranomaisille. Karisma on myöntänyt liitossa olevat sisäiset ristiriidat, motivoimattoman toimintakulttuurin ja sisäisen tiedonkulun ongelmallisuuden. 

Huotari luottaa enemmän hiljaiseen taustatyöhön, mutta ääni kellossa on ihmeellinen. Hän haluaa, että jäsenyhdistykset olisivat laajasti edustettuina liitossa, vaikka todellisuudessa hän on ollut erottamassa yhdistyksiä liitosta ja hajottamassa liittoa. Edelleen Huotari haluaisi erilaisia ihmisiä liittoon, vaikka on ollut potkimassa ulos juuri tällaisia ihmisiä liitosta. Hän peräänkuuluttaa koko liiton tukea liittohallitukselle, vaikka on itse ollut rakentamassa klikkejä ja muutaman yhdistyksen harvainvaltaa. Seremonioiden osalta Huotarin mielestä yhdistykset saavat järjestää asian kuten haluavat, mutta liitossa hän on aina tukenut jäsenyhdistysten tuottamien palveluiden asemesta kaupallisen Prometheus-seremoniat Oy:n palvelutuotantoa. Kaikki tämä sanojen ja tekojen välinen ristiriita kertoo, että Huotari on epävarma kannatuksestaan. Hänen viimeinen mahdollisuutensa päästä jatkamaan liiton tärkeimmissä tehtävissä on tuupertumassa samaan klikkipolitiikkaan, jota hän itse oli luomassa. 

Edustajia 52 

Määräaikaan mennessä liitolle ilmoitettiin 52 edustajaa. Pois jäivät Rovaniemen Vapaa-ajattelijat ry:n ja Vaasan Vapaa-ajattelijat ry:n edustaja. 

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?