VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO JÄTTI VALTIONAPUHAKEMUKSEN VUODELLE 2011 (21.12.2010)

Vapaa-ajattelijain liitto ry jätti 17.12.2010 valtionapuhakemuksensa valtion yleisavustuksen saamiseksi liitolle vuonna 2011. Avustusta haettiin 30.000 euroa. 

Liiton tavoitteiksi mainitaan ”Katsomusten tasa-arvo, uskonnoton tapakulttuuri jne.”. 

Tämä kuvaa sitä, että liitto on kadottanut luonnettaan uskonnottomien etujärjestönä. Katsomusten tasa-arvoa tärkeämpää on ihmisten tasa-arvo, ja uskonnottomien ihmisten eriarvoinen kohtelu on edelleen aivan yleistä verrattuna uskovien kohteluun. Tasa-arvoa ajavia järjestöjä on ennestäänkin kymmenittäin, mutta uskonnottomien etuja ja oikeuksia puolustavia järjestöjä vain muutama. Tasa-arvonäkökulmaa voidaan arvostella myös siitä, että uskonnottomien ja uskonnottomien katsomusten hyödyllisyys verrattuna uskovien ja uskontojen vahingollisuuteen jää huomiotta. 

Vapaa-ajattelijain liitto on joissakin asioissa myös itse muuttanut kantojaan lähemmäksi kristittyjen näkemyksiä. Ihmiskeskeinen humanismi liitossa on samoin osoitus liiton loittonemisesta ateismista, ts. painoarvoa on annettu enemmän ihmiselle suhteessa muihin eläimiin ja luontoon. Tässä suhteessa kristinusko ja humanismi ovat lähellä toisiaan, mutta molemmat etäällä ateismista. (Helsingin Vapaa-ajattelijain kotisivun alaotsikko on jopa Sekulaarin humanismin puolesta, joka vie ajatukset siihen suuntaan, että yhdistys olisi humanistiyhdistys, vaikkakin on säilyttänyt vanhan nimensä.)  

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää avustuksesta ensi vuonna. Liiton valtionavustus on polkenut paikallaan vuodesta 2004 lukien ja on 25.000 euroa. Tätä aiemmin liitto sai korotuksen valtion yleisavustukseen vuonna 2003 (500 euroa, 2,3 prosenttia). Vuonna 2000 valtionavustuksen määrä oli 150.000 markkaa (25.228,19 euroa). Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatio on vuosina 2000-2010 ollut yhteensä n. 19 prosenttia. Reaalisesti valtionapu on pienentynyt noin viidenneksen. Tässäkään suhteessa vuoden 2003 jälkeiset liittohallitukset eivät ole kyenneet puolustamaan uskonnottomien etua.

Kimmo Sundström


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?