LAUSUIMME BIOPANKKILAKIEHDOTUKSESTA (20.1.2011)

Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen hallituksen esityksen HE 325/2010 vp biopankkilaiksi. Ehdotuksessa alaikäisen oma päätösvalta on valitettavasti vähempi kuin kuoleman jälkeisen elinluovutuksen suhteen. Jälkimmäisessä asiassa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta otti mietinnössään huomioon eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannan alaikäisen päätösvallasta (ks. uutista Täydensimme tukeamme elinsiirtolain muutokselle). 

Nyt biopankkiasiassa yhdistyksemme antoi alaikäisen päätösvaltaa vaativan oma-aloitteisen lausunnon [PDF] samoille eduskunnan valiokunnille. 

Kuten päätän lausuntomme, yksi syy tähän yhdistyksemme lausuntoon on sen kanssa yhdensuuntainen tavoitteemme, että alaikäinen saisi lisää valtaa uskonnon- ja omantunnonvapautensa suhteen, ja käsityksemme, että kannattajakuntamme suhtautuisi hyvin myönteisesti biopankkeihin.

Lähetin lisäksi lausunnon tiedoksi asian valtioneuvostolle esitelleelle STM:n hallitusneuvos Päivi Kaartamolle.  

Jouni Luukkainen
puheenjohtaja


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?